Sunteți pe pagina 1din 4

coala :.

Profesor:
Aria curricular: Arte
Disciplina de nvmnt: Educaie plastic
Clasa I
Curriculum nucleu
r de ore pe sptmn: !
Planificare calendaristic orientativ
! ora sptmnal
r.
crt.
"niti de
nvare
#$. ref. Coninuturi
r.
ore
%pt. #$s.
&. !. '. (. ). *. +.
S E M E S T R U L I
1. Materiale,
instrumente i
tehnici de
lucru
1.1.,1.2
1.3.,1.4
Familiarizarea cu instrumentele de
lucru specifice educatiei plastice i
folosirea lor
Tehnici de lucru
4 I IV
2. patiul natural
si spatiul
ima!inar
reprezentarea
lor plastica
1.2.,1.3
1.4.,3.1
3.2.
"eprezentarea li#era a spatiului natural
si ima!inar
Tehnica simpla a aplicarii culorii pe un
suport
patiul natural si reprezentarea lui
plastica prin elemente reale
patiul ima!inar si reprezentarea lui
plastica prin elemente fantastice
$ V %
3. &rupe de
culori
2.1.,3.1
3.2.,4.1
'ulori primare
'ulori #inare (o#)inerea culorilor #inare
prin amestecul celor primare*
4 %I %IV
S E M E S T R U L a l I I - l e a
1. 'unoaterea
culorilor
2.1.,3.1
3.2.,4.1
'ulori calde
'ulori reci
$ I VI
2. +onculori i
tonuri
2.1.,3.1
4.2.,4.3
+onculori
Tonurile culorilor (o#tinerea tonurilor
,nchise i deschise prin amestecul
culorilor cu al# sau ne!ru*
$ VII %II
3. Forma
spontana si
forma
ela#orata
1.4.,3.1
3.2.,4.4
Forma spontan- (in natura si pe
o#iecte*
.#tinerea formei spontane
prelucrarea formelor o#tinute
Forma ela#orat-
4 %III
%VI
4. 'ompunerea
spatiului
plastic /
procedee
utilizate in
compozitii
plastice /
utilizarea
formelor
spontane i
ela#orate
1.3.,1.4
3.1.,3.2
4.3.,4.4
.r!anizarea spa)iului plastic cu
a0utorul formelor
Tehnici de realizare a unor compozi)ii
plastice1 dactilo/pictura, fuzionarea,
haurarea, diri0area culorii prin
suflare2stropire, amprentarea, cola0ul
3 %VII /
%%I
coala :.
Profesor:
Aria curricular: Arte
Disciplina de nvmnt: Educaie plastic
Clasa I
Curriculum nucleu
r de ore pe sptmn: !
Proiectarea unitilor de nvare
Unitatea de nvare: Materiale, instrumente i tenici de lucru
!umr de ore alocat: " Perioada:
s#tm$nile I-I%
!r&
crt&
'oninuturi
- detalieri -
()&
re*&
+ctiviti de nvare Resurse Evaluare
- instrumente -
()s&
, - . / " 0 1
1. Intuirea i
denumirea
materialelor de
lucru,
familiarizarea cu
disciplina de lucru
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
identificarea materialelor (pensule, pastile,
tu#uri de culori, paleta, pic, cerneal-, h4rtie
colorat-, creioane colorate, creioane cerate*
si a modului de utilizare a acestora5
recunoaterea pe #anc- a materialelor i
instrumentelor de lucru5
or!anizarea spatiului de lucru5
desen li#er
"esurse materiale1creioane
colorate, cerate, carioca,
pastile i tu#uri de culori,
pensule, palet-, solu)ie
pentru decolorat, cerneal-,
h4rtie colorat-, 6as cu apa,
calculator, 6ideoproiector5
7rocedurale1 con6ersatia,
e8plicatia,
demonstratia5e8ercitiul
Forme de or!anizare1lucru
indi6idual5
o#ser6area
sistematic-
pro#-
practic-
aprecierea
6er#ala
!r&
crt&
'oninuturi
- detalieri -
()&
re*&
+ctiviti de nvare Resurse Evaluare
- instrumente -
()s&
, - . / " 0 1
2. M4nuirea
materialelor i
instrumentelor de
lucru
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
practicarea e8ercitiilor de folosire a
pensulelor si a culorilor pi!ment5
fluidizarea culorilor pi!ment5
e8ercitii de folosire a culorilor pi!ment5
asezarea culorilor pi!ment intr/o anumita
ordine pe paleta5
u#iecte posi#ile1 9Toamna ; Covor de
frunzeetc.
"esurse materiale1pensule,
tu#uri cu culori, coli al#e,
6as cu ap-, planse, 6as cu
apa, calculator,
6ideoproiector, al#ume5
7rocedurale1 con6ersatia,
e8plicatia,
demonstratia5e8ercitiul
Forme de or!anizare1lucru
indi6idual5
o#ser6area
sistematic-
pro#-
practic-
3. Tehnici de lucru trasarea cu pensula pentru a su!era forma,
pozi)ia o#iectelor i planurilor5
suprapunerea culorilor pe suport umed i
uscat5
amestecul a dou- culori pe palet- i
aternerea culorii pe suport5
u#iecte posi#ile1 9Flori:, 9trada mea: etc.
"esurse materiale1pensule,
tu#uri cu culori, coli al#e,
6as cu ap-, planse, 6as cu
apa, calculator,
6ideoproiector, al#ume5
7rocedurale1 con6ersatia,
e8plicatia, demonstratia5
Forme de or!anizare1lucru
indi6idual5 pe echipe
o#ser6area
sistematic-
pro#-
practic-