Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de nvmnt: CSEI Avizat,

Profilul: DMU/DMM Diretor


Domeniul de !re"tire de #az:$era!ii %!eiale %i de om!en%are
Modulul: P%i&odia"niza, on%iliere, orientare %olara %i !rofe%ionala
Cla%a: I'I(
Profe%or:
An )olar: *+,+'*+,,
Plan de nvtmnt a!ro#at !rin -rdinul M.E.C.$.S.: /*01/,.+1.*++2 Avizat,
Pro"rama a!ro#at !rin -rdinul M.E.C.$.S.: /*0//,.+1.*++2 3ef atedr
PROIECTUL UNITII DE NVARE
U4I$A$EA DE 54(67A8E: I(.,. S$IMU9A8E C-:4I$I(A ; Cunoa%terea %&emei or!orale %i fi<area lateralitatii;
48. -8E A9-CA$E: ,,
4r.
rt.
Coninut
-#ietive/om!etente Unitate de invatare 8e%ur%e Evaluare -#%.
=+> =,> =*> =0> =?> =/> =@>
, Definirea
lateralitatii
Sa definitiveze
lateralitatea
' e<eriii variate !entru definitivarea
lateralitii: ndoiri, !untri,
mani!ulri de o#iete, n)irare de
mr"ele, Aouri de m#inri, de
on%truii, de de%en, %ri%, et.
Bartie,ae,
diver%e o#iete,
Aouri
Ativitate
individuala
Produ%ele
ativitatii
* Dezvoltarea
motriitatii
"enerale
a> Sa rela<aeaza )i %a
nordeze mu%ulatura
' e<eriii de rela<are din !oziia
)eznd, urmate de nordarea
ntre"ului or!. Se alterneaz
rela<area u nordarea.
'e<eriii variate de mer%: !e lo, mer%
ritmi, mer% u o!rire, mer%ul !e
vrfuri, mer%ul !itiului, et.
%altele Ativitate !e
"ru!e
Produ%ele
ativitatii
#> Sa dezvolte
mo#ilitatea "enerala
' e<eriii variate !entru toate !rile
or!ului: !iioare, trun&i, et.
'%rituri: de !e lo, din aler"are
ativitate
individuala
Produ%ele
'urarea )i o#orrea %rilor !rin
mi)ri alternative ale !iioarelor
ativitatii
> Sa'%i dezvolte
e&ili#rul
'e<eriii de mer% n e&ili#ru: !e o
%u!rafa marat, !e o linie, !e o
#an de "imna%ti, de !e un %aun
!e altul
Creta, #ana de
"imna%tia,
%aun
ativitate
individuala
Produ%ele
ativitatii
d> Sa oordoneze
mi%arile
"eneral
'e<eriii de oordonare a mem#relor
de aeea)i !arte a a<ei or!orale
'e<eriii de oordonare a mem#relor
%u!erioare
'e<eriii de oordonare a mem#relor
%u!erioare u ele inferioare =mi)ri
retilinii, rotative>
'e<eriii de mi)are a or!ului:
ndoiri, r%uiri la drea!ta )i la %tn"a
Co, o"linda, ativitate
individuala
Produ%ele
ativitatii
0 Cunoa%terea
analitia a
%&emei or!orale
a> Sa identifie oret
!rile or!ului 'e<eriii de identifiare a !rilor
or!ului !ro!riu, la !artener, n
ima"ine. DArat'mi a!ul, mna, et.E
Ina"ini u
fi"ura umana de
%e< feminin %i
ma%ulin;
Ao de rol,
Ativitate
individuala
Produ%ele
ativitatii
#> Sa denumea%a
oret !rile
or!ului
'nvarea denumirii orete a !rilor
or!ului la !ro!ria !er%oan, la
!artener, n ima"ine. DCum %e nume)te
aea%taFE
'e<eriii de mi%are a !artilor
or!ului !ro!riu: mer%, %rituri,
aluneri, ro%to"oliri, e&ili#ru. Ae%te
e<eriii %e !ot fae u ontrol vizual
)i !rin e<luderea ae%tuia =la %ituaiile
!o%i#ile>
E<eritii de oordonare oulo'
manuala;
Saltele,%aun,
#ana, o"linda,
Ativitate !e
"ru!e
Produ%ele
ativitatii
? Cunoa%terea
a%!etului
%imetri al
or!ului
a> %a unoa%a a%!etul
%imetri al !ro!riei
!er%oane
'ilu%trarea %imetriei !rii dre!te )i
%tn"i a or!ului
'e<eriii de identifiare a elementelor
!rii dre!te )i %tn"i a or!ului
'e<eriii de mi)are u diferite !ri
din %tn"a %au drea!ta
#> %a unoa%a a%!etul
%imetri al !artenerului
'utilizarea miAloaelor au<iliare de
fi<are drea!ta'%tn"a la !artener:
"e%tul de %trn"ere a minii, #anderola
olorat la mna drea!t, et.
'indiarea drea!ta'%tn"a la diferite
fi"uri re!rezentate n ima"ini, n
diferite !oziii
Ganderole,
ima"ini u
fi"uri umane in
diferite !ozitii
Ativitate !e
"ru!e
/ 8e!rezentarea
%&emei or!orale
Sa re!rezinte %&ema
or!orala
'imitarea "e%turilor )i diferitelor
"e%turi du! modele onrete %au du!
ima"ini
'om!letarea ima"inilor launare
'e<eriii de modelaA a or!ului uman
'de%enarea DomuleuluiE
'%truturarea or!ului uman din
elementele om!onente
Ima"ini
launare,
!la%telina,
&artie, reioane
olorate,
arioa
Ativitate !e
"ru!e
@ -rientarea in
%!atiu in funtie
de %&ema !ro!rie
Sa !reizeze !ozitia
%!atiala a o#ietelor in
ra!ort u !ro!riul or!
'!reizarea !oziiei %!aiale a
o#ietelor n ra!ort u %&ema
or!oral !ro!rie
'!la%area o#ietelor la drea!ta %au la
%tn"a din !oziia vertial %au ulat
'!la%area a *'0 o#iete n diver%e
!oziii %!aiale n ra!ort u ele n%ele
Diferite o#iete Ativitate !e
"ru!e
Ativitate
individuala
5ntomit,
4ot:
Detalierea oninuturilor %e va fae la nivel de leie