Sunteți pe pagina 1din 4

METODOLOGIA CERCETRII

4.1.Metoda studiului bibliografic


Metoda studiului bibliografic este definit ca fiind izvorul
tiin ifico-metodic important,cu ajutorul cruia,se asigur baza i
fundamentarea teoretic a problematicii investigate.
Studiul bibliografic este prezentat ca o component a
documentrii pregtitoare,acesta cuprinzand studierea literaturii de
specialitate abordate,in vederea primirii unor informa ii i a unor
sugestii cu privire la tema abordat.
Documentarea bibliografic incepe prin a citii cr i i a te informa
cu privire la tema de cercetare abordat.
Metoda studiului bibliografic este reprezentat de parcurgerea
referin elor bibliografice (reviste,cr i,date informa ionale
computerizate),existente in biblioteca facult ii,a universit ii despre
subiectul pe care l-am abordat i am dorit a-l cerceta.
Descrierea bibliografic se realizeaz dup anumite surse i
tenici de cercetare bine stabilite pe plan mondial care trebuie
respectate cu foarte mare rigurozitate!
formarea bazelor de date bibliografice"
sistematizarea bazelor de date prin selec ie i sintez"
tenici de sintez i ordonare a datelor"
utilizarea bazelor de date bibliografice i tenici de
determinare a elementelor principale ale unor tematici.
#n concluzie putem spune c metoda studiului bibliografic
st la baza realizrii fiecrei lucrri de cercetare.
4.2. Metoda obsera iei
$stzi observa ia este considerat ca o etap a cercetrii
tiin ifice,care trebuie s se sprijine in mod nemijlocit,pe experiment.
%ercettorul francez &aul 'raisse,consider,c observa ia care
investigeaz faptele cele mai importante ce se petrec in diferite
domenii ale lumii,constituie primul moment al cercetrii
experimentale, ii urmeaz apoi alte dou momente,care fixeaz
ipotezele,ce se stabilesc intre rela iile care ar putea exista intre
faptele i fenomenele observate i experimentarea propriu-zis,care
verific ipotezele formulate ((eorge Simion,)umini a $mzar,*++,).
#n activitatea de educa ie fizic i sport,observa ia este o tenic
de investigare prin care se apreciaz anumite detalii ale unor
procese, fenomene,situa ii,care duc la descoperirea mai multor
apropieri i deosebiri,cu ajutorul activit ii nervoase superioare a
omului, i in special a analizatorilor.
De regul,observa ia este vizual,dar sunt multe cazuri in care
particip i al i analizatori,in func ie de caracteristicile fenomenelor
urmrite,ea ins i fiind un proces plurimodal,activ,care presupune
interes,aten ie vie i sus inut,o inten ie,un scop (Miai -puran,
*++.).
Scopul i sarcinile observa iei este de a recolta date
concrete,care printr-o analiz tiin ific s ne permit generalizarea
acestora.&rin aceasta,observa ia,nu trebuie in eleas ca o vizionare
pasiv a realit ii,ci ca un proces intelectual activ,in care
cercettorul,trebuie s dovedeasc obiectivitate i precizie in
fenomenul observat,ciar dac anumite evenimente sau fenomene
supuse observa iei,sunt fapte sociale sau conduite umane
preponderent subiective.
&rin aceast metod de cercetare,putem observa i cunoa te
modul in care sportivii reac ioneaz intr-o anumit activitate
fizic,desf urat cu eficien msurabil la edin ele de masaj la
care au luat parte.
Metoda observa iei ne arat rezultatele aplicrii
masajului,protejand sportivul de efectele duntoare ale oboselii, i
favorizand adaptarea organismului la efort pe o perioad
lung,putand permite repetarea mai frecvent a probelor de mare
intensitate.
4.!.Metoda a"c#etei
Metoda ancetei const in determinarea regulilor de conduit
uman,prin folosirea unor cestionare i interviuri,indivizii avand
libertatea s dezvluie sau nu adevratele coordonate ale
comportamentului,capacitatea de a asimila i de a se implica in
anumite stri i situa ii.
Metodele de ancet au dobandit in ultimii ani un prestigiu
deosebit,datorit mai ales dezvoltrii investiga iei din domeniul
tiin elor sociale i ale educa iei.-le au primit in acela i timp,o bun
fundamentare metodologic,concretizat in stabilirea cu rigurozitate a
condi iilor de folosire,a e antionrii,a aplicrii tenicilor cestionarului
i a interviului,a prelucrrii i prezentrii datelor (Miai -puran, *++.).
Metodele de ancet sunt ins auxiliare ale cercetrii complexe,
intregind datele de inute prin celelalte metode i tenici.
/ecurgerea cercettorului la metoda ancetei din domeniul
tiin elor umaniste,este determinat,in principal,de caracteristicile
domeniului i temei.
%ercettorul care utilizeaz metodele de ancet,a teapt de la
ele s ob in o serie intreag de informa ii.'olosind metodele de
ancet in cercetrile din domeniul activit ilor corporale,in afara
studiului opiniei,motivelor,atitudinilor,obi nuin elor vom putea sonda i
alte aspecte ale faptelor de con tiin i comportament.
De asemenea,cercettorul va studia i rela iile verbale ale
subiectului,percep iile,impresiile,gandirile,inten iile,emo iile,cunoscan
d, astfel atat msura in care acesta a recep ionat indica iile,cat i
gradul de mobilizare i afectare in timpul activit ii.