Sunteți pe pagina 1din 5

rofil profesional: Administrator pensiune turistica

Postat pe Monday, February 4, 2013 in Articole, ID POSDR!"0!2#3!S!4$%3",Pro&iluri


pro&esionale
n Larousse, termenul de pensiune desemneaz locul n care oaspe ii care pltesc sunt caza i n
condi ii care amintesc via a de familie, cu mese luate n comun etc. aceast defini ie sugereaz,
poate mai bine dect oricare alta, esen a ospitalit ii de natur familial i aminte te nceputurile
ospitalit ii moderne situate n preama anului !"##, cnd $otelurile nc nu e%istau, iar cltorul,
vilegiaturistul, i gsea adpost n pensiuni.
n &ic ionarul e%plicativ al limbii romne, termenul de pensiune este preluat din francez i este
definit ca ntre inere, constnd n locuin i mas, pe care o prime te cineva ntr'o cas
particular, n sc$imbul unor sume de bani( lsnd la o parte cuvntul ntre inere, care n
accep ia modern desemneaz n elesuri specializate, esen a este pstrat: pensiunea
presupune vnzarea ambelor servicii $oteliere de baz i anume cazarea i masa, ntr'o
ambian sensibil diferit de impersonalitatea unui $otel: via a de familie, accentuat de
personalul relativ restrns ) i de multe ori alctuit c$iar din membrii familiei proprietarului* i de
numrul mic al clien ilor )pensiune fiind o structur de primire de capacitate mic*.
+onform legisla iei n vigoare n ,omnia, pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice,
avnd o capacitate de cazare de pn la !# camere, func ionnd n locuin ele cet enilor sau n
cldiri independente, care asigur n spa ii special amenaate cazarea turi tilor i condi iile de
pregtire i servire a mesei. Amplasarea pensiunii presupune o pozi ie u or accesibil, ferit de
surse de poluare, iar ar$itectura trebuie s se ncadreze specificului construc iilor locale, de
aceea este bine ca proprietarul s valorifice cldirile construite de nainta i sau s construiasc
unele n stilul ar$itectonic local. -n oaspete nu face apel la o unitate ospitalier din .u teni
pentru a locui ntr'o cas care poate fi ntlnit i la .ucure ti i la .udapesta sau .erlin. /l vine
tocmai pentru a gusta diferen a, pentru a tri o e%perien nou, care s'i dezvluie spiritul
locului.
+el care conduce activitatea ospitalier a pensiunii turistice este administratorul de pensiune. /l
trebuie s men in o strns legtur cu administra ia local, s se implice n alctuirea
calendarului evenimentelor locale, s con tientizeze faptul c pensiunea a crei activitate o
gestioneaz este o pies important n angrenaul economic i social al comunit ii. &easemeni,
trebuie s colaboreze permanent cu intermediarul de distribu ie, nu numai pentru a' i asigura
ocuparea capacit ii de cazare, ci i pentru a crea i promova activit i atractive pentru oaspe i.
+e pregtire trebuie s aib administratorul de pensiune0
+ondi iile minime se refer la faptul c trebuie s aib studii medii i s absolve un curs de
calificare Administrator de pensiune turistic.
+e cuno tin e ar trebui s aib0
cuno tin e de management
cuno tin e de mar1eting, mai ales n domeniul promovrii serviciilor specifice
cuno tin e de psi$osociologie )tipuri de consumatori ai serviciilor ospitaliere, obiceiuri de
consum, comportamentul prestatorului de servicii turistice*
cuno tin e de te$nici de cazare )te$nici referitoare la rezervarea de servicii, primirea
clien ilor, nregistrarea acestora, repartizarea spa iilor individuale, asistarea n timpul seurului,
efectuarea de servicii suplimentare i complementare, rezolvarea de situa ii particulare,
gestionarea reclama iilor, plata serviciilor consumate*
cuno tin e de servire a preparatelor i buturilor )tipuri de preparate i asocierea cu
buturile, reguli i sisteme de servire, reguli de debarasare*
cuno tin e de produc ie culinar )organizarea activit ii de produc ie culinar, calitatea
preparatelor, no iuni de nutri ie*
cuno tin e de geografie i istorie local
no iuni de management financiar.
+are ar trebui s fie calit ile personale ale administratorului de pensiune turistic0
spirit gospodresc
bun sim
spirit de observa ie
creativitate
+e activit i trebuie s desf oare administratorul de pensiune0 +e atribu ii i ce sarcini are0
n activitatea de planificare i organizare:
Asigur aprovizionarea cu materii prime, materiale necesare desf urrii activit ii
2tabile te atribu iile i sarcinile personalului
2tabile te programul de lucru i activit ile zilnice ale personalului
2tabile te tarifele de cazare
2tabile te re etele preparatelor oferite spre vnzare
+alculeaz costurile
/laboreaz lista de preparate i buturi
2tabile te tarifele pentru serviciile suplimentare oferite
nc$eie contracte cu operatorii din domeniu
,ealizeaz materiale informative i de promovare
2tabile te politica de rezervare
n activitatea de gestionare a resurselor materiale i financiare:
/laboreaz bugetul de venituri i c$eltuieli
2tabile te msurile de protec ie a integrit ii patrimoniale
3lte te la termen ta%ele i impozitele
n activitatea de control a calit ii serviciilor:
4erific starea de func ionare a tuturor dotrilor i instala iilor
4erific starea de cur enie a spa iilor de folosin comun i a camerelor
4erific preparatele culinare din punctul de vedere al gramaului, al caracteristicilor
organoleptice, estetice
4erific personalul n timpul efecturii serviciilor
n activitatea de pregtire a pensiunii pentru primirea clien ilor:
4erific intrrile de turi ti
4erific starea de cur enie i func ionalitate a spa iilor i stabile te activit ile care
trebuie fcute
5rganizeaz protocolul de primire
n activitatea de primirea a clien ilor:
6nformeaz clientul n legtur cu toate serviciile pensiunii
nregistreaz clientul conform normativelor n vigoare
ncaseaz anticipat, dac este nevoie, contravaloarea serviciilor
+onduce clientul la camer
5fer c$eia camerei
3reia eventualele comenzi de servicii
n activitatea de asistare a clientului pe parcursul seurului:
7urnizeaz informa ii
Antreneaz clientul n activit i de agrement
3resteaz servicii suplimentare )ntre inerea ncl mintei la cerere( splatul, clcatul,
reparatul leneriei i mbrcmintei clientuluila cerere( trezirea clientului la ora solicitat( vnzarea
unor produse realizate n gospodrie, dac este cazul*
n etapa de plecare a clientului:
2tabile te protocolul de plecare
5fer clientului spriin pentru fcutul bagaelor
4erific eventualele obiecte uitate
ntocme te documentele de plat
ncaseaz contravaloarea serviciilor de care a beneficiat clientul
3rime te feedbac1'ul clientului n legtur cu calitatea serviciilor prestate
n etapa post'plecrii clientului:
+orespondeaz cu clientul, prin e'mail'uri, felicitri
7ace oferte pentru fidelizarea clientului
n activitatea de asigurare a securit ii clientului i a bunurilor acestuia:
,ealizeaz ac iuni de prevenire: informeaz clientul asupra poten ialelor riscuri, asigur
depozitarea obiectelor de valoare, asist clientul atunci cnd desf oar posibile activit i
riscante, verific sistemul de nc$idere a u ilor, verific func ionalitatea i posibilele puncte de risc
ale instala iilor, asigur calitatea igienico'sanitar a produselor alimentare utilizate
3roteeaz clientul de contactul cu persoane strine nedorite, interzice accesul altor
persoane dect cele n drept n spa iile nc$iriate, nu furnizeaz informa ii despre clien i
,ezolv situa iile particulare, acordnd primul autor dac este cazul i anun nd
salvarea
,ezolv reclama iile clien ilor.
n 2tandardul 5cupa ional e%istent pe site'ul Autorit ii 8a ionale pentru +alificri, competen ele
Administratorului de $otel sunt urmtoarele:

Competen e fundamentale:
' +omunicarea eficient la locul de munc, n care de dorit ar fi i comunicarea ntr'o limb
strin de circula ie interna ional
' 9unca n ec$ipa multidisciplinar( este vorba despre spiritul de ec$ip fr de care nici o
activitate din turism sau ospitalitate nu poate fi conceput
' :estionarea informa iilor cu autorul calculatorului
Competen e transversale:
' 3romovarea imaginii pensiunii )prin ac iuni concertate viznd ;ebsite'ul, e'mail'ul, materialele
personalizate, rela iile cu asocia iile profesionale de profil, cu agen iile de turism etc.*
' 5rganizarea activit ii n cadrul pensiunii turistice
' -rmrirea aplicrii normelor de sntate i securitate n munc i de ac iune n situa iile de
urgen
' 4erificarea gestiunii financiare
Competen e specifice:
' 3romovarea direct a produsului turistic
' nc$eierea contractelor cu clien ii
' /fectuarea opera iunilor specifice de cazare i alimenta ie
' Asigurarea unui climat favorabil turi tilor
' 5ferirea ctre client a serviciilor pensiunii
' 5rganizarea programelor turistice op ionale )transport sau plimbri cu cru a, cu sania(
e%cursii( ec$ita ie( activit i me te ugre ti sau gospodre ti etc.*
' 5ferirea informa iilor de interes turistic
' ,ezolvarea reclama iilor clien ilor.