Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN Exemplar nr.


INSPECTORATUL PENTRU SITUAII DE URGEN Nr.
DEALU SPIRIIAL MUNICIPIULUI BUCURETI B!"!re#$%&

P L A N U L A N U A L
DE PREGTIRE 'N DOMENIUL
SITUAIILOR DE URGEN
'N ANUL ()*+
C U P R I N S
I. Ba,a le-al.
II. O/%e"$%0ele pre-.$%r%% 1n 23men%!l 4%$!a5%%l3r 2e !r-en5.
- Obiective generale
- Obiective specifice
III. Or-an%,area pre-.$%r%% 1n 23men%!l 4%$!a5%%l3r 2e !r-en5.
1. Pregtirea membrilor comitetelor judeene/al municipiului Bucureti i locale pentru
situaii de urgen, a personalului centrelor operative i celulelor de urgen, a inspectorilor de
protecie civil, a cadrelor tenice cu atribuii !n domeniul aprrii !mpotriva incendiilor, a
personalului de specialitate cu atribuii !n domeniile aprrii !mpotriva incendiilor i proteciei
civile, precum i a personalului serviciilor publice voluntare i serviciilor private pentru
situaii de urgen.
". Pregtirea salariailor.
#. Pregtirea !n uniti i instituii de !nvm$nt.
%. Pregtirea categoriilor de populaie care nu sunt menionate la punctele 1 - % &populaie
ne!ncadrat !n munc'.
I6. Plan%7%"area pre-.$%r%% pe n%0el!r% 2e "3mpe$en5.& 4$r!"$!r% 7!n"5%3nale #%
"a$e-3r%% 2e per43nal &ane(a nr. 1'.
6. D3"!men$e 2e e0%2en5.
6.*. E0%2en5a par$%"%p.r%% la a"$%0%$.5%le 2e pre-.$%re8
- organi)ate la *entrul +aional de Perfecionare a Pregtirii pentru ,anagementul
-ituaiilor de .rgen / *iolpani
6.(. E0%2en5a 7!rn%,3r%l3r a!$3r%,a5% p3$r%0%$ le-%%& "are 3r-an%,ea,.
pr3-rame 2e 73rmare pr37e4%3nal. 1n 3"!pa5%% 2%n 23men%!l re-lemen$a$ 2e
In4pe"$3ra$!l General pen$r! S%$!a5%% 2e Ur-en5.
6I. Plan%7%"area pre-.$%r%% 1n 23men%!l 4%$!a5%%l3r 2e !r-en5. pr%n
an$renamen$e& exer"%5%% #% "3n"!r4!r% 2e 4pe"%al%$a$e
6II. Temele 3/l%-a$3r%% pr%0%n2 pre-.$%rea 4er0%"%%l3r p!/l%"e 03l!n$are #%
4er0%"%%l3r pr%0a$e pen$r! 4%$!a5%% 2e !r-en5.
6III. E0%2en5a #% e0al!area pre-.$%r%%
I9. A4%-!rarea l3-%4$%". #% 7%nan"%ar.
I. BA:A LEGAL
A"$e n3rma$%0e "are 4$a! la /a,a 2e47.#!r.r%% pre-.$%r%% 1n 23men%!l 4%$!a5%%l3r 2e
!r-en5.
0n anul "11%, planificarea, organi)area i desfurarea pregtirii personalului din cadrul
autoritilor, organismelor i structurilor cu atribuii !n domeniul situaiilor de urgen, se e(ecut !n
conformitate cu prevederile pre)entului ordin, av$nd la ba) urmtoarele acte normative2
3egea nr. %41/"11% privind protecia civil, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare5
3egea nr. #16/"117 privind aprarea !mpotriva incendiilor5
3egea nr. %%7/"117 privind pregtirea populaiei pentru aprare, cu modificrile i completrile
ulterioare5
3egea educaiei naionale nr. 1/"1115
3egea #7#/"11" pentru aprobarea O.8. nr. 44/"111 privind !nfiinarea, organi)area i
funcionarea serviciilor publice comunitare pentru situaii de urgen5
Ordinul 9nspectorulul 8eneral nr. :%:44/11.1"."11# privind *oncepia organi)are i
planificare a activitii de prevenire !n anul "11%5
O,;9 nr. <</"11# privind pregtirea !n domeniul situaiilor de urgen a repre)entanilor
instituiilor prefectului i a personalului cu funcii de conducere i atribuii !n domeniul situaiilor de
urgen din administraia public local, servicii descentrali)ate i deconcentrate, !n perioada "11# /
"1175
Ordinul 9nspectorulul 8eneral nr. %7#11/"#.1"."11<5
Ordonana de .rgen nr. "1/"11% privind -istemul +aional de ,anagement al -ituaiilor de
.rgen5
=otr$rea de 8uvern nr. 1%<1/"11% pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura
organi)atoric, atribuiile, funcionarea i dotarea comitetelor i centrelor operative pentru situaii de
urgen5
=otr$rea de 8uvern nr. 1%<"/"11% privind principiile de organi)are, funcionare i atribuiile
serviciilor de urgen profesioniste5
=otr$rea de 8uvern nr. 171/"116 pentru aprobarea >egulamentului privind portul, descrierea,
condiiile de acordare i folosire a uniformei, ecipamentului de proteciei i !nsemnelor distinctive ale
personalului serviciilor pentru situaii de urgen voluntare i private5
=otr$rea de 8uvern nr. 7%"/"11: pentru aprobarea *riteriilor de clasificare a unitilor
administrativ teritoriale, instituiilor publice i operatorilor economici !n funcie de tipurile de riscuri
specifice5
=otr$rea de 8uvern nr. 7%6/"11: pentru aprobarea +ormelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgen !n ca) de accidente !n care sunt implicate substane periculoase5
=otr$rea de 8uvern nr. 1:6</"11: pentru aprobarea -tatutului personalului voluntar din
serviciile private pentru situaii de urgen5
Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. #71/"11% pentru aprobarea *riteriilor de
performan privind structura organi)atoric i dotarea serviciilor profesioniste pentru situaii de
urgen5
Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. 1:4/"116 pentru aprobarea *riteriilor de
performan privind constituirea, !ncadrarea i dotarea serviciilor private pentru situaii de urgen5
Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. 171/"116 pentru aprobarea regulamentului
de planificare, organi)are, desfurare i finali)are a activitii de prevenire a situaiilor de urgen
prestate de serviciile voluntare i private pentru situaii de urgen5
Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. 17#/"116 pentru aprobarea +ormelor
generale de aprare !mpotriva incendiilor5
Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. 117/"116 pentru aprobarea *riteriilor de
stabilire a consiliilor locale i operatorilor economici care au obligaia de a angaja cel puin un cadru
tenic sau personal de specialitate cu atribuii !n domeniul aprrii !mpotriva incendiilor5
Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. 1#1/"116 pentru aprobarea ,etodologiei de
elaborare a scenariilor de securitate la incendiu5
Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. 1#"/"116 pentru aprobarea ,etodologiei de
elaborare a Planului de anali) i acoperire a riscurilor i a structurii cadru a planului de anali) i
acoperire a riscurilor5
Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. 61"/"11: privind instruirea salariailor !n
domeniul situaiilor de urgen, modificat i completat prin O,;9 nr. 647/"11:5
Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. 614/"11: pentru aprobarea *riteriilor de
performan privind structura organi)atoric i dotarea serviciilor voluntare pentru situaii de urgen5
Ordinul ,inistrului ;facerilor 9nterne nr. 4</"11# privind aprobarea >egulamentului de
planificare, organi)are, pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen
e(ecutate de 9nspectoratul 8eneral pentru -ituaii de .rgen i structurile subordonate5
Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. 177/"6.16."111 pentru aprobarea
dispo)iiilor generale privind aprarea !mpotriva incendiilor la construcii i instalaiile aferente5
Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. "7"/"111 privind aprobarea dispo)iiilor
generale de aprare !mpotriva incendiilor la spaii i construcii pentru birouri5
Ordinul nr. ":1/"".11."111 privind organi)area i desfurarea programelor de pregtire a
specialitilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaii de urgen.
II. OBIECTI6ELE PREGTIRII 'N DOMENIUL SITUAIILOR DE
URGEN
*. OBIECTI6E GENERALE
O/%e"$%0ele -enerale ale 9nspectoratului pentru -ituaii de .rgen ?@ealu -piriiA al
,unicipiului Bucureti urmresc2
>eali)area capacitii de rspuns necesar i adecvat pentru asigurarea proteciei populaiei,
bunurilor materiale, valorilor culturale i mediului !n situaii de urgen5 participarea la planificarea,
organi)area, pregtirea i conducerea eficient a aciunilor de intervenie pentru !nlturarea efectelor
generate de de)astre5
;cordarea asistenei tenice de specialitate administraiei publice locale, operatorilor
economici pentru implementarea prevederilor legislative pentru respectarea criteriilor privind
constituirea, dotarea i !ncadrarea serviciilor private pentru situaii de urgen5
;cordarea asistenei tenice de specialitate i colaborarea cu specialiti ai autoritilor
administraiei publice locale, operatorilor economici i instituiilor !n domeniul de competen, !n
vederea operaionali)rii serviciilor private pentru situaii de urgen5
*ontienti)area factorilor deci)ionali pentru identificarea, evaluarea i anali)a pericolelor
potenial generatoare de situaii de urgen, creterea gradului de operativitate i reducerea timpilor de
rspuns al serviciilor private pentru situaii de urgen5
*ontienti)area de ctre populaie a faptului c triete !n )one e(puse la riscuri multiple i
de)voltarea unui comportament preventiv i responsabil al cetenilor prin campanii, pornind de la
specificul i prioritatea riscurilor din )ona de competen5
9ntensificarea eforturilor pentru contienti)area cetenilor i pregtirea populaiei privind
importana participrii publice !n creterea gradului de securitate a comunitii din care fac parte5
-cimbarea mentalitilor i atitudinilor comportamentale a administraiei publice locale i a
cetenilor referitoare la aprarea !mpotriva incendiilor i altor riscuri generatoare de situaii de
urgen5
;sigurarea participrii personalului cu atribuii !n domeniul proteciei civile la activitile de
pregtire planificate prin ordin al ministrului i al inspectorului general5
*reterea nivelului de !nelegere privind riscurile frecvente sau majore / incendii, accidente
tenologice, inundaii, cutremure, alunecri de teren i a capacitii individuale de reacie a populaiei
!n situaii de urgen5
9niierea i stabilirea de parteneriate cu O.+.8.-uri i colaborarea cu uniti de !nvm$nt, !n
vederea implicrii acestora !n mod planificat !n programele de informare, educare i voluntariat ale
populaiei, prin interconectarea activitii acestora cu cea a serviciilor profesioniste pentru situaii de
urgen5
;sigurarea respectrii prevederilor actelor normative i a celorlalte reglementri privind
aprarea !mpotriva incendiilor, participarea la identificarea, evaluarea i anali)a pericolelor poteniale,
aprecierea probabilitii de apariie i a consecinelor riscurilor asupra vieii oamenilor, mediului i
bunurilor materiale5
9ntensificarea eforturilor inspectorilor din serviciile de prevenire pentru informarea populaiei
privind pericolele poteniale de risc, inclusiv !n locuine i gospodriile proprii i comportamentul de
adoptat !n ca) de incendiu i alte situaii de urgen5
*ontienti)area factorilor deci)ionali pentru !ndeplinirea atribuiilor !n domeniul prevenirii
producerii situaiilor de urgen, precum i pentru integrarea accentuat a comunitilor umane !n
efortul de aprare a vieii, proprietii i mediului !n situaii de urgen5
Planificarea i desfurarea activitii de prevenire a incendiilor preponderent la instituii
publice, la operatori economici cu risc mare i foarte mare de incendiu, la obiective !n care se
desfoar activiti socio-economice i culturale la care particip un numr mare de persoane, !n
sectoare cu activiti temporare/se)oniere !n care, potrivit statisticilor, frecvena apariiei incendiilor
este ridicat.
(. OBIECTI6E SPECIFICE
O/%e"$%0ele 4pe"%7%"e !n anul "11% sunt2
de)voltarea capacitii instituionale de a planifica i gestiona informarea preventiv privind
riscurile generatoare de situaii de urgen, prin reali)area de campanii orientate dup profilul i nevoile
grupurilor int, pe tipurile preponderente de risc ale comunitilor rurale i urbane5
contienti)area de ctre populaie a faptului c triete !n )one e(puse la riscuri multiple i
de)voltarea unui comportament preventiv i responsabil al cetenilor, prin campanii locale, pornind de
la specificul i prioritatea riscurilor locale5
integrarea mai accentuat a comunitilor umane, a diferitelor categorii de ceteni i a
factorilor de rspundere de la toate nivelurile, !n efortul de aprare a vieii, proprietii i mediului
!mpotriva incendiilor i a altor situaii de urgen5
scimbarea mentalitilor i atitudinilor comportamentale a administraiei publice locale i a
cetenilor referitoare la aprarea !mpotriva incendiilor i a altor riscuri generatoare de situaii de
urgen5
creterea nivelului de !nelegere privind riscurile frecvente sau majore / incendii, accidente
tenologice, inundaii, cutremure, alunecri de teren i a capacitii individuale de reacie a populaiei
rurale i urbane din >om$nia !n situaii de urgen5
reducerea numrului de victime produse de incendii, inundaii, cutremure i alte riscuri
generatoare de situaii de urgen, precum i limitarea efectelor unor astfel de evenimente5
colaborarea O+8-urilor cu unitile de !nvm$nt, !n vederea implicrii acestora !n mod
planificat !n programele de informare, educare i voluntariat ale populaiei, prin interconectarea
activitii acestora cu cea a serviciilor profesioniste pentru situaii de urgen5
crearea mentalitii autoproteciei !n cadrul comunitBilor locale i al
necesitBii voluntariatului ca mod de manifestare a acesteia5
participarea la seminariile organi)ate de ;sociaiile de Proprietari, !n sediul primriei de sector,
pentru populari)area i instruirea acestora privind modul de comportament i reacie !n situaii de
urgen5
constituirea i actuali)area permanent a ba)ei de date referitoare la serviciile private pentru
situaii de urgen5
planificarea, organi)area i desfurarea concursurilor profesionale ale serviciilor private
pentru situaii de urgen5
planificarea, organi)area i desfurarea concursurilor cu cercurile de elevi la nivelul
municipiului Bucureti i acordarea de sprijin pentru participarea la fa)ele naionale5
planificarea i coordonarea participrii la pregtire !n domeniul situaiilor de urgen a tuturor
categoriilor de personal la *entrul Conal de Pregtire *raiova i la *entrul +aional de Perfecionare a
Pregtirii pentru ,anagementul -ituaiilor de .rgen *iolpani5
organi)area de concursuri, e(po)iii, seminarii i alte activiti cultural-educative premergtor
i pe timpul unor date de referin2 Ciua Proteciei *ivile, Ciua Pompierilor, Ciua *opilului, Ciua
Porilor @escise, Ciua 9nternaional pentru >educerea >iscului @e)astrelor +aturale, Ciua Duropean
a ;pelului .nic de .rgen 11".
III. ORGANI:AREA PREGTIRII 'N DOMENIUL SITUAIILOR DE
URGEN
Or-an%,area pre-.$%r%% 1n 23men%!l 4%$!a5%%l3r 2e !r-en5. pe n%0el!r% 2e
"3mpe$en5.& 4$r!"$!r% 7!n"5%3nale #% 4$r!"$!r% 2e per43nal e4$e 4$r!"$!ra$. a4$7el8
III.*. Pre-.$%rea mem/r%l3r "3m%$e$!l!% municipiului Bucureti i a comitetelor locale pentru
situaii de urgen, personalul centrelor operative i celulelor de urgen, a inspectorilor de protecie
civil, a cadrelor didactice cu atribuii !n domeniul aprrii !mpotriva incendiilor i proteciei civile,
precum i a personalului serviciilor private pentru situaii de urgen.
Pregtirea personalului menionat se va reali)a prin2
cursuri organi)ate la *entrul Conal *raiova din subordinea *entrului +aional de Perfecionare
a Pregtirii pentru ,anagementul -ituaiilor de .rgen &pentru categoria de personal efi servicii
voluntare pentru situaii de urgen;
convocri, instructaje, antrenamente de specialitate, e(erciii practice, concursuri profesionale
organi)ate de comitetele pentru situaii de urgen, de serviciile profesioniste subordonate
9nspectoratului 8eneral pentru -ituaii de .rgen sau de instituiile/operatorii economici la care sunt
constituite structurile respective5
demonstraii, instruiri i scimburi de e(perien cu alte inspectorate judeene, cu alte autoriti
i instituii care repre)int funcii de sprijin !n gestionarea situaiilor de urgen5
asigurarea unei colaborri eficiente cu toate instituiile descentrali)ate /deconcentrate i
consiliile/comitetele locale pentru situaii de urgen, prin scimburi reciproce de informaii, !n scopul
soluionrii situaiilor deosebite constatate.
III.(. Pre-.$%rea 4alar%a5%l3r 1n 23men%!l 4%$!a5%%l3r 2e !r-en5.
Pregtirea salariailor din cadrul instituiilor publice i operatorilor economici se reali)ea) prin
instructaje !n domeniul situaiilor de urgen, prin antrenamente practice de alarmare, evacuare,
adpostire i prim-ajutor, precum i prin e(erciii de intervenie, !n funcie de tipurile de risc e(isteni
i de tipurile de risc la care sunt e(pui.
*ategoriile de instructaje, principiile, modalitile, cerinele i condiiile organi)rii activitii
de instruire sunt stabilite prin Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. 61"/"11:, modificat
i completat prin Ordinul ,inistrului ;dministraiei i 9nternelor nr. 647/"11:.
Pregtirea personalului cu atribu ii n domeniul situa iilor de urgen (inspectori de protec ie
civil, cadre tehnice P.S.I.) se realizeaz prin instructaje i antrenamente de avertizare, alarmare,
evacuare, adpostire i primajutor, etc. i o convocare de pregtire lunar n !iecare a treia joi a
!iecrei luni la sediul Serviciului prevenire al sectorului ".
III.;. Pre-.$%rea "a2rel3r 2%2a"$%"e& a pre#"3lar%l3r& a ele0%l3r #% a 4$!2en5%l3r se
organi)ea) conform prevederilor Protocolului privind pregtirea !n domeniul situaiilor de urgen a
copiilor, elevilor i studenilor din !nvm$ntul preuniversitar i superior, !nceiat !ntre ,inisterul
;facerilor 9nterne i ,inisterul Dducaiei +aionale nr. 7"161/<7%6/"11#.
9nstruirea cadrelor didactice care efectue) pregtirea !n domeniu situa iilor de urgen se
reali)ea) prin activiti organi)ate de 9nspectoratul pentru -ituaii de .rgen E@ealu -piriiA al
,unicipiului Bucureti.
Pregtirea precolarilor i elevilor se desfoar prin parcurgerea temelor de specialitate i prin
activiti e(tracolare incluse !n cadrul programelor i planurilor activitilor de profil, !n funcie de
particularitile de v$rst specifice nivelurilor de !nvm$nt.
Precolarii i elevii odat educai i informai de la v$rste fragede, e(ist garania c vor avea
un comportament preventiv la maturitate. @e asemenea, pot constitui vectori de diseminare a
informaiei !n r$ndul familiilor lor &prini, bunici, frai'.
Precolarii i elevii ai cror prini au migrat !n alte ri !n cutarea unui loc de munc, ls$ndu-
i pe acetia !n grija bunicilor sau a altor rude, de regul, v$rstnice, constituie o categorie asupra creia
trebuie acionat cu mai mult insisten.
S$!2en5%% #% "!r4an5%% "3le-%%l3r se instruiesc !n cadrul disciplinelor de !nvm$nt, cu
respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunotinelor de specialitate i prin activiti de
antrenare privind modul de protecie i de aciune !n ca)ul producerii situaiilor de urgen generate de
principalele tipuri de risc.
*omunitile de elevi i studeni se instruiesc i prin participarea la e(erciiile i activitile
practice organi)ate i conduse de 9nspectoratul pentru -ituaii de .rgen E@ealu -piriiA al
,unicipiului Bucureti.
@e asemenea, se acord o atenie deosebit copiilor cu di)abiliti din centrele de plasament.
III.+. Pre-.$%rea p3p!la5%e% ne1n"a2ra$. 1n m!n".
Populaia se instruiete prin participarea la e(erciiile de alarmare public, organi)ate de
autoritile administraiei publice locale, prin aplicaiile i e(erciiile de specialitate, organi)ate de
serviciile profesioniste pentru situaii de urgen, precum i prin intermediul mass-mediei ori aciunile
derulate de organi)aiile neguvernamentale de profil, pe ba)a protocoalelor !nceiate cu inspectoratele
pentru situaii de urgen.
Persoanele !n v$rst repre)int o categorie din ce !n ce mai vulnerabil !n ca)ul producerii unor
situaii de urgen deoarece locuiesc !n case veci, cu instalaii u)ate, neverificate ori reparate de mult
vreme, ale cror couri de fum nu au mai fost curate, au o situaie material precar i nu-i pot
aci)iiona aparate electrice i electrocasnice noi, ori nu le pot repara pe cele e(istente, de asemenea,
dein cunotine reduse privind msurile de prevenire i stingere a incendiilor.
Pentru indeplinirea scopului propus de reducere a numarului de incendii si a altor situatii de
urgenta si pentru creerea unei mentalitati adecvate la nivelul comunitatii locale pentru cunoasterea
diferitelor tipuri de riscuri, a msurilor de prevenire a acestora, precum i a comportamentului de
adoptat !n ca)ul producerii lor se va reali)a prin angrenarea !n acest efort a altor factori educaionali2
coala, biserica, organi)aiile nonguvernamentale, precum i a structurilor cu care sunt !nceiate
parteneriate i protocoale de colaborare, precum si prin diversificarea aciunilor, formelor i
mijloacelor de informare i educaie preventiv a populaiei.
I6. PLANIFICAREA PREGTIRII PE NI6ELURI DE COMPETEN&
STRUCTURI FUNCIONALE I CATEGORII DE PERSONAL
Planificarea pregtirii pe niveluri de competen, structuri funcionale i categorii de personal
se efectuea) conform ane(ei nr.1
6. DOCUMENTE DE E6IDEN
F.1. Dvidena participrii la activiti de pregtire &conform ane(ei nr. "'.
F.". Dvidena furni)orilor autori)ai potrivit legii, care organi)ea) programe de formare
profesional !n ocupaii din domeniul reglementat de 9nspectoratul 8eneral pentru -ituaii de .rgen
&conform ane(ei nr. #'.
6I. PLANIFICAREA PREGTIRII 'N DOMENIUL SITUAIILOR DE
URGEN PRIN ANTRENAMENTE& E9ERCIII I CONCURSURI DE
SPECIALITATE
@atele referitoare la planificarea pregtirii !n domeniul situaiilor de urgen prin antrenamente,
e(erciii i concursuri de specialitate sunt prev)ute !n ane(a nr. %.
6II. TEMELE OBLIGATORII PRI6IND PREGTIREA SER6ICIILOR
PUBLICE 6OLUNTARE I SER6ICIILOR PRI6ATE PENTRU SITUAII DE
URGEN
Gematica obligatorie pentru pregtirea membrilor serviciilor voluntare/private pentru
situaii de urgen este prev)ut !n ane(a nr. :.
6III. E6IDENA I E6ALUAREA PREGTIRII
E0%2en5a par$%"%p.r%% la pregtire i a re)ultatelor obinute !n urma verificrilor se reali)ea)
prin !ntocmirea documentelor care se in la nivelul fiecrei entiti care a organi)at pregtirea, de ctre
personalul desemnat s gestione)e documentaia specific.
Dvaluarea programelor de pregtire se reali)ea) permanent prin anali)a modului de organi)are
i desfurare a activitilor i a re)ultatelor obinute de ctre ealoanele care organi)ea) pregtirea
sau pe timpul inspeciilor i controalelor efectuate de personalul din cadrul serviciilor profesioniste
pentru situaii de urgen. Dvaluarea pregtirii !n domeniul situaiilor de urgen la nivelul sectorului se
reali)ea) !n edinele comitetului pentru situaii de urgen.
-ituaia centrali)atoare cu participarea la pregtire a personalului propriu i pe care !l
coordonea) se !naintea) numeric la finalul fiecrui trimestru i semestru, la -erviciului prevenire
sector 1 pe categorii de personal i domenii de competen. Hiecare ealon care organi)ea) pregtirea,
pentru structurile din competena nemijlocit, prevede prin planul de pregtire termenele la care vor
primi situaiile
I9. ASIGURAREA LOGISTIC I FINANCIAR
I9.*. A4%-!rarea l3-%4$%".
Ba,a ma$er%al. #% 23"!men$ar. necesar !n vederea desfurrii i verificrii instructajelor
cuprinde2
a' legislaia specific !n vigoare5
b' manuale i cursuri de specialitate5
c' standarde5
d' cri, brouri, cataloage, pliante, reviste5
e' filme, diapo)itive5
f' afie, panouri grafice, fotomontaje5
g' macete, mostre de diapo)itive i instalaii.
,aterialele didactice necesare pentru protecia civil2 filme, diafilme, plane, manuale, brouri,
pliante, reviste i altele se reali)ea) de ,inisterul ;facerilor 9nterne i se asigur gratuit autoritilor
administraiei publice, instituiilor publice i agenilor economici.
I9. (. A4%-!rarea 7%nan"%ar.
>esursele financiare alocate pentru desfurarea activitilor de pregtire !n domeniul situaiilor
de urgen se asigur de ctre2
,inisterul ;facerilor 9nterne &derularea fondurilor se face prin bugetul 9nspectoratului 8eneral
pentru -ituaii de .rgen'5
*onsiliul 8eneral al ,unicipiului Bucureti5
*onsiliile locale ale sectoarelor capitalei5
Operatorii economici din bugetul propriu.
Anexe8
Anexa nr. *
Planificarea pregtirii pe niveluri de competen, structuri funcionale i categorii de personal.
Anexa nr. (
Dvidena participrii la activitile de pregtire.
Anexa nr. ;
Dvidena furni)orilor autori)ai potrivit legii, care organi)ea) programe de formare
profesional !n ocupaii din domeniul reglementat de 98-..
Anexa nr. +
Planificarea pregtirii !n domeniul situaiilor de urgen prin antrenamente, e(erciii i
concursuri de specialitate.
Anexa nr. <
Gemele obligatorii privind pregtirea serviciilor publice voluntare i serviciilor private pentru
situaii de urgen.
EFUL SER6ICIULUI PRE6ENIRE
AL SECTORULUI *
C3l3nel %n-.&
G=e3r-=e NICULESCU