Sunteți pe pagina 1din 4

ORGANIGRAMA SI FISA POSTULUI

Definitia notiunii de organigrama, post si fisa a postuluiOrganigrama se poate defini ca o reprezentare schematica, redare grafica a
structurii organizatorice a unei intreprinderi, a unei institutii, a subordonarii compartimentelor
acestora, a tipurilor de legaturi intre aceste compartimente. In mod obisnuit, organigrama este
alcatuita din dreptunghiuri ce reprezinta posturi de conducere sau compartimente si din linii
care reflecta legaturile organizatorice.
Intr-o acceptiune foarte generala, postul poate fi considerat ca suma activitatilor
desfasurate in mod organizat si permanent de catre o persoana, pentru care aceasta primeste
un salariu si beneficiaza de celelalte componente ale sistemului de remunerare.
Pentru organizatie, postul este elementul fundamental al structurii sale functionale,
instrumentul principal de repartizare a sarcinilor, rolurilor si obligatiilor pe diferite categorii de
angajati si punctul de plecare in agregarea eforturilor individuale pentru realizarea obiectivelor
predeterminate.
Ca o concluzie, un post bine defint, este cel care poseda cat mai multe dintre
trasaturile urmatoare:
a) utilizeaza aptitudinile si abilitatile individului;
b) ofera oportunitati de invatare si dezvoltare;
c) implica un domeniu clar definit de responsabilitati;
d) ofera posibilitatea dezvoltarii de relatii sociale intre colegi;
e) reprezinta o activitate suficient de solicitanta si incitanta;
g) ofera variatii in gama serviciilor indeplinite.

Postul poate fi identificat - la fel de bine - prin cele patru componente esentiale ale
sale: obiectivele, sarcinile, autoritatea si responsabilitatea.
In privinta a ceea ce presupune un post bine definit, acesta trebuie:
a) sa constituie un intreg, adica sa cuprinda o sarcina identificabila;
b) sa aiba o insemnatate pentru detinatorul postului si sa presupuna o activitate
care sa merite a fi indeplinita;
c) sa acorde detinatorului postului libertatea de a lua orice decizie considerata
necesara in indeplinirea activitatii in limitele constrangerilor impuse de organizatie;
d) sa influenteze detinatorul postului in feed-back direct, necesar evaluarii propriei
sale eficiente;
d) sa ofere recompensele considerate corespunzatoare efortului depus;

Dimensiunile esentiale ale unui post constituie trasaturi determinante ale unei
definiri corecte ale acestuia. Daca lipseste oricare dintre caracteristicile cuprinse in lista de mai
sus, postul respectiv nu va avea calitatea intrinseca de a motiva salariatul.
Avantajele concrete obtinute ca urmare a imbunatatirii definirii posturilor si
organizarii muncii sunt urmatoarele :
Beneficii potentiale pentru angajati;
Beneficii potentiale pentru management
Caile de obtinere a acestor beneficii ar fi:
a) imbunatatirea metodelor de lucru;
b) cresterea motivatiei salariatului, punandu-se accent pe urmatoarele aspecte:
1. munca sa devina mai interesanta pentru salariat;
2. sa i se acorde salariatului posibilitati de promovare;
3. sa i se acorde salariatului autonomie mai mare;
4. stimularea spiritului de echipa;
5. sporirea satisfactiei muncii in grup, prin participarea la beneficiile firmei;
Aspectele activitatii organizatiei asupra carora se rasfrange direct influenta celor
enumerate mai sus sunt:
1. calitate mai buna;
-
Text creat de SintAct EON Programming SA - tel:021/3201478, contact@eon.ro
2. absenta redusa;
8. autonomie mai mare;
3. fluctuatie mai mica;
4. flexibilitate mai mare
5. productivitate ridicata.

Continutul fisei de post

Descrierea postului include informatii referitoare la toate elementele relevante ce
caracterizeaza postul respectiv, precum si lista principalelor sarcini si responsabilitati.
Ea presupune cooperarea intre specialistii in resurse umane si managerii
coordonatori.
Descrierea postului se realizeaza fie accidental, fie in cadrul unor actiuni sectoriale
sau globale de analiza si (re)proiectare a structurii organizationale.
In ambele situatii ea cuprinde doua parti distincte:
- identificarea postului, constand in stabilirea locului, rolului, pozitiei ierarhice,
precum si a setului de sarcini sau atributii ce ii revin;
- specificatia postului, prin care se definesc cerintele de educatie, experienta,
trasaturile morale si aptitudinile specifice persoanei ce urmeaza sa ocupe postul in cauza.
Documentul operational prin care se reflecta descrierea postului este fisa postului
care, poate fi utilizata pentru alte activitati ce tin de managementul resurselor umane.
Scopul care trebuie permanent urmarit este definirea cat mai buna a fiecarui post,
iar un asemenea deziderat se obtine in conditiile in care postul poseda cat mai multe din
urmatoarele trasaturi:
a) utilizeaza aptitudinile si abilitatile individului;
b) ofera oportunitati de invatare si dezvoltare;
c) implica un domeniu clar definit si responsabilitati, posibilitatea exercitarii
autoritatii si elaborarii deciziilor;
d) ofera posibilitatea dezvoltarii de relatii sociale intre colegi;
e) implica o contributie identificabila in produsul final sau in serviciul realizat de
organizatie;
f) reprezinta o activitate suficient de solicitanta si incitanta;
g) ofera variatii in gama sarcinilor indeplinite;
h) poate fi considerat de individ ca avand sens si utilitate.

Continutul organigramei si fisei de post

Reprezentarea cea mai concisa a modului de organizare a unei institutii sau societati
comerciale este organigrama.
Organigramele se clasifica in functie de mai multe criterii:
a) dupa sfera de cuprindere, in:
- organigrame generale sau de ansamblu (in care se reprezinta grafic structura
organizatorica a intregii unitati economico-sociale);
- organigrame partiale (care reflecta detaliat un compartiment sau o grupa de
compartimente ale structurii organizatorice respective);
b) dupa modul de ordonare a componentelor structurii organizatorice,
organigramele se clasifica in:
- organigrame piramidale (ordonate de sus in jos);
- organigrame ordonate de la stanga la dreapta;
- organigrame circulare;
- organigrame in "lambda";
- organigrame in "steag", etc.

Organigramele se elaboreaza dupa urmatoarele reguli:
a) marimile dreptunghiurilor si grosimile contururilor acestora se coreleaza cu
obiectul, sarcinile, autoritatea si responsabilitatea implicate, cu alte cuvinte patrulaterele pentru
servicii trebuie sa fie mai mari si cu contururile mai groase decat cele pentru birouri etc.;
b) situarea in organigrama a dreptunghiurilor si liniilor trebuie sa reflecte raportul
de subordonare ierarhica, toate posturile si compartimentele care alcatuiesc un nivel ierarhic
-
Text creat de SintAct EON Programming SA - tel:021/3201478, contact@eon.ro
inscriindu-se pe aceeasi orizontala;
c) in dreptunghiul corespunzator fiecarui compartiment este necesar sa se indice
numarul total al componentilor, din care: persoane de conducere si personal de executie;
d) organigramele complexe, indeosebi cele care exprima mai multe tipuri de relatii
organizatorice, trebuie sa cuprinda legende cu semnificatia simbolurilor utilizate;
e) intr-unul din colturile din dreapta ale organigramei, intr-o caseta, se inscriu
principalele informatii de ansamblu asupra structurii organizatorice.
Organigrama trebuie sa fie aprobata prin decizie a conducerii societatii.

Conducerea organizatiei trebuie sa stie ce tip de posturi are si in ce numar acestea
sunt disponibile, in ce constau sarcinile de munca specifice fiecarui post, care este dificultatea
acestora, ce deprinderi de munca, aptitudini si alte particularitati individuale necesita un post de
munca pentru ca acesta sa functioneze la parametri de eficienta maxima, etc.
Gestiunea resurselor umane presupune mai mult decat simpla denumire a postului
ocupat sau numarul de marca al ocupantului unui post. Trebuie sa existe intotdeauna o
descriere a detinatorilor de posturi de munca in termeni de cunostinte deprinderi, aptitudini,
competente si performante.In acest fel se pot evalua sunt pierderile si in cat timp vor fi ele
recuperate prin parasirea unui anume post de munca sau a altuia.
Un exemplu al continutului minim al continutului fisei de post este urmatorul:

FISA POSTULUI

NR. ______
1.) POSTUL : ________________________;

2.) COMPARTIMENTUL : _____________________________

3.) CERINTE :
a.) Studii : _______________________________

b.) _________________

4.) RELATII :
a.) ierarhice:
- subordonare:
- supraordonare:
b.) de colaborare:

5.) ATRIBUTII SI SARCINI:
1. -;
2. -;
3. -;
4. -;
5. -;
6. -;
7. -;
6.) LIMITE DE COMPETENTA:

7.) RASPUNDERI:

Pe baza organigramei si fisei de post este stabilit nivelul cunostintelor necesare
practicarii eficiente a muncii, continutul si procedeele de identificare/masurare a acestora.
Multe organizatii isi construiesc adevarate baze de date de personal care contin
informatii referitoare la salariati care includ o serie de date psihologice (profile de
personalitate), date asupra absolvirii unor cursuri de specialitate, evolutii ale aprecierilor
profesionale periodice etc.

Drepturile si obligatiile angajatorului in relatiile de munca. Baza legala

-
Text creat de SintAct EON Programming SA - tel:021/3201478, contact@eon.ro
In legislatia romaneasca, relatiile de munca sunt guvernate in principal de catre
Codul Muncii, contractul individual de munca si contractul colectiv de unca (la nivel national, de
ramura sau unitate) care prevad expres drepturile si obligatiiile atat ale angajatorului cat si ale
salariatului in cadrul relatiilor de munca. Principalele categorii de obligatii ale angajatorului, in
legatura cu relatiile de munca sunt urmatoarele:
- obligatii de informare;
- obligatii referitoare la tinerea unor evidente si registre;
- obligatii referitoare la eliberarea unor documente catre salariat;
- obligatii referitoare la executarea contractului individual de munca si a celui
colectiv de munca (la nivel national, de ramura sau de unitate);
- obligatii referitoare la formarea profesionala salariatului;
- obligatii referitoare la instruirea salariatului;
- obligatii referitoare la plata impozitelor si contributiilor datorate catre stat de
angajat;
- obligatii referitoare la mentinerea sanatatii si securitatii in munca;
- obligatii referitoare la solutionarea conflictelor de munca (de informare si
notificare a sindicatelor si autoritatilor competente).

Autor:
CALUIANU DRAGOS
Consilier juridic


-
Text creat de SintAct EON Programming SA - tel:021/3201478, contact@eon.ro

S-ar putea să vă placă și