Sunteți pe pagina 1din 1

Prea Cucernice Printe Decan,

Subsemnatul (a) .............................................................................................,


student()
n
anul.................,
la
specializarea ......................................................... ................., cu deosebit respect i
fiasc supunere v rog s binevoii a-mi aproba prezenta cere de nscriere la
programul
de
tutorat,
la............................................ ...................................................................

Data,

A(l) dvs. fiu/fiic


Duhovnice(a)sc(),

Prea Cucerniciei Sale,


Prea Cucernicului Printe Decan al Facultii de Teologie ,,Justinian Patriarhul

S-ar putea să vă placă și