Sunteți pe pagina 1din 18

Jean Amos Comenius (1592-1670)

Repere biografice
Se nate n 1592, n localitatea Niwnice din Moravia, ca fiu al unui morar originar din satul Komne (de
aici i se trage numele Komens! sau, latini"at, #omenius$% #a i tat&l s&u, face 'arte din comunitatea
(fra)ilor *oemi i moravuri+, a'artenen)a care,i va cau"a numeroase ne'l&ceri%
-&m.n.nd orfan de am*ii '&rin)i,#omenius nce'e studiile destul de t.r"iu cu +sc/ola latina+ din 0rerau
du'& care, dorind s& a1ung& 'astor al 'ro'riei comunit&)i, studia"& filosofia i teologia la universit&)ile din
2el*orn i 2eidel*erg%
3n 1415, i"*ucnind r&"*oiul de 67 de ani, t.n&rul 'astor se e8'atria"& n oraul 'olone" 9es"no, loc unde
va organi"a coli, va conduce via)a fr&)iei i va scrie o im'ortant& lucrare, Janua aurea linquarum reserata
(Poarta de aur deschis a limbilor), ini)ial scris& n ce/& i latin&, dar tradus& re'ede n alte dou&s're"ece
lim*i euro'ene% :e asemenea, s're 142;, nce'e s& lucre"e la Didactica Magna, tratat terminat n 14<7 i
'u*licat i lim*a latin& n 145;%
#a urmare a faimei do*.ndite, #omenius este c/emat de autorit&)ile vremii n unele )&ri euro'ene 'entru
a organi"a sistemul de nv&)&m.nt% =stfel este solicitat, n 14<1, de 0arlamentul engle", iar un an mai t.r"iu
'leac& n Suedia, unde, tim' de < ani, va 'une *a"ele mai multor coli elementare%
3n 1457, la c/emarea 'rinci'elui >ransilvaniei, Sigismund -acoc"i, se sta*ilete 'e domeniul acestuia la
Saros 0ata, unde va conduce gimna"iul% =ici va scrie o interesant& lucrare, Orbis sensualim pictus (Lumea
zugravit n icoane ), o adevarat& enciclo'edie ilustrat& 'entru co'ii, care va fi utili"at& dre't manual a'roa'e
dou& sute de ani, inclusiv n >ransilvania% >ot aici va mai scrie i urm&toarele lucr&ri? !chola ludus ("coala
sub #orm de $oc), Praecto morum (%eguli de purtare pentru tineret)&
:u'& aceast& e8'erien)& se retrage din nou n oraul 'olone" 9es"no, iar la i"*ucnirea unor conflicte
socioreligioase, se va ndre'ta s're =msterdam, unde se va ocu'a cu educa)ia co'iilor de no*ili%
Se stinge din via)& n acest ora, du'& ce se *ucurase de recunoaterea cultural& cvasiunanim& din 'artea
contem'oranilor%
Premise ale gn!irii pe!agogice
0&rintele 'edagogiei moderne s,a manifestat ca un o'timist n ceea ce 'rivete 'osi*ilit&)ile fiin)ei umane
de a se 'erfec)iona 'rin intermediul educa)iei% :ac& e8ist& vreun mi1loc de a t&m&dui geniul uman
coru't,acesta const& n educa)ia atent& i gri1ulie a tineretului% #onform o'iniei sale, to)i oamenii au dre'tul i
datoria s& cunoasc& totul des'retot( fiind un ade't al 'ansofiei$%
@deea central& este cea 'rivitoare la natura formatoare, reflect.ndu,se n s'iritul uman gra)ie
'aralelismului dintre om i natura ns&i (cf%A 0iaget, 1996, 157$% 0rin ordinea lucrurilor se instituie adev&rata
educa)ie, 'rin res'ectarea legilor firii, 'rin asimilarea activismului natural la formarea fiin)ei individuale%
:u'& #omenius, sco'ul ultim al omului se afla dincolo de lumea aceasta? (>ot ce suntem, ce facem, ce
sim)im, ce g.ndim, vor*im, ur"im, do*.ndim i 'osed&m nu este altceva dec.t o anumit& scar& 'e care ne
urc&m din ce n ce mai mult,s're a a1unge c.t mai sus, f&r& ns& s& 'utem atinge vreodat& su'rema trea't&+
(#omenius, 19;7, '% 27$% Bmul este reali"area cea mai de 're) a lui :umne"eu i o consecin)a a ntregii
deveniri a crea)iei divine% #omenius a visat la o -e'u*lic& cretin& , n care to)i s& fie uni)i 'rin cunoatere i
credin)&% :u'& a'recierea lui Ma!er, 'edagogul ce/ 'oate fi numit (g.nditor ntru :umne"euA 'entru el,
:umne"eu este nce'utul i sf.ritul oric&rei educa)ii+ (1944,'%261$%
=re o conce')ie interesant&n leg&tur& cu sorgintea cunoaterii, 'las.ndu,se 'e aliniamentele unui
(armonism metafi"ic+ (C% C% =ntonescu, 1969, '% 169$, 'rin care se '&strea"& continuitatea dintre 'erce')ie,
ra)iune, revela)ie Se manifest& ca un mistic 'onderat, cu un 'uternic sim) al realit&)ii i un mare nv&)&tor care
voia reformarea societ&)ii% = reali"at fa'tul c& o educa)ie 'rofund& creativ& este *unul cel mai de 're) al
omului% =de't al educa)iei n conformitate cu natura, el ne ndeamn& s& lu&m e8em'lu de la natur&, care nu
for)ea"& nimic, las& totul s& se desf&oare normal, 'rin su*ordonarea fa)& de legile intrisece de de"voltare
natural& a fiin)ei umane% @mit.nd 'ilda naturii, educatorul nu va grei niciodat&% 9egile naturi sunt 're"ente i
ele tre*uie res'ectate% Dduca)ia se va conforma at.t naturii intime a co'ilului, c.t i legilor naturii
ncon1ur&toare%
Eiec&rui om i e sortit& o via)& ntreit& n '.ntecele mamei,'e '&m.nt i n cer% :e la 'rimul nivel la al
doilea a1ungem 'rin natereA de la al doilea nivel la al treilea 'rin moarte i nviere% 3n cel de,al treilea stagiu
1
r&m.nem 'entru venicie , crede #omenius% 3n 'rimul loc 'rimim numai via)a i nce'uturile mic&rii i ale
sim)irii, n cel de,al doilea 'rimim via)&, micarea, sim)irea i nce'uturile cunoaterii, iar n al treilea stadiu
'rimim a*soluta 'lenitudine n toate% 0rimul i al doilea l&ca sunt asem&n&toare unor ateliere, din care ntr,
unul se formea"& cor'ul 'entru nevoile vie)ii urm&toare, iar n cel de,al doilea se formea"& sufletul ra)ional, n
folosul vie)ii veniceA al treilea loc aduce m'linirea i 'entru celelalte dou& anterioare ('% 21$%
#omenius este un ade't al cunoaterii totali"atoare, 'rin cercetarea naturii, a 'ro'riului eu i a lui
:umne"eu% D8ist& trei i"voare 'rinci'ale care alimentea"& cunoaterea uman&? lumea ncon1ur&toare, s'iritul
nostru i Sf.nta Scri'tur&% Sursele invocate vin n s'ri1inul sim)urilor, al ra)iunii i al credin)ei omului%
#omenius se nscrie n curentul umanist al renaterii av.nd n minte idealul renascentist de formare (uomo
universale$, n care 'rimea"& cunoaterea ntregului% Bmul este o fiin)& ra)ional& , crede #omenius , 'entru c&
el cercetea"& lucrurile, le d& nume, le m&soar&,le ntre*uin)ea"&% Dl este st&'.n 'este toate creaturile% =ceste
'remise metafi"ice sunt 'reluate i integrate n sistemul 'edagogic al marelui ganditor%
Concep"ia pe!agogic#
:ac& al)i g.nditorii au fost (musafiri+ 'e t&r.mul 'edagogiei, #omenius i,a concentrat tot efortul s're
aceast& disci'lin&, a*sor*ind i resemnific.nd creator ceea ce se dovedise cel mai valoros '.n& la el
(Cavanescul, 197;, '% 217$% Dl vede 'redarea tuturor o*iectelor de studiu ca 'arte integrant& a adev&ratului
total al lui :umne"eu, f&c.ndu,i 'e elevi ca'a*ili s& intuiasc& unitatea dintre revela)ia divin& i desco'erirea
uman& 'ersonal&% Dl s,a a'ro'iat de co'il mai sigur dec.t oricare din 'redecesorii sau contem'oranii s&i% Mai
mult ca oricine, el sf&tuiete dasc&lul s& ia e8em'lu de la gr&dinar, care ngri1ete 'lantele 'otrivit nevoilor i
'osi*ilit&)ilor lor% :ar aceasta nu ne 'ermite s& afirm&m des're #omenius c& ar fi creatorul naturalismului
'edagogic conce'ut ntr,un c/i' modern ca o ada'tare a educa)iei i nv&)&m.ntului la natura 'si/ologic& a
co'ilului i la tendin)ele acestuia de de"voltare ('% 22$%
Marele umanist ce/ a teoreti"at n :idactica Magna a'roa'e toate 'rinci'iile didactice, a intuit
'ermanen)a educa)iei i a antici'at cerin)a integr&rii cunotin)elor n numele adev&rului divin%
#omenius crede ntr,o a*ordare rela8at&, dar disci'linat& a nv&)&rii (K% Cangel$, care s&,i a1ute 'e co'ii
s& nve)e stiin)a, s& fie educa)i n evlavie, astfel nc.t s& se integre"e ra'id n via)a 're"ent& i s& se
'reg&teasc& n vederea accederii n lumea viitoare%
Menirea ultim& a omului este do*.ndirea fericirii venice n comuniune cu :umne"eu% Sco'urile
nn&scute ale omului sunt?
a$ s& cunoasc& toate lucrurileA
*$ s& fie st&'.n 'este lucruri i 'e sineA
c$ s& ra'orte"e totul i 'e sine la :umne"eu, i"vorul tuturor%
=ceste nsuiri sunt coe8tensive cu trei calit&)i, s're care se as'ir&? erudi)ia, moralitatea i religio"itatea
('ietatea$% 0rin erudi)ie se n)elege cunoaterea tuturor lucrurilor, meteugurilor i lim*ilorA 'rin moralitate el
n)elege nu numai )inuta e8tern& i intern&A 'rin religio"itate se are n vedere acea venera)ie intern& 'rin care
s'iritulomului se a'ro'ie i se m*in& cu divinitatea su'rem&%
#omenius a avut o conce')ie deose*it de modern& n leg&tur& cu metodologia i formele de reali"are a
nv&)&rii% Dduca)ia se reali"ea"& 're'onderent 'rin ac)iune, 'lec.nd de la o *a"& intuitiv& consistent&% B
'ersoan& nva)& s& scrie scriind, nva)& s& gandeasc& g.ndind i nva)& s& memore"e memor.nd% = scris un
manual (Orbis Sensualim Pictus) n care s,a folosit de mi1loace de nv&)are% Eiecare ca'itol din acest manual
nce'e cu o imagine n care numerele 're"entate cores'und cu r.ndurile numerotate n te8t% Dlevul com*in&
'artea oral& cu cea iconografic& 'entru a a1unge la idei a*stracte%
#omenius se o'rete ndea'roa'e asu'ra metodelor de formare a 'iet&)ii i religio"it&)ii% #u toate c&
'ietatea este un dar de la :umne"eu, inima noastr& 'oate fi nv&)at& s&,l caute i s&,l g&seasc&% #&utam
divinitatea 'rin aceea c& o*servam urmele ei n toate creaturile%l urmam 'e :umne"eu n tot ceea ce face
dac& ne ncredin)&m cu totul voin)ei sale% =ceast& stare se 'oate c.tiga 'rin ra'ortarea la trei re'ere? Sf.nta
Scri'tur&, lumea i noi nine (mai e8act, #uv.ntul lui :umne"eu, o'era sa i ndemnul s&u n noi$% Modul
concret de a do*.ndi 'ietatea este ntreit? 'rin medita)ie,'rin rug&ciune i 'rin intermediul is'itei%
Dduca)ia religioas& tre*uie s& ncea'& c.t mai devreme% #.nd co'iii a1ung la v.rsta de a 'utea fi instrui)i,
li se va inocula nainte de orice ideea c& noi nu suntem aici numai 'entru aceast& lume i c& )elul nostru este
eternitatea , iar via)a aceasta nu este dec.t un stagiu de trecere, ca noi s& fim cum se cuvine 'entru a intra cu
2
demnitate n l&caurile de veci% #o'ii vor fi de'rini cu ideea c& tot ceea ce v&d, aud, 'i'&ie, fac i ndur& se
refer& direct sau indirect la :umne"eu%
#omenius 'une accentul 'e dimensiunea 'ractic,ac)ional& a form&rii religio"it&)ii% +-eligia este ceva viu
i nu o 'ictur&A ea i de"v&luie vitalitatea n efectul s&u,du'& cum o s&m.n)& vie ncol)ete de ndat& ce o
sem&n&m ntr,un '&m.nt *un+ (#omenius, 19;7, '% 114$% #redin)a, iu*irea i s'eran)a vor fi formate i nt&rite
'rin a'licarea lor, nu la modul s'eculativ, a*stract% #ultul e8tern al lui :umne"eu const& n vor*irea des're
:umne"eu, n 'redic& i n ascultarea cuv.ntului s&u, n c.ntarea imnurilor religioase, n utili"area
sacramentelor i a altor forme de cult 'u*lice sau 'articulare% #ultul lui :umne"eu const& n nencetata
g.ndire la :umne"eu, temerea i iu*irea lui,'ro'ria a*nega)ie i resemnare n m.inile lui :umne"eu, adic&
dorin)a v&dit& de a face i '&timi tot ce,i 'lace lui :umne"eu% 3n tim'ul c.nd se 'reda nv&)&tura cretin& va
avea gri1& s& nu se 'roduc& fa'te sau com'ortamente contrare 'erce'telor 'ro'ov&duite% Fnitatea dintre
cuv.nt i fa'ta este de o mare im'ortan)& n formarea 'iet&)ii%
-eligia, la #omenius, nu se reduce numai la un o*iect oarecare de studiu, ci re're"int& o *a"& i un
'rinci'iu de organi"are al 'rogramului educativ% Bri de c.te ori avem 'osi*ilitatea de a stimula sentimentul
religios, acest lucru tre*uie reali"at indiferent c& 'red&m istorie, literatur& sau c/iar tiin)e 'o"itive%
0ers'ectiva interdisci'linara de instruire este intuit& i cerut& de ntemeietorul 'edagogiei moderne%
Dduca)ia devine a'roa'e atot'uternic& la 'edagogul ce/% :ec&derea firii umane 'oate fi evitat& 'rin
intermediul educa)iei% Bmul f&r& educa)ie nu r&m.ne dec.t o *rut&% @nstruc)ia tre*uie administrat& at.t la cei
avu)i c.t i la cei s&raci, la cei talenta)i dar i la cei netalenta)i, tuturor f&r& deose*ire% =ceasta va nce'e nc&
din co'il&rie, deoarece 'rimele im'resii au o mare influen)& asu'ra acce't&rii celor viitoare% Sufletul co'ilului
este o tabula rasa, fiind li'sit de elemente nn&scute% Dl este 'erce'ut de #omenius asemenea unei oglin"i
sferice, at.rnat& n mi1locul unei camere n care se reflec& toate lucrurile din 1ur% 0reg&tirea omului 'entru a
accede la m'&r&)ia venic& este 'recedat& de o consistent& educa)ie 'entru lumea vi"i*il&, 'entru 'erce'erea
i st&'.nirea mudanului, 'entru via)a 're"ent& cu vicisitudinile, 'recarit&)ile sau *ucuriile ei% #a forme
concrete de a a1unge la acest sco', #omenius recomand& nv&)&m.ntul (sau instructia), exemplul i
practicarea a tot ceea ce este folositor, activitatea proprie, jocul i disciplina.
3nv&)&m.ntul re're"int& forma 'rinci'al& de reali"are a educa)iei% =rta universal& de a,i nv&)a 'e to)i de
toate const& n introducerea metodic&, du'& anumite 'rinci'ii, a tinerilor n tainele cunoaterii, ale tiin)ei i
'iet&)ii% nsuirea cunotin)elor se reali"ea"& n mod tre'tat,'rin l&rgirea continu& a nivelului de informa)ii,
asemenea unor cercuri concentrice% #omenius a'lica regula lui Guintilianus conform c&ruia (lung& este calea
'rin reguli, scurt& i rodnic& va fi 'rin e8em'le+% =ctivitatea 'ro'rie este indicat&, deoarece #omenius este
convins de fa'tul c& (srierea se inva)& scriind, vor*irea vor*ind, c.ntarea c.nt.nd, calculul calcul.nd,
su'unerea 'rin su'unere, a*)nerea 'rin a*)inere, adev&rul 'rin s'unerea adev&rului+ (#omenius, 19;7, '%
29<$% Hocul este o 'relungire sau confruntare a activit&)ii i, de accea, el re're"int& un mi1loc foarte im'ortant
de manifestare a s'iritului co'ilului% :isci'lina este un sistem de reguli care tre*uie a'licate mai ales atunci
c.nd elevii au com'ortamente re'ro*a*ile% E&r& a fi ade'tul unei severit&)i co'leitoare, #omenius sugerea"&
c& (o coal& f&r& disci'lin& este ca o moar& f&r& de a'&+% Dl identific& dou& ti'uri de disci'lin&? una *rutal&,
*a"at& 'e m&suri de constr.ngere, inclusiv fi"ica, i alta *l.nd&, 'rin cuvinte i sfaturi *une% #ea mai adecvat&
form& de disci'lin& s'une marele 'edagog , ne,o ofer& soarele ceresc, care d& lucrurilor n cretere
totdeauna lumina i c&ldura, adeseori 'loaie i v.nt, rareori fulgere i tunete%
Eactorii care intervin n reali"area instructiei i educa)iei sunt invoca)i, inventaria)i i ierar/i"a)i cu
un deose*it sim) al res'onsa*ilit&)ii? '&rin)ii, comunitatea co'iilor, coala, factorii culturali% #omenius scoate
n eviden)& un inventar de cunotin)e indis'ensa*ile 'entru '&rin)i,asem&n&tor cu cel 'ro*at de educatoarele
de ast&"i% Dl scrie un mic tratat, Informatorul colii materne, ce consemnea"& ndrum&ri metodice ndeose*i
'entru mame% Mediul co'iilor este 'rielnic 'entru sc/im*ul de informa)ii sau st&ri de s'irit% Icoala este
considerat& (la*oratorul umanit&)ii+, unde se fasonea"& omul din 'unct de vedere ra)ional i s'iritual% :u'& ce
face o critic& la adresa sistemului de nv&)&m.nt din e'oca sa (num&r mic de coli, con)inuturi s'eculative,
metode scolastice sau *a"ate 'e constr.ngere $%
Comenius cons$ruie%$e un sis$em !e &n'#"#mn$ pe $rep$e sau ni'eluri !is$inc$e !up# principii
psi(ologice) 'alabile %i as$#*i+
6
a) sc(ola ma$erna-sau e!uca"ia reali*a$# &n familie(!e la na%$ere pn# la 16 ani), sun$ !eprinse
mersul) 'orbirea) se in$eriori*ea*# regulile !e igien#) se face ini"ierea &n e!uca"ia moral#) e-ersarea
sim"urilor %i !e*'ol$area in$eligen"ei,
b) sc(ola 'ernacula- sau %coala elemen$ar#) a sa$ului (!e la 12 ani), sun$ e-ersa$e sim"urile
in$erne) imagina"ia %i memoria prin !eprin!erea unor cuno%$in"e specifice !e religie) scriere)
ari$me$ic#)is$orie) geografie) as$ronomie)fi*ic#)poli$ic#)moral# %i meserii,s$u!iile se reali*ea*# &n limba
ma$ern#,
c) sc(ola la$ina- sau gimna*iul(!e la 12 la 1. ani), se e-ersea*# priceperea %i /u!eca$a prin
con$inuarea %i aprofun!area ma$eriilor an$erioare) !ar %i a al$ora noi precum la$ina sau limbile s$r#ine,
!) aca!emia- sau &n'#"#mn$ul superior) la care a'eau acces !oar cei &n*es$ra"i sau cei !emni !e a
fi a!mi%i la onoruri publice, numi$# %i %coala !e pansofie) ea a'ea menirea !e a forma facul$#"ile care
ne ara$# cum se poa$e men"ine armonia%
Comenius cere ca o %coal# ma$ern# s# e-is$e &n fiecare sa$) o %coal# la$in# &n fiecare ora% %i o
aca!emie &n fiecare pro'incie sau "ar#0&n afar# !e aces$e ins$i$u"ii) el reclam# necesi$a$ea
unui1collegium didactium')a!ic# o %coal# pen$ru 'ii$ori forma$ori) %i c#r"i panme$o!ice pen$ru
preg#$irea !iferi$elor ma$erii0
2ns$i$u"ia speciali*a$# pen$ru reali*area e!uca"iei r#mne %coala) ca me!iu prielnic pen$ru
formarea omului0 3$api*area e!uca"iei pe cele pa$ru cicluri %colare corespun!e unor e'olu"ii na$urale)
&n primul rn! succesiunii celor pa$ru ano$impuri ale anului) care au efec$e $ransforma$oare pen$ru
!es#'r%irea lumii plan$elor0
4n afar# !e fac$orii !escri%i mai sus) el mai solici$# formarea unei re"ele un!e fac$orii cul$urali)
con!uc#$orii poli$ici) marile ins$i$u"ii) personali$#"i publice %i &n'#"a"i s# spri/ine prin in$er'en"ii
specifice e!ucarea $inere$ului %i buna func"ionare a %colilor0
5oa$e $ipurile !e con"inu$uri sau !e !imensiuni ale e!uca"iei sun$ a'u$e &n 'e!ere !e clasicul
pe!agogiei mon!iale0
3!uca"ia fi*ic# es$e necesar# pen$ru prelungirea 'ie"ii pe P#mn$) pen$ru for$ificarea $rupului
%i s#n#$a$ea spiri$ului0
3!uca"ia in$elec$ual# are ca obiec$i' accesul la cuno%$in"e %i la u$ili*area lor a!ec'a$# &n
problemele 'ie"ii0
Pen$ru prima !a$# &n is$oria pe!agogiei %i &n'#"#mn$ului) s$ruc$urea*# un plan !e &n'#"#mn$ pe
!iscipline %colare %i elaborea*# o program# %colar#) &n sensul mo!ern al $ermenului0 Aceas$a es$e
alca$ui$# prin respec$area unor principii sau a-iome+
se 'a alege !oar esen"ialul !in fiecare %$iin"#)
cuno%$in"ele %i !eprin!erile s$ipula$e $rebuin! s# fie u$ile)
se 'a merge !e la general la par$icular)
cuno%$in"ele se 'or !e*'ol$a %i amplific# gra!a$)
$o$ul fiin! !imensiona$ &n rapor$ cu 'rs$a %i posibili$#"ile in!i'i!uale ale copiilor0
6un$ !eosebi$ !e in$eresan$e propunerile lui Comenius cu pri'ire la+
programul %colar)
la formele !e organi*are a procesului !e &n'#"#mn$
la s$ruc$ura anului %colar0
7rarul cuprin!e !ou# ore !e s$u!iu !iminea"a %i !ou# ore !e repe$i"ii %i aplica"ii !up#-amia*a0
<
A in$ro!us sis$emul 'acan"elor) a folosi$ e-presia 8an %colar1)
A fi-a$ !a$a &nceperii s$u!iilor la 1 sep$embrie0
9arele pe!agog $eore$i*ea*# asupra sis$emului !e organi*are pe clase %colare %i pe ba*a !e lec"ii0
As$fel Comenius in!ic# mai mul$e $rep$e sau momen$e ale lec"iei+
a) pregtirea prealabil a copiilor n vederea n(elegerii a ceea ce este nou)
b) prezentarea *i analiza elementelor noi,demonstrarea n vederea receptrii lor)
c) memorarea cuno*tin(elor, re#lectarea asupra a ceea ce se prime*te prin stabilirea unor reguli sau
a de#ini(ilor)
d) realizarea unor e+erci(ii aplicative, demonstrarea ipotezelor *i a regulilor&
>eoria didactic& a lui #omenius are ceva n comun cu 'rinci'iile carte"iene i 'resu'une c& fiecare eta'&
a cunoaterii s& se cl&deasc& 'e o *a"& a 'erce')iei, conduc.nd astfel s're ansam*luri de cunotin)e mai
*ogate i mai com'le8e% 0rogresia n cercuri concentrice 'resu'une c& formarea intelectual& s& ncea'& 'rin
ntelegerea 'rinci'iilor 'rime, indis'ensa*ile ac/i"i)iei altora% :u'& o anali"& initial&, se trece la critic& i la
1udecat& ,iar du'& un interval de e8erci)ii 'ractice t.n&rului i se desc/ide imensul domeniu al c&ut&rilor
originale%
Fn ca'itol im'ortant al didacticii l re're"int& sistemul 'rinci'iilor de 'redare,nv&)are%
0entru #omenius, regulile sau a8iomele didactice constituie garan)ia unui nv&)&m.nt economicos i
*enefic% #omenius este 'rimul g.nditor modern care a formulat i a teoreti"at n mod e8'licit 'rinci'iile
educative n monumentala sa lucrare Didactica Magna % ='roa'e toate 'rinci'iile didactice , recunoscute n
're"ent, se ntemeia"& 'e reflec)iile 'rofunde ale 'edagogului ce/%
C$e'a a-iome) e-plici$a$e !e Comenius &nc# !in 16:2) care concor!# cu cele mai ac$uale principii
ale &n'#"#mn$ului+
a) e!uca"ia se 'a &ncepe !e $impuriu) &nain$e ca min$ea s# fie corup$#,
b) se 'a proce!a !e la general la par$icular,
c) se 'a merge !e la u%or la !ificil,
!) nimeni s# nu fie &nc#rca$ cu prea mul$# ma$erie ,
e) $o$ul se 'a pre!a in$ui$i',
f) &n pre!are)$o$ul 'i*ea*# u$ili*area pre*en$#,
g) cuno%$in"ele se 'or ase*a pe o ba*# soli!#,
() $o$ ce succe!# 'a fi &n lega$ur# cu ceea ce prece!#,
i) $o$ul 'a fi organi*a$ pe m#sura min"ii) a memoriei %i a limbii,
/) $oa$e se 'or consoli!a prin e-erci"ii con$inue,
;) $oa$e elemen$ele uni$are s# se pre!ea &mpreun#,
l) $o$ ce se &n'#"a $rebuie pre!a$ a%a cum es$e %i cum a ap#ru$) a!ic# prin pre*en$area cau*elor,
m) $o$ ce se ofer# cunoa%$erii s# se pre*in$e mai &n$i &n general %i apoi &n p#r"ile sale,
n) la fiecare lucru s# ne oprim c$ e ne'oie pen$ru a fi &n"eles,
o) e-ecu$area se &n'a"# e-ersn!,
p) e-erci"iul s# &nceap# cu elemen$e simple) %i nu cu lucruri complica$e,
0rinci'iile evocate de #omenius sunt intui)ii geniale, dintre care unele a*ia n secolul JJ au 'rimit o
consacrare i o fundamentare teoretic& ('rinci'iul educa)iei 'ermanente ,al 'red&rii interdisci'linare, al
cunoaterii /olistice a realit&)ii$%:ar cum a'ar a'licate 'rinci'iile didactice de c&tre #omeniusK
Loi nce'e cu 'rinci'iul de *a"& al didacticii sale, des're care am mai amintit mai sus,cel al conformit&)ii
educa)iei cu natura%+S urmm natura, s!o imitm", ne ndeamn& #omenius% nv&)&m.ntul va urma calea i
'ilda naturiiA du'& cum totul n natur& nce'e la momentul o'ortun, 'reg&tind materia i a'oi form.nd,o,
'lec.nd de la conturile generale i termin.nd cu 'articularit&)ile, tot aa tre*uie 'rocedat i n coal&,
integr.nd 'recedentele ac/i"i)ii n consens cu liniile 'revi"ionale ale educa)iei% =ctul educativ tre*uie 'reg&tit
'recum 'as&rea i 'reg&tete cui*ulA co'ilul va asimila mai nt.i lim*a i a'oi gramatica, 'rima dat& 'rin
e8em'le i a'oi 'rin reguli%
5
Fn alt 'rinci'iu invocat este cel al intui)iei, n conformitate cu care totul tre*uie nf&)iat i rece'tat 'rin
intermediul sim)urilor% 0entru ca nv&)&m.ntul s& fie intuitiv este necesar& 're"entarea lucrurilor, a
fenomenelor , a modelelor care 'ot sta n locul acestora ( ta*louri, desene, 'lane$%
Fn alt 'rinci'iu este cel al 'red&rii contiente i active% n locul nv&)&rii mecanice, 'e de rost, este
'referat& 'redarea logic& 'rin relevarea cau"elor i 'rin 'artici'area activ& a co'iilor la aflarea lor%
0redarea sistematic&, o alta regul& cu valoare de 'rinci'iu, este invocat& destul de des%
>oata 'ledoaria sa n materie de 'redare se s'ri1in& 'e caracterul 'lanificat, ealonat, metodic de redare a
materialului informativ sau formativ%
B regul& de aur 'entru clasicul 'edagogiei universale re"id& n crearea unui mediu 'l&cut, care s& atrag&
i s& im'lice afectiv 'e co'ii% :orina de a nv&a se cere a fi format& i cultivat& nainte de orice%
#.teva aforisme, sur'rinse de 0aro"(1556$, care condensea"& g.ndirea didactic& a lui #omenius, 'ot
e8'rima succint 'ro*lematica 'rinci'iilor didactice?
Omul este o creatur ra#ional, regele creaturilor. $nainte de cdere, $ntreaga sa existen# era data
cunoaterii, virtu#ii i piet#ii. De atunci, calea sa a fost blocat% totui este capabil de aceste trei lucruri prin
gra#ia lui Dumner&eu de a ne repune pe o traiectorie a unei vie#i noi.
'unoaterea, virtutea i pietatea nu sunt con#inute $n natura uman% trebuie s le tre&im prin studiu,
exerci#iu i rugciune.
Instruirea este cu at(t mai uoar, cu c(t se urmea& mai $ndeaproape mersul, calea naturii. )ot ceea
ce este natural se face greutate.
Instruc#ia trebuie s fie progresiv i $n consens cu for#ele cresc(nde ale
facult#ilor intelectuale.
*ste o eroare fundamental s se $nceap $nv#area limbilor i apoi s se
treac la lucruri, matematici, istoria natural, cci lucrurile sunt substan#a,
corpuri , pe c(nd cuvintele sunt accidente , obinuin#+ceste dou pr#i ale
cunoaterii trebuie s fie unificate% trebuie s se $nceap prin lucruri, care sunt
obiectele g(ndirii i ale cuvintelor.
*ste o greeal imens s se $nceap studierea limbilor cu gramatica. Mai
$nt(i trebuie asimilat un vocabular%forma, adic gramatica, vine dup aceea.
$n cercetarea intuitiv a obiectelor se va $ncepe cu trsturile cele mai
apropiate i se va termina cu cele mai $ndeprtate.
)rebuie exersate mai $nt(i sim#urile,percep#ia), pe urm memoria, pe urm inteligen#a i apoi
judecata.
'opilul nu trebuie s $nve#e dec(t ceea ce $i este de folos aici i $n via# de dincolo.
-u este suficient numai s $n#eleag, mai trebuie s se $nve#e, s se exprime i s se practice ceea ce
s!a $n#eles.
-u umbra lucrurilor tre&ete imagina#ia elevilor.Prin intui#ia real se $ncepe $nv#area i nu prin
descrierea verbal a lucrurilor.
)rebuie s se observe mai $nt(i obiectul $ntr!o manier general, pe urm fiecare parte $n particular
i $n raporturile cu ansamblul.
)alentul se de&volt prin exerci#iu. 'ititul se $nva# citind,scaisul sciind,c(ntul c(nt(nd.
Studiul limbilor se va face $ncep(nd cu limba matern% se trece la limba unui popor vecin, pe urm la
latin, greac, ebraic $nv#(nd limbile una dup alta, nu toate odat.
.iecare limb se deprinde mai bine prin practic, pe cale oral, prin au&, lectur, dec(t prin reguli.
-u trebuie s se $nve#e perfect dec(t limba matern i latina. 'omenius se arta interesat de
alctuirea manualelor sau a altor materiale didactice cu un caracter metodic. *l invoc i necesitatea
utili&rii monitorilor, mai ales la muncile adiacente actului didactic,supraveg/erea $ntocmirii temelor,
pregtirea clasei pentru noua lec#ie,corectarea i evaluarea rspunsurilor elevilor) .De asemenea, cere din
partea profesorilor o pregtire serioas,multidirectional i pretinde c la aceeai clas sau la acelai obiect
de studiu s se apele&e la o singur metod, un singur manual, un singur profesor.
4
,ste clar c n lucrarea sa -Didactica Magna', marele pedagog a ncercat s reg.ndeasc *i s
re#ormeze nv(m.ntul av.nd ca punct de plecare individul uman& ntr/o alt lucrare
important,'Pampaedia', nceput n 0123 *i terminat la s#.r*itul vie(ii, 4omenius vizeaz cu precdere
re#ormarea ntregii societ(i umane, cu a$utorul educa(iei deoarece'lumina panso#iei' conduce spre
cre*terea spiritual a tuturor oamenilor&Pampaedia este, potrivit pedagogului ceh, arta de a transplanta
adevrata cunoa*tere n mintea, vorbirea , inima *i m.na tuturor oamenilor& ,duca(ia se va adresa omului
ca ntreg, ca ngemnare dintre trup *i su#let, n conte+tul tririi laolalt& Orice in#luen( educativ devine
e#ectiv c.nd aceasta vizeaz totalitatea,ntregul *i se adreseaz tuturor pr(lor sau ac(iunilor omene*ti&
5u orice *coal are urmri bene#ice, ci numai schola univeersalis, care se orienteaz asupra ntregului&
Paneduca(ia nseamn nu numai educa(ia copiilor, ci a tuturor oamenilor indi#erent de v.rst,
#orma(ie,ocupa(ie sau rang social& 4.t de actual se dovede*te aceast chemare *i pentru zilele noastre6
Re*uma$

#omenius re're"int& cea mai nsemnat& 'ersonalitate a 'edagogiei universale 'rin aceea c& a teoreti"at
mai toate 'ro*lemele 'edagogiei moderne%
+ discutat despre laturile educa#iei, despre organi&area, planificarea i politica educa#iei.
*l este $ntemeietorul didacticii i al capitolelor aferente ,finalit#ile educa#iei, principiile didactice,
natura valorilor transmise, procedee i metode de reali&are a $nv#rii, modalit#i te/nice de reali&are a
lec#iei).
+ teoreti&at principiul educa#iei $n conformitate cu natura, a proiectat
sisteme educa#ionale, a inventat orarul colar i a pledat pentru un sistem democratic de $nv#m(nt.
+ propus patru cicluri de $nv#m(nt, pornind de la specificul etapelor de v(rst.
+ fost nu numai teoretician, ci i un strlucit practician al educa#iei. 0Merit epitetul de divin, de
profet de apostol 1 coaidera .rancois 2uex 1 pe care i l!au dat pedagogii germani, numit deseori i
0Pestalo&&i de dinainte de Pestalo&&i"
+plic(nd pedagogiei regulile cercetrii tiin#ifice inaugurate de ctre 3acon, determin rolul intui#iei,
pune pe primul plan limba matern i trimite gramatica acolo unde $i este locul arat ceea ce trebuie s fie
metoda de predare i disciplin4
Organi&ea& $nv#m(ntul public $n jurul obstacolelor i dificult#ile de tot felul i determin
divi&iunile acestuia cu o exactitate i juste#e remarcabile4
'onsidera instruc#ia i educa#ia mijloace propii de a ridica umanitatea, de a o $nnobila, de a o face
mai fericit, de a apropia a reconcilia oamenii, ridic(ndu!i dincolo de luptele parti&an, de apartenenele la
confesiuni sau na#ionalit#i",2uex, 5657, p. 585) .
5e-$e repre*en$a$i'e
Jan Amos Comenius) 1977) Pampae!ia) 3!i$ura <i!ac$ic# %i Pe!agogic#) =ucures$i0
8PA9PA3<2A es$e cul$ura uni'ersal# a &n$regului neam omenesc1 (p0 27)

(MNO 4% #eea ce se urm&rete se 'oate 'rivi su* trei as'ecte? mai nt.i noi dorim ca n acest fel s& fie
format com'let, 'entru de'lin& umanitate, nu un singur om oarecare,'u)ini, ori mul)i, ci to)i oameni i fiecare
n 'arte, t.n&r sau *&tr.n, s&rac sau *ogat,no*il sau neno*il, *&r*at sau femeie, 'e scurt, oricine s,a n&scut om,
astfel ca ntreaga omenire s& fie cultivat& de,a lungul tuturor v.rstelor,'entru toate st&rile sociale, se8e i
na)iuni%
;% n al doilea r.nd, este de dorit ca fiecare om sa fie de'rins nu cu un singur lucru sau cu 'u)ine ori cu
multe, ci cu toate lucrurile care des&v.resc cu adev&rat natura omeneasc&% Bmul tre*uie s& tie ce este
adev&rulA s& nu se lase indus n eroare de neadev&r% S& iu*easc& *ineleA s& nu se lase sedus de ceea ce este r&u%
S& fac& ceea ce tre*uie f&cut i s& nu admit& ceea ce tre*uie evitatA c.t este nevoie, s& vor*easc& n mod
n)ele't cu to)i des're toate i n nici o m're1urare s& nu fie mut% 3n sf.rit, s& ac)ione"e ra)ional, fa)& de
;
lucruri, fa)& de oameni i fa)& de :umne"eu, astfel ca n nici o m're1urare s& nu se a*at& de la sco'ul fericirii
sale%
5% S& fie instruit cu >B>F9, nu 'entru vanitate sau nel&ciune,ci 'entru adev&r% Negreit,to)i oamenii, s&
fie du'& c/i'ul lui :umne"eu%=dic&, s& fie cu adev&rat ra)ionali i n)ele')i,cu adev&rat activi i "eloi, cu
adev&rat integri i oneti, cu adev&rat 'ioi i nevinova)i i 'rin aceasta cu adevarat ferici)i i lumina)i aici i
n eternitate%
9% Mai 'e scurt?s&,i lumin&m 'e to)i oamenii cu n)ele'ciunea adev&rat&, s&,i readucem la ordinea 1ust&
'rintr,o conducere statal& creatoare de dre'tateA iar 'rin adev&rata religie s&,i unim cu :umne"eu, astfel ca
nimeni s& nu 'oat& iei din /otarul menirii sale n lume%
=ceasta se va reali"a c.nd to)i vor nv&)a?
@% S& mearg& 'este tot cu oc/ii desc/ii, s& cunoasc& tot ceea ce este necesar%
@@% S& aleag& ce este des&v.rit ,s& ac)ione"e 'este tot n 'anic, s& simt& 'l&cere de toate, dar s& se
mul)umeasc& cu 'u)in%
@@@% S& desco'ere su'remul *ine, numai cu el s& se uneasc& indisolu*il i sf.rit s& fie mul)umi)i%
0e scurt? tre*uie s& fim cu 1udecat& n ceea ce 'rivete eternitatea i s& nu fim li'si)i de minte aici%
Jan Amos Comenius) 1970) <i!ac$ica 9agna) 3!i$ura <i!ac$ica %i Pe!agogic#) =ucure%$i0
(= fi o creatur& ra)ional& nseamn& a te dedica cercet&rii, denumirii i n)elegerii tuturor lucrurilor, adic&
s& fi ca'a*il s& nu cunosti totul, s& denumeti i s& n)elegi tot ce e8ist& n lume+ ('%2<$%
( = fi st&'.nul creturilor nseamn& a dis'une de fiecare lucru 'otrivit sco'ului sau i n acelai tim' al
ntre*uin)a s're folosul 'ro'riu+ ('% 2<$%
(= fi n sf.rit, c/i'ul lui :umne"eu, nseamn& a imita cu adev&rat 'rototi'ul 'erfec)iunii sale, aa cum
se s'une nsui :omnul? Ei)i sfin)i, ca eu, :omnul :umne"eul vostru, sunt sf.nt+ (6% Moise, 19,2$%
:e aici re"ult& ca cerin)ele n&scute ale omuli sunt?
1$ s& cunoasc& toate lucrurile
2$ s& fie st&'.n 'este lucruri i 'e sine,
6$ s& ra'orte"e totul i 'e sine nsui la :umne"eu, i"vorul tuturor%
D8'rimarea acestor trei nsuiri o facem, de o*icei, 'rin teri no)iuni comune,cunoscuteA
@% erudi)ie(eruditio$
@@% virtute sau moralitateA
@@@% religio"itate sau 'ietate%
Su* denumirea de erudi)ie ter*uie s& n)elegem cunoaterea tuturor lucrurilor, artelor i lim*ilorA 'rin
moralitate, nu numai )inut& e8terna, ci ntreaga com'ortare e8tern& i intern&A 'rin religio"itate, acea venera)ie
'rin care s'iritul omului se a'ro'ie i se im*in& cu divinitatea su'rem&+ ('% 2<$%
Nu tre*uie deci s& introducem nimic n afar& de om,ci numai s& de"c/ioc&m ceea ce are n el, s&
de"volt&m i s& eviden)iem fiecare latur& n 'arte+ ('% 24$%
(#reierul nostru, atelierul cuget&rilor noastre(cogitatiorum officina$, se 'oate *ine com'ar& cu (cera+, n
care se im'rim& sigiliul sau din care se modelea"& figuri mici%
#&ci 'recum ceara 'oate lua orice form& i o 'o)i modela i transforma cum vrei, tot aa creierul 'rimete
n el imaginile tuturor lucrurilor 'e care le cu'rinde lumea% =cest e8em'lu ne arat&, n acelai tim',
sugestiv,n ce const& g.ndirea si stiinta noastra% >ot ce atinge vederea, au"ul, mirosul si 'i'aitul meu se
aseamana cu un sigiliu cu a1utorul c&ruia imaginea lucrurilor se im'rim& 'e creier, i anume at.t de clar nc.t
aceasta imagine 'ersist& i du'& nde'&rtarea o*iectului dinaintea oc/ilor, urec/ilor, a nasului sau a m.inii+
('% 25$%
(=ceasta, n general? de cultur& to)i au nevoie% 9a aceeai conclu"ie a1ungem c.nd lu&m n considerare
situa)iile i nsuirile individuale ale oamenilor% #ei m&rgini)i au nevoie de disci'linare 'entru a de*arasa de
'rostie, fa't 'e care nu,l 'oate nega nimeni% :ar mai mult& nevoie au de ea cei dete')i, 'entru ca o minte
ascu)it&, dac& nu este ocu'at& cu lucruri c.t folositoare,se ndrea't& s're lucruri nefolositoare, *i"are i
'ericuloase%9a fel cum un c.m' cu c.t este mai roditor, cu at.t 'oate 'roduce mai mul)i s'ini i m&r&cini, tot
aa o minte mai istea)& 'oate fi 'lin& de g.nduri mai ciudate dac& nu este ns&m.n)at& cu s&m.n)a
n)ele'ciunii i a virtu)ii% Ii o moar& n func)iune, dac& nu 'rimete gr&un)e, materie 'entru f&in&, atunci
merge n gol, se autodistruge,i 'ulveri"ea"& cu "gomot i f&r& rost 'ietrele, uer& 'agu*e sau se sfarm& n
5
*uc&)i% =celai lucru se nt.m'l& cu s'iritul agil,c&ruia i li'sesc 'reocu'&rile serioase,se ncurc& n lucruri
vanitoase,*i"are ntru totul '&gu*itoare i a1unge n cele din urm& cau"a 'ro'riei sale 'ieiri+ ('% 66$%
(3n conclu"ie, 'entru c& de v.rsta i educa)ia co'il&riei de'inde ntreaga via)&, totul este 'ierdut dac&
acum s'iritul nu este 'reg&tit 'entru to)i n via)a% =sa 'recum n uterul matern se formea"& 'entru fiecare om
aceleai mem*re, fiecare ins 'rimind m.ini, 'icioare, lim*a, dei nu to)i vor a1unge meseriai, alerg&tori,
secretari, tot aa i n coal& to)i tre*uie s& fie instrui)i n toate ce se refer& la om, c/iar dac& n viitor unuia ii
va fi de folos una, iar altuia alta+ ('% <6$%
(0rinci'iile 'red&rii i nv&)&rii temeinice% =ceasta se va reali"a dac&?
se vor transmite numai lucruri de folos permanent%
$n totalitatea sa fr omisiuni%
ae&(ndu!le pe o ba& solid%
aceast ba& s fie c(t mai profund%
tot ce urmea& mai t(r&iu s se sprijine pe aceast ba&%
tot ce se poate deosebi se va distinge c(t mai amnun#it%
tot ce se succed se va ba&a pe ceea ce posed%
tot ce este coerent se va lega permanent%
totul se va organi&a pe msura min#ii, a memoriei i a limbii%
toate se vor consolida prin exerci#ii continue",p.89).
(@nstruc)ia nu a1unge la o tiin)& universal&, care s& se rea"eme 'e ea ns&i, 'lin& de vigoare i ca'a*il&
de e8tindere, ci r&m.ne o c.r'itur& , de ici un 'ic, de colo altul , f&r& o 1ust& leg&tur& i f&r& un rod
'ermanent+ ('% ;9$%
(Bamenii tre*uie s& nve)e a fi n)ele')i, 'e c.t 'osi*il, nu din c&r)i, ci de la cer i '&m.nt, de la ste1ari i
fagi, adic& s& cunoasc& i s& cercete"e lucrurile nsei, iar nu din o*serva)iile i m&rturiile str&ine+ ('% ;9$%
(0rinci'iile nv&)&rii concise i ra'ide, conform acestui e8em'lu?
un singur nv&)&tor s& conduc& o singur& coal& sau, desigur, o clas&%
S& se foloseasc& un singur autor 'entru acelai o*iect%
Fna i aceeai munca s& se ncredin)e"e n comun clasei ntregi%
S& se 'redea du'& una i aceeai metod& toate o*iectele i lim*ile%
>otul s& fie tratat din temelie,'e scurt i concis, astfel ca mintea s& fie desc/is&
ca i cu o c/eie i lucrurile s& i se ofere singure%
>ot ce este unit laolalt& s& se 'redea m'reun&%
>otul s& se desf&oare ntr,o succesiune gradat& indisolu*il&, astfel ca ceea ce
se nva)& ast&"i s& nt&reasc& ceea ce s,a nv&)at ieri i s& nete"easc& calea 'entru ceea ce urmea"& m.ine%
Ii,n sf.rit,se va nl&tura tot ce este inutil+('%54$%
(#erin)ele generale ale 'red&rii i nv&)&rii, adic& ale 'red&rii i nv&)&rii n aa fel nc.t efectul s& fie
sigur?
natura ac)ionea"& la tim'ul s&uMNOA
natura 're'ar& materia, nainte de a nce'e s&,i de,a formaMNOA
natura i alege 'entru 'relucr&rile ei un o*iect cores'un"&tor sau ca s&,l fac& n mod sigur
cores'un"&tor , l 'reg&tete mai nt.i cum tre*uieMNOA
natura nu ac)ionea"& de,a valma, ci re"olva distinct fiecare lucru n 'arteM%%OA
natura nce'e orice ac)iune din interiorMNOA
si tot ce formea"a, natura nce'e cu ceea ce este general i a*ia la urm& face ceea ce este s'ecialMNOA
natura nu face salturi, ci 'rocedea"& tre'tatMNOA
c.nd natura nce'e ceva, nu se o'reste '.n& nu termin&MNOA
natura evit& tot ce,i st& m'otriva sau i d&unea"&MNO+(''%47,45$%
(0rinci'iile 'red&rii i nv&)&rii lesnicioase?
natura nce'e ntotdeauna cu ceea ce este curatMNOA
natura 'regatete materia s're a 'rimi formaMNOA
natura scoate totul din nce'utu, care sunt mici ca m&rime, dar mari cu 'rivire la for)ele interioareMNOA
9
natura nce'e tre'tat de la cele mai uoare la cele mai greleMNOA
natura nu su'rancarc&, ci se mul)umete cu 'u)inMNOA
natura nu se 'reci'it&, ci 'rocedea"a lentMNOA
natura nu for)ea"& i scoate numai ceea ce s,a maturi"at singur n interior i vrea s& ias& la ivealaMNOA
natura se a1ut& singura 'rin mi1loacele de care dis'uneMNOA
natura nu creea"& nimic al c&rui folos s& nu fie imediat i evidentMNOA
natura nu ac)ionea"& 'este tot n mod invaria*ilMNO+(''%45,;4$%
=ibliografie+
1$ #onstantin #uco, 0Istoria pedagogiei! Idei i doctrine fundamentale", Dditura 0olirom, Pucuresti,
2771%
2$ @%C/%Stanciu, 0O istorie a pedagogiei universale i romaneti p(n la 56::", Dditura :idactica i
0edagogic&, Pucureti, 19;;%
6$ H% 0iaget% QH%=%#omenius% (=ctualitatea lui #omenius$+, 0ers'ective (FNDS#B , Piroul @nternational
de Dduca)ie$, Lol% JJ@@@ nr%1R2 1996, 'ag% 1;5,99%
<$ 0agina de internet? /tt'?RRwww%tomrad%roRcomenius%
=iografie
Jan Amos Comenius s,a n&scut la 25 Martie 1592 n Moravia unde i,a facut i 'rimele studii%:in cau"a
mor)ii '&rin)ilor s&i,#omenius, i,a nce'ut studiile la 14 ani%Dste im'ortant acestfa't din 'unct de vedere
'edagogic deoarece la o v.rst& aa de naintat& , el avea s'iritul destul de de"voltat 'entru a 'utea o*serva
nea1unsurile coli tim'ului s&u%
3n anul 1417 l g&sim la Fniversitatea din 2er*ron unde a avut 'e 'rofesor 'e =lstedt, care i,a desc/is
gustul 'entru filosofie i 'edagogie% #omenius i continu& studiile la 2eidel*erg i =msterdam%3n 141< se
rentoarce n Moravia i e numit director al colii din 0rerau%:u'& doi ani e 'reotit n Eulne%Dl face 'arte din
comunitatea religioas& aa "is& a (fra)ilor moravi+, care avea o dogm& mult deose*it& de catolicism%3n urma
unui edict im'erial ,care e8'ul"a 'e cei ce nu erau catolici,#omenius e silit vreme se sta*ilete n orasul 9issa
din 0olonia,unde i rence'e activitatea 'edagogiei nce'ut& la 0rerau i la Eulne% =ici i termin& cele doua
mari o'ere 'edagogiceA +:@:=#>@#= M=CN=+ i (H=NF= linguarum reserata+%
:u'& c.t&va vreme, datorit& cele*rit&)ii 'e care o castigase, #omenius e c/emat s& alc&tuiasc& 'lanul de
organi"are al nv&)&m.ntului n =nglia i Suedia%3n anul 14<5 revine la 9issa unde 'u*lica? (NBL@S@M=
9@NCF=-FM MD>2B:FS+%
3n anul 1457 e invitat de Sigismund -acot"i s& organi"e"e i s& conduc&, 'e *a"a conce')iei sale
'edagogice, gimna"iul de la Saros,0ata%:in cau"a mor)ii lui -acot"i nu 'oate organi"a dec.t 'rimele trei
clase% =ici scrie o a treia o'era , ce are o deose*it& im'ortanta 'edagogic&?+B-P@S SDNSF=9@FM 0@#>FS
/% e% BMN@FM EFN:=MDN>=9@F @N MFN:B -D-FM D> @N L@>= =#>@BNFM 0@#>F-= D>
NBMDN#9=>F-=+%
3n 145<, #omenius se duce 'entru a treia oar& la 9issa%
3n 1454, 9issa fiind distrusa, cu oca"ia ra"*oiuluio dintre 0olone"i si Suede"i, #omenius i 'ierde
averea, *i*lioteca i manuscrisele%:u'& ce 'ri*egete c.tva tim' 'rin Cermania, se sta*ilete Naarden n
a'ro'iere de =msterdam% Moare n 14;7, du'& o via)& agitat&, dar 'roduc&toare de idei si fa'te *ogate n
nr.uriri *une%
>2A?A @2 AC52>25A53A P3<AA7A2CB
Han =mos #omenius,>eoretician al (artei de a nv&)a 'e to)i toate+% >ermenul de didactic& are 'entru
#omenius o sfer& mult mai larg& dec.t 'entru noi care 'rin (didactic&+ n)elegem numai acea ramur& a tiin)ei
'edagofice, care se ocu'a cu studiul metodelor de educa)ie intelectual&%
#omenius n)elege 'rin (didactica+ arta de nv&)a 'e to)i, toate sau+ o metod& sigur& i aleas& de a nfiin)a
n toate comunele, orasele i satele oric&rei )&ri cretineti astfel de coli nc.t tinerimea de am*ele se8e f&r&
s& fie nl&turat cineva, s& se 'oata ini)ia n tiinte, s& se 'oat& de"volta n moravuri *une i religio"itate+%
17
3nv&)&m.ntul organi"at n s'iritul umanismului renascentist, n care 'onderea 'rinci'ala o avea studierea
o'erelor clasice eline i latine, a devenit cur.nd necores'un"&tor cerin)elor unei societ&)i n continu&
ascensiune economic& i social&%
S're sf.ritul secolului al JL@ i nce'utul secolului urm&tor a a'&rut tot mai evident& necesitatea unui
nv&)&m.nt n stare s& forme"e lucr&torii de care industria manufacturiera avea nevoie% =ccentul urma s& se
'un& nu 'e studiul lim*ii latine,'e nv&)area cuvintelor, ci 'e cunoaterea naturii, a lucrurilor,deci 'e tiin)e%3n
locul unui erudit, al unui om de societate, care se )inea de'arte de orice ac)iune legat& de 'roducerea i
sc/im*ul *unurilor materiale, colii i se cerea cu tot mai mult& insistent&, formarea unor oameni de ac)iune,
'ractici%@nstructiuea n coli tre*uie s& fie generat&%
('e se $n#elege sub acel ;;toate<< ce trebuie a se preda i $nv#a $n coli. +cum s probm ca $n coli
to#i trebuie s sei$nstruiasc $n toate tiin#ele". 0rin aceasta s& nu se n)eleag& totui ca i cum noi am cere de
la to)i cunotin)a tuturor tiin)elor i artelor, 'e c.t se 'oate de *ine i am&nun)it&, c&ci aceasta nu e nici
folositor nici n,ar fi 'osi*il din cau"a vie)ii noastre celei scurte% 3ns&, to)i ter*uie s& nve)e *a"ele, legile i
sco'urile a tot ce este 'rinci'al, ce este el n sine, i ce se nt.m'l& cu el, astfel c& atunci c.nd intr& n lume s&
nu fie numai o*servatori ,ci i cola*oratori%S& se ia nc& m&suri, ca nimeni, care locuiete n lume, s& nu
nt.lneasc& ceva des're care n,are cunotin)& i asu'ra c&reia nu 'oate s& 1udece i nu 'oate s&,l ntre*uin)e"e
f&r& greseala 'ericuloas&% Pine s,a e8'rimat cel care a "is? SSIcolile sunt locuri ale umanit&)iiTT, n tim' ce
ele tind f&r& ndoial&, ca oamenii s& devin& n adev&r oameni,adic&?creaturi inteligente, creaturi care s&
domneasc& 'este celelalte creaturi i 'este sine nsui, creaturi s're *ucuria creatorului lor% =ceasta va avea
loc, dac& colile vor fi n stare s& fac& 'e oameni n)ele')i la minte, 'ruden)i n lucr&rile lor i 'ioi n inima%
>recerea s're un nv&)&m.nt realist s,a desf&urat tre'tat i 'rintr,o lu't& cu tendin)a clasicist,umanist&
care, e8'rim.nd interese conservatoare i,a n unele )&ri mult tim' un loc mai de cinste dec.t coala realist&%
Noile vremuri cereau nu numai organi"area nv&)&m.ntului realist, instruirea ntr,un ritm mai sus)inut a
tinerelor genera)ii, ci i e8tinderea institu)iilor colare% >oate acestea , con)inut realist, numar mai mare de
elevi nevoia acceler&rii ritmului lor de instruire au f&cut s& a'ar& interese, intense 'reocu'&ri 'entru
'ro*lemele de metoda i de organi"are a 'rocesului instructiv%
>emelia reorgani"&rii colilor e ordinea srict& n toate% Nimic altceva nu cere didactic& aadar, dec.t o
*un& distri*uire a tim'ului, a materiei i a metodei% :ac& vom reui s& facem aceasta , atunci nu ne va fi greu
deloc s& instruim tinerimea naintea celorlal)i% #o'ii se conduc mai mult de e8em'le dec.t de reguli%
0rescri')iunile ori de ce fel ar fi, a1uta 'u)in? ar&t.nd nsa cum fac al)ii, co'ilul i va urma de la sine, imit.nd %
+3n fine natura ne servete pretutindeni ca model, ca aceea ce trebuie produs cu prisos, trebuie produs numai
$ntr!un singur loc". =stfel ,ar*orii cresc n '&dure, iar*a n live"i, 'etii n a'a , metalele n ad.ncurile
'&m.ntului etc% n num&r mare% :u'& cum atelierele ntre)in i cresc meseriile, *isericile religio"itatea,
1udec&toriile dre'tatea, de ce n,ar a'rinde i colile lumina n)ele'ciunii,de ce n,ar cura)i,o, de ce n,ar
nmul)io, comunic.nd,o ntregului cor' al societ&)ii umaneK
Icoala matern& (educa)ia n familie a co'ilului '.n& la v.rsta de 4 ani$ este considerat& de 'edagogul ce/
ca fiind factorul de *a"& n de"voltarea omului% Dl sta*ilete un adev&rat 'lan de instruire a co'ilului de
aceasta v.rst&, menit s&,i asigure de"voltarea armonioas& (cunotin)e din diverse domenii ale naturii,
astronomie, geografie, o'tic&,de'rinderi morale,'recum i 1ocuri s'ecifice co'iilor '.n& la 4 ani$%
3n 1461 'edagogul ce/ 'u*lic& o noua lucrare care,l face re'ede cunoscut a'roa'e n ntreaga Duro'a, i
dincolo de /otarele acesteia%este vor*a de (ianua =inguarum >eserata"( 0oarta desc/isa a lim*ilor$ o
metodic& a 'red&rii lim*ii latine, tradus& foarte cur.nd n 14 lim*i, 12,euro'ene i <,asiatice%=utorul acestei
lucr&ri a c&utat s& nlesneasc& co'iilor nv&)area lim*ii latine n str.ns& legatur& cu cunoaterea lucrurilor i cu
a1utorul lim*ii materne%
B'era cea mai im'ortanta a marelui 'edagog ce/, aceea care la im'us 'este veacuri, r&m.ne ns&
(:idactica Magnum+ scris& n 1462 i ti'&rit& n latinete n 145; n (B'era :idactic& Bmnia+% =ici
#omenius i 're"int& conce')ia s& asu'ra sco'ului i 'uterii educa)iei, asu'ra educa)iei morale% 0entru a
n)elege mai *ine conce')ia 'edagogic& a lui #omenius, este necesar s& cunoatem influen)ele care s,au
e8ercitat asu'ra forma)iei sale, ndeose*i asu'ra aceleia filosofice i social 'olitice% 3nc& din anii studen)iei
'edagogul ce/ a venit n contact cu filosofia materialist&, de nuan)& em'iric&, 'romovata ndeose*i de Pacon%
B influen)& 'o"itiv& asu'ra forma)iei sale a avut,o conce')ia social,'olitic& a sectelor din Poemia% 0e 'lan
social 'olitic aceste secte se ridicau m'otriva feudalismului, a catolicismului i a domina)iei /a*s*urgice%
Eiind n contact 'ermanent cu o organi"atie religioas&, 'ersecutat de oficiali&)i i care,i e8'rim& o'o"i)ia fa)a
11
de asu'ritori, 'edagogul ce/ a devenit n mare m&sur& un e8'onent al revoltei 'o'orului sau m'otriva
asu'ririi sociale sau na)ionale%
9a #omenius nt.lnim o 'rofund& 're)uire 'entru oamenii muncii, 're)uire care a generat atitudinea sa
demacratic& n 'ro*lema organi"arii nv&)&m.ntului% =l&turi de influen)a filosofiei materialiste i a 'o"i)iei
social,'olitice a maselor nemul)umite de asu'rirea feudal&, asu'ra conce')iei acestui mare 'edagog o
deose*it& nr.urire a avut,o umanismul renaterii , care vedea n om fiin)a cea mai 'erfect& de 'e '&m.nt
ca'a*il& s& se transforme 'e sine i odat& cu aceasta s& transforme i societatea%
#once')ia 'edagogic& a celui care a fost considerat un Calilei al educa)iei s,a 'utut constitui datorit&
nivelului la care s,a ridicat odat& 'ractica i teoria asu'ra educa)iei n acea e'oca%Secta din care f&cea 'arte
#omenius avea coli *ine organi"ate% Ii n celelalte )&ri vecine cu a sa er& tot mai 'uternica tendin)a de a
'utea de'&i te/nica didactic& a evului mediu% Se caut& o noua organi"are a colii, a 'rocesului de nv&)&m.nt,
care s& asigure instruirea ntr,un tim' mai scurt a unui num&r mai mare de elevi%
9ocul 'rinci'al n argumentarea 'edagogului ce/ l ocu'a 'rimul as'ect al conformit&)ii cu natura, adic&
res'ectarea legit&)ii naturii n general% #el de,al doilea as'ect l,a condus 'e #omenius la alc&tuirea unei
'eiodi"&ri a vie)ii omului n cretere, care cu'rinde < 'erioade a c.te 4 ani?'rima co'il&rie(7,4 ani$,a doua
co'il&rie(4,12 ani7, 'u*ertatea i adolescen)a(12,15 ani$ i tinere)ea de la (15,2< ani$% 3n 'erioada celei de,a
doua co'il&rii de la 4 la 12 ani este de 'referat ca educatia s& se reali"e"e n coal&% Ii n aceast& 'rivin)&
natura ofera un e8em'lu ce tre*uie imitat%
>e"a didacticii tiin)ifice contem'orane, conform c&reia 'rinci'iile se *a"ea"& 'e legile care guvernea"&
'rocesul de nv&)&m.nt o nt.lnim nca n (:idactic& Magna+%0entru e8em'lificare 're"ent&m c.teva din
'rinci'iile du'& care se 'oate 'reda i nv&)a cu uurin)&? dac& nv&)atul se va nce'e de tim'uriu i nainte de
a coru'e s'iriteleAdac& se 'leacade la general la 'articular, dac& se 'leac& de la ce este mai usor la ce este mai
greu, dac& nu se 'rocedea"a cu gra*aA dac& toate se 'redau cu a1utorul intui)iei%B*serv&m ca ntre toate aceste
'rinci'ii e8ist& o stansa legatur&, ca toate sunt gru'ate n 1urul unei anumite idei?asigurarea unui nv&)&m.nt
accesi*il%Frm&rind reali"area unui nv&)&m.nt uor i temeinic, H%=%#omenius insist& n mod s'ecial asu'ra
necesit&)ii unui nv&)&m.nt contient% Creesc acei nv&)&tori care se limitea"& la dictare i nv&)are 'e de
rost,f&r& e8'licarea lucrurilor%Nu tre*uie s& se nve)e ceea ce s'un al)ii des're lucruri, ci s& se asigure
cunoaterea lor de c&tre fiecare elev% :u'& '&rerea s&, coala nu tre*uie s& 'un& accentul 'e erudi)ie, ci s&
desc/id& elevului mintea 'entru 'rice'erea i n)elegerea lucrurilor%
Brientarea s're un nou con)inut al 'rocesului de nv&)&m.nt 'resu'une utili"area altor mi1loace de
instruire% -olul im'ortant 'e care,l are intuitia n didactic& lui #omenius este o consecin)& a coce')iei sale
gnoseologice em'iriste? (nce'utul cunoaterii tre*uie ntotdeauna s& 'lece de la sim)uri, 'entru ca nimic nu
se g&sete n intelectul nostru, care s& nu fi fost mai nt.i n sim)uri+% 0entru ca nv&)&m.ntul s& devin& (uor+
i (ra'id+, se 'ro'unea luarea n seama a 'uterii de munc& i de asimilare a elevilor% 3n conce')ia 'edagogului
'uterea de n)elegere a elevilor crete nu numai 'rin naintarea n v.rst&, ci tot odata cu 'rocesul studiilor% Se
'refigurea"& asfel ideea e8isten)ei unei leg&turi ntre educa)ie i de"voltare ? instruc)ia s& )in& seama de
nivelul de de"voltare a elevului, dar acest nivel este condi)ionat i de gradul sau de instruire% Marea
contri*u)ie a lui #omenius r&m.ne ns& de"voltarea teoriei 'rivind metoda didactic&%0ro*lema metodei n
nv&)&m.nt fusese 'us& de c&tre Lices i -atic/ius, #omenius o reia, acordandu,@ o nsemnatate com'ara*il&
cu aceea 'e care :escartes o d&dea metodei n filosofie%
3n ( S'ilcuiri :idactice (, #omenius revine asu'ra metodei insist.nd n 'artea a doua asu'ra momentului
'red&rii, ceea ce 'ermite s& fac& unele 'reci"&ri, s&,i com'lete"e astfel ntr,un mod fericit teoria% 0rocesul
'red&rii are 6 instrumente A e8em'lele,care se 're"int& su* forma intui)ieiA regulile, care 'resu'une e8'licarea
lucrului 're"entat ca e8em'luA imita)ia, e8ecutarea a ceea ce s,a ar&tat i e8'licat , ceea ce 'resu'une
e8erci)iul% #omenius cere astfel antrenarea n 'rocesul 'red&rii a v&"ului, a au"ului i a m.inii elevului%3n
entu"iasmul s&u 'entru acest sistem de instruire,#omenius i 're"int& cu 'rec&dere avanta1ele? 'entru
nv&)&tor este mai 'l&cut , ntruc.t lucrea"& cu mai mul)i colariA acetia la r.ndul lor se vor stimula reci'roc
i vor 'rofita de momentul n care se vor re'eta cunotin)ele 'redate de 'rofesor% Lr.nd s& arate cum este cu
'utin)& ca un nv&)&tor s& se ocu'e de un num&r mare de colari, #omenius 're"int&, de fa't, momentele unei
ore de curs% 9a nce'ut se vor verifica temele de c&tre nv&)&tori sau monitoriA nainte de a trece la 'redarea
noilor cunotin)e, nv&)&torul va 'urta cu elevii o discu)ie asu'ra temelor 'redate anteriorA va 're"enta a'oi
noul material, 'e c.t 'osi*il 'rin intui)ie A 'entru a stimula aten)ia, nv&)&torul i va ntreru'e e8'unerea i va
'une ntre*&riA a'oi unii dintre ei vor e8'lica, n fa)a colegilor lor cunotiin)ele a*ia e8'use de c&tre nv&)&tor%
12
Brgani"area nv&)&m.ntului 'e clase i lec)ii a im'us reglementarea cunotin)elor de 'redat 'rin 'lanuri i
'rograme colare, 'recum i instituirea unor date 'recise de nce'ut i nc/eierea anului colar% :ei 're)uia
at.t de mult metoda, n sistemul s&u de instruire, #omenius 'unea 'e 'rimul 'lan activitatea nv&)&torului i
'reg&tete ntreaga munc&% Dl tre*uie s& 'reg&teasc& materia de nv&)&m.nt s& conduc& 'rocesul de 'erce'ere
'rin sim)uri al lucrurilor, s& diri1e"e efectuarea e8erci)iilor etc%
B'era lui #omenius r&m.ne uimitoare 'rin *og&)ia, 'rofun"imea i varietatea eiA vi"iunea sa ('ansofic&+
l,a stimulat s& 'riveasc& fenomenul educa)iei n toate articula)iile sale, i s& 'un& n eviden)& un numar
im'resionant de as'ecte% #ititorul contem'oran nu 'oate s& nu o*serve c& el este 'recursorul a nenum&rate
conce')ii i curente 'edagogice din secolul nostru% H%0iaget, n studiul introductiv la un volum de 'agini alese,
l considera 'recursor '.n& i al 'si/ologiei genetice i ca fondator al unei didactici 'rogresiv diferen)iate n
func)ie de nivelurile de"volt&rii co'ilului% >ot 0iaget considera c& se g&sesc n o'era comenian& idei
'ro'rii+'edagogiei active+% =a sunt? sus)inerea 'rimatului ac)iunii n 'rocesul de nv&)&m.nt 'recum si ideea
c& instruirea 'resu'une redesco'erirea sau reconstruc)ia adev&rului 'rin ac)iuni materiale sau interiori"ate%
:ac& n (:idactica Magna+ ca i n celelalte lucr&ri anali"ate aici, #omenius s,a ocu'at de 'ro*lemele
educa)iei din 'erioada de cretere a v.rstei umane, n (0am'aedia (, una dintre cele ; lucr&ri cu'rinse n (de
rerum /umanarum emendatione consultatio cat/olica"! ado't& o 'ers'ectiv& mult mai larg&, cu'rin".nd
ntreaga via)& a omului%
0am'aedia scria #omenius , este arta de a trans'lanta adev&rata n)ele'ciune n mintea, n vor*irea n
mintea i n m.inile tuturor oamenilor+% Sau,cu alte cuvinte arta de a instrui 'e to)i, omnes, n toate, omnia,cu
totul, omnino,(cu totul n sensul de instruire de'lin&, 'entru c& nimic s& nu,l 'oat& m'iedica 'e om s&
ac)ione"e 'otrivit adev&rului i dre't&)ii$% :in aceast& succint& 're"entare re"ult& c& H%=%#omenius a a*ordat
a'roa'e toate marile 'ro*leme ale 'edagogiei? sco'ul educa)iei, educa*ilitatea, eta'ele de v.rst&, con)inutul
nv&)&m.ntului, 'rinci'iile i metodele didactice, forma de organi"are a 'rocesului de nv&)&m.nt, metodele
educa)iei morale, educa)ia fi"ic&, etc% Meritul lui #omenius este de a fi sesi"at marea cerere de instruc)ie a
secolului JL@@@ i de a fi creat o teorie care s& ofere solu)ii 'entru instruirea, ntr,un ritm mai ra'id, a unor
mari gru'uri de co'ii i tineri%
=2=C27ARAD23+

C/e% Stanciu, ( B @S>B-@D = 0D:=CBC@D@ FN@LD-S=9D I@ -BM=NDI>@ 0=N= 9= 1977+%
(=N>B9BC@D 0D:=CBC@#=+, LB9% @


>ia"a %i ac$i'i$a$ea lui Jan Amos Comenius
R3P3R3 =27ARAD2C3+
Se nate n 1592 n localitatea Niwnice din MoraviaA fiu al unui morar originar din satul Komne(de
aici i se trage numele Komens!, latini"at #omenius$
-am.n.d orfan de am*ii '&rin i, #omenius nce'e studiile t.r"iu cu (Ic/ola 9atina+ din 0rerau
Studia"& filo"ofia i teologia la universit& ile din 2er*orn i 2eiden*erg%
3n 1415 organi"ea"& coli i scrie o im'ortant& lucrare (Hanua aurea linUuarum reserata+('oarta de
aur desc/is& a lim*ilor$%
3n 142; nce'e s& lucre"e la ( :idactica Magna+, tratat terminat n 14<7 i 'u*licat n 145;%
Dste c/emat de autorit&tile vremii n unele &ri euro'ene 'entru a organi"a sistemul de nv&t&m.nt%
3n 14<1 este solicitat de 0arlamentul engle", iar un an mai t.r"iu 'leac& n Suedia
3n 1457 la c/emarea 'rinci'elui gimna"iul? aici va scie lucrarea?+Br*is sensualim 'ictus+(9umea
"ugravit& n icoane$
Se retrage n oraul 'olone" 9es"no
Moare la =msterdam n 14;7
7P3R3 R3PR3E3F5A52>3
16
H=NF= =F-D= 9@NGF=-FM -DSD-=>=(0B=->= :D =F- :DS#2@S= =
9@MP@9B-$
:@:=#>@#= M=CN=(145;$
B-P@S SDNSF=9@M 0@#>FS99FMD= VFC-=E@> 3N @#B=ND $
S#2B9= 9F:FS (I#B=9= SFP EB-M= :D HB#$
0-=D#>B MB-FM(-DCF9@ :D 0F->=-D = >@ND-D>F9F@7
0=M0=D:@=
CARAC53RGC 2F7>A57R AC 7P3R32 CG2 C793F2G6

a teoreti"at mai toate 'ro*lemele 'edagogiei moderne
a discutat des're laturile educa)iei i con)inuturile acesteia
a fost un vi"ionar n ceea ce 'rivete organi"area ,'lanificarea i 'olitica educa)iei
este ntemeietorul didacticii, finalit&)ilor educa)iei, 'rinci'iilor didactice, 'rocedeelor i metodelor de
reali"are a nv&t&rii
a teoreti"at 'rinci'iul educa)iei n conformitate cu natura
a 'roiectat sisteme educa)ionale
a 'lecat 'entru un sistem democratic de nv&)&m.nt
a 'ro'us < cicluri de nv&)&m.nt ,'ornind de la s'ecificul eta'elor de v.rst&
JAF A976 C793F2G6
Dste unul dintre marii 'edagogi ai omenirii,'ractician i teoretician, care a l&sat ca motenire 'rimul
mare sistem de educare i instruc)ie cores'un"&tor unei noi eta'e de de"voltare a societ&)ii, sistem care a dat
secolului 8v@@,lea numele de (secolul didacticii+ du'& numele cele*rei scrieri (:idactica magna+%
3n *ogata o'era a lui #omenius si g&sesc fundamentarea teoretic& o serie de 'ro*leme s'ecifice
nv&)&m.ntului modern? con)inutul i 'rinci'iile 'rocesului didactic, metodele de 'redare, desf&urarea lec)iei,
metodica 'red&rii diverselor disci'line tiin)ifice n coal&%
#ele mai im'oratante o'ere 'edagogice ale lui #omenius sunt?
(:idactica Magna+
(@nformatorul colii materne+
(9umea sensi*ila n imagini+
:intre toate scrierile 'e care le,a ela*orat 'edagogul ce/, aceea care cu'rindea sinte"a conce')iei sale i
care l,a f&cut cunoscut lumii ntregi 'este secole este (:idactica Magna+% B'era fundamental& a lui #omenius
(:idactica Magna+ cona lui #omenius (:idactica Magna+ co)ine ntregul s&u sistem de educa)ie%Da este un
tratat de 'edagogie ,dar,'entru ca termenul de 'edagogie nu era utili"at , g.nditorul ce/ i,a s'us+:idactica,
magna mare+ 'entru arta universal& de a nv&)a 'e to)i totul%
>ermenul de didactic& are 'entru #omenius o sfer& mult mai larg& dec.t 'entru noi , care 'rin didactic&
n)elegem numai acea ramur& a tiin)ei 'edagogice , care se ocu'a cu studiul metodelor de educa)ie
intelectual& Ael n)elege 'rin didactic& arta de a nv&)a 'e to)i , toate +o metod& sigur& i aleas& de a nfiin)a n
toate comunele ,oraele i satele oric&rei )&ri cretineti astfel de coale nc.t tinerimea de am*ele se8e, f&r&
s& fie nl&turat cineva, s& se 'oat& ini)ia n tiin)e, s& se 'oat& de"volta n moravuri *une i religio"itate+%
#u :idactica magna teoria educa)iei se des'rinde de filosofie, de literatura i i do*.ndete
inde'enden)aA se constituie astfel un autentic sistem 'edagogic, e8'us ntr,o scriere dedicat& e8clusiv
educa)iei%>oate 'ro*lemele ac)iunii 'aideutice sunt structurate 'otrivit unei logici tiin)ifice, iar ideile sunt
sus)inute cu argumente des'rinse din legile naturii%#/iar dac& ceea ce #omenius considera atunci ca fiind lege
a naturii nu a r&mas ca atare n stiin)&, meritul s&u nu este mai micAel a vrut s& dea un temei tiin)ific teoriei
sale des're educa)ie, 'ornind de la e8'erien)a, de la o*serva)ia fenomenului cercetat%=a se e8'lic&
dura*ilitatea acestei o'ere, n care cititorul g&sete nc& multe adev&ruri 'e care nu le 'oate constata, ci doar
integra ntr,o nou& vi"iune asu'ra educa)iei care s& a'ar)in& tim'ului nostru%
Dl a ela*orat 'rimul mare sistem de educa)ie% S're deose*ire de 'redecesorii s&i, el caut& s& construiasc&
un ntreg edificiu teoretic, ocu'.ndu,se de 'ro*lemele fundamentale ale teoriei instruc)iei i educa)iei
1<
educa*ilitatea,idealul, necesitatea unei educa)ii armonioase,intelectuale, morale religioase i fi"ice,'rinci'iile
instruc)iei, metodele de instruire,sistemul de instruire 'e clase i lec)ii,metodele de educa)ie moral religioase%
Marele 'edagog era stimulat de o aa am'l& construc)ie teoretic& i de conce')ia sa 'ansofic&, care
urm&rea unificarea tuturor cunotin)elor, cu'rinderea lor ntr,un tot organic%
#omenius a sim)it nevoia constituirii unei tiin)e a educa)iei%0entru c& a dat o nou& fundamentare
'ro*lemelor teoretice ale educa)iei lui omenius i s,a s'us de c&tre unii (Pacon al educa)ie(, iar de c&tre al)ii
+Calilei al educa)iei+%
#u 'rivire la 'uterea educa)iei, el se situea"& categoric 'e 'o"i)ia o'timismului 'edagogic% :u'& o'inia
sa,la natere, 'si/icul co'ilului este o (ta*ula rasaW, o ta*l& 'e care nu s,a scris nc& nimic, dar 'e care se
'oate scrie totul% :e"voltarea fiin)ei umane de'inde, de influen)ele ce se e8ercit& asu'ra sa (omul dac& vrea
s& fie om tre*uie s& se cultive+% 3n afara societ&)ii omul r&m.ne o fiin)& s&l*atic&%S'iritul uman este com'arat
cu ceara n care se im'rim& cu sigiliuA du'& care ceara i,a cu usurin)& orice form&,s'iritul uman tot aa se
'oate 'reface f&r& dificultate , coli 'entru toate 'aturile sociale+to)i 'ot nv&)a toate+%
0ornind de la a'recierea c& (via)a aceasta nu este dec.t o 'reg&tire 'entru cea etern& +#omenius s'unea
c& nsui sco'ul educa)iei nu 'oate fi altul dec.t 'reg&tirea oamenilor 'entru via)a viitoare% Dl se o'rete
asu'ra a trei as'ecte ale devenirii fiin)ei umane? educa)ia intelectual&, ed%moral&, ed% religioas&%
B dovad& concludent& a 'reocu'&rii acestui 'edagog de a da un temei tin)ific teoriei sale o constituie
frecven)a referitoare la natura, la legile acesteia i cerin)a ca arta de a nv&)a s& se desf&oare 'otrivit
regularit&)ilor e8istente n lumea lucrurilor,a fenomenelor i a 'racticii urmate% Mai nt.i se formulea"& legea
('rinci'iul$, a'oi se ofer& modelele de manifestare a acestei legi n natur&% Frm&rindu,se aceasta cale se
eviden)ia"& a*ateriile colii de la legile naturii, 'entru ca n continuare s& se sta*ileasc& modul n care ,
res'ect.nd legile naturii, activitatea educativ& se 'oate ndre'ta% :ei ('rinci'iul 'e care se *a"ea"& autorul
:idacticii Magna nu sunt adev&rate legi ale naturii, ci formul&ri succinte deduse din o*serva)ia asu'ra naturii
+natura nu nce'e nimic nefolositor, natura scoate totul din r&d&cini i nimic din alt& 'arte+% =cestea i,au
'ermis formularea unor generali"&ri 'edagogice 'rin valoarea unor 'ertinente e8'erien)e colare din e'oca sa%
Sus)inea ideea unei legit&)i ale fenomenului educativ #omenius a f&cut un mare 'as nainte n
constituirea tiin)ei educa)iei% = 'us *a"ele unui 'rinci'iu cu larg& circula)ie n teoria 'edagogic& '.na c&tre
sf.ritul sec%19,'rinci'iul conformit&)ii educa)iei cu natura, care n conce')ia sa nseamn& luarea n
considerare at.t a naturii e8terioare omului c.t i a naturii umane,'articilarit&)ile de v.rst&%#omenius m'arte
v.rsta co'il&riei i tinere)ii n < 'erioade a c.te 4 ani 'rima co'il&rie 7,4 aniA a doua co'il&rie 4,12 aniA
'u*ertatea i adolescen)a 12,15 ani i tinere)ea15,2< ani%Eiec&rei 'erioade i cores'unde o anumit& institu)ie
de educa)ie familia,coala nce'&toare, colegiul , academia%
0rin 'reci"area ca n scoal& s& se nve)e +numai *a"ele+ ceea ce se 'oate folosi n via)&, #omenius a
stimulat 'rocesul de delimitare a (o*iectelor de nv&)&m.nt+ de tiin)e% Dl a manifestat interes 't% disci'linele
n detrimentul celor filologice% Se invocau 2 motive? mai nt.i 'entru c& erau utile omului (n al doilea r.nd
'entru c& aa cerea( ordinea naturii%
3n coala, cunotiin)ele urmau s& se nsueasc& 'rintr,o continu& e8tindere a con)inutului lorA un
nv&)&m.nt tre'tat,gradat% =ceste reglement&ri im'uneau ela*orarea c.t mai riguroas& a unor 'lanuri i
'rograme de nv&)&m.nt% 0reocu'area lui #omenius 'entru o instruire reali"at& cu usurin)&, n mod temeinic,
n conformitate cu natura, la condus la sta*ilirea unui sistem de 'rinci'ii gru'ate n 1urul unei cerin)e
didactice? asigurarea unui nv&)&m.nt accesi*il%
#omenius are meritul de a fi introdus categoria de 'rinci'iu n 'edagogie i de a fi c&utat s& ntemeie"e
'rinci'ii didactice 'e legi ale fenomenului educativ% C&sim n (:idactica Magna+ elemente deose*it de
valoroase care au stat la *a"a formul&rii unor 'rinci'ii nt.lnite i n didactica din "ilele noastre? nsuirea
contient& i temeinic& a cunostin)elor, 'rice'erilor i de'rinderilor, caracterul sistemic al instruc)iei%
#.teva aforisme,sur'rinse de 0aros (1556$ care condensea"& g.ndirea didactc& a lui #omenius, 'ot
e8'rima succint 'ro*lematica 'rinci'iilor didactice?
Bmul este o creatur& ra)ional&, regele creaturilor% 3nainte de c&dere, ntreaga sa cunoatere este dat&
cunoaterii, virtu)ii i 'iet&)ii% :e atunci calea sa a fost *locat&A totui, el este ca'a*il de aceste 6 lucruri 'rin
gra)ia lui :umne"eu de a ne re'une 'e o traiectorie a unei vie)i noi%
@nstruirea este cu at.t mai uoar& cu c.t se urmea"& ntotdeauna mersul, calea naturii% >ot ceea ce este
natural se face f&r& greutate%
@nstruc)ia ter*uie s& fie 'rogresiv& i n consens cu for)ele cresc.nde ale facult&)ilor intelectuale%
15
Dste o greeal& s& se ncea'& studierea lim*ilor cu gramatica% Mai nt.i tre*uie asimilat un voca*ularA
gramatica vine du'& aceea%
3n cercetarea intuitiv& a o*iectelor se va nce'e cu tr&s&turile cele mai a'ro'iate i se termina cu cele
mai nde'&rtate%
>re*uie e8ersate mai nt.i sim)urile ('erce')ia$, 'e urm& memoria, 'e urm& inteligen)a i a'oi
1udecata%
Nu este suficient numai s& se n)eleag& ci i s& se nve)e, s& se e8'rime i s& se 'ractice ceea ce s,a
n)eles%
>alentul se de"volt& 'rin e8erci)iu% #ititulXcitit, scrisulXscriind%
9ocul acordat intui)iei n 'rocesul de nv&)&m.nt decurgea i din conce')ia gnoseologic& em'iric& a
marelui 'edagog, 'otrivit c&ruia nimic nu se g&sete n intelectul nostru care s& nu fi fost mai nt.i n
sim)uriAde aceea a'recia el totul,'e c.t 'osi*il s& se 're"inte sim)urilor+%
0erce')ia 'rin c.t mai multe sim)uri este denumit& de #omenius (regula de aur a cunoaterii+% 0rin
nlesnirea 'rocesului cunoaterii,n ca"ul n care o*iectele sau fenomenele erau 'erce'ute n starea natural& se
cerea s& fac& a'el i la imagini% :e aici necesitatea n"estr&rii fiec&rei coli cu materiale intuitive% 3n str.ns&
leg&tur& cu eforturile sale teoretice de a 'une *a"ele unui nv&)&m.nt (uor i ra'id+, #omenius a'recia c&
elementul /ot&r.tor n asigurarea 'rogresului n coal& este metoda% 0edagogul ce/ este cunoscut ca 'rimul
teoretician al sistemului de instruire 'e clase i lec)ii%
3n aceste condi)ii, activitatea din clas& cu'rinde urm&toarele secven)e? verificarea temelor 'redate
anterior, 're"entarea noului material% Sco'ul educa)iei morale l constituie do*.ndirea virtu)iilor
cardinale?n)ele'ciunea, cum'&tarea, cura1ul, dre'tatea aa cum sunt ele n)elese n religia cretin&% 0entru
cultivarea 'iet&)ii #omenius recomanda s& se a'ele"e la trei i"voare? +Pi*lia, lumea, omul+%
Dduca)ia religioas& se face 'rin studierea Pi*liei i 'rin fa'te *une%

<2<AC52CA 9AAFA
2<3ACGC 3<GCA?232
Lia)a aceasta este o 'reg&tire 'entru cea etern&%
0reg&tirea 'entru eternitate are 6 eta'e?
1$ Sco'ul su'rem al omului e fericirea etern& n comuniune cu :umne"eu%
2$ Sco'uri de trei feluri? omul s& fie singur dotat cu inteligen)a, s& se st&'.neasc& singur 'e sine, s& fie
*ucuria :omnului%
6$ #alit&)ile omului nu se 'ot des'&r)i%
CGC5GR2EAR3A 9A63C7R
Bmul dac& vrea s& fie om, tre*uie s& se cultive(semin)ele nu sunt nc& fructe$% 3ntreaga tinerime de
am*ele se8e tre*uie s& urme"e coala%
PR7=C39A 3<GCA=2C25A?22
S&m.n)a celor trei '&r)i ?(cultura, moravuri *une i religio"itate$ ne e 'us& de la natur&%colile 'ot s& fie
aduse ntr,o stare mai *un&%
DAC57R22 3<GCA?232
>inerimea tre*uie instruit& i 'entru asta este nevoie de coli%
3<GCA?2A 2F53C3C5GACA
@nstruc)iunea n coli tre*uie s& fie general&%
9357<A
>emelia reorgani"&rii colilor e ordinea strict& n toate%
CGC5GRA D7R9A52>A0
0rinci'iile cum se 'oate 'reda n nv&)&m.nt n mod temeinic%
C7FC3F5RAR3A 9A53R232 <3 4F>A?A9HF5
0rinci'iile du'& care se 'oate nv&)a mai scurt i mai re'ede%
14
C3AA5GRA <2F5R3 D7F< @2 D7R9A
=v.nd n vedere acest 'rinci'iu, s& se nl&ture din coal& toate c&r)ile , care ofer& numai cuvinte,f&r&
cunotin)a lucrurilor folositoare%
2F5G2?2A
Metoda tiin)elor n s'ecial% #ondi)iile unui t.n&r? s& ai*& oc/iul inteligen)ei curat, s& i se 're"inte
lucrurile a'roa'e, s& fie atent% ntre*uin)area instrumentelor s& se arate mai mult cu fa'ta dec.t mai mult cu
e8em'le dec.t cu vor*e adic& mai mult cu e8em'le dec.t cu reguli?+lung& i grea e calea 'rin reguli,scurt& i
eficace 'rin e8em'le+%

3<GCA?2A 97RACA
Metoda culturii morale%
3<GCA?2A R3C2A27A6A
Metoda cum se 'oate ins'ira co'iilor 'ietatea%
7RAAF2EAR3A 4F>A?A9HF5GCG2
:es're m'&trita m'&r)ire a colii, cores'und celor < tre'te ale et&)ii i ale 'rogresului%
<2<AC52CA 9AAFA
(= fi o creatur& ra)ional& nseamn& a te dedica cercet&rii ,denumirii i n)elegerea lucrurilor, adic& s& fii
ca'a*il s& cunoti totul, s& denumeti i s& n)elegi tot ce e8ist& n lume+%
( = fi st&'.nul creaturilor nseamn& a dis'une de fiecare lucru 'otrivit sco'ului s&u i n acelai tim' a,l
ntre*uin)a s're folosul 'ro'riu+%
( = fi,n sf.rit, c/i'ul lui :umne"eu, nseamn& a imita cu adev&rat 'rototi'ul 'erfec)iunii sale%
:e aici re"ult& c& cerin)ele nn&scute ale omului sunt?
S& cunoasc& toate lucrurile A
S& fie st&'.n 'e situa)ie i 'e sine%
S& ra'orte"e totul i 'e sine nsui lui :umne"eu, i"vorul tuturor%D8'rimarea acestor trei nsuiri o
facem 'rin trei no)iuni comune%
1$ eruditiaA
2$ virtute sau moralitateA
6$ religio"itate sau 'ietate%
Su* denumirea de erudi)ie tre*uie s& ntelegem cunoaterea tuturor lucrurilor, artelor i lim*ilorA'rin
moralitate ntreaga com'ortare e8tern& i intern&A 'rin religio"itate, acea venera)ie intern& 'rin care s'iritul
omului se a'ro'ie i se im*in& cu divinitatea su'rem&%
(Nu tre*uie deci s& introducem nimic din afara omului, ci numai s& de"g/ioc&m ceea ce are n el, s&
de"volt&m i s& eviden)iem fiecare latur& n 'arte+%
(0rinci'iile 'red&rii i nv&)&rii temeinice% =cestea se vor reali"a dac&?
se vor transmite numai lucrurile de folos 'ermanentA
n totalitatea lor f&r& omisiuniA
ae".ndu,le 'e o *a"& solid&A
aceast& *a"& s& fie c.t mai 'rofund&A
tot ce urmea"& mai t.r"iu s& se s'ri1ine 'e aceast& *a"&A
tot ce se 'oate deose*i se va distinge c.t mai am&nunitA
tot ce se succed& se va *a"a 'e ceea ce 'recedeA
tot ceea ce e coerent se va lega 'ermanentA
1;
totul va fi organi"at 'e m&sura min)ii, a memoriei i a lim*iiA
toate se vor consolida 'rin e8erci)ii continue+%
(Bamenii tre*uie s& nve)e a fi n)ele')i,'e c.t 'osi*il, nu din c&r)i, ci de la cer i '&m.nt,adic& s&
cunoasc& i s& cercete"e lucrurile nsei,iar nu din o*serva)iile i m&rturiile str&ine%+
(0rinci'iile nv&)&rii concise i ra'ide, conform acestui e8em'lu?
un singur nv&)&tor s& conduc& o singur& coal& sau o clas&A
s& foloseasc& un singur autor 'entru acelai o*iectA
una i aceeai munc& s& se ncredin)e"e n comun clasei ntregiA
s& se 'redea du'& una i aceeai metod& toate o*iectele i lim*ileA
totul s& fie tratat din temelie, 'e scurt i concis, astfel ca mintea s& fie desc/is& ca i cu o c/eie i
lucrurile s& i se ofere singureA
tot ce este unit laolalt& s& se 'redea m'reun&A
totul s& se desf&oare ntr,o succesiune gradat& indisolu*il&, astfel ca ceea ce se nva)& ast&"i s&
nt&reasc& ceea ce s,a nv&)at ieri i s& nete"easc& 'entru ceea ce urmea"& m.ine i n sf.rit se va nl&tura tot
ceea ce este inutil+%
Y Y /tt'?RRwww%intele'ciune%roRHo/nZ=mosZ#omeniusZZ562ZcitateZcele*reZma8imeZcugetari%/tml
15

S-ar putea să vă placă și