Sunteți pe pagina 1din 21

Ghid de protectia muncii

ILO-OSH 2001
BIROUL INTERNATIONAL AL MUNCII - GENEVA
Printat in Elvetia PCL
Copyright Organizatia Internationala a Muncii 2001
Prima editie 2001
Publicatiile Biroului International al Muncii se supun legilor dreptului de autor stabilite prin Protocolul 2 al Conventiei Universale a Drepturilor
de Autor. Cu toate acestea, se pot reproduce anumite extrase Iara autorizatie, cu conditia ca sursa sa Iie indicat a. Pentru drepturi de reproducere
sau traducere, se va inainta o cerere catre Biroul de Publicatii (Drepturi si Permise), pe adresa International Labor OIIice, CH-1211 Geneva 22,
Switzerland. Biroul International al Muncii incurajeaza inaintarea unor astIel de cereri.
Bibliotecile, institutiile sau alti utilizatori inregistrati in Marea Britanie, la Copyright Licensing Agency, cu adresa 90 Tottenham Court Road,
London W1T 4LP |Eax: (44) (0)20 7631 5500; email: clacla.co.uk|, iar in Statele Unite, inregistrate la Copyright Clearance Center, cu adresa
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 |Eax: (1) (978) 750 4470; email: inIocopyright.com| sau in alte tari in care activeaza Organizatia
pentru Drepturile de Reproducere, pot Iace Iotocopii in conIormitate cu autorizatiile primite in acest scop.
Destinatia publicatiilor ILO, care este in conIormitate cu practicile Natiunilor Unite, precum si prezentarea materialului nu implica exprimarea
niciunei opinii din partea Biroului International al Muncii cu privire la statutul legal al oricarei tari, spatiu sau teritoriu sau legat de autoritatile
acetora, sau cu privire la delimitarea Irontirelor.
Responsabilitatea pentru opiniile exprimate in articolele, studiile sau alte contributii semnate este exclusiv a autorului, iar publicarea nu constitue
o aprobarea din partea Biroului International al Muncii cu privire la opiniile exprimate.
ReIeririle la numar de Iirme sau produse comerciale nu implica aprobarea de catre Biroul International al Muncii, iar nementionarea unei Iirme,
produs sau proces comercial nu inseamna dezaprobarea acestuia.
Publicatiile ILO pot Ii obtinute de la comerciantii de carte importanti sau de la sucursalele locale ale ILO, sau direct de l a ILO Publications, cu
adresa International Labour OIIice, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Cataloage sau liste de publicatii pot Ii obtinute gratis de la adresa de mai
sus, sau prin email: pubventeilo.org.
ILO
Guidelines on occupational safetv and health management svstems, ILO-OSH 2001
Geneva, International Labour OIIice, 2001
Ghid: protectia muncii, nivel national, nivel de companie, aspecte tehnice. 13.04.2
ISBSN 92-2-111634-4
Publicat si in Eranta: Principes directeurs concernant les svstemes de gestion de la securite
et de la sante au travail, ILO-OSH 2001 (ISBN 92-2-211634-8, Geneva, 2002); precum si in
Spania: Directices relativas a los sistemas de gestion de la seguridad v la salud en el trabafo,
ILO-OSH 2001 (ISBN 92-2-311634-1, Geneva, 2002).
ILO Cataloguing in Publication Data
2001 ILO
Cuvint inainte
Protectia lucratorilor impotriva prejudiciilor si bolilor la locul de munca Iace parte din misiunea istorica a ILO.
Boala sau ranirea nu sunt compatibile cu munca asa cum nici saracia nu justiIica neglijarea aspectelor cu privire la
siguranta si sanatatea lucratorilor. Principalul scop al ILO este de a promova oportunitati pentru Iemei si barbati de a
obtine un mediu de lucru decent si productive in conditii de libertate, egalitate, siguranta si demnitate umana. Am numit
acestea 'conditii de munca decente. Conditii de munca decente inseamna siguranta in munca. Iar siguranta muncii este
de asemenea un Iactor pozitiv pentru cresterea economica si a productivitatii.
Astazi, progresul tehnologic si presiunile mari impuse de competitivitate aduc schimbari rapide in conditiile de
lucru, procesul de lucru si organizare. Legislatia este esentiala, dar insuIiecienta in sine pentru a putea Iace Iata tuturor
schimbarilor sau noilor situatii de risc. Organizatiile trebuie de asemenea sa Iie capabile sa imbine continuu aspectele de
siguranta a muncii cu cele de sanatate si sa transIorme raspunsurile eIective in strategii dinamice de management. Acest
ghid vine in sprijinul celor de mai sus.
Ghidul a Iost pregatit in baza unei colaborari strinse intre ILO, constituentii sai si alti asociati. De asemena s-au
avut in vedere principiile internationale cu privire la securitatea si sanatatea lucratorilor asa cum sunt acestea deIinite i n
standardele internationale. Totodata, ghidul asigura un instrument unic si puternic pentru dezvoltarea unei culturi de
securitate in cadrul companiilor si in aIara lor. Ghidul a Iost elaborat in beneIicial lucratorilor, organizatiilor, sistemel or
de protectia muncii, dar si al mediului.
ILO are placerea de a Ii creat acest Ghid. Am convingrea ca el va deveni un instrument valoros pentru angajati si
lucratori, precum si pentru companiile angajatoare, institutiile nationale si pentru toti acei care joaca un rol in asigurarea
unui mediu sigur si sanatos la locul de munca.
Juan Somavia
Director General
2001 ILO
Cuprins
Cuvint inainte
Introducere
1. Obiective
2. Gestionarea sistemului de securitate si sanatate in munca la nivel national
2.1 Politica nationala
2.2 Reguli la nivel national
2.3 Adaptarea regulilor
3. Sistemul de protectia muncii la nivel de companie
Politica
3.1 Politica de protectia muncii
3.2 Participarea lucratorului
Organizare
3.3 Responsabilitati si obligatii
3.4 Competenta si pregatire
3.5 Documentarea sistemului de protectia muncii
3.6 Comunicare
PlaniIicare si implementare
3.7 Evaluare initiala
3.8 PlaniIicarea, dezvoltarea si implementarea sistemului
3.9 Obiective de protectia muncii
3.10 Prevenirea accidentelor
3.10.1 Masuri de prevenire si control
3.10.2 Gestionarea schimbarilor
3.10.3 Prevenirea accidentelor si raspuns
3.10.4 Procurarea
3.10.5 Contractarea
Evaluarea
3.11 Monitorarea si masurarea perIormantelor
3.12 Investigarea accidentelor, starii de sanatate, bolilor si incidentelor la locul de munca si
impactul asupra perIormantelor sistemului de protectia muncii
3.13 Audit
3.14 Evaluarea Iacuta la nivel de management
Actiuni de perIectionare
3.15 Actiuni preventive si corective
3.16 PerIectionarea continua
Glosar
BibliograIie
Anexa
Lista de participanti si observatori din cadrul Intilnirii Expertilor cu tema Ghidul ILO reIeritor la Sistemul de Protectia Muncii,
Geneva, 19-27 aprilie 2001
Eiguri
1. Elemente ale sistemului de protectia muncii in cadru national
2. Principalele elemente ale sistemului protectia muncii
1
Pentru deIinitie vezi 2001 ILO
Introducere
Impactul pozitiv al introducerii unui sistem de management al securitatii si sanatatii in munca la nivel de organizatie
1
,
atit asupra reducerii riscurilor cit si asupra productivitatii, este recunoscut de catre guverne, angajati si lucratori.
Acest ghid a Iost elaborat de ILO in conIormitate cu principiile agreate international deIinite de catre terte parti
constituente ale ILO. Abordarea acestor terte parti asigura Iorta, Ilexibilitatea si bazele corespunzatoare dezvoltarii unei
culturi de securitate sustinuta in organizatie. De accea, ILO a elaborate voluntar acest ghid asupra sistemului de protectia
muncii care reIlecta valorile ILO si instrumentele relevante pentru protectia muncii.
Se intentioneaza ca recomandarile practice oIerite de acest ghid sa Iie utilizate de catre toti cei responsabili de
sistemul de protectia muncii. Acest ghid nu obliga legal si nu intentioneaza sa inlocuiasca lagile nationale, reglementarile
sau standardele acceptate. Aplicarea acestui ghid nu necesita certiIicare.
Angajatorul este raspunzator si are obligatia de a organiza sistemul de protectia muncii. Implementarea unui
sistem de gestionarea a securitatii si sanatatii in munca este un mod util de a-si indeplini aceasta obligatie. ILO a
elaborate acest ghid ca un instrument practic venit in sprijinul organizatiilor si institutiilor competente ca un mijloc de a-
si imbunatati continuu perIormanta sistemului de protectia muncii.
2001 ILO
1 Obiective
Acest ghid contribuie la protectia lucratorilor impotriva riscurilor si la eliminarea incidentelor, a bolilor si deceselor
legate de locul de munca.
La nivel national, ghidul ar trebui:
(a) sa Iie Iolosit drept cadru national pentru sistemul de protectia muncii, de preIerinta sprijinindu-se pe legile
si reglementarile nationale;
(b) sa oIere indrumare in dezvoltarea unor modalitati voluntare de punere in acord a reglementarilor si
standardelor astIel incit sa se asigure o continua imbunatatire a perIormantei sistemului de protectia
muncii, si;
(c) sa oIere indrumare pentru dezvoltarea atit a regulilor la nivel national cit si a celor adaptate cu reIerire la
sistemul de protectia muncii pentru a raspunde corespunzator nevoilor reale ale companiilor, in
conIormitate cu marimea acestora si cu natura activitatii;
La nivel de organizatie, ghidul intentioneaza sa:
(a) asigure indrumare cu privire la integrarea elementelor sistemului de protectia muncii in cadrul
organizatiei ca un component al politicii si sistemului de management; si
(b) motiveze pe toti membrii organizatiei, in particular, pe angajati, proprietar, personalul de conducere,
lucratori si reprezentanti ai acestora, in aplicarea principiilor si metodelor corespunzatoare de protectia
muncii, pentru perIectionarea continua a perIormantelor sistemului de protectia muncii.
2 Sistemul de protectia muncii la nivel national
2.1 Politica nationala
2.1.1 Este necesar a se nominaliza o institutie competenta sau mai multe, dupa caz, care sa Iormuleze,
implementeze si sa revizuiasca periodic o politica nationala coerenta pentru stabilirea si promovarea unui sistem
de protectia muncii in companii. Acest lucru trebuie Iacut prin consultarea cu cele mai reprezentative organizatii
de lucratori si angajati, si cu alte entitati, dupa caz.
2.1.2 Strategia nationala pentru protectia muncii trebuie sa stabileasca principii si proceduri generale pentru:
(a) a promova implementarea si integrarea sistemului de protectia muncii ca parte a sistemului general de
management al organizatiei;
(b) sa Iaciliteze si sa imbunatateasca aranjamente generale pentru identiIicarea sistematica, planiIicarea,
implementarea si perIectionarea activitatilor de protectia muncii la nivel national si la nivel de organizatie;
(c) sa promoveze participarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora la nivel de organizatie;
(d) sa implementeze perIectionarea continua totodata ocolind birocratia si costurile inutile;
(e) sa promoveze colaborari care sa sustina sistemul de protectia muncii la nivel de organizatie cu ajutorul
inspectoratelor de munca, serviciilor de protectia muncii si a altor servicii, si sa isi canalizeze activitatile in cadrul
unui sistem eIicient de protectia muncii;
(I) sa evalueze eIicacitatea politicii nationale si a cadrului la intervale corespunzatoare;
(g) sa evalueze si sa Iaca publica eIicienta sistemului si practicilor de protectia muncii prin mijloacele potrivite; si
(h) sa se asigure ca se aplica acelasi nivel al cerintelor de protectia muncii atit contractorilor cit si lucratorilor,
inclusiv lucratorilor temporari, angajati direct de organizatie.
2.1.3 Pentru a asigura coerenta politicii nationale precum si a mijloacelor de implementare, institutiile competente
trebuie sa stabileasca un cadru pentru sistemul de protectia muncii pentru:
(a) a identiIica si stabili Iunctiile si reponsabilitatile aIerente diverselor institutii desemnate sa implementeze
politica nationala, si sa Iaca aranjamemntele necesare pentru a stabili coordonarea intre acestea;
(b) sa publice si sa revizuiasca periodic ghidul national cu privire la aplicarea voluntara si implementarea
sistematica a sistemului de protectia muncii in organizatii;
(c) sa stabileasca criterii, dupa caz, pentru desemnarea indatoririlor catre institutiile responsabile de elaborarea si
promovarea ghidului adaptat cu privire la sistemul de protectia muncii; si
(d) sa se asigure ca lucratorii, muncitorii si resprezentantii acestora sunt astIel indrumati incit sa beneIicieze de
politica nationala.
2001 ILO
2.1.4 Institutia competenta trebuie sa ia masuri si sa asigure suportul tehnic inpectoratelor de munca, serviciilor
de protectia muncii cit si altor servicii publice sau private, agentii sau institutii implicate in protectia muncii,
inclusiv serviciilor medicale, pentru a incuraja si ajuta companiile sa implementeze sistemul de protectia muncii.
2.2 Ghid national
2.2.1 Ghidul national pentru aplicarea voluntara si implementarea sistemului de protectia muncii trebuie sa Iie
elaborat in baza unui model ce poate Ii gasit in Capitolul 3, cu respectarea conditiilor si practicilor nationale.
2.2.2 Ghidul ILO trebuie sa Iie consistent cu reglementarile nationale si ghidurile adaptate avind suIicienta
Ilexibilitate pentru a permite aplicarea directa sau adaptata la nivel de organizatie.
2.3 Reguli adaptate
2.3.1 Regulile adaptate, care reIlecta obiectivele generale ale ghidului ILO, trebuie sa contina elemente generice
ale ghidului national si trebuie sa reIlecte conditiile speciIice si nevoile companiilor sau corporatiilor, luind in
considerare, in special:
(a) marimea acestora (mare, medie si mica) si inIrastructura; si
(b) tipurile si gradele de risc.
2.3.2 Legaturile dintre cadrul national si elementele esentiale ale sistemului de protectia muncii sunt ilustrate in
Iigura 1.
Eigura 1 Elemente ale sistemului de protectia muncii in cadru national
3 Sistemul de protectia muncii in companii
Sistemul de protectia muncii, inclusiv respectarea cerintelor de protectia muncii stabilite prin legi si reglementari la nivel
national cad in responsabilitatea si indatorirea angajatorului. Angajatorul trebuie sa demonstreze puternice capacitati de
conducere si aplicare a activitatilor de protectia muncii in cadrul organizatiei, si ia masurile necesare pentru stabilirea
unui sistem de protectia muncii. Sistemul trebuie sa contina principalele elemente ale politicii, organizarii, planiIicarii si
implementarii, evaluarii si masurilor de imbunatatire, dupa cum se arata in Iigura 2.
Eigura 2 Principalele elemente ale sistemului de protectia muncii
Ghid ILO
de protectia
muncii
Ghid national
de protectia
muncii
Reguli adaptate
de protectia
muncii
Sistemul de
protectia muncii la
nivel de companie
2001 ILO
Politica
3.1 Protectia muncii
3.1.1 Angajatorul, prin consultare cu muncitorii si reprezentatntii acestora trebuie sa stabileasca in scris o politica de
protectia muncii, care ar trebui sa Iie:
(a) speciIica pentru organizatie si corespunzatoare dimensiunii acesteia si naturii activitatii sale;
(b) concisa, clara, datata si validata prin semnatura sau aprobarea angajatului sau a celui mai inalt in grad responsabil din
interiorul organizatiei;
(c) sa poata Ii comunicata si citita cu usurinta de catre toate persoanele la locul de munca;
(d) sa poata Ii revizuita dupa caz in mod continuu; si
(e) sa poata Ii accesibila partilor externe interesate, dupa caz.
3.1.2 Politica de protectia muncii ar trebui sa includa cel putin urmatoarele principii cheie pe care compania se oblige sa
le respecte:
(a) protejarea sigurantei si sanatatii tuturor membrilor organizatiei prin prevenirea ranirilor, bolilor si incidentelor la
locul de munca;
(b) sa Iie in conIormitate cu legile si reglementarile nationale reIeritoare la protectia muncii, cu programele voluntare,
acordurile colective si cu alte cerinte la care organizatia subscrie;
(c) sa se asigure ca lucratorii si reprezentantii acestora sunt consultati si incurajati sa participe activ la toate elementele
sistemului de protectia muncii; si
(d) sa imbunatateasca continuu perIormanta sistemului de protectia muncii.
3.1.3 Sistemul de protectia muncii trebuie sa Iie compatibil cu sau sa se integreze in alt sistem de management al
organizatiei.
3.2 Participarea lucratorilor
3.2.1 Participarea lucratorilor este un element esential al sistemului de protectia muncii din cadrul organizatiei.
3.2.2 Angajatorul trebuie sa se asigure ca lucratorii si reprezentantii acestora sunt consultati, inIormati si pregatiti in toate
aspectele sistemului de protectia muncii, inclusiv asupra aranjamentelor reIeritoare la urgentele care pot aparea la locul
de munca.
3.2.3 Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru lucratori si pentru reprezentantii acestora in materie de protectia
muncii pentru a asigura timpul si resursele necesare participarii active la procesele de organizare, planiIicare si
implementare, evaluare si perIectionare a sistemului de protectia muncii.
Politica
Organizarea
Actiuni de
imbunatatire
PlaniIicare si
implementare
Evaluare
Audit
Proces continuu de imbunatatire
2001 ILO
3.2.4 Angajatorul trebuie sa asigure, dupa caz, stabilirea si Iunctionarea eIicienta a unui comitet de protectia muncii,
precum si recunoasterea reprezentantilor de protectia muncii, in conIormitate cu legislatia si practica la nivel national.
Organizarea
3.3 Responsabilitate si raspundere
3.3.1 Angajatorul trebuie sa aiba responsabilitatea generala pentru a proteja siguranta si sanatatea muncitorilor si pentru a
asigura gestionarea activitatilor de protectia muncii in cadrul organizatiei.
3.3.2 Angajatorul si conducerea trebuie sa aloce responsabilitatea, raspunderea si autoritatea pentru dezvoltarea,
implementarea si perIormanta sistemului de protectia muncii precum si atingerea obiectivelor relevante pentru protectia
muncii. Se vor stabili structuri si procese pentru:
(a) a se asigura ca protectia muncii este o responsabilitate principala a conducerii, cunoscuta si acceptata la toate
nivelurile;
(b) a deIini si comunica tuturor membrilor organizatiei persoanele care au responsabilitatea, raspunderea si autoritatea de
a identiIica, evalua sau controla riscurile la locul de munca;
(c) a asigura o supraveghere eIicienta, dupa cum este necesar, pentru protectia lucratorilor;
(d) sa promoveze cooperarea si comunicarea intre membrii organizatiei, inclusiv muncitori si reprezentantii acestora,
pentru implementarea elementelor sistemului de protectia muncii;
(e) a indeplini principiile sistemului de protectia muncii continute in ghidurile nationale, cele adaptate sau in programele
voluntare, dupa caz, la care compania subscrie;
(I) a stabili si implementa o politica clara de protectia muncii si obiective pe masura;
(g) a stabili masuri eIiciente pentru identiIicarea si eliminarea sau controlul riscului la locul de munca, si promovarea
unui mediu de lucru sanatos;
(h) a stabili programe de prevenire si promovarea a unui mediu de lucru sanatos;
(i) a asigura masuri eIiciente pentru intreaga participare a lucratorilor si a reprezentantilor acestora la indeplinirea
politicii de protectia muncii;
(j) a asigura resursele necesare astIel incit persoanele responsabile cu protectia muncii, inclusiv comitetul de protectia
muncii, sa isi poata indeplini Iunctiile corespunzator; si
(k) a asigura masuri eIiciente pentru intreaga participare a lucratorilor si a reprezentantilor acestora in cadrul comitetelor
de protectia muncii, unde acestea exista.
3.3.3 Se va numi o persoana sau mai miulte din conducere, dupa caz, care sa aiba responsabilitatea, raspunderea si
autoritatea pentru:
(a) dezvoltarea, implementarea, revizuirea periodica si evaluarea sistemului de protectia muncii;
(b) a raporta periodic catre conducere despre perIormanta sistemului de protectia muncii; si
(c) a promova participarea tuturor membrilor din organizatie.
3.4 Competenta
2
si pregatire
3.4.1 Angajatorul va stabili cerintele de competenta in cadrul sistemului de protectia muncii trebuiesc. Acesta va stabili
si mentine masurile necesare pentru a se asigura ca toate persoanele au capacitatea de a Iace Iata aspectelor de protectia
muncii care cad in sarcina si responsabilitatea lor.
3.4.2 Angajatorul trebuie sa aiba capacitatea de a identiIica si elemina sau controla riscurile la lcul de munca si de a
implementa sistemul de protectia muncii.
3.4.3 In concordanta cu cele amintite la punctual 3.4.1, programele de pregatire trebuie:
(a) sa acopere toti membrii organizatiei, dupa cum este necesar;
(b) sa Iie coordonat de persoane competente;
(c) sa asigure in mod eIicient si la timp atit pregatirea initiala cit si pe cea periodica la intervale corespunzatoare;
(d) sa veriIice daca participantii la pregatire au inteles si retinut;
(e) sa Iie revizuite periodic. Comitetul de revizuire trebuie sa include si comitetul de protectia muncii, unde acesta exista,
precum si programele de pregatire, modiIicate dupa cum este necesar pentru a asigura relevanta si eIicienta; si
(I) sa Iie documentate corepunzator si in conIormitate cu dimensiunea si natura activitatii organizatiei.
2
Competentele de protectia muncii include educatia, experienta in munca si pregatirea, sau o combinatie a acestora.
2001 ILO
3.4.4 Pregatirea trebuie sa Iie asigurata tuturor participantilor Iara costuri si trebuie sa aiba loc in timpul orelor de munca,
daca este posibil.
3.5 Documentarea sistemului de protectia muncii
3.5.1 Documentarea sistemului de protectia muncii se va stabili si mentine in Iunctie de dimensiunea si natura activitatii
organizatiei si trebuie sa acopere:
(a) politica si obiectivele de protectia muncii stabilite de organizatie;
(b) rolurile si responsabilitatile cheie stabilite pentru implementarea sistemului de protectia muncii;
(c) riscurile semniIicative rezultate din activitatea organizatiei, precum si masurile luate pentru de prevenire si control; si
(d) masurile luate, procedurile, instructiunile sau alte documente interne Iolosite in cadrul sistemului de protectia muncii.
3.5.2 Documentele aIerente sistemului de protectia muncii trebuie:
(a) sa Iie redactate clar si prezentate astIel incit sa poata Ii intelese de catre cei care trebuie sa le Ioloseasca; si
(b) sa Iie veriIicate periodic, revizuite daca este necesar, comprehensibile si accesibile tuturor membrilor vizati din
cadrul organizatiei.
3.5.3 Inregistrarile de protectia muncii se vor stabili, coordona si mentine local si in Iunctie de necesitatile organizatiei.
Acestea trebuie sa Iie usor identiIicate si gasite, cu speciIicarea datelor cind acestea au Iost consultate.
3.5.4 Lucratorii trebuie sa aiba dreptul de acces la inregistrarile relevante pentru mediul lor de lucru si conditiile de
sanatate rezultate din acesta, cu respectarea conIidentialitatii.
3.5.5 Inregistrarile de protectia muncii pot include:
(a) inregistrari rezultate din implementarea sistemului de protectia muncii;
(b) inregistrari rezultate in urma ranirilor, bolilor si aincidentelor la locul de munca;
(c) inregistrari rezultate din legislatia si reglementarile nationale cu privire la protectia muncii;
(d) inregistrari reIeritoare la expunerea lucratorilor la risc, supravegherea mediului de lucru si sanatatea lucratorilor; si
(e) rezultatele monitorarilor active si reactive.
3.6 Comunicari
3.6.1 Se vor stabili si mentine masuri si proceduri pentru:
(a) primirea, documentarea si acordarea raspunsului adecvat la comunicarile interne si externe cu privire la protectia
muncii;
(b) asigurarea comunicarilor interne cu privire la inIormatiile legate de protectia muncii intre nivelurile si Iunctiile
relevante din cadrul organizatiei; si
(c) a se asigura ca problemele si ideile lucratorilor si reprezentantilor acestora legate de protectia muncii sunt primite,
luate in considerare si primesc un raspuns.
PlaniIicare si implementare
3.7 VeriIicarea initiala
3.7.1 Se va Iace o veriIicare initiala a sistemului existent de protectia muncii din cadrul organizatiei si a aranjamentelor
relevante. In cazul in care nu exista un sistem de protectia muncii, sau daca compania este nou inIiintata, veriIicarea
initiala va servi drept baza pentru stabilirea unui sistem de protectia muncii.
3.7.2 VeriIicarea initiala trebuie Iacuta de persoane competente cu consultarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor
acestora Aceasta trebuie:
(a) sa identiIice legile si reglemetarile in vigoare, ghidurile nationale, ghidurile adaptate, programele voluntare si alte
cerinte aplicabile la care compania subscrie;
(b) sa identiIice, anticipeze si sa evalueze riscurile asupra sigurantei si sanatatii rezultate din mediul de lucru existent sau
propus de organizatie; si
(c) sa determine daca controalele planiIicate sau existente sunt adecvate pentru eliminarea sau controlul riscurilor; si
(d) sa analizeze datele provenite din supravegherea sanatatii lucratorilor.
3.7.3 Rezultatele veriIicarii initiale trebuie:
(a) sa se bazeze pe documente;
(b) sa constituie baza in luarea deciziilor de implementare a sistemului de protectia muncii; si
(c) sa asigure baza pentru masurarea perIectionarii continue a sistemului de protectia muncii din cadrul organizatiei.
2001 ILO
3.8 PlaniIicarea, dezvoltarea si implementarea sistemului
3.8.1 Scopul planiIicarii trebuie sa Iie acela de a crea un sistem de protectia muncii care sa sprijine:
(a) ca un minim, conIormitatea cu legile si reglementarile nationale;
(b) elementele sistemului de protectia muncii din cadrul organizatiei; si
(c) continua imbunatatire a perIormantelor de protectia muncii.
3.8.2 Se vor lua masuri pentru o planiIicarea adecvata si corespunzatoare, in baza rezultatelor veriIicarii initiale, a
veriIicarilor ulterioare sau a altor date disponibile. Aceste masuri de planiIicare trebuie sa contribuie la protectia
sigurantei si sanatatii in munca, si trebuie sa includa:
(a) o deIinitie clara a obiectivelor de protectia muncii precum si stabilirea si cuantiIicarea prioritatilor, unde este cazul;
(b) pregatirea unui plan pentru atingerea obiectivelor, cu deIinirea responsabiliatilor si clariIicarea criteriilor de
perIormanta care indica ce este de Iacut, de catre cine si cind.
(c) selectarea unor criterii de masura pentru a conIirma atingerea obiectvelor; si
(d) asigurarea resurselor adecvate, inclusiv a resurselor umane si Iinanciare si a suportului tehnic corespunzator.
3.8.3 Masurile de planiIicare luate de organizatie in legatura cu protectia muncii trebuie sa acopere dezvoltarea si
implementarea elementelor sistemului de protectia muncii, dupa cum se descrie in Capitolul 3 al ghidului si se arata in
Iigura 2.
3.9 Obiectivele de protectia muncii
3.9.1 Obiectivele de protectia muncii se vor stabili in conIormitate cu politica de protectia muncii si in baza veriIicarilor
initiale si ulterioare. Acestea sunt:
(a) speciIice organizatiei si in Iunctie de marimea si natura activitatii;
(b) in conIormitate cu legile si reglementarile nationale, relevante si aplicabile, si cu obligatiile tehnice si de aIaceri ale
organizatiei, cu privire la protectia muncii;
(c) concentrate pe perIectionarea continua a protectei muncii pentru atingerea celei mai inlate perIormante;
(d) realiste si posibil de indeplinit;
(e) bazate pe documente si comunicate tuturor Iunctiilor si nivelurilor relevante in cadrul organizatiei; si
(I) evaluate periodic si, daca este necesar, aduse la zi.
3.10 Prevenirea riscurilor
3.10.1 Masuri de prevenire si control
3.10.1.1 Se vor identiIica si evalua permanent riscurile asupra sigurantei si sanatatii la locul de munca. Masurile de
prevenire si protectie vor Ii implementate in ordinea urmatoare, Iunctie de prioritati:
(a) eliminarea pericolului/riscului;
(b) controlul sursei pericolului/riscului, cu ajutorul controalelor ingineresti sau a masurilor organizationale;
(c) minimizarea pericolului/riscului prin proiectarea unui sistem de lucru sigur, care sa includa masuri administrative de
control; si
(d) acolo unde pericolele/riscurile reziduale nu pot Ii controlate prin masuri colective, angajatorul trebuie sa asigure pe
costul lui echipament de protectie pentru personalul in cauza, inclusive imbracaminte, si trebuie sa implementeze masuri
pentru a se asigura ca acesta este Iolosit si intretinut.
3.10.1.2 Se vor stabili proceduri sau masuri de prevenire si control al pericolelor. Acestea trebuie:
(a) sa Iie adaptate pericolelor si riscurilor intilnite in organizatie;
(b) sa Iie veriIicate si modiIicate daca este necesar, in mod regulat;
(c) sa Iie in concordanta cu legile si reglementarile nationale si sa reIlecte o buna practica; si
(d) sa ia in considerare nivelul curent de cunostinte, inclusiv inIormatiile sau rapoartele provenite la organizatii cum ar Ii
inspectoratele de munca, serviciile de protectia muncii sau alte servicii, dupa caz.
3.10.2 Gestionarea schimbarii
3.10.2.1 Impactul schimbarilor de natura interna (cum ar Ii schimbarile de personal sau cele datorate unor procese,
proceduri de lucru, structuri sau achizitii organizationale noi) si a schimbarilor de natura externa (de exemplu, rezultatele
din amendamente la legile si regulamentele nationale, Iuziuni intre companii si dezvoltarea cunostintele despre protectia
muncii si tehnologiei) asupra sistemului de protectia muncii, trebuie evaluat, luindu-se masuri corespunzatoare de
prevenire inainte de introducerea schimbarilor.
2001 ILO
3.10.2.2 Inainte oricarei modiIicari sau de introducerea a noi metode de lucru, materiale, procese sau masini se vor
identiIica si evalua pericolele/riscurile la locul de munca. O asemenea evaluare se va Iace prin consultarea si implicarea
lucratorilor si a reprezentantilor acestora si a comitetului pentru protectia muncii, unde este cazul.
3.10.2.3 Implementarea unei 'decizii de schimbare trebuie sa se Iaca cu siguranta ca toti membrii aIectati de aceasta din
cadrul organizatiei sunt corect inIormati si pregatiti.
3.10.3 Prevenirea, pregatirea si raspunsul in caz de urgenta
3.10.3.1 Se vor stabili si mentine masuri de prevenire, pregatire si raspuns in caz de urgenta. Prin aceste masuri trebuie sa
se poata identiIica potentialul pentru accidente si situatii de urgenta si sa poata preveni riscurile asupra sigurantei si
sanatatii muncitorului asociate cu acestea. Masurile trebuiesc luate in conIormitate cu dimensiunea si natura activitatii
organizatiei. Prin acestea trebuie:
(a) sa se oIere toate inIormatiile necesare, comunicarea interna si coordonarea pentru protejarea tuturor celor implicate
intr-o situatie de urgenta la locul de munca;
(b) sa se oIere inIormatiile si sa se comunice cu autoritatile competente si cu serviciile de urgenta;
(c) sa se asigure primul ajutor si asistenta medicala, stingerea incendiilor si evacuarea tuturor persoanelor de la locul de
munca; si
(d) sa se oIere inIormatiile relevante si sa pregateasca pe toti membrii organizatiei, la toate nivelurile, inclusiv prin
exercitii regulate de prevenire si raspuns in caz de urgente.
3.10.4.1 Procurarea
3.10.4.1 Se vor stabili si mentine procedurile pentru a se asigura ca:
(a) cerintele de protectia muncii sunt identiIicate, evaluate si incorporate in speciIicatiile de procurare si leasing;
(b) legile si reglementarile nationale, precum si cerintele de protectia muncii din cadrul organizatiei sunt identiIicate
inainte de procurarea unui bun sau serviciu; si
(c) se iau masuri pentru a indeplini cerintele inainte de utilizare.
3.10.5 Contractare
3.10.5.1 Se vor lua si mentine masuri pentru a se asigura ca cerintele organizatiei cu privire la protectia muncii, sau cel
putin echivalentul acestora, se aplica contractorilor si angajatilor acestora.
3.10.5.2 Masurile luate cu privire la contractori trebuie sa:
(a) includa criterii de protectia muncii in procedurile de evaluare si selectare a contractorilor;
(b) stabileasca comunicarea si coordonarea eIectiva intre nivelele corepunzatoare ale organizatiei si ale contractorului
inainte de inceperea lucrarii. Aceasta trebuie sa includa si prevederi reIeritoare la comunicarea pericolelor si a masurilor
luate pentru prevenirea si controlul lor;
(c) includa masuri de raportare a accidentelor, imbolnavirilor si a altor incidente produse la locul de munca asupra
lucratorilor contractori in perioda in care acestia lucreaza pentru organizatie;
(d) asigure inIormatii relevante legate de pericolele asupra sigurantei si sanatatii, precum si pregatirea necesara
contractorilor sau lucratorilor acestora, inainte de inceperea lucrarilor si pe masura ce lucrarea avanseaza, dupa cum se
considera necesar;
(e) monitoreze regulat a modul in care se respecta normele de protectia muncii in cadrul activitatilor executate de catre
contractor; si
(I) asigure respectarea procedurilor si masurilor de protectia muncii de catre contractor.
Evaluarea
3.11 Monitorarea si masurarea perIormantelor
3.11.1 Se vor elabora proceduri de monitorare, masurare si inregistrare regulate a perIormantelor sistemului de protectia
muncii. Acestea vor Ii revizuite periodic. Se vor stabili responsabilitatea, raspunderea si autoritatea pentru monitorare in
diverse nivele ale conducerii.
3.11.2 Selectarea indicatorilor de perIormanta se va Iace in Iunctie de dimensiunea si natura activitatii organizatiei si de
obiectivele de protectia muncii.
3.11.3 Se vor lua in considerare atit masurile calitative cit si cele cantitative corespunzatoare nevoilor organizatiei.
Acestea trebuie:
2001 ILO
(a) sa se bazeze pe riscurile si pericolele identiIicate in cadrul organizatiei, angajarea in politica de protectia muncii si
respectarea obiectivelor; si
(b) sprijinirea procesului de evaluare a organizatie, incluzind veriIicarea la nivel de management.
3.11.4 Monitorarea si masurarea perIormantelor trebuie sa:
(a) Iie Iolosite ca mijloc de a determina gradul de implementare a politicii si obiectivelor de protectia muncii, precum si
controlul riscurilor;
(b) includa atit monitorarea activa cit si reactiva, si sa nu se bazeze doar pe statistici reIeritoare la accidentele,
imbolnavirile sau alte incidente petrecute la locul de munca; si
(c) Iie inregistrate.
3.11.5 Monitorarea trebuie sa asigure:
(a) Ieedback despre perIormanta sistemului de protectia muncii;
(b) inIormatii care sa determine daca masurile de zi cu zi luate pentru identiIicarea, prevenirea si controlul pericolelor si
riscurilor Iunctioneaza si sunt eIiciente; si
(c) baza pentru deciziile legate de perIectionarea modului de identiIicare a pericolelor si de control a riscurilor, precum si
de sistemul de protectia muncii.
3.11.6 Monitorarea activa trebuie sa contina elemente necesare intr-un sistem proactiv si sa includa:
(a) monitorarea gradului de indeplinirea a diIeritelor planuri, a criteriilor de perIormanta stabilite si a obiectivelor;
(b) inspectia sistematica a sistemului de lucru, conditiilor de lucru, intreprinderii si echipamentului;
(c) supravegherea mediului de lucru , inclusiv a modului de organizare a lucrului;
(d) supravegherea starii de sanatate a lucratorilor, unde este cazul, prin mijloace medicale de monitorare potrivite sau
prin urmarirea starii lucratorilor pentru detectarea din timp a semnelor si simptomelor de boala, pentru a determina
eIicienta masurilor de prevenire si control; si
(e) conIormitatea cu legile si reglementarile nationale aplicabile in domeniu, acordurile colective sau alte angajamente
reIeritoare la protectia muncii la care compania subscrie.
3.11.7 Monitorarea reactiva trebuie sa include identiIicarea, raportarea si investigarea urmatoarelor:
(a) accidente, starea de sanatate (inclusiv monitorarea concediilor medicale), boli si alte incidente;
(b) alte pierderi, cum ar Ii avarierea unei proprietati;
(c) deIiciente in sistemul de protectia muncii; si
(d) programe de reabilitare a lucratorilor si reIacere a starii de sanatate.
3.12 Investigarea accidentelor, starii de sanatate, bolilor si a incidentelor la locul de munca, si impactul acestora asupra
eIicientei sistemului de protectia muncii
3.12.1 Prin investigarea originii si cauzelor accidentelor, starii de sanatate, bolilor si a incidentelor la locul de munca
trebuie sa se identiIice si sa se cerceteze orice deIicienta a sistemului de protectia muncii.
3.12.2 O astIel de investigatie trebuie condusa de persoane competente, cu participarea lucratorilor si a reprezentantilor
acestora.
3.12.3 Rezultatele unei astIel de investigatie trebuiesc communicate catre comitetul de protectia muncii, unde exista, iar
comitetul trebuie sa dea recomandarile corespunzatoare.
3.12.4 Pe linga recomandarile comitetului de protectia muncii, rezultatele investigatiilor trebuiesc comunicate
persoanelor responsabile pentru a se intreprinde actiuni corective, pentru a Ii veriIicate de conducere si luate in
considerare in vederea demararii unor activitati de perIectionare continua.
3.12.5 Actiunea corectiva rezultata in urma unei astIel de investigatii trebuie implementata pentru a se evita repetarea
accidentelor, imbolnavirilor si a altor incidente la locul de munca.
3.12.6 Rapoartele inaintate de catre agentiile externe de investigare, cum ar Ii inspectoratele si instituti ile de asigurari
sociale, vor Ii considerate intocmai ca si rapoartele interne si tratate drept conIidentiale.
3.13 Audit
3.13.1 Se vor lua masuri pentru demararea de audituri periodice pentru a se determina daca sistemul de protectia muncii
si elementele sale sunt operationale, corespunzatoare si eIicinete in protejarea sigurantei si sanatatii lucratorilor si
prevenirea incidentelor.
3.13.2 Se va dezvolta o politica si un program de audit care sa include desemnarea competentei auditorului, scopul
auditului, Irecventa, metodologia si modul de raportare.
2001 ILO
3.13.3 Auditul include o evaluare a elementelor sistemului de protectia muncii sau a unui set de elemente, dupa caz.
Auditul trebuie sa acopere:
(a) politica de protectia muncii;
(b) participarea lucratorilor;
(c) responsabilitatea si raspunderea;
(d) competenta si pregatirea;
(e) inregistrarile aIerente sistemului de protectia muncii;
(I) gradul de comunicare;
(g) planiIicarea, dezvoltarea si implementarea sistemului;
(h) masuri de prevenire si control;
(i) gestionarea schimbarilor;
(j) prevenirea, pregatirea si raspunsul in caz de urgenta;
(k) procurarea;
(l) contractarea;
(m) monitorarea si masurarea perIomantei;
(n) investigarea accidentelor, starii de sanatate, bolilor si a incidentelor la locul de munca si a impactului acestora asupra
perIormantei sistemului de protectia muncii;
(o) auditul;
(p) veriIicarea sistemului de management;
(q) actiuni preventive si corective;
(r) perIectionarea continua; si
(s) orice alt criteriu sau element considerat corespunzator.
3.13.4 Concluzia auditului trebuie sa determine daca elementelor sistemului de protectia muncii sau setul de elemente:
implementate:
(a) sunt eIiciente in indeplinirea politicii si obiectivelor de protectia muncii in cadrul respectivei companii;
(b) sunt eIiciente in promovarea intregii participari a lucratorilor;
(c) raspund rezultatelor evaluarilor si auditurilor anterioare;
(d) permit organizatiei respectarea legilor si regulamentelor nationale, relevante in domeniu; si
(e) indeplinesc obiectivele de continua perIectionare si de buna practica.
3.13.5 Auditurile trebuie sa Iie conduse de persoane competente din interiorul sau din exteriorul organizatiei,
independente de activitatea care urmeaza a Ii auditata.
3.13.6 Rezultatele si concluziile auditului trebuiesc communicate persoanelor responsabile in vederea luarii de masuri
corective.
3.13.7 Consultarea asupra selectiei auditorului si a Iazelor auditului la locul de munca, inclusiv analiza rezultatelor, se
pot Iace si cu participarea lucratorilor.
3.14 VeriIicari Iacute la nivel de conducere
3.14.1 AstIel de veriIicari trebuie sa:
(a) evalueze strategia globala a sistemului de protectia muncii pentru a determina daca aceasta indeplineste obiectivele de
perIormanta propuse;
(b) evalueze capacitatea sistemului de protectia muncii de a indeplini necesitatile organizatiei la nivel global si pe cele
ale contractorilor sai, inclusiv pe cele ale lucratorilor si ale autoritatilor de reglementare;
(c) evalueze daca este necesara o schimbare in sistemul de protectia muncii, inclusiv in politica si obiective;
(d) identiIice ce actiuni sunt necesare pentru remedierea oricaror deIiciente in timp util, incluzind adaptarea altor aspecte
ale structurii manageriale a organizatiei si de masurare a perIormantelor;
(e) asigure directia de Ieedback, inclusiv determinarea prioritatilor, pentru o planiIicare corecta si continua perIectionare;
(I) evalueze progresul Iacut in indeplinirea obiectivelor de protectia muncii si a actiunilor corective; si
(g) evalueze eIicienta masurilor luate in urma veriIicarilor Iacute anterior de management.
3.14.2 Erecventa si scopul veriIicarilor periodice Iacute asupra sistemului de protectia muncii de catre angajator sau de
catre persoana cu cea mai inalta raspundere trebuie deIinite in conIormitate cu necesitatile si conditiile organizatiei.
3.14.3 VeriIicarile Iacute de management trebuie sa ia in considerare:
(a) rezultatele investigatiilor Iacute asupra accidentelor, starii de sanatate, bolilor si altor incidente la locul de munca;
monitorarea si masurarea perIormantei, si activitatile de audit; si
2001 ILO
(b) modiIicarile aditionale de natura interna si externa, inclusive cele organizationale, care ar putea aIecta sistemul de
protectia muncii.
3.14.4. Rezultatele veriIicarii Iacute de management trebuiesc inregistrate si communicate Iormal catre:
(a) persoanele responsabile pentru elementul/ele relevante ale sistemului de protectia muncii pentru ca acestia sa poata
intreprinde actiunile necesare; si
(b) comitetul de protectia muncii, lucratori si reprezentantii acestora.
Actiuni de perIectionare
3.15. Actiuni preventive si corective
3.15.1 Se vor stabili si mentine actiuni preventive si corective rezultate din monitorarea si masurarea perIormantei
sistemului de protectia muncii, audituri si veriIicari Iacute de management asupra sistemului de protectia muncii. Aceste
actiuni trebuie sa includa:
(a) identiIicarea si analiza cauzelor oricarei neconIormitati cu normele de protectia muncii si/sau cu masurile de protectia
muncii; si
(b) initierea, planiIicarea, implementarea, veriIicarea eIicientei actiunilor corective si preventive, inclusiv a modiIicarilor
aduse sistemului de protectia muncii.
3.15.2 Atunci cind evaluarea sistemului de protectia muncii sau alte surse arata ca masurile de prevenire si protectia
impotriva pericolelor si riscurilor sunt neadecvate sau exista posibilitatea ca acestea sa devina inadecvate, masurile
trebuie sa Iie luate in Iunctie de ierarhia recunoscuta, incheiate in timp util si documentate corespunzator.
3.16 Continua perIectionare
3.16.1 Se vor lua masuri pentru imbunattirea continua a elementelor relevante ale sistemului de protectia muncii si a
sistemului ca intreg. Aceste masuri trebuie sa ia in considerare:
(a) obiectivele de protectia muncii stabilite in cadrul organizatiei;
(b) rezultatele identiIicarii si evaluarii pericolelor si riscurilor;
(c) rezultatele monitorarii si masurarii perIormantelor;
(d) investigarea accidentelor, starii de sanatate, bolilor si a altor incidente la locul de munca si rezultatele si
recomandarile auditurilor;
(e) rezultatele veriIicarilor Iacute de management;
(I) recomandarile de perIectionare venite de la toti membrii organizatiei, inclusiv de la comitetul de protectia muncii,
daca exista;
(g) modiIicari ale legilor si reglementarilor nationale, programelor voluntare si acordurilor colective;
(h) inIormatii noi relevante; si
(i) rezultatele programelor de protectie si promovare a sanatatii.
3.16.2 Procesul si perIormantele sistemului de protectia muncii in cadrul organizatiei trebuie sa Iie comparate cu altele
pentru imbunatatirea perIormantei.
2001 ILO
Glosar
In acest ghid, urmatorii termeni sunt Iolositi cu intelesurile date mai jos:
Monitorare activa: Activitati continue cu scopul de a veriIica daca masurile de prevenire si protectie impotriva
pericolelor si riscurilor, precum si masurile de implementare a sistemului de protectia muncii, sunt luate in conIormitate
cu criteriile deIinite.
Audit: Un proces sistematic, independent si documentat de obtinere a probelor si de evaluare obiectiva a acestora cu
scopul de a determina masura in care criteriile deIinite sunt indeplinite. Acest lucru nu indica in mod necesar un audi t
extern (un auditor sau auditori din aIara organizatiei).
Institutie competenta: Un department sau corp al guvernului care are responsabilitatea de a stabli o politica nationala si
de a dezvolta cadrul pentru sistemul de protectia muncii in companii, si de a asigura suportul.
Persoana competenta: O persoana avind pregatirea, cunostintele, experienta si capacitatea necesare pentru indeplinirea
eIicienta a unei activitati speciIice.
Perfectionare continua: Procesul iterativ de intensiIicare a eIorturilor pentru imbunatatirea globala a perIormantelor
sistemului de protectia muncii.
Contractor: O persoana sau organizatie care asigura servicii catre angajator la punctual de lucru al angajatorului in
conIormitate cu speiIicatiile, termenii si conditiile convenite.
Angafator: Orice persoana Iizica sau juridica care angajeaza unul sau mai multi lucratori.
Pericol: Posibilitatea inerenta de a cauza prejudicii asupra starii de sanatate a persoanelor.
Evaluarea pericolelor: Evaluarea sistematica a pericolelor
Incident: Un eveniment care aIecteaza siguranta, rezultat din sau in timpul lucrului, Iara a cauza prejudicii persoanelor.
Organi:atie: O companie, Iirma, sucursala, intreprindere, institutie sau asociatie, sau o parte a acestora, Iie incorporate
sau nu, publica sau privata, cu propriile Iunctii si propriul sistem de administrare. Pentru
organizatiile cu mai multe unitati operationale, se poate deIini ca organizatie si o singura unitate
operationala.
Sistem de protectia muncii: Un set de elemente interactive care stabileste politica si obiectivele de protectia muncii si
indeplineste aceste obiective.
Monitorare reactiva: VeriIica daca deIectele survenite in masurile de prevenire, protectie si control a pericolelor si
riscurilor, precum si in sistemul de protectia muncii, dupa cum demonstreaza aparitia accidentelor,
imbolnavirilor sau a altor incidente la locul de munca, sunt identiIicate si daca se iau actiuni in
consecinta.
Risc: O combinatie intre posibilitatea de aparitie a unui eveniment periculos si severitatea prejudiciilor aduse sanatatii
persoanelor cauzate de acest eveniment.
Evaluarea riscurilor: Procesul de evaluare a ricurilor asupra sigurantei si sanatatii rezultate din pericolele de la locul de
munca.
Comitetul de protectia muncii: Un comitet Iormat din reprezentantii lucratorilor si ai angajatorului, stabilit sa Iunctioneze
la nivel de organizatie in conIormitate cu legile, reglementarile si practicile nationale.
Supravegherea mediului de lucru: Termen generic care include identiIicarea si evaluarea Iactorilor de mediu care pot
aIecta starea de sanatate a lucratorlor. Acopera evaluarile asupra conditiilor medicale si de igiena,
Iactori din modul de organizare a muncii care pot induce riscuri aupra starii de sanatate a
lucratorilor, echipamentul colectiv si personal, expunerea lucratorilor la agenti periculosi si sisteme
de control desemnate sa elimine si sa reduca acesti agenti. Din punctul de vedere al starii de
sanatate a lucratorilor, supravegherea mediului de lucru trebuie sa se centreze, dar nu sa se limiteze,
pe aspectul ergonomic, prevenirea accidentelor si bolilor, igiena la locul de munca, organizarea
muncii si pe Iactorii psihosociali de la locul de munca.
Lucrator: Orice persoana care executa o munca, Iie regulat sau temporar, pentru un angajator.
Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor. Termen generic care acopera procedurile si investigatiile Iacute pentru a
evalua starea de sanatate a lucratorilor si pentru a detecta si identiIica orice anormalitate.
Rezultatele supravegherii trebuie sa Iie Iolosite pentru a proteja si promova sanatatea individului, pe
cea coectiva la locul de munca, precum si sanatatea lucratorilor expusi. Procedurile de evaluare a
starii de sanatate pot include, dar nu se limiteaza, la examinari medicale, monitorari biologice,
examinari radiologice, chestionare sau veriIicari ale dosarelor medicale.
2001 ILO
Lucratorii si repre:entantii acestora: Cind se Iace reIerire in cursul acestui ghid la lucratori si reprezentantii acestora,
intentia este de a preciza ca, acolo unde exista reprezentanti, acestia trebuie consultati, astIel
asigurindu-se participarea lucratorilor. In anumite cazuri este necesara implicarea tuturor
lucratorilor si tuturor reprezentantilor acestora.
Repre:entantul lucratorilor: In conIormitate cu Conventia Reprezentantilor Lucratorilor, din 1971 (Nr. 135), orice
persoana recunoscuta astIel prin legea sau practica nationala, Iie ca este:
(a) reprezentant sindical, si anume, desemnat sau ales de catre sindicate sau memebrii ai
sindicatelor; sau
(b) reprezentant ales, si anume, prin vot liber de catre lucratorii dintr-o organizatie in
conIormitate cu prevederile legislatiei nationale sau ale acordurilor colective si ale carui
Iunctii nu includ activitati recunoscute exclusiv ca prerogative ale sindicatelor din tara in
cauza.
Repre:entantii de protectia muncii: Reprezentantii lucratorilor alesi sau desemnati in conIormitate cu legislatia
natioonala, cu regulile si practicile nationale de a reprezenta interesele lucratorilor in ceea ce
priveste problemele de protectia muncii la locul de munca.
Ancidente, prefudicii aduse starii de sanatate, bol si alte accidentei: Impact negativ asupra starii de sanatate rezultat din
expunerea la locul de munca la Iactori chimici, biologici, Iizici, de organizare a muncii si
psihisociali.
Punct de lucru: Arie Iizica unde trebuie sa se aIle sau sa se duca lucratorii pentru a munci, aIlata sub controlul
angajatorului.
3
Iunie 2001 2001 ILO
BibliograIie
De la inIiintarea sa in 1919, ILO a elaborate si adoptat un numar mare de Conventii internationale de munca (cu
Recomandarile aIerente) privitoare la problemele de protectia muncii, precum si numeroase coduri de practica si
publicatii tehnice legate de diverse aspecte ale acestui subiect. Acestea reprezinta un corp Iormidabil de reIerinte,
principii, obligatii, indatoriri si drepturi, dar si un ghid tehnic care reIlecta punctele de vedere in consens ale tertelor parti
constituente ale ILO, din cele 175 de state membre
3
, privitoare la mare parte dintre problemele de protectia muncii.
Conventii si recomandari ILO
Conventii
Recomandari
Nr. Titlu
115 Radiation Protection, 1960
135 Worker`s Representatives, 1971
136 Benzene, 1971
139 Occupational Cancer, 1974
148 Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration),
1977
155 Occupational SaIety and Helath, 1981
161 Occupational Health Services, 1985
162 Asbestos, 1986
167 SaIety and Health in Construction, 1988
170 Chemicals, 1990
174 Prevention oI Major Industrial Accidents, 1993
176 SaIety and Health in Mines, 1995
Nr. Titlu
114 Radiation Protection, 1960
144 Benzene, 1971
147 Occupational Cancer, 1974
156 Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration),
1977
164 Occupational SaIety and Helath, 1981
171 Occupational Health Services, 1985
172 Asbestos, 1986
175 SaIety and Health in Construction, 1988
177 Chemicals, 1990
181 Prevention oI Major Industrial Accidents, 1993
183 SaIety and Health in Mines, 1995
2001 ILO
Coduri de practica ILO
Prevention of mafor industrial accidents (Geneva, 1991)
Safetv and health in opencast mines (Geneva, 1991)
Safetv and health in construction (Geneva, 1992)
Safetv in the use of chemicals at work (Geneva, 1993)
Accident prevention on board ship at sea and in port (Geneva, editia a 2-a, 1996)
Mangement of alcohol and drug-related issues in the workplace (Geneva, 1996)
Reccording and notification of occupational accidents and diseases (Geneva, 1996)
Protection of workers personnal data (Geneva, 1997)
Safetv and health in forestrv work (Geneva, editia a 2-a, 1998)
Ambient factors in the workplace (Geneva, 2001)
Publicatii relevante
ILO: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up, adopted bv the International
Labour Conference at its 86
th
Session, 1998. Geneva, 1998
-: Encvclopaedia of occupational health and safetv, editat de Jeanne Mager Stellman. Geneva, a 4-a editie, 1998;
versiunea in 4 volume si CD-ROM.
-: Technical and ethical guidelines for workers health surveillance, Occupational SaIety and Health Series, No. 72.
Geneva, 1998.
United Nations ConIerence on Environment and Development (UNCED): Agenda 21 (Capitolul 19 cu privire la
gestionarea chimicalelor in mediu). Rio de Janeiro, Brazilia, 1992.
Anexa
Lista de participanti si observatori din cadrul Intilnirii Expertilor cu tema Ghidul ILO reIeritor la Sistemul
de Protectia Muncii, Geneva, 19-27 aprilie 2001
Experti desemnati in urma consultarilor cu guvernul
G.D. Cahalane, Manager, Strategic Policy, Occupational SaIety and Health Service, Department oI Labour, Wellington (Noua
Zeelanda).
N. Diallo, National Director oI Employment and Labour Regulation, Ministry oI Employment and Public Service, Conakry
(Republica Guineea).
Dr. J. A. Legaspi Velasco, Director General, Secretariat oI Labour and Social Protection, General Directorate oI Occupational
SaIety and Health, Eederal District (Mexic).
Dr. D. Podgorski, Deputy Director Ior Management Systems and CertiIication, Central Institute Ior Labour Protection, Varsovia
(Polonia).
Dr. K.E. Poppendick, Eederal Institute Ior Occupational SaIety and Health, Dortmund (Germania).
R.L.M. Puiatti, Eiscal Auditor oI Labour, Ministry oI Labour and Employment, Regional Delegation oI Labour and Employment,
Porto Alegre (Brazilia).
M. Sasaki, Director, International OIIice, Ministry oI Health, Labour and WelIare, Tokyo (Japonia).
Experti desemnati in urma consultarilor cu Grupul Angajatorilor
Dr. J. Asherson, Head oI Environmental AIIairs, ConIederation oI British Industry (CBI), Londra (Marea Britanie).
Dr. S. Bohm, Head, Occupational Health and SaIety Department, Management Systems and Auditing, Bayer Ag, Leverkusen
(Germania).
2001 ILO
Dr. L. Greco, Member oI the Technical Group and Occupational SaIety and Health, National ConIederation oI Industry (CNI), Rio
de Janeiro (Brazilia).
T. Jepsen, Danish Employers` ConIederatio, Copenhaga (Danemarca).
L.A. Mazhar, Executive Director, Eederation oI Egyptian Industries (EEI), Cairo (Egipt).
T. Ott, Senior Corporate Manager, Environment, Health and SaIety, Motorola Labs., Tempe, Arizona (SUA).
S. Tanaka, General Manager, SaIety and Health Administration Section, Nissan Motor Co. Ltd., Yokohama (Japonia).
Experti desemnati in urma consultarii Grupului Angajatilor
Dr. D. Bennet, National Director, Health, SaIety and Environment, Canadian abour Congress, Ottawa, Ontario (Canada).
C. Ching, Director, Economic and Social Policy Department, International ConIederation oI Eree Trade Unions (ICETU) Asian and
PaciIic Regional Organization, Singapore (Singapore).
B. Erikson, Industrial Hygienist, Norwegian ConIederation oI Trade Unions, Oslo (Norvegia).
P. Goguet-Chapuis, Technical Adviser in Health, SaIety and Working Conditions (HSWC) and responsible Ior trade union training
in HSWC, Trade Union Training Institute oI the Erench ConIederation oI Christian Workers (CETC), Paris (Eranta).
T. Mellish, Trades Union Congress, Londra (Marea Britanie).
E. Murie, Director oI Occupational Health and SaIety, International Eederation oI Building and Woodworkers (IEBWW), Carouge
(Elvetia).
R. Rigotto, Eederal University oI Ceara (UEC), Eortaleza, Ceara (Brazilia).
Organizatii internationale guvernamentale si non-guvernamentale reprezentate
World Health Organization (WHO)
(Dr. D. Nelson, Occupational and Environmental Health Unit)
European Union
(D.R. Carruthers, DG Employment and Social AIIairs, European Commission)
World ConIederation oI Labour (WCL)
(B. Eauchere, Reprezentant Permanent)
International ConIederation oI Eree trade Unions (ICETU)
(D. Cunniah, Director, ICETU Geneva)
(A. Biondi, Assistant Director, ICETU Geneva)
International Organisation oI Employers (IOE)
(D-na B. Perkins, Assistant to the Secretary General)
International Social Security Association (ISSA)
(R. David, Reprezentative)
International Commission on Occupational Health (ICOH)
(ProIesor Alain Cantineau, Reprezentant)
(J. Eanchette, Reprezentant)
International Occupational Hygiene Association (IOHA)
2001 ILO
(Dl. H.G.E. Wilson, Reprezentant)
International Metalworkers` Eederation (IME)
(L. Powell, Director oI Occupational Health and SaIety)
International Council oI Nurses (ICN)
(Dr. M. Kingma, Reprezentant)
International Construction Institute (ICI) and International Commission on Occupational SaIety and Health (ICOSH)
(Dr. B. Goelzer, Reprezentant)
American Industrial Hygiene Association (AIHA)
(Dr. C. Redinger, Reprezentant)
(Dr. Z. MansdorI, Reprezentant)
Occupational SaIety and Health Administration (OSHA), US Department oI Labour
(Z. Bagdy, Deputy Director oI Eederal State)
Institution oI Occupation SaIety and Health (OSH), Marea Britanie
(I. Waldram, Reprezentant)
Korea Occupational SaIety and Health Agency (KOSHA)
(B. N. Choi, Representative)
International High College oI Experts (IHCE)
(M.J. Canizares, Reprezentant)
Secretariat ILO
Dr. J. Takala, Director SaIeWork InEocus Programme on SaIety and Health at Work and the Environment.
Dr. J. Serbitzer, Coordonator, Occupational SaIety Cluster, SaIeWork InEocus Programme on SaIety and Health at Work and the
Environment.
S. Machida, Chemical SaIety Engineer, Occupational SaIety Cluster, SaIeWork InEocus Programme on SaIety and Health at
Work and the Environment.
P. Baichoo, Technical Specialist, Occupational SaIety Cluster - InEocus Programme on SaIety and Health at Work and the
Environment.
Johanna Boixader, Coordonator Administrativ, SaIeWork InEocus Programme on SaIety and Health at Work and the
Environment.
Dr. N. Byrom, Consultant ILO, Inspector Principal H.M., Executiv Health and SaIety, Bootle, Marea Britanie.