Sunteți pe pagina 1din 1

S S M Petrosani

Anexa tarifc modificate incepand cu data de 22.05.2013


Nr. Serviciul prestat U M Tari fl ei /U M ,
crt. faraT V A
1 Servicii verificare periodica a explozoarelor miniere (la interval de
un an de utilizare, dupa rateu sau dupa reparare). Subunitatile din
subordineaSNI M VJ SA-'detin i utilizeaza explozoare miniere tip
KZS-1/02
aparat 26,28
2 verificare/reparare aparat izolant de salvare aparat 228,88
3 verificare/reparare aparat reanimare aparat 221,65
4 verificare/reparare aparate universale de control aparat 94,80
5 verificare/reparare regulator de presiune aparat 71,56
6 Servicii de instruirc periodica personal manipulare recipienti sub
presiune
pers /
curs
44,94
7 Servicii pentru evaluarea cantitativa a prafului de carbune i de-
terminarea concentratiei de praf aflata In suspensie
proba 266,71
9 Servicii pentru determinarea concentratiilor medii de praf indus-
trial silicogen (pulberi respirabilei pulberi de carbune) si sta-
bilirea concentratiei maxime admise
proba 266,71
10 Servicii de vcrifican rK ; \ aparate de comutatie6KV aparat 700,0
i f Servicii de probe ulei dielectric transformatoare electrice si
aparate de comutatie 6 K V
proba 91,12
12 Servicii de verificari calibrari metanometre Drager tip Pac Ex2 aparat 65,52
13 Servicii de colectare a probelor elementare pentru fiecare mina,
functie de conditiile de la fiecare punct de mcarcare, formareai .
prelucrarea probelor totale urmata de determinarea indicatorilor de
calitate pentru carbunele brut si comercializat ( sortat, mixta )
Proba
simp la
96,13
14 . Determinarea calitatii aerului de mina cu calcul indici de foe si
colectare probe de catreSSM
Proba 439,51
15 Testare pe stand a cartuselor filtrante cartus 58,51
I ntocmit
I ng. S T A NES C U FL