Sunteți pe pagina 1din 3

Modulul V: TESTAREA AUTOMOBILULUI

Nr de ore/an: 93 ore
Nr. ore /an : 31 din care: T: 31 ore LT: 62 ore
Clasele: a XII-a C
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 1847/29.08.2007

Clasa în practică : XII C : S9, 20, 29

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Săptămâna OBS
Nr Unitatea de Competenţe Nr. ore
Conţinuturi
crt competenţă specifice
T LT T LT
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 Simptome de funcţionare defectuoasă a (10) (20)


echipamentelor automobilului şi componentelor 2 4 S1,2
acestora. Cauze posibile.
 Operaţii de control preliminar 2 4 S3,4
Stabileşte
Testarea  Lucrări practice de evaluare iniţială a stării tehnice şi
diagnosticul 4 S5,6
automobilului propunere a unei intervenţii specializate 2
iniţial. 4 S7,8
 documentaţia tehnică utilizată la testarea şi 2
diagnosticarea automobilului.
 parametrii de stare şi de diagnosticare; coduri de 2 4 S10,
defecte 11

1
 echipamente de testare şi diagnosticare: (12) (24)
 tester motor, analizor gaze, compresor aer,
opacimetru, compresometru, densimetru pentru
verificarea lichidului de răcire, echipament schimbare 2 4 S12,
ulei, lampă stroboscopică, micrometru, şubler, ceas 13
comparator, set lere, dispozitiv de măsurare presiune
ulei, dispozitiv de testare injecţie benzină (sub presiune)

 testere pentru verificarea echipamentelor electrice şi 2 4 S14,


electronice sau seturi de aparate (multimetru digital, 15
dwell-metre, stroboscop), standuri de verificare şi
diagnosticare a echipamentelor electrice/electronice,
aparate pentru reglarea farurilor, tester electrolit baterie 2 4 S16,
17

2 4 S18,
19

 stand pentru verificarea eficacităţii de frânare 2 4 S21,


22

1 2 S23
Alege
echipamente şi
1 2 S24
metode de
testarea a
Testarea automobilului
 manometru pentru controlul presiunii în pneuri, stand (8) (13)
automobilului
verificare/reglare geometrie roţi, maşină de echilibrat 3 6 S25,26
Interpreteză
roţi, dispozitive de măsurat adâncimea profilului ,27
rezultatele
anvelopei 5 7
obţinute în
28,
urma testării.
 informaţii necesare pentru interpretarea rezultatelor 30,
testării automobilelor 31
32

2
3