Sunteți pe pagina 1din 3

ACORDUL SCHENGEN SI CONVENTIA CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA

ACORDULUI SCHENGEN
Partile semnatare ale Acordului Scen!en:
Austria, Belgia, Danemarca, Franta, Finlanda, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Luxemburg,
Olanda, Norvegia, Portugalia, Sania si Suedia!
Istoria si de"#oltarea Acordului Scen!en
La "# iunie "$%&, 'eublica Federala Germania, Franta, Belgia, Luxemburg si Olanda au
semnat Acordul Sc(engen )Sc(engen *iind o localitate din Luxemburg+ cu rivire la abolirea
tretata a controlului vamal comun acestor tari!
La "$ iunie "$$, a *ost semnata -onventia cu rivire la Imlementarea Acordului Sc(engen!
Punctele c(eie ale acordului vi.ea.a masurile de creare, in urma abolirii controlului vamal
comun, a unui satiu comun de securitate si /ustitie! Obiectivele rincialele ale acordului
re.ida in:
armoni.area revederilor legate de intrarea si sederea de scurta durata in satiul
Sc(engen a cetatenilor din a*ara 01 )omogeni.area vi.ei Sc(engen+2
roblema a.ilului )cu determinarea rivind carui dintre Statele 3embre se va suune
solicitantul a.ilului+2
robleme de combatere vamala a crimelor legate de droguri2
cooerarea olitiei )urmariri ericuloase+2
cooerarea dintre statele Sc(engen in robleme de /ustitie!
-onventia cu rivire la Imlementarea Acordului Sc(engen a intrat in vigoare la " setembrie
"$$42 revederile lui nu uteau sa aiba un e*ect ractic totusi, ina cind conditiile te(nice si
legale )asa ca datele bancare si datele relevante rivind rotectia autoritatilor+ nu erau
indelinite! Ast*el, -onventia a inceut sa aiba e*ect ractic la 56 martie "$$& atit entru
artile originare ale Acordului Sc(engen, cit si entru Sania si Portugalia! Din "$$&, Italia,
Grecia, Austria, Danemarca, Finlanda si Suedia au aderat la -onventie, care a intrat in
vigoare entru cele trei tari nordice abia la 5& martie 5,,"!
Odata ce controlul vamal este comlet abolit, detinatorul vi.ei comune este indretatit sa stea
in cele "& state mai sus mentionate care alica -onventia cu rivire la Imlementarea
Acordului Sc(engen entru maximum ina la $, .ile intr7o erioada de sase luni, in timul in
care e valabila vi.a!
Punctele c(eie ale -onventiei cu rivire la Imlementarea Acordului Sc(engen:
-etatenii tarilor ce imlementea.a Acordul Sc(engen )ve.i itemul "+ ot trece
*rontierele interne ale tarilor semnatare la orice unct *ara controlul vamal!
O vi.a *ara restrictii teritoriale )vi.a turistica sau cea business ce ermite detinatorului
sa stea ina la $, de .ile intr7o erioada de sase luni, vi.a de tran.it sau la aeroort+,
acordata unui cetatean dintr7o tara7terta de una din tarile semnatare, indretateste
detinatorul, in acelasi sco si e durata validitatii vi.ei, sa intre *ara controlul vamal
e teritoriul oricarei dintre tarile semnatare!
Orice cetatean dintr7o tara7terta cu ermis de resedinta valid in una dintre tarile
semnatare oate calatori cu un asaort valid, *ara a cere o vi.a, tim de $, de .ile
intr7o erioada de sase luni, in alte tari semnatare!
Armoni.area oliticii de vi.e in tarile Sc(engen )lista comuna a cetatenilor din tarile7
terte care solicita vi.e+!
-ontrolul vamal extern otrivit unui standard comun Sc(engen!
Accesul tuturor tarilor Sc(engen la Sistemul In*ormational Sc(engen )SIS+ *urni.ind
date desre identitatea ersonala sau alte in*ormatii din satiul Sc(engen!
-ooerare aroiata dintre olitie si /ustitie!
0ni*icarea e*orturilor entru combaterea crimei legate de droguri!
'eguli ce determina acordarea cometentei entru rocedurile de a.il )in re.ent,
inlocuite de intrevederile similare ale -onventiei de la Dublin, din "& iunie "$$,+!
Inte!rarea Acordului Scen!en in Uniunea Euro$eana
Inceind cu " mai "$$$ Protocolul Sc(engen al 8ratatului de la Amsterdam din 5 octombrie
"$$9 a integrat cooerarea Sc(engen in cadrul 0niunii 1uroene!
Ast*el, -omunitatea 1uroeana si7a asumat cometenta entru largile satii ale ac:ui7urilor
Sc(engen )Acordul Sc(engen si variatele revederi adotate in acest context+, recum si
entru ulterioara sa de.voltare! Pentru 3area Britanie, Irlanda si Danemarca s7au *acut
aran/amente seciale! Desi 3area Britanie si Irlanda nu sunt arti ale Acordului Sc(engen,
ele ot, cu arobarea -onsiliului 01, sa alice ac:ui7urile Sc(engen in intregime sau in arte
si sa articie la de.voltarea ulterioara! Danemarca va decide e ba.a de anali.a de ca. daca
va articia, sub revederile legislatiei internationale, la de.voltarea ulterioara a ac:ui7urilor
si daca va integra in legislatia sa nationala si legislatia -omunitatii, de.voltata *ara
articiarea sa!
Acordurile de cooerare dintre tarile semnatare Sc(engen si Norvegia si Irlanda au *ost
inlocuite resectiv cu acordurile asociate cu 01, *oarte asemanatoare la continut, inc(eiate in
ba.a 8ratatului de la Amsterdam!
Pentru cetatenii 01 si cetatenii tarilor7terte care locuiesc in 01, Acordul Sc(engen are dret
re.ultat cresterea substantiala a libertatii de calatorie si imbunatatirea sigurantei in interiorul
tarilor Sc(engen si *rontierelor lor externe!
Pre#ederi le!ale selecti#e cu $ri#ire la Acordul Scen!en
"! Acordul din "# iunie "$%& dintre guvernele statelor 0niunii 1conomice Benelux,
'eublica Federala Germania si 'eublica France.a rivind abolirea tretata a
controlului vamal la *rontierele comune: ;oint 3inisterial Ga.ette "$%6, ! 9$ **!
5! -onventia din "$ iunie "$$, ce imlementea.a Acordul Sc(engen din "# iunie "$%&
dintre guvernele statelor 0niunii 1conomice Benelux, 'eublica Federala Germania
si 'eublica France.a rivind abolirea tretata a controlului vamal la *rontierele
comune )-onventia cu rivire la Imlementarea Acordului Sc(engen+: )3onitorul
O*icial Federal+ Federal La< Ga.ette II "$$4, ! ","4 **!
4! Legea de la "& iunie "$$4 cu rivire la Acordul Sc(engen din "$ iunie "$$, rivind
abolirea tretata a controlului vamal la *rontierele comune: )3onitorul O*icial
Federal+ Federal La< Ga.ette II "$$4, ! ",", **!
#! Noti*icarea din "# iunie "$%& desre Intrarea in vigoare a -onventiei cu rivire la
Imlementarea Acordului Sc(engen din "# iunie "$%& dintre guvernele statelor
0niunii 1conomice Benelux, 'eublica Federala Germania si 'eublica France.a
rivind abolirea tretata a controlului vamal la *rontierele comune: )3onitorul O*icial
Federal+ Federal La< Ga.ette II "$$#, ! 64" **!
&! 8ratatul de la Amsterdam din 5 octombrie "$$9: )3onitorul O*icial Federal+ Federal
La< Ga.ette "$$% II, ! 4%6!
Sursa: (tt:==<<<!migratie!md=toics=sc(engen>agreement=