Sunteți pe pagina 1din 13

PLANIFICARE CALENDARISTIC ANUAL

An colar 2011 2012


Clasa a III-a
Aria curricular: Limb i comunicare
Discilina! Limba englez, L1, 2 ore / sptmn
To"al or# $ an ! 70 ore
Pro%#sor! ............
S#&#s"rul I! 2' or# ( 2 or#$s"&)n *
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale unitii
de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
1.
I+ C,PILUL
DESPRE SINE
I+1+-r##"in.s
OR!"#$!R%
&%'!&#():
* copilul +espre sine
,nume, se-.
/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
* a saluta i a rspun+e
la salut
* a se prezenta i a
prezenta pe cine3a
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
(O'0"#()R## :
* pronumele personal 6n
nominati3
1.1 s recunoasc sunete
speci7ice limbii engleze
1.2 s +isting cu3inte i
sintagme 6n 7lu-ul 3erbal
2.1 s articuleze sunete,
izolat i n cuvnt / grupuri
de cuvinte, respectnd
accentul i intonaia,
specifce limbii engleze
2.2 s repro+uc enun8uri
simple / pr8i ale unui enun8
*%-erci8ii +e
i+enti7icare a
sunetelor speci7ice
*%-erci8ii +e
+iscriminare
*%-erci8ii +e
pronun8ie i intona8ie
*%-erci8ii +e repetare
+up mo+el a unor
cu3inte, sintagme i
propoz8ii
9 51 : 52
, 12.0;*2<.0; .
!. casete / (4*uri
=. oral
1
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale unitii
de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
* 3erbul To be ,prezent,
a7irmati3. <.1 s recunoasc litere /
grupuri de litere n cuvinte
i cuvintele n spaiul grafc
<.2 s citeasc un scurt te-t
cunoscut, cu 3oce tare, cu
intona8ie a+ec3at sensului
te-tului
* Exerciii de
identifcare: a
unor litere/
grupuri de litere
n cuvinte, a unor
cuvinte,
sintagme,
enunuri scrise
*%-erci8ii +e citire cu
3oce tare
2.
I+2 A.#
OR!"#$!R%
&%'!&#():
* copilul +espre sine
,3rsta .
/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
*a cere i a +a in7orma8ii
+e or+in personal
* a mul8umi i a
rspun+e la mul8umiri
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
(O'0"#()R## :
* numeralul car+inal
* con>unc8ii uzuale
,an+ .
* 3erbul a 7i
1.< s reac8ioneze 3erbal/
non3erbal la un mesa> au+iat
care s o7ere mo+ele +e limb
autentice ,pro+use +e nati3i. i
3ariate
1

2.< s pro+uc enun8uri simple,
a+ec3ate unor situa8ii +e
comunicare uzual
2.9 s participe la +ialoguri
simple 6n situa8ii +e comunicare
uzuale
<.2 s citeasc un scurt te-t
cunoscut, cu 3oce tare, cu
intona8ie a+ec3at sensului
te-tului
*%-ersarea unor
7ormule simple +e
comunicare 6n
societate
*?oc +e rol
*4ialoguri +iri>ate
* %-erci8ii +e citire
cu 3oce tare, cu /
7r mo+el
9 5< : 59
,2@.0;*07.10.
!. . casete / (4*uri
=. scris porto7oliu
,'aAing a birtB+aC
car+.
1
2
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale unitii
de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
<.
I+/ Clo"0in. an1
colours
OR!"#$!R%
&%'!&#():
* copilul +espre sine
,6mbrcminte .
* 7amilia
/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
* a i+enti7ica elemente
+in uni3ersul 7amiliar /
7amilial
* a localiza obiecte
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
(O'0"#()R## :
* a+>ecti3ul i pronumele
posesi3
* culorile

1.9 s +esprin+ sensul unui
enun8 simplu
2.2 s repro+uc enun8uri
simple / pr8i ale unui enun8
2.9 s participe la +ialoguri
simple 6n situa8ii +e comunicare
uzuale
9.1 s repro+uc 6n scris litere,
grupuri +e litere, cu3inte,
sintagme, enun8uri
9.2 s realizeze legtura 6ntre
scriere i pronun8ie la ni3elul
cu3ntului i al grupului +e
cu3inte
*Rspunsuri la
6ntrebri +e control
*%-erci8ii +e repetare
+up mo+el a unor
cu3inte, sintagme,
propozi8ii
*?ocuri +i+actice
,5cule8ul 7ermecat .
*%-erci8ii +e copiere,
+e completare +e
spa8iiD copiere
selecti3
*%-erci8ii +e scriere
+up +ictare
@ 5E : 5@ : 57
,10.10*09.11.
!. plane, realia
=. porto7oliu
,+ecupa>e cu tipuri
+e Baine i
+enumirea lor 6n
limba englez .
9
R#2ision 1 3 T#s" 1
toate +e pn acum toate +e pn acum selecti3 2 5F
,07.11*11.11.
!. 7ie +e lucru,
plane, 7otogra7ii
=.&est Gaper 1
E.
I+4 To5s an1 .a&#s
OR!"#$!R% 1.< s reac8ioneze 3erbal/ *%-erci8ii +e rspuns @ 5; : 510 : 511 !. realia,
<
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale unitii
de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
&%'!&#():
* copilul +espre sine
,>ucrii i >ocuri.
/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
* a relata acti3it8i
,la timpul prezent.
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
(O'0"#()R## :
* timpul prezent
continuu , 7orma
a7irmati3 .
*a+3erbe +e timp ,noH.
non3erbal la un mesa> au+iat
care s o7ere mo+ele +e limb
autentice ,pro+use +e nati3i. i
3ariate
2

1.9 s +esprin+ sensul unui
enun8 simplu
2.< s pro+uc enun8uri simple,
a+ec3ate unor situa8ii +e
comunicare uzual
2.9 s participe la +ialoguri
simple 6n situa8ii +e comunicare
uzuale
<.< s +esprin+ sensul global al
unui te-t simplu, citit 6n gn+
9.< s scrie cu3inte, sintagme,
propozi8ii scurte
la comenzi/ 6ntrebri
* %-erci8ii +e
con7irmare a
6n8elegerii sensului
global al unui enun8
simplu, prin
6n+eplinirea unei
sarcini simple
* ?oc +e rol
* 4ialoguri +iri>ate
* %-erci8ii +e alegere
,+in solu8ii multiple.
*%-erci8ii +e
re+actare +e
propozi8ii
,19.11 : 02.12. 7lipcBarts,
HorAsBeets
=.oral ,+iscu8ii,
+ialoguri,
con3ersa8ii etc..
@.
I+6 P#n%ri#n1s
OR!"#$!R%
&%'!&#():
*(opilul +espre sine
,6nsuiri 7izice i morale.
1.9 s +esprin+ sensul unui
enun8 simplu
* %-erci8ii +e
con7irmare a
6n8elegerii sensului
global al unui enun8
9 512 : 51<
,0E.12 : 1@.12.
!.7ie +e lucru
=. scris
, re+actarea unei
scrisori .
2
!3n+ 6n 3e+ere c la aceast 3rst mo+elele +e limb sunt esen8iale pentru 6nsuirea unei pronun8ii i intona8ii corecte se 3a lucra cu material au+io.
9
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale unitii
de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
* "ume i prenume
proprii
/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
*a cere i +a in7orma8ii
,+e or+in personal .
*a se prezenta i a
prezenta pe cine3a
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
(O'0"#()R## :
* a+>ecti3ul cali7icati3
2.< s pro+uc enun8uri simple,
a+ec3ate unor situa8ii +e
comunicare uzual
<.< s +esprin+ sensul global al
unui te-t simplu, citit 6n gn+
9.< s scrie cu3inte, sintagme,
propozi8ii scurte
simplu, prin
6n+eplinirea unei
sarcini simple
*!cti3it8i 6n perecBi
,+ialoguri simple.
* %-erci8ii +e alegere
,completare spa8ii
libere .
*%-erci8ii +e
re+actare +e
propozi8ii
7.
II+ Cul"ur i
ci2ili7a8i#
II+1 9#rr5
C0ris"&as:
OR!"#$!R%
&%'!&#():
* cultur i ci3iliza8ie
,cntece .
/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
* a e-prima ceea ce 68i
place
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
1.9 s +esprin+ sensul unui
enun8 simplu
2.9 s participe la +ialoguri
simple 6n situa8ii +e comunicare
uzuale
9.< s scrie cu3inte, sintagme,
propozi8ii scurte
E.1 s mani7este curiozitate
* %-erci8ii +e tip
a+e3rat/ 7als
* ?ocuri +i+actice
* ?ocuri +i+actice
,rebus, etc..
* Realizarea unui
2

519
,1;.12*2<.12.
!. 7otogra7ii, 7ie
+e lucru
=. scris
,Letter to 5anta.
E
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale unitii
de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
(O'0"#()R## :
* le-ic: 3ocabular
speci7ic (rciunului
pentru +escoperirea unor
aspecte legate +e 3ia8a copiilor
+in spa8iul cultural anglo*sa-on
album / panou /
porto7oliu cu imagini
etc.
S#&#s"rul II! 42 or# ( 2 or#$s"&)n *
@
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale
unitii de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
F.
I+ C,PILUL
DESPRE SINE

I+; <o15
OR!"#$!R%
&%'!&#():
* copilul +espre sine
, pr8ile corpului .
/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
* a propune i a cere
cui3a s 7ac ce3a
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
(O'0"#()R## :
* substanti3ul *
numrul singular i
plural
*imperati3ul
1.2 s +isting cu3inte i
sintagme 6n 7lu-ul 3erbal
1.< s reac8ioneze 3erbal/
non3erbal la un mesa> au+iat
care s o7ere mo+ele +e limb
autentice ,pro+use +e nati3i. i
3ariate
<

2.< s pro+uc enun8uri simple,
a+ec3ate unor situa8ii +e
comunicare uzual
2.9 s participe la +ialoguri
simple 6n situa8ii +e comunicare
uzuale
<.2 s citeasc un scurt te-t
cunoscut, cu 3oce tare, cu
intona8ie a+ec3at sensului
te-tului
9.2 s realizeze legtura 6ntre
scriere i pronun8ie la ni3elul
cu3ntului i al grupului +e
cu3inte
* %-erci8ii +e
+iscriminare
*%-erci8ii +e rspuns
la comenzi/ 6ntrebri
*%-ersarea unor
7ormule simple +e
comunicare 6n
societate
*?ocuri +i+actice
* %-erci8ii +e citire
cu 3oce tare, cu /
7r mo+el
*%-erci8ii +e scriere
+up +ictare
9 51E * 51@
,1@.01 : 27.01.
!. plane cu corpul
uman, 7ilm, (4 cu
cntece tematice
=. 7ie +e e3aluare
,+esen corp uman cu
+i7erite cerin8e.
<
!3n+ 6n 3e+ere c la aceast 3rst mo+elele +e limb sunt esen8iale pentru 6nsuirea unei pronun8ii i intona8ii corecte se 3a lucra cu material au+io.
7
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale
unitii de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
;.
III Fa&ilia
III+1 Fa&il5

OR!"#$!R%
&%'!&#():
* 7amilia , membrii
7amiliei .
/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
* a i+enti7ica elemente
+in uni3ersul 7amiliar
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
(O'0"#()R## :
* a+>ecti3ul posesi3
*a+>ecti3ul
+emonstrati3 singular
1.1 s recunoasc sunete
speci7ice limbii engleze
1.2 s +isting cu3inte i
sintagme 6n 7lu-ul 3erbal

2.1 s articuleze sunete, izolat i
6n cu3nt / grupuri +e cu3inte,
respectn+ accentul i intona8ia,
speci7ice limbii engleze
<.1 s recunoasc litere / grupuri
+e litere 6n cu3inte i cu3intele
6n spa8iul gra7ic
*%-erci8ii +e
i+enti7icare
*%-erci8ii +e
+iscriminare
*%-erci8ii +e
pronun8ie i intona8ie
* %-erci8ii +e
i+enti7icare: a unor
litere/ grupuri +e
litere 6n cu3inte, a
unor cu3inte,
sintagme, enun8uri
scrise
F 517 : 51F :
51; : 520
,<0.01*29.02.
!. casete / (4*uri,
poze personale,
plane cu membrii
7amiliei
=. porto7oliu
,Realizarea unui
album cu membrii
7amiliei .
10.
R#2ision 2 3 T#s" 2
toate +e pn acum toate +e pn acum selecti3 2 521
,27.02 : 02.0<.
!. 7ie +e lucru,
plane, 7otogra7ii
=.&est Gaper 2
F
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale
unitii de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
11.
I=+ Casa
I=+1 >ous#
OR!"#$!R%
&%'!&#():
* casa , 6ncperile i
mobilierul .

/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
* a i+enti7ica elemente
+in uni3ersul
7amiliar / 7amilial
* a localiza persoane,
obiecte i ac8iuni
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
(O'0"#()R## :
*prepozi8ii +e loc
*articolul a/an i tBe
*structuri speci7ice
tBere is / tBere are

1.2 s +isting cu3inte i
sintagme 6n 7lu-ul 3erbal
1.< s reac8ioneze 3erbal/
non3erbal la un mesa> au+iat
care s o7ere mo+ele +e limb
autentice ,pro+use +e nati3i. i
3ariate
9
2.2 s repro+uc enun8uri simple
/ pr8i ale unui enun8
2.< s pro+uc enun8uri simple,
a+ec3ate unor situa8ii +e
comunicare uzual
<.2 s citeasc un scurt te-t
cunoscut, cu 3oce tare, cu
intona8ie a+ec3at sensului
te-tului
9.2 s realizeze legtura 6ntre
scriere i pronun8ie la ni3elul
cu3ntului i al grupului +e
* %-erci8ii +e
+iscriminare
* %-erci8ii +e rspuns
la comenzi/ 6ntrebri
* %-erci8ii +e
repetare +up mo+el
a unor cu3inte,
sintagme, propozi8ii
*!cti3it8i 6n perecBi
,+ialoguri simple.
* %-erci8ii +e citire
cu 3oce tare, cu /
7r mo+el
* %-erci8ii +e scriere
+up +ictare
@ 522 : 52< :
529
,0E.0<*2<.0<.
!. plane cu
6ncperile +in cas,
te-te autentice care
+escriu tipuri +e
camere/mobilier
=.
*oral ,IBat is
tBis J &Bis is a K.
*scris
, running +ictation.
9
!3n+ 6n 3e+ere c la aceast 3rst mo+elele +e limb sunt esen8iale pentru 6nsuirea unei pronun8ii i intona8ii corecte se 3a lucra cu material au+io.
;
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale
unitii de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
cu3inte
12.
=+ ?coala
=+1 Sc0ool
OR!"#$!R%
&%'!&#():
*Lcoala , obiecte
colare, acti3it8i
speci7ice.
* (ntece i poezii
/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
*a e-prima ceea ce 68i
place
*a e-prima
capacitatea mental i
7izic
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
(O'0"#()R## :
* to Ba3e, timpul
prezent ,negati3,
interogati3.
1.9 s +esprin+ sensul unui
enun8 simplu
2.< s pro+uc enun8uri simple,
a+ec3ate unor situa8ii +e
comunicare uzual
2.9 s participe la +ialoguri
simple 6n situa8ii +e comunicare
uzuale
<.< s +esprin+ sensul global al
unui te-t simplu, citit 6n gn+
9.< s scrie cu3inte, sintagme,
propozi8ii scurte
* %-erci8ii +e tip
a+e3rat/ 7als
*?oc +e rol
* 4ialoguri +iri>ate
*?ocuri +i+actice
*%-erci8ii +e alegere
,+in solu8ii multiple.
*%-erci8ii +e
completare pe baza
unui suport 3izual
*%-erci8ii +e
re+actare +e
propozi8ii
@ 52E : 52@ :
527
,2@.0< : 27.09.
Obs. Mn ca+rul
sptmnii
Lcoala !lt7el,
sunt pre3zute
acti3it8i
tematice cu
cntece i
poezii
!. GoHer Goint cu
prezentarea unei
coli / sli +e clas /
uni7orme colare /
obiecte +e coal /
acti3it8i speci7ice

=. proiect ,'C
scBool . , porto7oliu
cu cntece i poezii
1<.
=I+ Ani&al#
=I+1 Ani&als
OR!"#$!R%
&%'!&#():
1.< s reac8ioneze 3erbal/
non3erbal la un mesa> au+iat
* %-ersarea unor
7ormule simple +e
@ 52F : 52; :
5<0
!. (4*uri ,cu
+i3erse sunete +e
10
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale
unitii de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
*animale ,+enumire.
/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
* a cere i a +a
in7orma8ii ,+espre
me+iul 6ncon>urtor.
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
(O'0"#()R## :
* to Ba3e, timpul
prezent ,a7irmati3.
care s o7ere mo+ele +e limb
autentice ,pro+use +e nati3i. i
3ariate
E

1.9 s +esprin+ sensul unui
enun8 simplu
2.9 s participe la +ialoguri
simple 6n situa8ii +e comunicare
uzuale
<.< s +esprin+ sensul global al
unui te-t simplu, citit 6n gn+
9.< s scrie cu3inte, sintagme,
propozi8ii scurte
comunicare 6n
societate
* %-erci8ii +e
con7irmare a
6n8elegerii sensului
global al unui enun8
simplu, prin
6n+eplinirea unei
sarcini simple
* 4ialoguri +iri>ate
*?ocuri +i+actice
*%-erci8ii +e alegere
,+in solu8ii multiple.
*%-erci8ii +e
completare pe baza
unui suport 3izual
*%-erci8ii +e
re+actare +e
propozi8ii
,<0.09 : 1F.0E. animale.,
7otogra7ii,realia, 7ie
+e lucru
=. scris
19.
=II+ Ac"i2i"8i
=II+1 Ac"i2i"i#s
OR!"#$!R%
&%'!&#():
* acti3it8i
1.2 s +isting cu3inte i
sintagme 6n 7lu-ul 3erbal
1.< s reac8ioneze 3erbal/
*%-erci8ii +e
+iscriminare
*%-ersarea unor
F 5<1 : 5<2 :
5<< : 5<9
,21.0E : 1E.0@.
!. plane
reprezentn+ +i3erse
acti3it8i
E
!3n+ 6n 3e+ere c la aceast 3rst mo+elele +e limb sunt esen8iale pentru 6nsuirea unei pronun8ii i intona8ii corecte se 3a lucra cu material au+io.
11
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale
unitii de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
/0"(1##
(O'0"#(!&#2%:
* a e-prima
capacitatea 7izic i
mental
* a relata acti3it8i , la
prezent .
* a propune i a cere
cui3a s 7ac ce3a
%L%'%"&% 4%
(O"5&R0(1#% !
(O'0"#()R## :
*3erbul (!"
*timpul prezent
simplu ,7orma
a7irmati3.
*a+3erbe +e timp
, e3erC +aC.
non3erbal la un mesa> au+iat
care s o7ere mo+ele +e limb
autentice ,pro+use +e nati3i. i
3ariate
@

2.1 s articuleze sunete,
izolat i n cuvnt / grupuri
de cuvinte, respectnd
accentul i intonaia,
specifce limbii engleze
2.< s pro+uc enun8uri simple,
a+ec3ate unor situa8ii +e
comunicare uzual
<.< s +esprin+ sensul global al
unui te-t simplu, citit 6n gn+
9.1 s repro+uc 6n scris litere,
grupuri +e litere, cu3inte,
sintagme, enun8uri
9.< s scrie cu3inte, sintagme,
propozi8ii scurte
7ormule simple +e
comunicare 6n
societate
*%-erci8ii +e
pronun8ie i intona8ie
* !cti3it8i 6n perecBi
,+ialoguri simple.
* %-erci8ii +e tip
a+e3rat/ 7als
* %-erci8ii +e
copiere, +e
completare +e spa8iiD
copiere selecti3
*%-erci8ii +e
completare pe baza
unui suport 3izual
=. porto7oliu
, IBat can/ canNt
Cou +o J .
@
12
Nr.
crt.
Uniti de nvare Coninuturi ale
unitii de nvare
Obiective de referin Activiti de
nvare
Nr.
ore
Sptmna Observaii
A. Resurse
B. valuare
1E.
Final r#2ision
toate +e pn acum toate +e pn acum selecti3 2
5<E
,1F.0@ : 22.0@.
&est Gaper <
(omisia +e elaborare:
Le7 comisie:
#nspector colar +e specialitate: pro7. 5maran+a 5zatmari
'embri:
1. pro7. eol+e !+riana, rup Lcolar 5ntana, !ra+
2. pro7. rimalsAC La3inia, Lcoala eneral O!urel 2laicuO, !ra+
<. pro7. #o3in (ornelia, Liceul &eologic =aptist O!le-a Gopo3iciO, !ra+
9. pro7. 5toica 5imona , (olegiul &eBnic +e (onstruc8ii i Grotec8ia 'e+iului, !ra+
Glani7icarea a 7ost elaborat con7orm Grogramei Lcolare pentru clasa a ### a, Limba englez , limba mo+ern 1. aprobat prin O.' nr.
E1;F / 01.11.2009 pe structura anului colar 2011 / 2012 aprobat +e O.'.%.(.&.5. nr, 92;2 / 29.0E.2011
1<