Sunteți pe pagina 1din 21

IN MEMORIAM PROF.IVIIIU lOC SR.

AI ASTRA 10 ANI

Ovidiu Toc

... trei vdrste, treimomente de expansiune a fiintei ...

EDITORIAL

V~af; Intrebat vreodatii ce se a/Iii din colo de recuperarea in sine a memoriei? dlncolo de Incerciirile noastre chinuitoare dar griibite de a teconstrut, de a .reIn via numele ~i personalitatea cuiva? dincolo de neS/ar5ita zbate.re a sufletului ~i a ochiulul pent.ru a fe/ace imagineacelu; care nu mal e aid? ~i . din colo de amara ~i atat de sec ~ide cli~eizant numita "pomenire'? ..

L~am 1011Un1t pe Domnul Profesor' Ovidiu Toe 'in 1997. Am fost colegi 12 ani. .. Nu, oue 0 verba mare "am fO$1 cole!:,'''! E dimpotriva una simpla ~i adevarata, pentru ca Profesorul si Omul Ovidiu Toe m-a considerat dintre at lui si m-a tratat en deosebit respect de la incepui... Ba chiar l incepuse sa ma si irite un pic apelativul "doamna Ana", pentru ca il rostea cu 0 anumita emfaza, cu 0 rotunjime a sunetuhu, care ma faeea sa nul simt mult mai mic» ... in comparatie cu el ... Prea mica. Clod l-am rugal sa mu spuna Ana, pentru ca "dumneavoastrii sunteti de 0 varsia cu tatasi nu e cazul sa ma.: domniu atdta", mi-a raSPLU1S: "lmi pare rdu, eu nu pot sa va spun altfel si credeti-ma ca din respect foe asta ... " .

Pentru mine, Ovidiu Toe Sr. ramane I omul care rn-a tncurajat In 1999 sa editez revista AD AS1RA, care imi aducea printre primii rnaterialul de publicat (scris de mana, cu litere mari, rotunde si apasate, ce tradau . hotararea si c1aritatea in gandire) $i omul care ne-a ajutat, pe mine si pe dornnul profesor rue Popescu, sa concepemsi sa lansarn in 2005 si 2007 cele doua monografii ale scolii sportive pietrene ...

Ov:idiu Toe Sr. ramiine §i omul care. cu dear cateva tile. tnainte de Marea Pleeare, mi-araspuns zambind (desi. ... grav ~i trist, dar atnnci nu am Inteies asta) Ia Intrebarea "AU inceput sa scrieti articolul pentru revista?": ,,0 sa incerc siM scriu, dar nu vii promii nimic ..... Nu §till dacdo sa iasti ceva. "

Voiam sa-i citesc destainuirile de suflet, acum Inainte de iesirea lui la pensie ... Veiam 0 editiecu adevarat aniversara, la unplinirea a 10 ani de cand s-a nascui AD ASTRA ... Bunul Dumnezeu si., poate ci'i.~i colegul nostru Ovidiu Toe Sr. segandeau insa.la una ... INN1El\.iORIAM.

Asadar, rm pot dedit sa spun acum: .,Doimine si.: domnule, noi v-am "indeplinit Vrere'a !ji •.. dQrin/a!": .. $j cred... ar rnai trebui sa adaug ca. ...

.. .e timpul sa fnvajam en totii., raspunsul Ia intrebarea de 1a inceput dincolo de foal!! cele ce se supun I'flurif'ii, se ajla, fie §i numai pentru 0 secunda (attit cat rupe existenta noastfa din Timpul Dumnezeirii), "pioasa aducere-amime" ...

Ana viRLAN

AD ASTRA nr. 21 - decembrie 2009 3

Scurta biografie

'J Until dintre ae: mat tetnperamentali antrenor! din Rcnnania, denu.mit <Teased al handbalului>: agitat,. Winje nelinistit; anticipeaza ji:Tzele cu. 0 tepeziciune de computer, alarmdnd pi$.na la ragujireechipa care executa pared uri balet meconic La tndemnul voc ativ at regieoruiuil in eae de reu$:itti, se tntoarce spre public ca $1 cum ar il tnchetat 0 partitura' $i incepe alta .. Mat nou, fetele ii spun <Papa Toe> pentn; odie 0 lacrima pe care 0 s capii La vreo it/zei frumoasd.: "

Cristian LIVESCU

c

II Elevui Ovidiu Toe II

4 AD ASTRA or. 21 - decembrie 2009

OVidiU Toc s-a nascut la 20 oct01;l~r~e 1945,. In comuna Romani, judetul Neamt.

Tatal (Constantin) §i mama (Ecaterina), invatatorii care pusesera bazele scolii din Gosmani comuna Romani, se sting din viata in 19 5 6~i respectiv 1958, lasand orfani einei copn.

A urmat cursurile scolii din satuluatal apoi pe cele ale Liceului .Petru Rares' din Piatra Neamt, A absolvit Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii .Alexandru loan Cuza" din I~i,in 1968 (ca sef de promotie) si si-a definitivat studiile Ia ICF Bucuresti, in 1970. A fost apoi repartizat la Scoala Sportiva de Elevi din Piatra Neam], pe catedra de handbill fete.

A practicat la inceput jocul de fotbal la juniorii Ceahlaului, dar In 1961 e selectionat in echipa de handbal a Iiceului de profesorul Vladimir Laseu, ca portar, iar sub indrumarea profesorului Chiril Kricopol se remarca in echipele Scolii Sportive de Elevi (SSE).

In perioada studentiei, a jucat la Universitatea Iasi, ocupand locul al Ill-lea la Campionatele Nationals Universitare de la Timisoara (1966).

Intors fa Piatra Neamt, a evoluat la Relonul (echipa proven ita din Viitorul) promovand in 1970 ca jucator (po rtar) , In divizia B, sub indrumarea profesorului Chiril Kricopol.

Din 1968 pana 111 2009 s-a ocupat de echipele de junioare ale~co1ii de handbal pietrene dar a condus 111 mai multe perioadesi echipele de seniori.

In 1976 a promovat pentru prima oara Iormaua masculina Relonul in divizia A. In 1974, una dintre marile sale jucatoare, portarul Viorica Ionica, fusese cooptata in echipa nationals a Romaniei,

Di nt re p er forrnante l e profesorului Ovidiu Toe Sr, ell echipele de junioare, pot fi amintite: 40 de participari la turneele finale unde a obtinut 7 medalii, dintre care dou a de aur (la Campionatele Nationale scolare din 1993 - Piatra Neamt ~i 1994 - Pitesti), doua de argint - in 1977 (junioare II, Slobozia), 1999 (junioare III, Targoviste), trei de bronz - in

1982 U unioare II, B istri ~a Nasaud), 1982 (j unioare I, B rasov), 1997 (junioare II, Braila) si 20 de locuri 4~8 in campionatele Romaniei ...

Printre jucatoarele prornovate in Ioturile nationale de junioare, tineret si senioare se numara Viorica Ionica, Georgeta Macovei, Ana Stoian, Anca Hutupan u, Mihaela Chelaru, Daniela Papa, Daniela Branut, Dana Iosub, Rodica Chivorchian-Mccanu, Lenus Morosanu, Lurrnnita Hutupan, Paula Paval, Bianca Raica ..

intre 1969-1986 si 1988-2000, a fast presedintele Cornisiei Judetene de Handbal. in anul 2002, la Cluj-Napoca, i s-a conferit titlul de antrenor emerit. A fost, de asemenea, membru al Cornitetului Federal al PRH (i s-a acordat Placheta de Argint in 1984), antrenor federal pe zona Moldova pentru jnnioare si selectioner din 1980, profesor asociat la Universitatea "Spiru Harer' filiala Piatra Neamt si fa Facultatea de Educatie Fizica a Universitatii "AI. 1. Cuza' din Iasi.

in 1999, profesorul Ovidiu Toe Sr. se afla intre primii 10 antrenori nationali, avfind meritul de a 0 fi descoperit '# antrenat timp de opt ani pe Lumini/a. Hutnpan, portarul echipei nafioua/e de handbal. a Romfiltiei.

Oviliin Toe Sr. II fost a~tldar unu! dintre stu/pH handbalului nemtean §i nll{ioual de fna/tli perjoruwn/a, de(iicEiu(ln-§i futretlga existenja profesiei §i sacrificEinlln-§i via/a personald.

II Prima genera/ie a prof. Ovidin Toe II

II Colectivnl de cadre didactice (II LPS Piatra Nemnt (1997)

"40 (1£ ani de La fnfiin/area SSE-CSS-LPS" II

AD ASTRA 01·.21 - decemhrie .2009 5

Mi-a fost antrenor, coleg si prieten ...

L-am eunoseut pe Ovidiu Toe chiar de la primii pasi pe care i-am facut in handbal. Desi eram la sectia masculina, ne intersectam adeseori la antrenamente eu eehipa de fete. Aeolo era sef domn'

[profesor Ovidiu Toe. II auzeai de departe, avea voeea ea un tunet. Cand se apropia, zareai un om mic de statura dar bine legat la trup, ell 0 vioiciune debordanta

De-a lungul timpului, am facut chiar ~i cateva cantonamente comune, seetia de fete si sectia de baieti. Atunci am observat temperamentul vulcanic si disciplina de tier pe care 0 impunea profesorul Toe sportivilor eueare luera. Domina ell autoritate orice activitate in care se angrena. Dar era de 0 duritate aparenta, pentru di gasea mereu un cuvant bun si 0 mangiiere pentru fiecare.

Desi era specializat pe handbalul feminin, a venit ea un torent si In

handbalul maseulin, reusind sa promoveze in premiera echipa rnasculina a orasului nostru 10 primul esalon valerie.

L-a eonvins pe celebrul Gheorghe Gruia sa vina $i sa joace Ia Piatra Nearn], alaturi de alti doi campioni mondiali: Dartt Coasd :;;i Bebe Dinca. Atunei l-am avut antrenor. Nu facea diferenta intre tanarul Costica Rusu si campionul mondial Bebe Dinca, Amandoi eram portari la Relonul Savinesti, pe amandoi ne batea cu mingea - prastie pana ne tnvinetea

111985 - tumeu internatiOlwll1 A stat atunei doar doua campion ate la

: baieti, !nsa a revenit peste 14 ani, cand handbalul maseulin era iar in deriva Eu chiar renuntasem la performanta, insa Ovidiu Toe rn-a reactivat si impreuna am readuseehipa masculina acolo unde-i era locul: in primul esalon.

A mai revenit 0 data in handbalul masculin, acum doua sezoane, Atunei am lucrat impreuna, Ovidiu - antrenor principal, eu - antrenor secund, Am mai fost eolegi la echipa de junioare I, atunci cand cu 0 generatie de exceptie am reusit sa castigarn medalia de bronz la Zalau,

In toate cele trei ipostaze - de antrenor, eoleg §i prieten - Ovidiu Toe s-a distins in primul rand prin dragostea pentru jocul de handbal. A fost pasiunea arzaroare pentru care facea orice sacrificiu. A dus in handbal 0 munca titanica, antrenand :;;1 slefuind cu migala generatii intregi. S-a impus peste. tot ca un tehnieian perseverent, cateodata chiar ineapatanat 10 metodele de instruire, tnsa. nu a renuntat niciun moment la rnunca, disciplina si seriozitate,

6 AD ASTRA 01'.21 - decembrie 2009

II c« echipa mascullna tie kllndbal, in anli '70 §i in Imrie 1991 II

AD ASTRA Dr. 21- deeembrie 2009 7

A predat jocul de handbal la 0 sumedenie de fetite, dar mai presus de asta a educat mereu handbalistii in spiritul muncii, disciplinei, seriozitatii §i respectului. Si-a contopit viata Cll jocul de handbal si a fast un exemplu deosebit si pentru generatii intregi de viitori antrenori.

A reusit sa pregateasca §i sa dea handbalului romanesc doua dintre cele mai valoroase portarite: Viorica Ionica .;;i Luminita Hutupan. Viorica Ionica a jucat zece ani la nationala de senioare si a fost mult timp capitanul selectionatei tricolore. Luminita Hutupan ca§tiga de trei ori Liga CampioniIor, devine vicecampioana mondiala si va fi desemnata eea mai valoroasa portarita a lumii ill 2005. Ambele portarite au uimit lumea tocmai princalitatile formate de Ovidiu Toe: munca, disciplina, spirit de sacrificiu si seriozitate

A fost antrenor al loturilor nationale de junioare, reusind si aici sa propulseze jucatoare spIe marea perforrnanta. Va primi titlul de Antrenor Emerit, distinctie ce a fost oferita doar marilor mesenasi din handbaluI romanesc.

A fost mereu un II Aliituri de cotegi, dupa primirea carnetului de

prieten adevarat, cateodata antrenor emerit (Cluj-Napoca, noiembrie 2002) II

prea adevarat, deoarece

spunea omului tn fata ce gandea. A trait impartasind mereu celor din jur experienta si cunostintele acumulate. A ars ca 0 ofranda pe aItaruI handbalului, antrenand cu pasiune pana ce Dumnezeu l-a chemat la EI.

Pleearea spre cele vesnice a fost fulgeratoare, asa cum era ~i Ovidiu in multe din momentele vietii. Chiar daca in handbal a fast tumultos si vulcanic, tn viata de zi co zi era un om linistit, chibzuit si gospodar, oferind familiei dragoste §i multa ocrotire.

Dadea oricui cerea sfaturi intelepte, sarind de muite ori in ajutorul celor necajiti. Toate aceste calitati i-au determinat pe cei din jur sa-i spuna "Tata Toc".

Tata Toe a plecat, insa va fi vesnic alaturi de colegi, fosti si actuali jucatori, dar mai ales alaturi de handbaJul pe care l-a iubit cu atata patima ..

Constantin Radu R USU

8 AD ASTRA or. 21- decernbrle 2009

Amintiri ...

eei care I-au cunoscut, intotdeauna i-au apreciat ham! in ale v.orbei ... si mO.du ... l sug.est .. Iv. de. ex. ~.rim. are." Intr -0 _faza de inceput in ale mesenei de antrenor, mal exact In urma cu vreo 30 de

ani, l-am intalnit in sala de sport din Piatra. Era la un antrenament cu 0 grupa de fetite - junioare III si antrena prindere - pasare, pe fond de un - doi.

Ca fetitele sa prinda mar usor esenta actiunii, el le-a spus atat de sugestiv ... "Faceti na 'ti-o tie, da-mi-o mie!"

Fiind un antrenor care a promovat 0 multi me de jucatoare la loturile nationale de junioare si tineret. [Hutupan, Chelaru, Iosub .. ] profesorul Toe a fost cooptat in colectivul tehnicienilor care s-au ocupat de pregatirea loturilor de junioare.

in toamna anului 1987, rna aflam cu Ovidiu in orasul Debretin, la un bilateral cu Ungaria. Pe atunci, eram noi antrenorii jucatoarelor (0 generatie 69-70 deosebita, rnulte dintre fete reprezentand nationala Rornaniei la Campionatul Mondial de Senioare): Lefler Sorina, Ion Adina, Gheorghe Mirela, Luca Emilia, Turea Gabriela, Lazar Lacramioara, Pastiu Daniela, Nedelcu Nadina, Turcanu Daniela, etc). Cu noi se afla si conducatoarea delegatiei, doamna Dida Ionescu. Eram acolo Tara specialist in ale medicinei sau in ale refacerii ~i recuperarii. .

Fiind toamna, majoritatea lotului era bolnava de gripa. Avearn la noi ceva medicaments, iar dupa antrenamentul de aeomodare la care au participat doar jumatate dintre jucatoare, Ovidiu s-a ocupat special de fetele bolnave, aplicandu-le frectii cu adt de tamaduitoarea Diana.

La primul joe, lipsiti de rnulte din jucatoare, abia am facut egal. I-am spus lui Ovidiu ca, daca mi Ie face bine, vom castiga jocul al doilea Iar~ probleme. Le-a facut bine, au jucat toate, si am castigat cu sapte golun diferenta. A fost ca un parinte pentru fete ...

Noi, cei care l-am cunoseut, am pierdut nu numai un specialist In handbal, ci si un om de modestie rar intalnita, un om care a fost capabil de a

oferi 0 prietenie neconditionata oricarui coleg. . .

Vine 0 vreme, harazita de Dumnezeu, cand vom avea mar multi cu Care ne vom intalni dincolo decat cei de care ne vorn desparti aici si, de aceea golul pe care ni l-a Iasat Ovidiu in suflete, aici pe pamant, va fi completat mai devreme sau mai tarziu, Dumnezeu s11.-1 odihneasca in pace, in linistel

Prof. Gheorghe Sbora Craiova

AD ASTRA Dr. 21- deeembrie 2009 9

Familia handbalului romdnesc a pierdut un mare antrenor: 1 pe Ovidiu Toe

}}MdllgdiuJi~tle edt/dtrt/plll nostru e cald. ... Cdllds-articit, totu-i fit zadar."

Am avut onoarea de a-I cunoaste personal in perioada in care echipa Relonul Savinesti a intrat in divizia

A El, antrenorul echipei, Eu, jucatorul. L-am CUIlOSCUt atat pe el cat ~i pe familia lui, si am legat 0 prietenie sincera care dureaza de mai bine de 35 de am.

Ovidiu nu a fast numai antrenoruI care a muncit "din umbra" pentru handbalul rornanesc ~i care, din pacate, de multe ori nu era apreciat ~i inteles la adevarata lui valoare in randul specialistilor. Oare este putin cdnd doud dintre elevele lui sunt considerate eele mai bune portarite din lume, la diferite campionate mondiale sau jocuri olimpice?

Toate performantele lui Ovidiu Toe au fast obtinute in unna daruirii totale ~i neconditionate, de multe ori prin neglijarea familiei, a prietenilor, a distractiilor si, poate eel mai mult, a propriei lui sanatati!

Nu era multumit niciodata cu ceea ce facea, intotdeauna voia sa ajunga la perfectiune, Iucru care il detennina sa lupte impotriva tuturor obstacolelor pe care Ie avea in fata, si niciodata sa nu renunte.

Acesta a fost Ovidiu Toe: sotul, tatal, maestrul, prietenut dezinteresat, antrenorul, dar mai mult dedit atat... omul respectuos, modest, sincer, loial, ambitios, care a pus mai presus de orice, toata viata lui, munca asidua, organizata ~i planificata.

Ne-ai parasit destul de devreme, Ovidiu, dar sa stii ca pe unde ai calcar ai lasat urme adanci care nu se vor sterge niciodata si cu orgoliu poti spune de acolo, de sus, ~i celor care rru te-au inteles dar ~i celor care te-au iubit ~i apreciat: .pe aici am trecut ~i eu ... "

Iar familiei, tie Dorica si tie Ovidiu Junior, toata stima si tot respectul meu! ~i tot respectuI pentru eel care ne-a Iuat-o inainte, cand poate ca nu era inca timpul .

in fiecare an, vom fi aici tot mai putini ... Asteapta-ne, Campionulel Mai devreme sau mai tarziu, ne Yom vedea acolo-sus, unde eu totii trebuie sa ajungem. ~i ce jocuri de handbal vorn face, numai noi stim! ...

Gheorghe GR UIA Mexic DF, 29 octombrie 2009

10 AD ASTRA nr. 21 - decembrie 2009

Bucuresti, ianuarie 197il cantonamentul echipeide divizia A, Relonul

- Coosa, Dined, Samson §i Gruia (foto dreapta) -

- Gheorghe Gruia (fa to jos)

I Bucuresti, iulie 2008 ~ I Campionatele Europene de Handbal (tineret, masculin)

Ovidiu Toe Sr. alaturi de fiul sau, Ovidiu Toe Jr.

si de Gheorghe Gruia

AD ASTRA nr. 21- decembrie 2009 11

II Cele trel sportive de aUT ale Profesorului Ovidiu Toe Sr. II

IlllUlje 1974 - Viortea IQujdi rcliciialii de Prof. O. Toe, .13 termina: .. "a jUn.ioT1ltului II

II Iunie 2007 - Lumlnlta Hutupan allilmi de eel care I-n fost antrenor timp de opt ani. II

12 AD ASTRA Dr, 21 ~ decembrie 2009

Despre Luminita Hutupan; cu Ol'iciiu Toe ~i Dan Valentin

Lummita Hutupan-Dinu este eel mai reprezentativ nume pe care I-a dat Iurnii handbalul din Piatra Nearnt, Pe 16 rnai 2009 portarul echipei nationale s-a retras ill urrna unui meci disputat eu ultima sa echipa de club, Oltchim Ramnicu

Valcea, partida In care Hutupan a rnai bifat un titlu national.

Pe 13 iunie a fost in tribune la Romania - Belarus, meci 111 unna canna nationala feminina a inregistrat 0 noua ealificare la mondiale. S-a in!funplat dupa 28 de ani de rnunca, pentru ca ata! a trecut de Ia prima zi in care un eopiI de lOde ani ajungea la primul antrenament,

"Era in vara lui 1981 cdnd 0 venit la pregdtire. Stia de La sora ei, Anca, ce e handbalul §i a venit cu pldcere. Cred cc"i aceasta este expresia care i-a caracterizas tntreaga carierd: «placerea de 0 juca handball> ",~i-a inceput povestea Ovidiu Toe, eel carea descoperit-o pe cea care avea sa fie declarata In 2005 portarita nurnarul J a Iumii. Tehnicianul Isi aduce aminte ca a vazut la LUI111ni(a dorinta mare de a juca orice, fotbal, handbal, volei ~i un mare talent pentru sport. F 011 a de" aruncare 0 recornanda si pentru postui de inter stenga, dar pana la urrna descoperirea unui alt inter de catre Toe a trirnis-o pe Hutnpan intre bU\1Ul. Dupa doi ani (n.r 1982) a ales definitiv sii fie stapana dreptunghiulni de 2 pe 3 rnetrisi a sernicercului.

.Foone greu alii ldmurit-o sc"i fie porlc"iriJc"i" Important era lnsd cc"i nu se temea de minge.

Ii pldcea sCi stea in poarta *i a sup orta I foarte bine antrenamentele pent HI acest post, care erau foarte difictle. Nu s-a plans insd nioiodatd de metodele de pregatire ",. a mai spus Ovidiu Toe. Usor-nsor, firea en luptatoare a impins-o spre a fi cea mai buna $i In antrenamente. Aproape ca facea pariuri ell colegele de echipa pe cste goluri primea la cate un exercitiu,

"Ala a devenit un fidel'. Prin ceea ce a faeut mereu pe teren, La antrenamente Iji la meciuri. Eo nu avea «gura mare», eo muncea. Era a colegd foarte bund §i.foane corecta. A fast 0 personalitol€ verticala In relatiile ell orice am. De aceea a §i fast §i este un sportiv desdvdrst!" ,. a completat antrenorul care a creseut-o la J uniora t.

Ovidiu Toe a vazut la televizor meciul dintre Oltchim Ramnicll Vfilcea si Otelul Galati, ultimul din cariera impresionanta a Luminitei Hutupan, A trait eu emotie fiecare minut jucat de fosta sa eleva, dar si-a adus aminte si de alte valori.

"Am trliit retragerea lui Hiqupan gtindindu-mli la Viorica lonica (n. r. ~ actual profesor de sport la Colegiul Tehnic Piedra Neamt) *i fa tc1cerea ell care s-a acoperit aceasta din urma. Sper ca meciul de retragere al Luminitei sa nu fie acesta, ci unul organizat de FRH a§a cum trebuie pentru. 0 adevdratd valoare. Trebuie sa fte 0 mare sarbiitoare retragerea Lumtnqe! ", a declarat Ovidiu Toe.

Viorica Ionica a jucat pentru national a de handbal feminin a Romiiniei din 1974 pana 'in 1986, iar din '80 pana. 'in '86 a fast capitanul tricolorelor. A fost primul model pentru Luminita I-Iu\Up<Ul, un altul fiind Daniela Pop a, ~i ea 0 portarita valoroasa, titulara a nationalei de junioare "in 1982, titularele posturi lor de portari La senioare §i junioare emu din Piatra Neamt, jar Luminita §tia asta ", se mandreste actualul profesor la LPS Piatra Neamt.

De fapt, Lurninita Hutupan ~i Viorica Ionica au dosare speciale in arhiva lui Ovidiu Toe.

Prima, pentru parcursul de Ia mondialul din Rusia 2005, cand Romania a luat argintul, iar a doua pentru reusitele de la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, cand Ionica ~i nationala tricolora au terminat pe locul al Iv-lea,

Mareel.MIHALCEA (wJVw. sportneanu: com)

AD ASTRA nr, 21 ~ decembrie 2009 13

Friinturi de giind... (1)

l .... ncepe anul. sco .. Jar ~i., .. cu .. frica si m.ari emotii, pasesc pe portile Liceului cu Program Sportiv din Piatra Neamt.

- Buna ziua, domnule profesor!

- Buna ziua, Razvane! mi-a raspuns cu vocea hotarata acelasi om pe

care II vedearn mai tot timpul in sala de sport. Era profesorul Ovidiu Toe ... - Ce gdnduri te aduepe la not? rn-a intrebat eI.

- in acest an:jcolar am fast repartizat ca profesor la Liceul cu

Program Sportiv.

- Hai e11 mine sa te prezint eolegilor, ~; sa stii eli ma bucur sa aud eli fi

-ai dorit sa vii in lumea noastra ...

Am intrat in scoala, am vazut sable de sport, am trecut pe langa cabinetul domnului director, pe linga secretariat ,<;i, in ceJe din urrna, am ajuns in cancelarie, Era locul unde, pe viitor, urma sa aud multe lucruri despre meseria aleasa ~i despre "eu ce se miindneti handbalul",

Mai tarziu, am inteles care era treaba cu performanta in handbal, cu statutul de antrenor, cu responsabilitatea fata de copii, cu simplul fapt ca eram acolo in postura pedagogului, a profesorului. Tot acolo, mai tarziu, ne-am certat ~i apoi ne-am impacat, am ras si am plans, dar eel mai mult ne-am sfatuit pentru ca totul in catedra sa rnearga perfect. Aceste Jucruri au un inceput pentru mine: anul 1997. Vremea a trecut ~i am petrecut cu totii clipe frumoase ... Ce greu mile voi scoate din minte! ...

***

E 10 octombrie 2009. Primesc un telefon si, pentru cateva secunde, nu reusesc sa imi revin. Sotia mea, fosta jucatoare a profesorului Toe, rna Intreaba ce s-a intamplat, Cu vocea trista, plina de durere, ii spun: "s-a stins profesorul Ovidiu Toe".

Amintirile ~i 0 multirne de intrebari rna napadesc In clipele urrnatoare:

Cdnd am vorbit ultima oara cu el? Cdnd m-a certat ultima datc'l? Cdnd m-a sfatuu? De ce el? De ee?

Gandurile mi-au fost intrerupte de Adriana:

- Cine, Tata Toe? nu cred, nu poate sa fie adevdrat! Cine a faettt gluma asta? Nu se poate, nu-i adevarat ...

Ba da, este adevarat.. S-a stins din viata un mare om a1 sportului nemtean dar si a1 tarii. Suntem mai saraci in lumea handbalului, acum cand profesorul Ovidiu Toe, omul Ovidiu Toe, nu mal e ...

Dumnezeu s8.-1 ierte §i cu dreptii sa-l odihneascal

Prof. Razvan CABA

14 AD ASTRA nr, 21- deeembrie 2009

Iunie 2004

echipa medaliata cu argint la Alexandria - concurs gimnaziu

generatiide sportive indrumate de

Tata Toc

Ultima fotografie impreunii, eu 0 sliptlimiinli inaintea dispariJiei fulgeriitottre ...

AD ASTRA or .. 21 - decembrie 2009 15

La a saizecea aniversare,

in octombrie 2005

Sala Ceahliiul, dupii meciul eu junioarele III

Colin de, colinde: ..

24 decembrie 2005- Familia Dorina ~i Ovidiu Toe tnconiuraui; in Ajunul Criiciunului, deeleve ...

16 AD ASTRA DI". 21- decembrie 2009

30 ianuarie - 2februarie 2009

Piatra Nellml Turneul Junioarelor III

Friinturi de gand .. (II)

CaI.~. id .un .. p. rie.t~. nsi c¥ol.e? pleaca ~e. drumui.. lard de In¥toarce. re, .lasain ¥tm .. ~ .~n gol unens ~I multa tnstete. Irni este foarte greu sa accept ideea ca Ovidiu

sau ... Tocherini nu rnai este printre not Salile pares rasunasi acum (ca

atunci cand avea antrenamente) de glasul Iui baritonal, inconfundabil, ca tunetul de vara. .. Uneori, astept sa apara ell mersu-i leganat, usor schiopatat, $i sa inceapa 0 discutie (el fiind un spirit combativ, prin excelenta),

Viata lui Ovidin a fast a Iupta, plina de pasiune, eu handbalul, Toata fiinta lui emana ha:ndbal si parca respira nurnai handbal, Ovidiu a fost un Iuprator neobosit, perseverant $i talentat dar iata ea acum a pierdut eel mai important meci - eel ell viata ... Dumnezeu sa-l

odihneascai Prof. Die POPESCU

Omagiu

All trecut patruzeci de zile de cand a plecat diutre uoi pr ... stigiosul profesor si vulcanicul antrenor emerit, Ovidiu Toe,

Pcrsoualitate complexii, Ovidiu Toe si-a dedicat viata educatiei fizice ~i sportului pietrean, ~i cu predilectie handbalului.

Prin stndiu ~i cercctare, verificare la legi i, confruntare ill competitiiva contribuit alaturi de colegii de Ia Clubul Sportiv Scolar la edi ficarea nne! cenceptii originale dar ~i a unei rigori in selectia, pregatirea ~i formarea viitoarelor handbaliste de performanta.

I Deseoperitor de talente, Ovidiu Toc le-a cize.lat~i le-a Ian sat JU.lu.m.e.a b.ll.'.lii a handbalului, ajungflndu-se panli la recunoastereavalorii lor la seadi europeana ~i olirnpica.

Prill intreaga lui iacrivitate profesiouala ~i scciala, a contribuit la schimbarea mentalitatii opiniei publice pietreue In favoarea sportului, a ruiscarii sub forma exercitiilor fizice ca mijloc de cul.hlrii~i civil izatie, la cresterea prestigiului sportiv al municipiului Piatra Neam].

Scorrnonind priu documente, clirti ~i ziare, ciiutand date, fapte ~i personalitati din istoria educatiei fizice nemtene, a deveuit coautor Ia patru cal1i de valoare in domen ill.

Necajit de regresul haudbalului local ~i III special al celui masculin, la a doua tiuerete s-a irnplicat in pregatirea echipei loca le, 111 couducerea ei la competitii dar, .. iusuficientul sprijin primit l-a deterruinat sa se retrags.

Dupa cateva saptarufini de la disparitie, colegii de In Liceul cu Program Sportiv ~i Clubul Sportiv ~colar ti aduc un pies omagiu, pastrfind 111 amintire multa vrerne de acum incolo personalitatea celui care a fost ollllll~i. profesorul Ovidiu Toe Sf. Odihneste-te in pace!

Este foarte gren sa scrii despre profesorul Toe la trecut. ';;i mai greu este sa iti amintesti despre antrenorul Ovidiu Toe, cat ti..mp este atill de viu in mernoriel

Lsam cunoscut mai bins, profesional, dupa turneul de la Zalau, din 2002 parea. Echipa sa castigase 0 medalie, dar un trofeusi mai de pre] a fost titlul de eel mai bun portar acordat Biancai Raica Aparea 0 noua Vi01"1Ca Ionica sau Luruinita Hutupan?

Era suparat pe toti tinereii zgubilitici din presa - nll ne excludern - pentru ea acordau atat de putin timp ~i spatiu sportului juvenil. Avea dreptate ...

L-am revazut III. 0 intalnire a seniorilor handbalisti (cali mai ramasesera la Piatra Neamt, dupa caderea "imperillluj" Fibrex Nylon). Fusese chemat sa salveze handbalul pietrean, pe care-l promovase de doua ori, S-a retras la fel de discret precum reveni se. Prea multi .specialisti" foiau 'in jurul echipei,

Anul trecut s-a inters pentru ultima oara ill handbalul mare, ajuns in pragul disparitiei. La insufletit cu propria-i energie, dar a fost prea mult chiar ~i pentru puterile sale.

H1l1111, vedeti, domnule profesor? Nici acum, noi ceidin presa, nu ne-arn schimbat nsravurilel Ne-arn fi putut aminti despre cati copii ali ajutat sa se inalte, despre cate bucurii v-au adus cei mici ..

Dar poate. asa am ajuns sa iubim rnai mult acest sport, molipsite putin de pasiunea domniei voastre ~i irnpresionate de daruirea cu care l-ati sluj it!

Cu respect,

L VioletaMOSU~jMil1.aeulDRAGOI _j

Maria §i Constantin SAVINESCU

AD ASTRA R.·, 21 - decembrle 2009 17

in memoria emeritului projesor Ovidiu Toe Senior

A. fost ... Acurn, nu. rnai e printre noi. A plecat pe un alt drum, calauzit de ingeri, lasand in urma amintiri frumoase, suflete . ranite, g§.nduri neimpartasite si lacrimi ...

Domnul profesor Ovidiu Toe Senior se distingea prin demnitate, tarie de caracter, curaj, spirit de sacrificiu 111 numele unui ideal nobil - handbalul. Chipul aspru, timbrul vocii - inalt, uneori dur, solemnitatea limbajului prin care ni se adresa noua, lnvataceilor - toate acestea Ii confereau maretie. Nu

multi au reusit sa-l vada zambind ...

Seriozitatea ~i perseverenta de care a dat dovada pe parcursul celor patruzeci de ani de munca ~i efort sustinut J-au adus notorietate. In carrera lui stralucita, a format generatii de sportivi care astazi 11 pretuiesc, Credea in noi, desi parea ca niciodata nu e multumit, A investit timp, rabdare, pasiune

pentru ca noi sa ne instruim. El ne-a modelat spiritul dar ~i trupul prin dezvoltarea unor abilitati ~i insusirea unor tehnici de joc inedite.

Stia sa ne insufle pasiunea pentru handbal, prin modul in care ne antrenarn zi de zi, prin simtul datoriei irnplinite, al onestitatii,al responsabilitatii asumate. Debordam de entuziasm §i parca TIe cresteau aripi atunci cand domnul profesor antrenor ne spunea: Bravo! Am vrea sa ne rnai spuna si acurn, de acolo din Ceruri ...

I§i amintea cu placere §i nostalgie de anii copilariei §i ne impartasea din experienta lui. ii citeam in ochi bucuria de a-i fi aproape, de a-l asculta cu luare-aminte, de a-l intelege,

Nu ne-am gfindit vreodata ca destinul nernilos 11 va smulge dintre noi. S-a retras cu distinctie si eleganta in Iumea celor drepti, asa cum a trait pe pamant,

Timpul n-a mai avut rabdare. A piecat dezamagit rnaestrul nostru, de noi si de meschinariile unei lumi In care banul primeaza, valorile morale sunt negate, spiritul civic e alterat ..

Ioana POPESCU - eleva (clasa a IX-a B)

111975, 24 iunie - 1 iulie:

Trofeul Bega (Timi~o(lr(l) II

18 AD ASTRA nr. 21 - deeembrle 2009

AD ASTRA Dr. 21 - decembrie 2009 19

20 AD ASTRA nr, 21 - decembrie 2009

2009

AD ASTRA nr. 21 - decembrie 2009 21

Z2 AD ASTRA or. 21- decembrie 2009

in clipe dragi, pentru amintiri tiirzii. ..

Domnu] profesor Ovidiu Toc Senior a fost ~i va ramane viu in sufletele noastre de adolescenti ...

E1, asemeni unui parinte iubitor, ne-a invatat sa muncim, sa luptam pentru drepturiie !,ii ideile noastre si sa neconstruirn un viitor prin forte proprii, deoarece nu vom depinde intotdeauna de parinti.

Ne-a format de

mici. Eram In clasa a V-a cand am inceput antrenamentele. Eram d e z o r i e n t a t i , 1Ii.o«"'.";:ill!I

proveneam din alte ".I!I"':.'.

scoli dar ne unea

paslunea pentru

handbal pe care

d ist insu l nostru

profesor a descoperit-o

§i a cultivat-e in iII~.~,__., .. ,,-..::.;::;.::f::..w. ......,,_:

fiecare diotre noi.

Gratie vocatiei sale, modului ireprosabil In care stia sa-si exercite profesia, noi am devenit oechipa de prestigiu, dovada fiind premiile obtinute anual in diverse competitii.

in anul 2007, in cadrul competitiei Cupa Primaverli; am obtinut locul I la categoria junioare III. Fiecare participate a no astra la competitii sportive era incununata de succes. I-I datoram pentru ca ei, ornul de Hluga noi, ne-a invatat sa luptam, sa avem incredere in propriile forte, sa nu abdicam In fata dificultatilor.

Deviza dupa care se ghida domnul profesor era "Nu exista nu pot, exista nu vreau." Astfel, fiecare dintre noi gasea in sine puterea de a merge mai departe pe drumul deschis de el, rnarele Om.

Dar 'ingerii au deschis un alt drum parintelui nostru ... L-au chemat la odihna vesnica, sa construiascasi acolo, in Ceruri, un templu al handbalului. Si-a implinit menirea pe parnant, printre oameni. Ne-a binecuvantat..

Ii multumim cu adanc respect §i pioasa recunostinta. Va ramane mereu viu 'in amintirea no astra, copiii lui de suflet.

Claudia-Blanca MOLDOVAN - eleva (clasa a IX-a B)

111994 - prima promotie 0 claselor cu profit sportiv Prof. diriginte Ovidiu Toc Sr. II

AD ASTRA Dr .• 21 • decembrie 2009 23

Domnului profesor, cu recuno§,tintii. ..

Profes.oru1. Ovidiu Toe s.enior .. n.ll t: este, S-a stills si, "" ell el, " sPu.1ber.at .~i visele noastre ea lrunzele toamnei purtate de vant.

Ne e dor de eel care ne-a indrumat pasii in lumea spertului. El ne-a deschis portile handbalului, sport din care a facut 0 adevarata profesiune de eredinta. Prin el, am cunoscut pretul succesuiui, nu si gustul amar al infrilngeril. De-a lungul timpului, prin participarea la competitii, am obtinut prernii atal la riivelul echipei cat si individual prin titlul de .Cea mai tehnicd juditoare ".

Domnul profesor mi-a deschis 0 noua perspec ti va ill viata, ajutandu-rna sa-mi cultiv abilitatile sportive. Intentionarn sil perseverez, sa-mi construiesc 0 cariera de

sucees ill handbal, sa due mai departe faima acestui sport. Astazi, sun! intr-un moment de rascruceMi-e greu dar nu voi renunta l-am promis domnului profesor ca voi deveni un nume in h andba lui nerntean . .c;ltiu cil de acolo, din Ceruri, el ne vegheaza, ne indmma ~i acum intr-o liniste monumental a E linisteaeternitatii celui care si-a implinit menirea pe pamsnr,

Am pasit cu sfiala ~l mcredere in lumea pe care ne-e arata eJ, pro fesorul nostru Ovidiu Toe Atiit ell cat ~i colegii mei putem spune eil. am fost binecuvantati eu un astfel de profesor, de 0 exceptionala foria morals si un profesionalism de neegalat Dar Durnnezeu i-a deschis 0 alta cale, mult prea devreme.

Cum am putea nita ca domnul profesor ne-a insuflat pasiunea pentru handbal, ne-a ajutat sa depasim dificultatile, animozitatile, orgoliile marunte?] E1 ne-a model at spiritul, personalitatea, tehnica 111 teren, El ne-a lnviltat sil privim cu responsabilitate jocul, sa ne asumam greselile, sa. le evitam, sil. avern 0 conduits ireprosabila. Lui ii datoram totul.

Dumnezeu sa-l cdihneasca ill paeel

II Promotia 1999-2003 impreuna cu ...

Domnul Dirigintell

Irina DiACONU - eleva (clasa a lX-a B)

Un ultim omagiu, domnului profesor ...

Tehnician de renurne ill handbalul nemtean, domnul profesor Ovidiu Toe Senior ne-a fost eel dintai maestro in manuirea mingii, El ne-a incredintat-o, convinsfiind cil 0 vom purta cu credinta in competitii, ill salile de antrenarnente, peste tot uncle datoria de sportiv ne va chema,

El ne-a mvii:!at sa Jim uniti pentru eil efortul sustinut prin unitate, echilibru, intelegere este cheia succesului. EI era nucleul in jurul caruia gravitam noi, sportivele, Astazi, traim cu amintirea celui care De-a luminat pentru 0 clips viata.

Prin puterea exemplului personal, Domnul Ovidiu Toe ne-a fost parinte, duhovnic, profesor, antrenor. E1 a insumat calitatile profesorului id6<'I1, un model penrru elevii sai,

Va multumim diu suflet, domnule profesorl eel Atotputernic sa va aseze "Unde dreptit 5e odihnesc, spre iertarea plicate lor ~ i spre viata de veci /"

Georgiana NICORESCU~· eleva (clasa a IX-a B)

24 AD ASTRA 01'. 21 - decemhrie 2009

in 1.977, III Timisoara

in 1982, la Brasov

AD ASTRA Dr. 21- deeembrie 2009

25

Ovidiu, ramai pentru noi un adevartu simboll

Pe.'.n. tru. - ml.'.ne., 0 .• vi,di .. u r.lim .. a. n,.e. 0 ~~rso .. nalitat. e. ep ~r. canta. a. hal. ldbalU., lUi.

nemtean ~i national, un tehnician de exceptie, care si-a dedicat

intreaga vialli acestui minunat sport, pentru a obtine rezuitate de

mare performanta de care sa fie mandru, atat el, cat si familia §i cei apropiati, Suntem dintre acei oameni care faeem parte din aceeasi generatie, Cei care au produs mari valori ale handbalului national §i international.

Sunt mandru ca am fost colegcu Ovidiu! Disputele dintre noi in cornpetitii au fost "aprige" eastigand, de fieeare data, atat noi ea antrenori cat, mai eu seam a, generatiile de sportivi pe care Ie-arn format de-a lungul timpului,

Totdeauna disputele noastre s-au incheiat eu 0 camaradereasca strangere de mana si eu promisiunea ca, orice ar fi, ceea ce este mai important nu trebuie neglijat - relatia eu omul!

Imi aduc aminte eu placere ca, la un tumeu de junioare I, disputat la Braila in aoul1995, am glumit intre noi sa "faeem un. . ..

egal" (echipa condusa de el a Echipa de junioare 1-1994-1995

castigat la Galati, in tur) iar

el, ell fair-playul lui caracteristic, rni-a spus "daca ajlii federatia, ce ne facem ?". Am jueat pe teren Si amcastigat j ocul, iar la final Ovidiu a venit la mine Si ill-a felieitat. Datorita acestor "dispute:' s-a nascut 0 campioana mondiala - Luminita Stroe - declarata eel mai bun pivot la Campionatul Mondial de Tineret din Brazilia, in anul 1995!

De-a lungul vietii, am avut multe intalniri placute, unele dintre aeestea fiind prilejuite de partieiparea no astra la Festivalul National de Minihandbal de la Piatra Nearnt, festival la care Galatiul a partieipat neintrerupt la toate eele l-leditii de pana acum, iar Ovidiu a fost "sufletul manifestarii",

Nu 0 sli uit intalnirile pe care le-am avut intre familiile noastre, unde tot timpul ne-arn simtit foarte bine, adaugand an de an in memorie amintiri placute, ganduri frumoase, sperante pentru Hoi performante. Nu ezita sli ne astepte la Piatra Neamt eu zambetul lui eald, eu 0 primire de 0 ospitalitate deosebita, eu un optimism de care numai el era eapabil!

26 AD ASTRA nr, 21- deeembrie 2009

***

Comuniearea mea eu Ovidiu s~a desfasurat pana In ultimul moment al vietii sale. Intr-o zi, Ovidiu rn-a sunat de la Piatra Nearnt si rni-a spus eli se duee pe litoral eu echipa lui pentru un sejur §i la intoarcere ar dori sa se opreasca la Galati pentru a desfasura doua jocuri de verifieare. Asta s-a intamplat in septembrie, cu 0 luna inainte de a pleea pentru totdeauna dintre noi.

L-am invitat la sediul C.S.S. Galati - unde a §i fost eazat - ~i i-arn oferit spatiu de joe pentru antrenament seara la ora 20. in mornentul cand en am intrat in sala, Ovidiu a oprit antrenamentul si m-a prezentat echipei sale intrun mod care m-a facut sa rna simt foarte important: "va prezint pe domnul profesor Miron Stanciu, antrenor emerit, care a descoperit-o ~i a format-o pe Adina Meirosu":

Dupa aeel antrenament, Boti Toe rn-a intrebet daca se poate merge "acolo sus", la tumul de televiziune al Galatiului jar eu, ca raspuns, i-am invitat la cateva clipe de reflectie Ia eea mai mare inliltime a municipiului Galati. Ne-am ureat sus in tum, am servit 0 rnasa de peste, eli la Galati este eeva normal, iar la aeel moment a participat si un foarte bun eoleg, Dan Patache. A doua zi am desfasurat un joe de handbal, i-am adus 0 fotografie a Adinei Meirosu, iar Ovidiu a oferit-o unei jucatoare spunandu-i: "Vezi aceasta jucatoare? Sa ajungi~i tu lafel ca eal" Dupa masa de pranz, la care a participat si eoleguJ si prietenuI lui, Dinu Cojocaru, ne-am Iuat ramas bun, ne-am rmbratisat §i ne-am urat multa sanatate si ... sa ne revedem cu bine!

Dar lucrul acesta nu s-a mal intamplat decat in momentul cand l-am condus pe Ovidiu "pe ultimul drum". Acea zi a insemnat pentru mine una dintre cele mai negre zile din viata.. Mi s~a parut ca nu aud bine, cand am fost sunat de eolegul Dan Patache: "Ovidiu nu mal este, apleeat dintre noill l"

Noaptea care a urmat dupa groaznica veste, a fost pentru mine 0 noapte de adevarat cosmar pentru eli m-au invadat sute de arnintiri §i am fost chinuit de intrebari despre ce am realizat in viata: 0 Luminita Hutupan, 0 AdinaMeirosu,

I . ti ?

este mu t, este pu.I"n ....

***

Dupa Ovidiu au dimas sute de sportivi forrnati, 0 mare de oameni ce vorbese eu respect si veneratie despre ce a insemnat sufletul si filozofia lui de viata, un titlu de antrenor emerit care n-a aeoperit niei pe jumatate din ce a valorat Ovidiu Toe pentru handbalul nerntean si national.

Te iubim, Ovidiu! Rarnai pentru noi un adevarat simbol..

Prof. Miron STANCIU Galati

AD ASTRA nr, 21- decembrie 2009 27

A mintiri cu sl despre Ovidiu

Pe . Ovidiu. l-am cunoscut ill yru.·uii .allj .. eal1~ am venit la Scoala Sporti .. ·.va din Bacau (l975~1976). Intr-una din zile, colegul men Alexandru Mengoni (care era sef de catedra) mi-a zis sa merg cu echipa de handbal

fete - junioare Dr Ia Piatra Neam], sa fac 1Ul meci amical eu Ovidiu Toe (pe care mi-l descrisese in tenneni foarte elogiosi),

Imi aduc aminre ell placere de aceasra prima intalnire cand am fost primit ell caldura si prietenie de un viitor adversar ~i prieten pe care il vedeam atunci pentru prima oara, Nu pot sa uit cat era de preocupat de conditiile de masa §i cazare de Ia UCA Piarra Neamr, unde nu avea acces oricine ~j unde staream de care ori veneam la Piatra. Din acele momente ne-am imprierenit ~i respectat ca adversari ~i oameni, Aveam multe puncte comune ca pasiunea pentru handbal, preocuparea pentru rnunca cinstita ~i bine wcuta. Si aveam 9i 0 edncatie asemanatoare, amandoi [lind fii de iiwatatori, nascuti §i crescuti la tarn.

De cele mai multe ori, intrecerea sportive ne aducea fata in fata ca adversari in reren, dar inafara terenului ramaneam tot timpul prieteni, In timpul competitiei, Ovidiu era ca un vulcan in erupjie, dar dupa ... devenea linisrit, prietenos, eu 0 educatie aleasa, Traia cu toata fiinta intrecerea, nu-i placea sa piarda, ca ~i noua de altfel ... Dorinta de a invinge nu-l impiedica sa fie insa fair-play ~i sa nu accepte falsurile §i neregulile itt desfasurarea intrecerilor,

Inti aduc aminte ca, spre deosebire de mine ~i de l1l11Ip alti colegi, era foarte organizat ~i riguros in a tine evidenta rezultatelor §i a sportivilor care aveau voie sa participe la un amunit nivel de varsta. Odata ... un coleg mai tanar ~i dornic de rezulrate bune a folosit 0 sportiva depa~itii de vih-sta, pe care Ovidiu a descoperit-o imediat din foile de arbitraj purtate de el in deplasare, Nu pot uita cat de organizat era incat, daca aveai nevoie de orice informatie, 0 gaseai la el - incepand de la mersul trenurilor, 1a regulamentele noi aparute la FRH Avea ceas desteptator, aparat de radio pentru ~tiri, filtru de cafea, medicameute pentru sportive. Aceasta preocupare si perseverenta I-au facut sa atinga cote inalte til maiestria pedagogicasi perfonnanta sportive, ajutdndu-I si in cariera. didactiea de la Facultatea de educatie fizica ~i 1a cOll1ributia adllsii la capitolele ce j ·au revenit din cartea serisa e1\ ocana lmplinirii a 50 de ani de Ia infuntarea $co1ii Sportive de Elevi dill Piatra Neamt,.

Am fast [n lllulte turnee de handbal cu fetele junioare I, II~i III impreuna en regretatul Engen Cllen ~i cn alti profesori,. la Bucnre§ti, Galati, Ia§i, Suceava, Vashli, Piatra Neamt, Bacau ... WIde de multe ori ue prindea dimineata la cate un pahar de vorbti ~iul1de bineillteies tema principala a diseutii10r era handbaiul (proieete, objective, vise).

iini adue amillte ca In 1990, {mediat dupa Revolutia de 1a Bueure§ti, era singurlll dillire noi care, avfuld 0 vasta cllltura politica, ne vorbea de liberali, de tarani$li, de Coposu ... iar !loi radeam, nefiind de acord ell previziunile llli ... Astazi,.ele s~au adeverit in parte, iar ell timpulne·am mai luminat ~i not ~i ... i~am dat dreptate lui Ovidin.

1ui revin aetun ill memorie ~i momentele de mWlca ~i relaxare petrecute llllprelUla in cantonamentele de La Duriltl, in iama anului 1993 ullcle, alaturi de Olto Hell ~j de regretatui meu prieten Pascal Vasile, antrenor de rugby ~i prieten ~i coleg de all cu Ovidiu. Am ureat pe Var[lu Toaca ill Ceahlau lar seam am petrecut. .. sarbatorile de iama, de~i Ie cam trecuse timpul ..

28 AD ASTRA Dr. 21· decembric 2009

Dar sa. nu credeti ca numai ne distrain ... Marea majoritate a timpului muuceam CLl perseverenta, daruiresi cu speranta ill obtinerea rezultatelor cat mai inalte, Aceasta munca frumoasa dar stresanta a facut ca flacara vierii sa arda mai repede, iar unii colegi sa plece ell graba dintre noi. Ovidiu Toe, Vasile Pascal, Engen Cueu s-au inters la Domnul Iasand In urma regrete dar si 0 activitate ell rezultate deosebite, obtinute doar cu daruire si cu sacrificii pentru meseria aleasa,

Pot spune ea acesti oameni au fost modele demne de urmat de zecile de generatii pe care Ie-au selectionat, educat, instruit ~i meat pe cele mai Inalte culm! ale performantei sportive. Iar familiile lorsunt si ele demne de numele pe care-l poarta ...

Competitiile sportive in care ne-am intalnit ~i infruntat ea adversari au fast multe ~i au avut momentele lor frumoase sau maiputin frumoase, ill functicde rezultatele de pe teren. Dar neajunsurile ... toate se nita si ne aducem ell placere aminte de cantonamentele facnte impreuna, ..

In vara anului 1996, m-am intalnit in tabara de 1a Oglinzi ell Ovidiu care era itt cantonament ell toate sectiile de Ia LPS Piatra Neamt. A fosr un cantouament deosebir, alaturi de Ovidiu, de prietenul lui bun Eric Bartha, de N. Holban, C. Rusu, D. Serpe, L. Ciocarlan $i de generatiile de sportive ale anilor '78 ~ '83. in padurea seculara din tabara, in luna iulie, Ia amiaza in fiecare zi, se putea face antrenament in ce1e mai bune conditii, datorita umbrei dese si a aerului placut (Iucru nemaiintalnit palla atunci). eel putin 0 data pe zi mergeam In padure, peste munte, pe langa Cetatea Neamtului la terenurile de handbal de la Stadionul -din Targu Neamt, nude ne antrenam san desfasuram cupa tab e rei, la care participau echipe din Piatra Neamt, Roman ~i Bacau, sub privirile plaiesilor din cetate,

In toata aceasta perioada de cand ne-am cunoscut, ne-am intrecut pentru primele doua locuri in clasamentul pe Moldova san in eel pe tara. In functie de valoarea echipelor noastre si a adversarilor, uneori le-arn cucerit, alteori nu ...

Ultima generatie cu care ne-am infruntat a fost fermata din sportivele nascute in anii 1989 si 1990. Am reusit sa avem rezultate bune iar dupa ele ... trebuia sa iesim 1a pensie, Placerea de a face handbal, de a. fi activi, nu ne-a parasit 1nsa ... Ne simteam tineri suilete$te ~i alll hotan'it sa mai prelullgim acti vita tea. Lueml acesta a fost fatal pentrn Ovidiu, care era mai tanar eu L\llaU ~i mult mai puternie~i mai activ decat mine.

mtima couvorbire telefonidi a fost joi seara, inaillte Cll doua zile de disparipe. imi splUlea ca lUI se silllte bine ~i c5 a vorbit cu Jean Lupan sa mearga la Ia~i, la lin control medical. Dar uu a mai reu~it, pentn.l eii Domnul1~a chemat 1a e1... Trebuie sa ne eonsolalll ClL faptnl ea "fieeare di.l1lre Iloi are lUI destin ~j cum va vrea Dumnezeu a~a va fi.

Ovidiu a cazut [a datorie, ill plina activitate, ca till. capitan de oaste, ca 1m mare antrenor ce a fost. Se spune ca.omul are in viata doua. iubiri ~ prima iubire pe care 0 nita ~i a dona de care moare. Probabil haudbalula fast a. doua.lui iubire ...

Dumnezeu sa~1 o dihnease5. ill pace (dadi Ul! CUlllva se va inHHni in ceruri ell ceilalti~i vor face un meci ... ). lar noi sa l1e adueelll en drag alllinte de el ~i sa·) pOl1lenim! ClI pioasa plecaciune,

Prof. Eugen MANOLIU Bacilu, jOi 12 noiembrie 2009

AD ASTRA Dr. 21 ~ dccelllbrie 2009 29

1983 - Buz{lu - echipa de junioare II, locul al VI -lea la CampionatuI National 1993 • Briiik, - echipa de junioare II, rnedalie de bronz la Carnpionatul N ational

30 AD ASTRA nr, 21- deeembrie 2009

Ovidiu Toe condus de copiii siii pe ultimul drum

Ov. idiu Toc. este 1I~ n .. ~Ime ~e lege;l. d. ~ pen ri tru han.dba~. ul. din Piatra Nem~t ~i nu numai, De len, e mtrat III istone pe mentul, pe munca ~l pe

sacrificiul sau. Descoperitor de mari talente, eel mai mare fiind

Luminita Hutupan Dinu - cea mai buna portarita. a Iurnii in 2005, antrenorul de la Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamt a fost ingropat la Cimitirul Pietricica, lntr-o zi rnohorata precum sufletele celor care i-au fost alaturi pentru ultima data.

Copiii sai, ~j nu este vorba des pre cei dOL fii, i-an Inconjurat sicriul ~i au plans foarte mult, Erau cei mai nefericiti in acele momente, uitindu-se Ia catafalcul care II purta pe .Dorun' profesor". Ultima generatie pe care a adunat-o la sala pentru a 0 pregati, fete in clasele a V-a ~i a VI-a, darsi ultima echipa cu care a aparut intr-un meci oficial, fetele de la junioare III de la LPS Piatra. Neamt, i-an stat mereu la ciipatru.

La iesirea din biserica a sicriului, purtat pe brate de patru handbalisti seniori de la LPS Piatra Nearnt, s-a format un §ir de fosti elevi ell Iumanari si cu flori 'in maini. Ochi in lacrimi vedeai In orice loc 1n eare te intorceai, Ia fel cum apareau la tot coltul privirile suparate ale fostelor eleve si ale fostilorelevi.

Tuturor Ie era greu sa creada ca ieri (n.r. 13 octombrie 2009) a fost ultima zi ill care I-an vazut pe Ovidiu Toe. Viorica Ionica, fosta sa eleva ~i fosta portfu-itii a echipei nationale de handbal a Rornaniei in ami '80, l-a condus si ea pe ultimul drum pe omul care 0 vorbit-o de bine mereu, "Merita $f eo sa nu se astearnd tacerea peste cariera et exception ala. fa fel cum e acum cu Luminita Hutupan ", a spus Ovidiu Toe la ultirnul interviu acordat In luna mai a acestui an.

Nefiind un tehnician usor de invins, antrenorul i-a strans totusi pe toti colegii §i rivalii sai din zona Moldovei In jurullui, In ultimele clipe petrecute pe aceasta lume, Toti au venit tocmai din respect pentru valoarea sasi pentru munca depusa pe altarul handbalului romanesc,

LPS Botosani, LPS Suceava, LPS Iasi, LPS Vaslui, CSS Bacau, CSS Galati, LPS Roman si LPS Piatra Neamt au fost reprezentate de macar cate un antrenor la inmormsntare. Toti au venit sa aduca un omagiu celui pe care si-au dorit mereu sa. tl Invinga, sa Ii arate eli se apropie ~i ei de valoarea sa.

"Au venit sa-l vada, ca menta sa fi aibil injurul sau pe tot: Pe top i-a respectat .yi tuturor le-a apreciat munca !ii valorile descoperite de-a lungul timpului ", a spus flu! sau Ovidiu Tocjr, care.jmpreuna ell fratele Catalin, i-a stat mereu alaturi mamei Dorina, Un rnunte de coroane a camas in final rnarturia respeetului de care s-a bucurat Ovidiu Toe. Au fost trimise coroane de la toate institutrile amintite mai sus, precumsi de 1a Federatia Romana de Handbal.

Mesajele de condoleante au venit de peste tot din tara pe adresa familiei Toe, pe mai rnulte cai. Ministerul Sportului §i Directia pentru Sport a Judetului Constanta Siau trans mis, de asemenea, gandurile prin intermediul Directiei pentru T ineret si Sport a Judetului Neamt.

Marcel MIHALCEA (w'Ww.sportneamt.com)

AD ASTRA Dr. 21 • dccembri.e 2009 31.

Remember ...

UnUl dintr~ am~asado.rii zonei m.ol.dave a haI_Idballlllli ferninin, pr.of.. OV.idiu Toe Senior, si-a desfasurat actrvrtatea la Liceul ell Program Sportiv Piatra Neamt, sectia handbal,

Profesor si mentor prin excelenta, Ovidiu Toe Senior a reusit sa deseopere, sa pregateasca ~i sa promoveze jucatoare in loturile nationale de junioare si senioare,

Poate fi considerat unul dinte cei mai man descoperitori de talente sportive din lumea handbalului romanesc.

Viu exemplu al "dulcelui grai moldovenesc", profesorul Toe a fost un adevarat coleg ~i un exemplu de tact si profesionalism pentru toti cei dinjurul lui si nu numai, ..

Liceul cu Program Sportiv Braila si in special catedra de handbal sunt mandri di au cunoseut un astfel de om si ca au putut imprumura din experienta domniei sale, de profesor si de om de sport.

[Catedra lie handbat a Liceului Cit Program Sportiv din Brdila: Prof Sorinei Emil Meca; Prof Ion Bucovald, Prof Teodor Ilie Ciochia, Prof Viorel Alexandru, Prof Eugen Jelesneac, Prof Cristtan Preda, Prof Nicolae Tonita, Prof Mddiilin Castalov]

Doresc sa transmit fn numele I Ministerului Tineretului si Sportului, sincere condoleante familiei celui care a fost Ovidiu Toe, antrenor emerit, unul dintre cei mai mari descoperitori de talente, pe care handbalul romdnesc i-a awl.

Este 0 pierdere imensii pentru noi top, deoarece Ovidiu Toe fiicea parte din categoria celor dedicati trup §i suflet handbalului, un am deosebit care triiia pentru sport. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Ministrul Tineretului §i Sportului, Sorin PLACINTA

Federatia Romdna de Handbal anunta cu tristete disparitia din vialil a unuia dintre membrii sai, Ovidiu Toe, antrenor cu mente deosebite in selectie, pregatire Ji performanpi, antrenor emerit (2002). A antrenat foarte multe generatii de sportive Ji sportivi (inclusiv pe marele jucator Gruia in anii 70), un om cu sufletul dart/it handballlllli, un prieten pentru top cei care l-au cunoscut, lin om pentru care timpul a fast egal ell munca, :;i [a cluburi dar :;i la lot11111e nationale ...

Va ramdne in amintirea celor din handbal, co Ovidiu, lin om deosebit. ... MI~l vom uita niciodata! ... Dumnezeu &1-1 odihneasca!

Federatia Romiinii de Handbal

32 AD ASTRA nr. 21 ~ decembrie 2009

I Nume de istorie in handbalul romdnesc, Ovidiu Toe le-a descoperit JI crescut pe Viorica lonicii Ji Luminita Hutupan, eei mai titrati portan ai echipei nationale de handbal; din ultimii 25 de am.

A murit intorcdndu-se de la 0 competitie de handbal junion, asa cum i-a placut SCI triiiascii: numai penlnl a doua lui familie, handbalul.

Condoleante Jam ili ei handbalului romdnesc -)i familiet sportului nemtean! Dumnezeu sii te odihneasca in pace, Donmule Profesor '[oc!

L

Elena FRiNCU DJTS Constanta

Cu surprindere -)i adanca durere, am primit tulburatoarea veste a trecerii in nefiin{a a reputatului :;i distinsului profesor antrenor Ovidiu Toe, profeso» pasionat :;1 indragostit de handbal pe viaJt'i Romania handbalistica, fl in mod deosebit orasul Piatra Neam/ au pierdut un om de mare caracter fi competentd profestonald deosebtti:

Fostii colegi de acttvitate din cadrul Clubului Sporttv Tonns - CSS 1 Constanta transmit stncere condolearqe [amiliei indoliate .Ji ureaza fiului, Ovidiu Toe Jr, sa men/ina vii, alatur; de alp colegi, pasiunea fi flacara pentru handbalul din. Piatra Neanu. ell adanca plecaciune pentru Ovidiu Toe - prietenul nostru.: Dumnezeu sa-l odihneasca!

Traian BUCOVALA ~i colegii: ..

CS Tomis; Constanta

1999 ~ Tiirgovi!J"te ~ echipa de junioare III, medalie de argint Ia. Campiona.tui National 2003 - Suceava ~ echipa de junioare I ~ ultimul joe de campionat, Inaintea fina1ei ...

AD ASTRA Dr. 21 - decembrie 2009 33

Domnul profesor Ovidiu Toe Senior S-Q mutat tntr-o stea

L~.· 64 de ani". antreno.rLI_I ~merit, Iaurito_r de rnari tal~nte. pentr~ jocul cu mmgea mrca In tara noastra, a pleca.t sa pnveasca din cer lumea minunata a handbalului. Amintirea si

realizarile sale vor ramane nesterse in istoria acestui sport pe care I-a slujit Cll pasiune si profesionalism pana in ultima clipa a vietii,

Profesorul Ovidiu Toe Senior si-a cunoscut in amanunt elevii, pregatindu-i intr-un spirit de exigenta si corectitudine, marturie stand numeroasele rezultate remarcabile obtinute de-a lungul a peste 40 de ani de activitate.

Profesorul Ovidiu Toe Senior a trait prin handbal ~j pentru handbal. Omagiul nostru, domnului profesor Ovidiu Toe Senior care, prin inaltul profesionalism ~i aleasa arta pedagogica, a fast ';;1 va ramane un adevarat simbol al profesiei de dascal.

Mihaela DRAGO] §i Violeta MOSU

Ovidiu Toe, cetatean de onoare post mortem

Municipialitatea pietreana a propus acordarea titlului de cetatean de onoare al municipiului, antrenorului emerit Ovidiu Toe, eel mai reputat tehnician din handbaluI nemtean. Din pacate, acest titlu i se va acorda post mortem intrucat Ovidiu Toe a decedat 'in ziua de 10 octombrie 2009.

Prirnaria si-a justificat propunerea de acordare a acestui titlu prin faptul ca antrenorul a avut contributii importante 'in promovarea sportului nemtean si a avut marele merit ca in anii '80 s-o descopere pe Luminita Hutupan, una dintre cele mai valoroase handbaliste ale tfu-ii ';;1 cea care in anul 2005 a primit titlu1 prestigios de cea mai valoroasd portarita de handbal din lume.

"Se confercl titlul de «Cetdtean de onoare» al Municipiului Piatra Neamt domnului Ovidiu Toe, in semn de recunoastere si opreciere a activitlltii dedicate hundbalului, pe plan local, judetean, national §i international", se arata in hotarareaelaborata de primaria pietreana,

Ultimele titluri au fost oferite de catre administratia publica locals In vara si au fost considerati demni de aceasta onoare prezentatoarea de televiziune Mikaela Radulescu, nascuta la Piatra Neamt, si aetorul nemtean Vasile Muraru.

Marcel MIHALCEA (www.sportneamt.com)

34 AD ASTRA nr. 21- decembrie 2009

2004 - echipa vicecampioana scolara (medalie de argint, la Alexandria) - fa to sus Pug; Ovidiu Toc Sr. - antrenor la iotullu/fi{mlll de junioare - foto jos

AD ASTRA nr, 21- decembrie 2009 35

Taina mortii

"Pregiiteste-te de moarte ...

inainte de moartel n

Biserica Ortodoxa ne Inva~a ca moartea este "despartirea

sufletului de trup", Trupul se intoarce in pamantul din care a fost luat, iar sufletul se intoarce la Dumnezeu, Care L-a dat. Asadar, ultima menire a omului pe pam ant este moartea, despre care Sfanta Scriptura rnarturiseste astfel: " Sf se va intoarce larana in pdmdnt, de unde s-a luat, Ji duhul se va intoarce la Dumnezeu, la eel ce I-a dat pe el" (Ecleziast.12, 7).

Moartea iI rapeste pe om cand a ajuns la termenul predestinat de judeeata lui Dumnezeu pentru indeplinirea rostului ce-i este impus pe pamant. Acest termen acordat omului contine prin voie dumnezeiasca - tot ee este folositor omului; deci moartea este de folos omului.

Sfantul Antonie eel Mare Ii adreseaza intr-o zi lui Dumnezeu urm ato area rugactune: "Doamne, pentru ce unit mar de tineri, pe cdnd altii ajung la cea mai addncd batranete?". Si Dumnezeu 11 raspunde: "Antonie, vezi numai de tine! Aceasta este judecata lui Dumnezeu, ce nu ti se cade lie a cunoaste. "

Dumnezeu a Iasat ca sufletul sa treaca prin trei stari diferite, care

constmne viata sa vesnrca: viata In pantecele mamei, viata pe pamant si viata de dincolo de morrnant.

SufJetul, la iesirea sa din trup, trece In impiiratia spirituala, a ingerilor. Dupa faptele sale bune sau reie, sufletul se uneste cu ingerii cei buni, in rai sau cu ingerii cazuti, in iad. Deci fiecare suflet despartit de trupul sau va fi In rai sau In iad,

Pe pamant sunt zile, nopti, §i ani; dincolo de mormant, nu este decat vesrucie, luminoasa sau intunecata. A treia, a noua si a patruzecea zi despre care se vorbeste dupa moarte, nu sunt decat pe parnant caci, dincolo de mormant, Imparatia timpului nu exista. Misterul mortii este poarta prin care sufletul, despartindu-se de trup, intra in vesnicie, Moartea reprezinta usa de trecere In viata de dincolo, viata vesnica, viata viitoare, viata eterna. Adica, fara sa murim nu putem dobandi viata vesnica,

Moartea reprezinta de fapt 0 trecere, 0 transformare care face parte, implacabil, din destinul nostru, Ideea de moarte este singura pe care oarnenii nu 0 privesc direct In fata si totusi, a preocupat mintea omeneasca, de cand ornul a aparut pe pamant. A invala sa privim moartea dincoJo de ceea ce fac din ea, In general, medici i ~i preotii, inseamna sa intelegem in

profunzime legile divine care

actioneaza in acest Univers,

indiferent daca suntem de acordcu ele sau nu.

AD ASTRA or .. 21 - decembrie 2009 37

Nimeni ItU scapa de moarte, T oti suntem supusi durerii de a vedea pe cineva drag din jurul nostru plecand ill lumea invizibila ochilor nostri. Acest eveniment asezat en desavfir~ita intelepeiune de Dumnezeu a produs omului numai griji, fric.a §i snperstitii lllcat loata existenta sa a slat sub teroarea clipei fatale ea maine san intr-o zi va muri si va disparea pentru totdeauna (de pe pamant).

Moartea nu trebuie privita ca un dusman, Ea apare in modul acesta fiindca suntem prea legati de viata. Frica de moarte se naste din aceasta cauza, Deoarece suntem prea legati de viata, 1lU putem intelege ce este moartea, ~i nu numai, dar 11U putem intelege uici ce este viata. Omul incapabil de a cunoaste moartea, este incapabil sa cunoasca viara, pentru ca, in fond, nu este verba de altceva decat despre doua ramuri ale aceluiasi eopac. Daca neeste frica de moarte, ne va fi fuca si de viata, pentru ca viata este ceea care ne conduce spre moarte, Numai traind, vom ajunge ~i sa murim ...

Un om caruia ii este frica de moarte, se tine legat prea tare de viata; dar ironia este ca, desi legat mult de viata, devine incapabil de a vedea ee este viata; ramane intr-un stadiu de profunda iguoranta, intr-o stare de mare neintelegere,

Ceasul mortii nu 11e este cunoscur. .si aceasra pentru ca sa fim totdeauna pregatiti de moarte, sa fim III orice elipa Impa.eati ell semenii nostri ~i ell Dumnezeu; sa priveghem, totdeauna gata fiind de calatoria spre patria cereasca; sa no ne lenevim la gandul di moartea este departe, dar niei sa nu ne ingrozim la gandul ca ea este aproape,

Dar nu este numai moarte, ei este si inviere. Daca moartea este despartirea sufletului de trup, invierea este mille a din nou a sufletului cutrupul cu care a vietuit pe pamailt. Invierea se face prin atotputemicia lui Dumnezeu, care face trupurile iara~i vii, impreunandu-le cu sufletele lor. De acum tosa, trupurile inviate nu vor mai fi intocmai cum sunt cele de pe pamanr, ci vor fi duhovnicesti ~i nemuritoare, asemanatoare trupului Domnului de dupa 11vierea Sa. Lucrul acesta este cu putinta Ia Dumnezeu, Caci, dupa cum El a putut sa faca trupul omului dill pamant, tot asa poate si pe eel risipit in pam ant sa-l adune, sa-l innoiasca si sa-l invieze. Omul credincios, ca sa ajunga Ia viata cea vesnica, trebuie satreaca mai intai prin moarte,

iJldata dupa despartirea lui de [TUP, sufletul omului este supus Dreptei Judecati a lui Dumnezeu, in fata careia trebuie sa. dea socoteala, de viata de pe pamant. Locul in care sunt rfinduite sufletele celor drepti este raiul, iar locul In care SUl1t rauduite sufletele celor nedreptieste iadul.

Trebuie sa cugetam cu atentie ~i cu ragaz la eele aratate aici caci prin aceasta ue putem feride pa.eate si ne putem departs de patimi; putem paz] curatia sufletului si trupului uostru, ducand astfel a viata bineplacuta lui Dumnezeu ~i mult folositoare semenilor nostri

Cat despre cei morti Cll credinta "in Iisus Hristos, ei nu sunt morti ci adormiti, asa cum ne spune Sfanta Scripture: "Hristos a inviat din morti, fiind incepatura invierii celor adormiti" (I Cor 15,20).

Implinind toate acestea, putem nadajdui in castigarea mantuirii noastre, iar pentru cei adormiti intru Domnul, putem sa ne rugam asa emu ne illvata Sfanta Biserica:

"Cu sfirqii odihneste, Hristoase, sufletele adormitilor robilor Tai, uncle me este durere, nici tntnstare. nici suspin; ci via/ii fora de sfarsit!".

Pro Prof. Crist ian TABLAN

38 AD ASTRA nr, 21- decembrie 2009

"AD ASTRA·' 1999-2009

2 I de uumero unbficatc. un "I>I de 810 de pogi", 1\5. p<5'C 500 do· nnicoie.

m u i mull O(!' 100 (1{" auto ...

catcva sure de cititori. I'-L rlecure

nlLnllU" odlta t,

10 prP-J1' ii ~i m enli unl 10 concurs LJI"I de' [umaltsm ...

I,A MU1:n ANI. AD ASTl~A'

Grupul redactional al revistei "AD ASTRA" multumeste tuturor celor care au trimis din lara $i din strainatate mesajele lor, contribuind astjella realizarea numarului XXI, "IN MEMORlAM PROF. OVIDIU TOC SR".