Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a 9-a, materii de studiu

Matematic-informatic i tiinele naturii


14 ore de real (4 de matematic, 3 de fizic, 2 de chimie, 2 de biologie, 1 de informatic i 2
de TIC Tehnologia Informaiei i Comunicrii
1! ore de uman (4 ore de rom"n, 4 ore de limbi #trine moderne, o or de i#torie, o or de
geografie, una de religie, o or ce face $arte din aria #ocio%uman i 2 ore de arte muzic,
de#en&
Filologie i tiine sociale
1' ore de materii umani#te (4 ore de rom"n, o or de latin, ! ore de limbi #trine moderne,
2 ore de i#torie, 2 ore de geografie, 2 ore de #ocio%umane, o or de religie #au i#toria
religiilor, 2 ore de arte muzic, de#en
( ore de real (2 ore de matematic, 2 ore de fizic, o or de chimie, una de biologie i 2 ore
de TIC Tehnologia Informaiei i Comunicrii&
Proflele tehnice
3 ore de matematica, 2 de fizica, 1 de chimie, 2 de biologie, 2 de TIC % Tehnologia
Informaiei i Comunicrii
3 ore de rom"n, 4 ore de limbi #trine moderne, o or de i#torie, o or de geografie, una de
religie, o or ce face $arte din aria #ocio%uman i 2 ore de arte muzic, de#en
2%! ore de #$ecialitate, care $ot )aria in functie de $rofilul ale#
Programa la Matematica pentru clasa a 9-a
*lgebra
1& +ulimi i elemente de logic matematic, Inductie
2& -iruri, .rogre#ii aritmetice&
3& /uncii, lecturi grafice, .ro$rietati0
/unctie in1ecti)itate, #ur1ecti)itate, bi1ecti)itate
/unctie $ara2im$ara
+onotonia functiilor
Com$unerea functiilor
1& /uncia de gradul I ,
3raficul functiei de gradul I
4emnul funcriei de gradul I
5ezol)area ecuatiei #i a inecuatiei de gradul I
22 /uncia de gradul al II%lea
4emnul functiei de gradul al II%lea
6arful $arabolei, minimul2ma7imul functiei
22 Inter$retarea geometric a $ro$rietilor algebrice ale funciei de gradul al II%lea
3eometrie
1& 6ectori 8n $lan, .rezentare, o$eratii, e7em$le
2& Coliniaritate, concuren, $araleli#m % calcul )ectorial 8n geometria $lan
3& 9lemente de trigonometrie
4& *$licaii ale trigonometriei i ale $rodu#ului #calar a doi )ectori 8n geometria $lan
Lista tezelor din anul scolar 2013-2014, pentru invatamantul liceal:

Filiera Teoretica Clasele a IX-a - XII-a a XIII-a
!pecializarea Filolo"ie:
Teza la Limba si literatura romana
Teza la Limba moderna 1
Teza la Istorie/ Geografie (la alegere)
Teza la Limba latina (la seral si frecventa redusa la clasa a XIII-a se sustine la Stiinte socio-umane)

!pecializarea !tiinte sociale:
Teza la Limba si literatura romana
Teza la Limba moderna 1
Teza la Istorie/ Geografie (la alegere)
Teza la Stiinte socio-umane (Logica la clasa a IX-a, si!ologie - clasa a X-a, "conomie sau Sociologie -
clasa a XI-a, #ilosofie - clasa a XII-a si a XIII-a)
!pecializarea #atematica-In$ormatica:
Teza la Limba si literatura romana
Teza la $atematica
Teza la Informatica
Teza la #izica/ %!imie/ &iologie (la alegere)
!pecializarea !tiinte ale naturii:
Teza la Limba si literatura romana
Teza la $atematica
Teza la #izica/ %!imie/ &iologie (la alegere)
Teza la #izica/ %!imie/ &iologie (la alegere, alta disci'lina decat cea aleasa anterior)