Sunteți pe pagina 1din 1

Catedra de Automatic

Specializarea: Automatic i Informatic aplicata


Anul universitar: 2008-2009
Disciplina: roiectarea asistat de calculator a instala!iilor electrice
S"#I$C%$ D$ $&A'$(
Su)iect * +,0- din nota la lucrare dar nu mai putin de nota ,.
1. Structura SEN. Surse, receptoare, consumatori de energie electric. Relaia furnizor-
consumator
2. Curbe de sarcin i indicatorii lor
!. "luminarea. #uminana. Eficacitatea luminoas
$. %uburi fluorescente. &uncionare. Sc'eme
(. )etoda factorului de utilizare pentru proiectarea instalaiilor de iluminat interioare
*. +limentarea cu energie electric a unei instalaii electrice. ,uteri.
-. Sc'ema monofilar a tabloului de iluminat. .imensionarea circuitelor i coloanelor de
lumin i prize
/. Sc'ema monofilar a tabloului de for. +legerea seciunii circuitelor i coloanelor de
for
0. +legerea dispoziti1elor de protecie i comutaie circuitelor i coloanelor de for
12. Cum se 3mbuntete factorul de putere4 ,rincipii. Ec'ipamente
11. Sc'eme de legare la pm5nt
Su)iect 2 +/0-.
1. Reele electrice. Racorduri electrice. Ci de alimentare
2. #umina, o radiaie electromagnetic. Spectru. &lu6 energetic. Sensibilitate
!. &lu6 luminos. "ntensitate luminoas
$. #mpi cu incandescen
(. #mpi cu 1apori de 7g i de sodiu de 3nalt presiune
*. Corpuri de iluminat
-. "nstalaii de iluminat. Calitatea iluminatului
/. Energia reacti1. Consumatori de energie reacti1. &actorul de putere
0. Reele de distribuie de 8oas tensiune. Sc'eme
12. Compensarea factorului de putere la bornele unui motor electric
11. ,rize de pm5nt. "nstalare. )surare
Su)iect / +20-.
1. Ce se 3nelege prin SEN4
2. Cum se definete ung'iul de protecie al unui corp de iluminat4
!. Ce este tensiunea de atingere indirect4
$. Ce este un fider4
(. Ce se 3nelege prin branament electric4
*. ,e ce fenomen se bazeaz funcionarea lmpilor cu incandescen4
-. ,e ce fenomen se bazeaz funcionarea lmpilor cu descrcare4
/. ,rin ce se caracterizeaz o instalaie %%4 etc.