Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr.

3872 / 13.04.2005
MI NI S T ERUL E DUCA I EI I CERCE T RI I
CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME COLARE PENTRU ANUL DE COMPLETARE
(CLASA A XI-A)
LIMBA I LITERATURA ROMN
Aprobat prin ordin al ministrului
Nr. 3872 / 13.04.2005
Bucuresti, 2005
Limba i literatura romn anul de !ompletare" !lasa a #$%a 2
NOT DE PREZENTARE
Conform Ordinului ministrului educaiei i cercetrii nr. 3008 / 05.01.2005, privind anul de
completare, clasa a !, disciplina limba i literatura romn are alocate, "n trunc#iul comun, 3 ore pe
sptm$n la toate profilurile i speciali%rile. &n total, sunt 2' de sptm$ni de coal, ceea ce repre%int
un numr de 8( de ore de lim)a i literatura rom$n pentru anul de completare.
*e+ea "nvm$ntului preci%ea% c rolul anului de completare este de a le oferi elevilor care au
parcurs clasele a !,a i a ,a pe traseul -colii de arte i meserii posi)ilitatea s ajung a a!"a#$ n$%"
&" '("g)$(" !u ""%$$ !a(" au 'a(!u(s a!""a#$ !as" '" )(as"u $!"a*
.e parcursul "nvm$ntului o)li+atoriu, elevii tre)uie s,i forme%e "n primul r$nd competenele de
comunicare indispensa)ile, "n lumea contemporan, pentru orice tip de activitate profesional/ s se
e0prime corect, clar i coerent "n lim)a matern, s asculte, s "nelea+ i s produc mesa1e orale i
scrise i s participe "n diverse situaii de comunicare.
&n ela)orarea acestei pro+rame s,au avut "n vedere urmtoarele/
; 2electarea competenelor i a coninuturilor 3 eseniale pentru profilul a)solventului de
"nvm$nt +eneral 3 din pro+ramele de clasa a !,a i a ,a concepute pentru ciclul inferior
al traseului liceal i care nu au fost cuprinse "n pro+ramele de clasa a !,a i a ,a pentru
-coala de arte i meserii.
; 4e%voltarea i aprofundarea unor competene i coninuturi, vi%ate i pe parcursul claselor a
!,a i a ,a ale -colii de arte i meserii. 5ceast reluare, cu accent pe de%voltare i
aprofundare, este menit s permit o )un inte+rare a elevilor venii din -coala de arte i
meserii "n ciclul superior al traseului liceal.
; Constituirea modulelor de coninut care s fie adecvate competenelor selectate i care s
+rupe%e coninuturile asociate acestora. Coninuturile menionate "n pro+ram sunt mi1loace
de formare i de%voltare a competenelor specifice propuse pentru acest an de studiu.
; .onderea e+al a numrului de te0te literare i a celor nonliterare sau aparin$nd unor specii
de +rani se datorea% faptului c, "n clasele a !,a i a ,a, pro+ramele pentru -coala de
arte i meserii au urmrit "n special competenele de comunicare 6de receptare i de
producere7 "n speciali%area urmat de elevi, "n vreme ce "n traseul liceal au fost studiate mai
multe tipuri de te0te nonliterare i de +rani.
; Conturarea unui parcurs didactic coerent i ec#ili)rat, capa)il s armoni%e%e comple0itatea
o)iectului de studiu cu modalitile didactice de a)ordare a acestuia.
; 8n accent important se pune pe formarea i e0ersarea deprinderilor de receptare i de
producere a unor te0te diverse, care s,i a1ute pe elevi "n de%voltarea personal i profesional
ulterioar.
; !dentificarea modalitilor optime de reali%are a competenelor specifice, de adaptare a
studiului lim)ii i literaturii rom$ne la +rupul,int i la finalitile urmrite "n cadrul anului
de completare. .entru a facilita recunoaterea competenelor de comunicare "n cadrul
calificrii do)$ndite prin traseul 259, competenelor do)$ndite prin pro+ram li se pot
asocia valori varia)ile de credite, corespun%toare unitii de competen pentru a)iliti c#eie
:Comunicare i numeraie; pentru nivelul 2, ela)orat "n cadrul pro+ramului de moderni%are
a "nvm$ntului profesional i te#nic 6en+l. <=><7, .#are ?O 0108.01.
Limba i literatura romn anul de !ompletare" !lasa a #$%a 3
COMPETENE GENERALE
+ALORI I ATITUDINI
; Cultivarea unei atitudini po%itive fa de comunicare i a "ncrederii "n propriile
a)iliti de comunicare
; Cultivarea unei atitudini po%itive fa de lim)a rom$n i recunoaterea rolului
acesteia "n de%voltarea personal i pentru "m)o+irea ori%ontului cultural
; Cultivarea interesului pentru lectur, a plcerii de a citi i a +ustului estetic "n
domeniul literaturii
; 2timularea +$ndirii autonome, refle0ive i critice "n raport cu diversele mesa1e
receptate
; @ormarea unor repre%entri culturale privind evoluia i valorile literaturii
rom$ne
; 5)ordarea fle0i)il i tolerant a opiniilor i a ar+umentelor celorlali
Limba i literatura romn anul de !ompletare" !lasa a #$%a
1. 8tili%area corect i adecvat a lim)ii rom$ne "n receptarea i "n
producerea mesa1elor, "n diferite situaii de comunicare
2. @olosirea modalitilor de anali% tematic, structural i
stilistic "n receptarea diferitelor te0te literare
3. 5r+umentarea scris i oral a propriilor opinii "n diverse situaii
de comunicare
4
CO9.><>AB> 2.>C!@!C> -! COAB!A8<8?!
1. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n receptarea i n producerea mesajelor, n diferite
situaii de comunicare
C,-'")"n." s'"!$/$!" C,n.$nu)u($
1.1 ?eceptarea adecvat a sensului /
sensurilor unui mesa1 transmis prin
diferite tipuri de te0te orale sau scrise
- te0te literare i nonliterareC te0te memorialisticeC te0te
epistolareC cronica literar / recen%iaC eseul / studiul
criticC cronica de spectacolC cronica de filmC documente
scrise "n lim)a1 de specialitateC
- informaia ver)al "n mass,media 6tiri radio, <=7C
- factori care "nlesnesc sau pertur) receptarea 6codul,
canalul, conte0tul7C
1.2. !dentificarea elementelor specifice din
structura unor te0te diferite studiate
- te0t narativ, descriptiv, informativ, ar+umentativC
1.3 @olosirea adecvat a strate+iilor i a
re+ulilor de e0primare oral "n monolo+
i "n dialo+
- de%)atereaC interviul de an+a1areC monolo+ul
ar+umentativC folosirea adecvat a lim)a1ului de
specialitateC pre%entarea oral a proiectelorC
- repere ale unei conversaii civili%ateC principiile
ascultrii active, claritatea e0punerii, folosirea
elementelor nonver)ale "n comunicarea oralC
1.D. ?edactarea unor compo%iii despre
te0tele studiate i alctuirea unor te0te
funcionale sau a unor proiecte
- eseu structurat, eseu li)erC
- comentariu, anali%C
- proiect/
- utili%area surselor de documentare 6manuale,
articole, studii, internet, documentaii te#nice7C
- valorifcarea documentaiei de specialitate
(registre, )onuri, evidene simple, 1urnale,
coresponden oficial7.
2. Folosirea modalitilor de analiz tematic, structural i stilistic n receptarea diferitelor tete
literare
C,-'")"n." s'"!$/$!" C,n.$nu)u($
2.1. 5nali%a principalelor elemente de
structur, de compo%iie i de lim)a1
specifice te0tului narativ
, specii epice/ povestire, romanC
, tem i motiveC
, particulariti ale construciei su)iectului "n te0tele
narative studiateC
, particulariti ale compo%iiei "n te0tele narative
studiate 6incipit, final, episoade / secvene narative,
te#nici narative7C
, instane ale comunicrii "n te0tul narativC
, tipuri de perspectiv narativC
, stil direct, stil indirect, stil indirect li)erC
, momente ale evoluiei pro%ei "n literatura rom$nC
2.2. 5nali%a principalelor elemente de
compo%iie i de lim)a1 "n te0tul poetic
, teme i motiveC
, particulariti ale compo%iiei te0tului poetic 6titlu,
incipit, relaii de opo%iie i de simetrie, motiv poetic,
laitmotiv7C
, fi+uri semantice 6tropi7C
, instane ale comunicrii "n te0tul poeticC
, momente ale evoluiei poe%iei "n literatura rom$nC
2.3 5nali%a principalelor elemente de- particulariti ale construciei te0tului dramatic/
Limba i literatura romn anul de !ompletare" !lasa a #$%a 5
structur i de lim)a1 specifice textului
dramatic i artei spectacolului
dialo+urile persona1elor, notaiile autoruluiC
- particulariti ale construciei su)iectului "n te0tul
dramaticC
- coduri folosite "n arta spectacoluluiC
- momente ale evoluiei dramatur+iei 6creaie dramatic
i spectacol7 "n cultura rom$nC
2.D. @olosirea unor modaliti diverse de
"nele+ere i de interpretare a te0telor
literare studiate
- tem i motiveC vi%iune despre lumeC
- perspective de interpretare a te0telorC
- argumentarea propriilor interpretri i judecai
de valoare;
- utili%area 1udecilor de valoare ale criticii literareC
2.5 compararea lim)a1ului cinemato+rafic
cu acela al te0tului scris
- lim)a1ul cinemato+rafic 6coduri/ vi%ual, auditiv, ver)al
etc.7C
- concepte specifice/ re+ie, scenariu, ima+ine, coloan
sonor, interpretare actoriceasc.
!. "r#umentarea scris i oral a propriilor opinii n diverse situaii de comunicare
C,-'")"n." s'"!$/$!" C,n.$nu)u($
3.1 !dentificarea structurilor ar+umentative
"ntr,un te0t
- te0tul ar+umentativ/ structuri i te#nici de ar+umentareC
3.2 Compararea unor ar+umente diferite
pentru formularea 1udecilor proprii
- monolo+ ar+umentativ, de%)atereC
- interpretri i 1udeci de valoare e0primate "n critica i
istoria literar, "n cronici de spectacol sau de film.
RECOMANDRI PRI+IND CONINUTURILE 0N+RII
Coninuturile nvrii sunt grupate n dou domenii: I. Literatur i II. Limb i
comunicare.
&n domeniul L$)"(a)u(1 pro+rama anului de completare urmrete aprofundarea studiului privind
principalele tipuri de te0te literareC noiunile i te#nicile de anali% i de interpretare menite s "nlesneasc
receptarea pro%ei, a poe%iei, a dramatur+ieiC repere de ordin istoric, care s a1ute la formarea unei vi%iuni
de ansam)lu asupra valorilor i evoluiei literaturii rom$ne.
n program, coninuturile sunt incluse n c!teva module, ceea ce le permite
pro"esorilor i autorilor de manuale s caute soluiile optime pentru organi#area
parcursului didactic (modalitatea de corelare a coninuturilor, ordinea a$ordrii
acestora, structurarea unitilor didactice%.
&entru domeniul Literatur, se recomand un numr minim de texte ' creaii
artistice (minimum 7 texte: o povestire, un roman, patru poe#ii, un text dramatic%.
&ro"esorii i autorii de manuale vor alege cel puin ( texte care s aparin unor
autori canonici din urmtoarea lista: )i*ai +minescu, ,on Creang, ,.-. Caragiale,
.itu )aiorescu, ,oan /lavici, 0. Bacovia, -ucian Blaga, .udor 1rg*e#i, ,on Bar$u,
)i*ail /adoveanu, -iviu 2e$reanu, Camil &etrescu, 0. Clinescu, +. -ovinescu, )arin
&reda, 3ic*ita /tnescu, )arin /orescu. &entru celelalte creaii literare selectate,
pro"esorii i autorii de manuale se pot orienta spre ali autori, ale cror texte
ilustrea# cerinele programei.
4e asemenea, se vor studia inte+ral sau fra+mentar minimum 2 te0te, c$te unul pentru fiecare dintre
urmtoarele tipuri/ te0t memorialisticC te0t epistolarC recen%ie / cronic literarC eseu / studiu criticC cronic de
spectacolC cronic de filmC tiri radio, <=.
n alegerea textelor se va tine seama, n plus "a de criteriile indicate la fecare
modul de coninuturi, de urmtoarele criterii generale: accesibilitate n raport cu
nivelul de#voltrii intelectuale i de cultur general a elevilor; atractivitate;
valoare; volumul de lecturi propuse pe parcursul ntregului an colar n raport cu
timpul disponi$il.
.entru studiul romanului, al te0tului dramatic i al te0telor poetice, profesorul va propune alte opere dec$t
Limba i literatura romn anul de !ompletare" !lasa a #$%a &
cele studiate "n anii anteriori. 5colo unde consider necesar, profesorul poate mri numrul de te0te, inclusiv cu
te0te din literatura universal.
LITERATUR
3* R"!"')a("a )"4)",( $)"(a("
3*3* L"!)u(a )"4)",( $)"(a("
5. *ectura pro%ei narative/ "nele+ere i interpretare
; 2pecii epice/ povestire, roman. <e0tele propuse pentru studiu tre)uie s permit discutarea unor
aspecte precum/ tem i motiveC particularitile de construcie a su)iectului i de compo%iie "n te0tele
narative studiateC instane ale comunicrii "n te0tul narativC tipuri de perspectiv narativC stil direct,
stil indirect, stil indirect li)er.
; >voluia pro%ei "n literatura rom$n/ repere. 5cest tip de coninut poate fi reali%at prin pre%entarea
unor ta)ele sinoptice, prin reali%area unor proiecte ela)orate de elevi, "n care s detalie%e o anumit
epoc 6la ale+erea acestora7, cu e0emplificri de te0te citite de ei din literatura rom$n i din literatura
universal, prin activiti de plasare "ntr,un conte0t dat 6literar, cultural, istoric7 a unor autori / te0te
studiate sau citite.
E. *ectura poe%iei
; .atru te0te poetice, care s ilustre%e aspecte specifice i diferite ale +enului/ instanele comunicrii "n
te0tul poeticC teme i motive, particulariti ale compo%iiei te0tului poetic (titlu, incipit, relaii de
opo#iie i de simetrie, motiv poetic, laitmotiv%; fguri semantice (tropi%.
; >voluia poe%iei "n literatura rom$n/ repere.
3*5* Pun!)" &" %"&"(" &$/"($)" 6n ("!"')a("a )"4)",( $)"(a("
5. !nterpretarea te0tului literar
; 5r+umentarea opiniilor personale.
E. =alorificarea opiniilor din critica literar 6recen%ia / cronica literarC eseul / studiul critic7
5* L$)"(a)u( #$ a)" a()"
5*3* T"4)u &(a-a)$! #$ a()a s'"!)a!,uu$
; /tudiul unui text dramatic (comedie sau dram% i "amiliari#area elevilor cu arta
spectacolului. n acest scop, pro"esorii pot s vi#ione#e mpreun cu elevii spectacole
de teatru, pot "olosi nregistrri video ale unor spectacole sau nregistrri audio ale
unor dramati#ri radio"onice, "otografi din spectacole sau pot reali#a mpreun cu
elevii dramati#ri ale piesei citite, ast"el nc!t acetia s neleag elementele
specifce artei spectacolului i relaia dintre textul dramatic i punerea lui n scen.
/tudiul textului dramatic va vi#a: particulariti ale construciei textului dramatic:
dialogul, notaiile autorului; particulariti ale construciei su$iectului n textul
dramatic; coduri "olosite n arta spectacolului.
; Cronica de spectacol, discutat "n relaie cu te0tul dramatic i punerea "n scen a acestuia.
; >voluia dramatur+iei 6creaie dramatic i spectacol7 "n cultura rom$n/ repere.
II. LIMB I COMUNICARE
2tudiul lim)ii rom$ne se a0ea% pe dou coordonate principale/ 6a7 normati' i 6)7 (un!)ional" av$nd ca
o)iectiv formarea la elevi a unor deprinderi de a folosi lim)a rom$n corect, adecvat i eficient "n
producerea i receptarea te0telor orale i scrise.
5)ordarea coninuturilor propuse se va face "n ordinea aleas de autorii de manuale sau de profesori,
inte+r$ndu,le acolo unde consider c au eficien didactic. 2e recomand, pentru studiul lim)ii rom$ne,
folosirea, de preferin, a te0telor selectate pentru domeniul L$)"(a)u(, dar i a unor te0te de lim)
vor)it.
&n funcie de cunotinele elevilor se vor actuali%a i consolida noiunile de fonetic, le0ico,semantic,
morfolo+ie, sinta0 i stilistic do)$ndite "n +imna%iu i "n clasele a !,a i a ,a.
*a "nceputul anului colar, profesorul va evalua ac#i%iiile elevilor "n domeniul lim)ii. &n raport de
o)servaiile fcute, va sta)ili care sunt coninuturile de recuperat i de actuali%at "n domeniul lim)ii.
5ceste coninuturi vor fi a)ordate a'$!a)$%1 at$t "n receptarea te0telor literare sau nonliterare, c$t i "n
producerea de te0te diverse. .ractica raional a lim)ii vi%ea% sesi%area rolului elementelor de
Limba i literatura romn anul de !ompletare" !lasa a #$%a 7
construcie a comunicrii i folosirea corect a acestora "n propria comunicare.
3* R"!"')a("a un,( -"saj" &$%"(s"1 ,(a" #$ s!($s"
; un te0t memorialistic, un te0t epistolarC o cronic literar sau o recen%ieC un eseu sau un studiu critic
6te0t ar+umentativ7C o cronic de spectacolC o cronic de filmC
; informaia ver)al "n mass,media audio,vi%uale/ tiri radio, <=C factori care "nlesnesc sau pertur)
receptarea 6codul, canalul, conte0tul7C
; tipuri de te0te/ narativ, descriptiv, informativ 6tiri7, ar+umentativ.
5* P(,&u!"("a un,( -"saj" &$%"(s"1 ,(a" #$ s!($s"
; "4'($-a(" s!($s7 ar+umentare, descriere, eseu structurat, eseu li)erC comentariu, anali%C proiectC
; "4'($-a(" ,(a7 de%)atere, interviu de an+a1are, monolo+ ar+umentativ.
SUGESTII METODOLOGICE
; *rientarea studiului !tre ele'. .rofesorii vor lua ca reper nevoile reale ale elevilor, adapt$ndu,i
demersurile didactice "n funcie de acestea. @inalitile disciplinei se pot reali%a eficient prin centrarea
pe procesul "nvrii, pe activitatea elevului. 4e aici decur+e necesitatea de a pune un accent mai mare
pe activitile didactice de tip formativ i performativ, care presupun implicare i interaciune pentru
re%olvarea unor sarcini de "nvare concrete. .rofesorii se vor +#ida "n activitatea la clas "n primul
r$nd dup pro+rama colar i vor folosi manualele ca instrumente de lucru fle0i)ile i adapta)ile
nevoilor concrete ale +rupului de elevi cu care lucrea%. .rofesorii au li)ertatea de a selecta at$t
metodele pe care le consider cele mai adecvate pentru atin+erea finalitilor vi%ate, c$t i te0tele
pentru studiu. Coninuturile din domeniul lim)ii, nepreci%ate "n actuala pro+ram, vor fi selectate "n
funcie de nivelul ac#i%iiilor elevilor, astfel "nc$t s vi%e%e folosirea corect i adecvat a elementelor
de construcie a comunicrii "n mesa1ele, orale i scrise, produse de elevi.
; +ara!terul (un!)ional" pra!ti!" apli!ati' al predrii%,n')rii. 5v$nd "n vedere c pro+rama are la )a%
competenele +enerale i cele specifice, coninuturile apar, "n acest conte0t, drept mi1loace de reali%are
a finalitilor disciplinei. &n ceea ce privete producerea de mesa1e scrise i orale se vi%ea%
competene procedurale care s poat fi transferate "n conte0te diverse 6re%umare, anali%, comparare,
ar+umentare, descriere etc.7. <e0tele ficionale i nonficionale vor fi folosite ca mi1loace pentru
formarea deprinderilor de receptare, care s poat fi aplicate adecvat i la lectura altor te0te de acelai
tip. .entru su+estii i e0emple de activiti de "nvare, se poate consulta volumul -.id metodolo/i!.
Aria !urri!ular Limb i !omuni!are" li!eu" Eucureti, >ditura 5ramis, 2002, ela)orat de Consiliul
Aaional pentru Curriculum.
; 0i'ersi(i!area metodelor i instrumentelor de e'aluare. O eficien sporit a "nvrii decur+e i din
tipurile de evaluare folosite "n procesul didactic. >ste recomanda)il ca profesorii s foloseasc "n mod
adecvat scopurilor educaionale toate tipurile de evaluare/ evaluare iniial, evaluare continu i
evaluare sumativC evaluare de proces, de produs i de pro+res. 4e asemenea, pentru a face "nvarea
mai atractiv pentru elevi, se pot folosi metode i instrumente complementare de evaluare/ o)servarea
sistematic a comportamentului elevilor, investi+aia, referatul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.
.entru e0emple i su+estii, putei consulta volumul -.id de e'aluare. Limba i literatura romn"
Eucureti, >ditura 5ramis, 2001, ela)orat de 2erviciul Aaional de >valuare i >0aminare.
Limba i literatura romn anul de !ompletare" !lasa a #$%a 8