Sunteți pe pagina 1din 2

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.

ro/
S.C. ADI&MIHAI INSTAL S.R.L.
NOTA 4
lei
Denumirea indicatorului
Exercitiu fnanciar
Precedent Curent
0 1 2
1. Cifra de afaceri neta 0 0
3,468 3,468
3. Cheltuielile activitatii de baza 3,4! 3,4!
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 0 0
". Cheltuielile indirecte de #roductie 0 0
-3,468 -3,468
$. Cheltuielile de de%facere 0 0
0 0
&. Productia neterminata '$11 creditor( 0 0
10. Productia din imobilizari #ro#rie 0 0
11. )lte venituri din ex#loatare 0 0
-3,468 -3,468
* de imobilizari corporale
* venituri din productia de imobilizari corporale
* venituri din productia neterminata
Director *eneral, +ntocmit,
Po# )drian
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2013
2. Cos!" #!$!%&"o% '($)!* s& ("
s*%'&+&&"o% ,%*s(* -3 . 4 . /0
6. R*1!"(!" #%! (2*%*$ +&2%*& )*
(2(+*%& $** -1 - 20
!. Cheltuieli ,enerale de admini%tratie
'nu %unt inclu%e in co%tul de de%facere(
12. R*1!"(!" )&$ *3,"o((%* -6 - 4
- 8 . 5 . 10 . 110
P-EC+.)-E / 0uma care con%tituie 1)lte venituri din ex#loatare1 re2ect3
veniturile ob4inute ca urmare a vanzarilor5
Dana
),arbiceanu
Model oferit de - www.cabinetexpert.ro