Sunteți pe pagina 1din 3

Model oferit de - www.cabinetexpert.

ro
S.C. ADI & MIHAI INSTAL S.R.L.
EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
3PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2011
1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circul
Active curente (Indicatorul capitalului circulant)
=
613
= 0.15698
Datorii curente 3905
* valoarea recoandata accepta!ila " in #urul valorii de $%
* o&era 'arantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
!) Indicatorul lichiditatii iediate (indicatorul te(t acid
Active curente " )tocuri (Indicatorul te(t acid) =
Active curente )tocuri
= 0
0 0
$. Indicatori de ri(c:
a) Indicatorul 'radului de indatorare
*apital ipruutat
+ 100 =
0
+ 100 = 0
*apital propriu "3$68
Grad de ndatorare a capitalului
*apital ipruutat
+ 100 =
0
+ 100 = ,DI-.0/
*apital an'a#at 0
unde:
* capital ipruutat = credite pe(te un an%
* capital an'a#at = capital ipruutat 0 capital propriu.
!) Indicatorul privind acoperirea do!an1ilor deterina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu do!anda.
*u cat valoarea indicatorului e(te ai ica2 cu atat po1itia entitatii e(te con(iderata ai ri(canta.
3ro4t inaintea platii do!an1ii (i ipo1itului pe pro4t
=
0
= ,DI-.0/
*heltuieli cu do!anda 0
3. Indicatori de activitate (indicatori de 'e(tiune) " &urni1ea1a in&oratii cu privire la:
* -ite1a de intrare (au de ie(ire a 5u6urilor de tre1orerie ale entitatii%
* *apacitatea entitatii de a controla capitalul circulant (i activitatile coerciale de !a1a ale entitatii%
* -ite1a de rotatie a (tocurilor (rula#ul (tocurilor) " apro6iea1a de cate ori (tocul a &o(t rulat de"a lun'ul e6ercitiului 4nanciar
*o(tul van1arilor
=
0
= ,DI-.0/
)toc ediu 0
(au
7uar de 1ile de (tocare " indica nuarul de 1ile in care !unurile (unt (tocate in unitate
)toc ediu
+ 365 =
0
+ 365 = ,DI-.0/
*o(tul van1arilor 0
* -ite1a de rotatie a de!itelor"clienti (perioada de recuperare a crean8elor)
NOTA 9
Model oferit de - www.cabinetexpert.ro
* calculea1a e4cacitatea entitatii in colectarea creantelor (ale%
* e6pria nuarul de 1ile pana la data la care de!itorii i(i achita datoriile catre entitate.
)old ediu clienti
+ 365 =
0
+ 365 = ,DI-.0/
*i&ra de a&aceri 0
)old ediu clienti
+ 365 =
0
+ 365 = ,DI-.0/
Achi1itii de !unuri (&ara (ervicii) 0
unde pentru apro6iarea achi1itiilor (e poate utili1a co(tul van1arilor (au ci&ra de a&aceri.
*i&ra de a&aceri
=
0
= 0
Active io!ili1ate 583
* -ite1a de rotatie a activelor totale
*i&ra de a&aceri
=
0
= 0
9otal active 613
:. Indicatori de pro4ta!ilitate " e6pria e4cienta entitatii in reali1area de pro4t din re(ur(ele di(poni!ile:
a) ;enta!ilitatea capitalului an'a#at " repre1inta pro4tul pe care il o!tine entitatea din !anii inve(titi in a&
3ro4t inaintea platii do!an1ii (i ipo1itului pe pro4t
=
0
= ,DI-.0/
*apital an'a#at 0
!) <ar#a !ruta din van1ari
3ro4tul !rut din van1ari
+ 100 =
0
+ 100 = ,DI-.0/
*i&ra de a&aceri 0
5. 3roductivitatea uncii:
*i&ra de a&aceri
=
0
= ,DI-.0/
7uarul ediu de (alariati 0
6. )olva!ilitatea patrioniala:
*apitaluri proprii
+ 100 =
0
+ 100 = ,DI-.0/
Activ !ilantier 0
Director =eneral2 Intocit2
> valoare in cre(tere a indicatorului poate indica pro!lee le'ate de controlul creditului acordat clientilor (i2 in con(ecinta2
creante ai 'reu de inca(at (clienti rau platnici).
* -ite1a de rotatie a creditelor"&urni1or (perioada de recuperare a crean8elor) " apro6iea1a nuarul de
1ile de creditare pe care entitatea il o!tine de la &urni1orii (ai. In od ideal ar tre!ui (a includa doar
creditorii coerciali.
* -ite1a de rotatie a activelor io!ili1ate " evaluea1a e4cacitatea ana'eentului activelor io!ili1ate
prin e6ainarea valorii ci&rei de a&aceri 'enerate de o anuita cantitate de active io!ili1ate
unde capitalul an'a#at (e re&era la !anii inve(titi in entitate atat de catre actionari2 cat (i de creditorii pe teren lun'2(i include
capitalul propriu (i datoriile pe teren lun' (au active totale inu( datorii curente.
> (cadere a procentului poate (coate in evidenta &aptul ca entitatea nu e(te capa!ila (a i(i controle1e co(turile de productie (au
(a o!tina pretul de van1are opti.
Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/
Indicatori de lichiditate
Indicatori de risc
Indicatori de activitate (de gestiune)
Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.
Indicatori de profitabilitate
ndicatorul lichiditatii curente. respecti! indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile
curente in acti!ele curente" respecti! in acti!e curente mai putin stocuri. #alorile obtinute sunt scazute in
comparatie cu cele recomandate $in %ur de &'" reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor
curente din acti!ele curente.
ndicatorul pri!ind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul
inaintea dobanzii si impozitului. (u cat !aloarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este
considerata mai putin riscanta.
Numarul de zile debite ) clienti ) exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre
societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.
Numarul de zile a creditelor ) furnizori ) exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la
furnizorii sai.
#iteza de rotatie a acti!elor imobilizate in cifra de afaceri e!alueaza eficienta mana*ementului acti!elor
imobilizate prin examinarea !alorii cifrei de afaceri *enerate prin exploatarea acestora.
#iteza de rotatie a acti!elor totale in cifra de afaceri e!alueaza eficienta mana*ementului acti!elor totale prin
examinarea !alorii cifrei de afaceri *enerate de acti!ele societatii.
+entabilitatea capitalului an*a%at reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse
in!estite.