Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea “ Valahia” din Târgovişte

Facultatea de Ştiinţe Economice


Specializarea: Expertiză contabilă şi deontologie profesională Aprobat,
Forma de învăţământ: STUDII DE MASTER - CURSURI DE ZI Valabil începând cu anul universitar
Diploma acordată: DIPLOMA DE MASTER 2008-2009
Durata studiilor: 3 semestre

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

I. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de master

• 90 credite la discipline obligatorii;


• 10 credite la examenul de disertaţie;

I. Structura anului universitar (în săptămâni)

Activităţi didactice Sesiuni de examene Vacanţe


Sem. 1 Sem. 2 Iarna Vara Reprogramate Iarna Primăvara Vara
1. Anul I 13 13 3 4 2 2 1 -
2. Anul II 14 - 3 - 2 2 - -

II. Numărul orelor pe săptămână

Semestrul 1 Semestrul 2
1 Anul I 14 14
2. Anul II 14 -

IV. Condiţii de promovare a anului de studiu. Condiţii de revenire.


Conform regulamentului sistemului bazat pe credite al Universităţii „Valahia” din Târgovişte.

V. Examenul de disertaţie.
• Perioada de susţinere a examenului de disertaţie: februarie
Universitatea “ Valahia” din Târgovişte
Facultatea de Ştiinţe Economice
Aprobat,
Specializarea: Expertiză contabilă şi deontologie profesională
valabil începând cu anul universitar
Forma de Învăţământ: STUDII DE MASTER
2007-2008
Diploma acordată: DIPLOMA DE MASTER
Durata studiilor: 3 semestre
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
I. Cerinţe pentru obţinerea Diplomei de Master

Semestrul 1 Semestrul 2
Nr. Cod
Disciplina Forma Nr. Forma Nr.
crt. disciplina C S C S Total C S
verif. credite verif. credite
Sisteme de contabilitate internaţională:
1. 2 2 E 8 - - - - 52 26 26
IAS, IFRS
2. Doctrină şi deontologie profesională 2 1 E 8 - - - - 39 26 13
3. Sistemul fiscal naţional - - - - 2 1 E 6 39 26 13
4. Medii juridice şi etice ale întreprinderii - - - - 2 - E 5 26 26 -
5. Contabilitate managerială 2 1 E 7 - - - - 39 26 13
Audit financiar – contabil şi certificarea
6. 2 2 E 7 - - - - 52 26 26
conturilor anuale
Tehnologia informatică şi sistemul
7. - - - - 2 1 E 7 39 26 13
financiar contabil
Evaluarea economică şi financiară a
8. - - - - 2 1 E 6 39 26 13
întreprinderii
Strategii de dezvoltare şi evaluarea
9. - - - - 2 1 E 6 39 26 13
performanţelor.
TOTAL 8 6 30 10 4 30 364 234 130

RECTOR, DECAN,
Prof. univ. dr. Ion CUCUI Conf. univ. dr. Leonardo Badea
Universitatea “ Valahia” din Târgovişte
Facultatea de Ştiinţe Economice
Specializarea: Expertiză contabilă şi deontologie profesională Aprobat,
Forma de învăţământ: STUDII DE MASTER - CURSURI DE ZI Valabil începând cu anul universitar
Diploma acordată: DIPLOMA DE MASTER 2007-2008
Durata studiilor: 3 semestre

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
I. Cerinţe pentru obţinerea Diplomei de Master

Semestrul 3
Nr.
Disciplina Forma Nr. Forma Nr.
crt. C S C S Total C S
verif. credite verif. credite
10 Metodologia cercetării ştiinţifice 42 28 14
2 1 C 5 - - - -
. economice
11 Cercetare ştiinţifică şi elaborarea
- 11 C 25 - - - - 154 - 154
. lucrării de disertaţie
TOTAL 2 12 - 30 - - - - 196 28 168

RECTOR, DECAN,
Prof. univ. dr. Ion CUCUI Conf. univ. dr. Leonardo Badea