Sunteți pe pagina 1din 2

Model formular contestaie

Antet/contestator
.
CONTESTAIE
Subscrisa .cu sediul ncod unic de
nregistrarereprezentat legal prinn calitate
de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de .organizat de
autoritatea contractant ..avnd sediul n..
Contest decizia autoritii contractantepe care o consider
nelegal.
Motivele care stau la baza contestaiei sunt
- n fapt..
- n drept .
!n spri"inul contestaiei depun urmtoarele mi"loace de prob #
..
..
Semntura/$tampila
reprezentat legal
%nume/prenume n clar&
%formular pentru persoane "uridice&
CONTESTAIE
Subsemnatul ..cu domiciliul
n. n calitate de ofertant/candidat la procedura de
atribuire a contractului de .organizat de autoritatea contractant
..avand sediul n..
Contest decizia autoritii contractantepe care o consider
nelegal.
Motivele care stau la baza contestaiei sunt
- n fapt..
- n drept .
!n spri"inul contestaiei depun urmtoarele mi"loace de prob#
..
..
Semntura

%nume/prenume in clar&