Sunteți pe pagina 1din 7

Clasa a XII-a - Analiza

Partea I - Primitive

-1

Definitia 1 :
- Fie I un interval R si o functie f : I R ;
- Spunem ca f admite primitive pe I daca exista o functie F : I R astfel incat :
1).

F este derivabila pe I ;

2).

'
F x f x , x I .

Functia F se numeste primitiva a functiei f .

Propozitie :
- Fie F 1 o primitiva a functiei f : I R ;
- Atunci orice alta primitiva a lui f este de forma :

F x F 1 x c
unde : c o functie constanta pe I .

Definitia 2 :
- Fie f : I R , unde I R , o functie care admite primitive ;

- Multimea tuturor primitivelor lui f se numeste integrala nedefinita a functiei f si se


noteaza cu :

f x dx

Primitive

Clasa a XII-a - Analiza


Partea I - Primitive

-2

Observatii :
1). Exprimarile Sa se calculeze o primitiva a functiei f si Sa se calculeze f x dx
sunt sinonime .
2). Daca F este o primitiva a lui f pe I , atunci multimea tuturor primitivelor lui f este :

f x dx F x C

unde : C c c : I R, c x c
def

Primitive

Clasa a XII-a - Analiza


Partea I - Primitive

-3

1). O functie care admite primitive are proprietatea lui Darboux (proprietatea functiilor derivate).
2). O functie care nu are proprietatea lui Darboux , nu admite primitive .
3). Orice ffuunnccttiiee ccoonnttiinnuuaa f : I R , unde I R , admite primitive .
4). Daca f : I R si f I f x ; x I nnuu eessttee uunn iinntteerrvvaall , atunci f nu admite
primitive pe I .
5). Exista functii care aaddm
miitt pprriim
miittiivvee si nu sunt continue (discontinuitati de speta a doua) .
6). Daca doua functii f , g : I R admit primitive , atunci orice combinatie liniara a lor :

f g admit primitive , , R
si avem relatia :

f x g x dx f x dx g x dx

7). Daca dintre doua functii f , g : I R , uunnaa aaddm


miittee pprriim
miittiivvee si cceeaallaallttaa nnuu aaddm
miittee pprriim
miittiivvee ,
atunci functiile :

f g si f g

nu admit primitive .

Primitive

Clasa a XII-a - Analiza


Partea I - Primitive

-4

Fie f , g : I R , I R , doua functii care admit primitive pe I si


, atunci functiile f g si f admit primitive si au loc relatiile :
1).

f x g x dx f x dx g x dx ;

2).

f x dx f x dx ;

3).

f x dx f x dx C F x C

R, 0

unde C este multimea functiilor constante pe I si F este o primitiva a lui f .

Primitive

Clasa a XII-a - Analiza


Partea I - Primitive

-5

xR

1). dx x C
n 1

2). xn dx

x
C
n 1

3). xa dx

x C
a 1

4). a x dx

a C
ln a

n N, x R

a 1

a R, a 1, x 0,

a 0, a 1, x R

5).

1
dx ln x C
x

x R

6).

1
1
xa
dx ln
C
2
2a x a
x a

x R a, a

7).

1
1
x
dx arctg C
2
a
a
x a

x R, a 0

8). sin xdx cos x C

xR

9). cos xdx sin x C

xR

10).
11).

1
2

cos x
1
2

dx tgx C

x R 2k 1 / k Z
2

dx ctgx C

x R k / k Z

sin x

12). tgxdx ln cos x C

x R 2k 1 / k Z
2

13). ctgxdx ln sin x C

x R k / k Z

14).

1
dx ln x x2 a2 C
2
2
x a

x R, a 0

15).

1
dx ln x x2 a2 C
2
x a

x a, a 0

16).

1
x
dx

arcsin
C
2
2
a

a x

x a, a 0 .

Primitive

Clasa a XII-a - Analiza


Partea I - Primitive

-6

Sa se calculeze primitivele urmatoarelor functii :


1). f x x2 2 x 3 , x R ;
3). f x x

1
, x ;0 ;
x

5). f x

7). f x

1 4 x

1 1
; ;
2
2

1
2

sin x

cos x

1
x

, x 0; ;

4). f x a sin x b cos x


6). f x

, x

2). f x x

1
4 x

, xR ;

, x 2;2 ;

2


x

,
; 8). f x 2
0; ;
2
2

2
sin x cos x

, x 0;

1
, xR ;
2
x 4

10). f x

1
2
4x 1

11). f x 2x ex , x R ;

12). f x

1
, x 1;1 ;
2
x 1

13). f x

14). f x

9). f x

1
, x ;1 ;
2
x 1

15). f x x

2
x , x 0; ;

1
5
x

,
; ;
2
2
4 x 25

21). f x
23). f x

2
1
3
4 2 , x 0; ;
x x 3 x

17). f x
19). f x

x 2x

8 x

, x 2 2;2 2

3
1 cos x , x 0; ;

2
2
cos x

25). f x x3 2 x 4 , x R ;
27).

f x x5

29). f x

1
, x 0; ;
x

1
1
2 , x 0; ;
x 3 x

16). f x 2 x 3 x 45 x , x 0; ;

18). f x
20). f x

, xR ;

22). f x

1 9 x

, xR ;

1
, xR ;
2
2x 7
2
5 4 x ,
x 2;2 ;
2
4 x

24). f x x2 x , x R ;
26). f x xx 1x 2 , x R ;

28). f x 1 3 x2

, xR ;

x 1 x x 1 , x 0; ;
Primitive

Clasa a XII-a - Analiza


Partea I - Primitive

1 x
f x

30).

-7

, x 0; ;

1
32). f x 2 , x 0; ;
x

31).

f x x


f x x 2
x 1
2

33).

1 x2 2

, x 0; ;

, x 1;1 ;

x2 1 x2
1
34). f x
, x 1;1 .
4
1 x

Primitive