Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa A.V.4.

PROGRAMA ANALITIC
Vizat,
Consiliul Facultii de Silvicultur
din data de ..

Denumirea disciplinei
Codul
disciplinei

MANAGEMENTUL RISCURILOR

USVFSSLDDSDAVI30 Semestrul

Facultatea
Domeniul de licen
Specializarea

Silvicultur
Silvicultur
Silvicultur

Numr credite

Numrul orelor pe semestru/activiti 1


Total
SI
TC
AT
AA
28
14
14

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DD-n domeniu, DS-de specialitate, DC-complementar
Categoria de opionalitate a disciplinei: DO-obligatorie(impus), DA-opional(la alegere),
DL- facultativ (liber aleas)

Discipline anterioare

Obligatorii (condiionate)
Recomandate

DS
DA

Obiective
Familiarizarea studenilor cu prevederile cadrului legal n domeniul managementului riscului.
Studierea componentelor managementului riscului, a metodologiilor de clasificare i evaluare
a riscurilor i modaliti de utilizare a lor.
Dezvoltarea abilitilor de efectuare a analizei i evalurii riscului n baza celor mai bune
practici internaionale n domeniul managementului riscului.
Formarea deprinderilor de identificare, prioretizare i gestionare a riscurilor
CONINUT TIINIFIC (descriptori)
a. CURS (STUDIU INDIVIDUAL)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Natura riscului i a incertitudinii. Ce este riscul? Natura incertitudinii Natura riscului.


Clasificarea riscurilor.Costul riscului. Introducere n managementul riscului. Scurt
istoric Managementul riscului organizaional. Etapele procesului de management al
riscului
Evaluarea riscului - noiuni de baz. Matricea riscurilor. Harta riscurilor Evaluarea
riscului metode cantitative. Prognozarea pierderilor i daunelor viitoare. Calculul
probabilitilor elemente de baz. Distribuii de probabilitate. Simulri
Evaluarea expunerilor la risc ale patrimoniului. Tipuri de expuneri la risc ale bunurilor
de patrimoniu. Natura interselor n bunurile de patrimoniu. Metode de evaluare a
bunurilor de patrimoniu. Pierderile dependente de timp
Evaluarea expunerilor la risc ale resurselor umane. Tipuri de expuneri la risc ale
resurselor umane. Tehnici de evaluare a expunerilor la risc pentru resursele umane
Estimarea nevoilor de trai. Estimarea necesitilor de capital
Controlul riscului. Ce este controlul riscului? Lanul riscului. Tehnici de control al riscului
Finanarea riscului Reinerea riscului Transferul riscului prin asigurare Transferul
financiar al riscului fr asigurare
Organizarea activitilor de management al riscului. Politici i proceduri n

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2ore

1
SI Numr de ore alocat studiului individual, TC numr de ore alocat efecturii temelor de control, AA numr de ore alocat activitilor
aplicative asistate, AT numr de ore alocat activitilor tutoriale

managementul riscului. Dimensiunea i organizarea departamentului de management al


riscului. Managementul informaiei. Rapoartele de risc. Comunicarea riscului n exteriorul
organizaiei. Sistemele de alocare a costurilor

b. ACTIVITI ASISTATE
1.
2.

3.
4.
5.

Riscuri i hazarde. Noiuni i termeni utilizai n studierea fenomenelor extreme. Concept


i metodologie. Hazardele i evaluarea riscului. Clasificarea riscurilor i hazardelor;
Efectele hazardelor.
Regionalizri climatice, seismice, hidrologice i geomorfice ale riscurilor din Romnia
Legislaie cu privire la riscuri. Standarde i normative aplicate in Romnia. Riscurile i
hazardele din Romnia. Surse de risc care pot genera evenimente de insecuritate pentru
populaie i construcii. Fenomenle de risc natural i riscurile la care sunt supuse
construciile.
Hrile de risc. Cartografierea zonelor de risc. Gestionarea riscurilor induse de hazardele
specifice domeniului forestier
Definirea studiului de evaluare a riscului in contextul general al evaluarii impactului
asupra mediului. Acte normative care reglementeaza evaluarea impactului asupra mediului
prin studiu de evaluare a riscului
Domenii de analiza in elaborarea unui studiu de evaluare a riscului. Decizii care pot fi
luate in urma evaluarii impactului asupra mediului prin studiu de evaluare a riscului

Forma de evaluare: E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrri de control


- rspunsurile la examen/colocviu/lucrri practice
Stabilirea notei finale
- activiti aplicative asistate/laborator/lucrri practice etc.
(procentaje)
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control

3 ore
3 ore

3 ore
3 ore
2 ore

C
60
20
20

Bibliografie
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andrew W., The Three Ps of Total Risk Management, Februarie 1999, www.nabe.com
Anderson G., .a., On the Aggregation of Local Risk Models for Global Risk
Management, Aprilie2005, www.math.fsu.edu West Publishing Company,1984
Andreica Marin, Stoica Marcel, Luban Florica, Metode cantitative n management,
Editura Economic, Bucureti, 1998
Brsan-Piu N., Popescu I., Managementul riscului. Concepte, metode, aplicaii, Editura
Universitii Transilvania Braov, 2003
Carbonnier Jacques, La Practique de Risk Management, Paris, 1983
Colson Gerard, Gestion du Risque, E.A.A., Lille, 1994 1995
Coea Mircea, Nastovici Luminia, Evaluarea riscurilor Metode i tehnici de analiz la
nivel micro i macro economic, Editura Lux Libris, Braov, 1997

Lista materialelor didactice 1. PC , videoproiector


2. Plane, hri, planuri
necesare

Coordonator disciplin

Grad didactic, titlu, prenume, nume

CIORNEI IOAN

ef lucrri, drd. ing.

Semntura