Sunteți pe pagina 1din 4

.

SI
,
O
La inceputul
anilor 50, Bill Haley,
ini,ial interpret
de
muzica country, a
inceput sa cante
rhythm and blues.
Oar foarte repede a
elaborat o muzica de
tip nou care a
zguduit America. Se
numea rock 'n 'roll.

O
Stilul interpretativ ~i mi~carea
scenica a lui Elvis
Presley au indignat
genera,iile
mai
varstnice. Era considerat ordinar ,
satanic ~i
dezgustator.
Tinerii
americani insa il
adorau. D'upa primul
"~ sau sla
, g ar ,
ct Heartbreak
Hotel, a

'Josnic, malefic ~i subversiv" a fost eticheta pusii rock 'n


'roUului de America albii. Dar
aceastii muzicii cu riidiicini
istorice adanci a cucerit tineretu~ ~i deceniile urmiitoare, au
dovedit cii aceastii muzicii nu
a fost o modii treciitoare.

devenit ..regele
'n .rollului".

rock
c

ock 'n 'rollul amestec~ elemente ale ~ r


culturii europene $i africane, $i nu putea
s~ se nasc~ nic~ieri altundeva decat in
Statele Unite. Deja In secolele XVII-XVIII
influentat reciproc, au modificat-o una pe
coloni$tii europeni emigrau In America,
cealal~: toate Incerc~rile de a le separa,
aducand cu ei muzica $i instrumentele lor
muzicale. Negrii adu$i ca sclavi din Africa $i-au n~scute din prejudec~ti, In urma protestelor cateoda~ cu sprijinullegii -au fost inutile. Din
p~strat $i ei muzica lor traditional~, dar fiindule interzis~ folosirea instrumentelor muzicale aceas~ interactiune s-au n~scut ragtime-ul,
jazzul, westem-swingul, Si bluesul.. Cu timpul
native, au dus mai departe mo$tenirea in
cantecele $i dansurile lor. jn secolele bluesul cantat In statele din sud a ap~rut Si In
urm~toare muzicile celor. dou~ culturi s-au orasele din nord. O da~ cu transformarea lui a
O

Rock

'n 'rollul

se

poate interpreta
nu
numai la chitara,
cum a demonstrat
Jerry Lee Lewis. Cu
interpretarea
lui
acrobatica la pian a
cucerit America.
Primul sau succes,
avand titlul Whole
Lotto Shokin' Goin'
On a fost interzis de
mai multe posturi de
radio, deoarece era
considerat
grosolan
~i dezgustator.

~
""16
."
0
~
"-

ap~rut rhythm and bluesul cu o tonalitate mai


urban~ -"p~rintele" rock 'n 'rollului.
O clienteli
sub douizeci
de ani
Atat jazzul sibluesul clt Si rhythm and bluesul,
erau muzic~ de esenta neagra, care nu-i
atragea pe albi. Adev~rul este c~ nici nu aveau
cum s~ le asculte deoarece dup~ p~rerea
directorilor din industria de discuri, nu erau
potrivite pentru lansarea pe piata.
Dup~ al doilea razboi mondial a ap~rut 1ns~
un grup social bine determinat -al celor sub
dou~zeci de ani (cuvantul teenager se refera la
cei cu varsta cuprins~ Intre 13-19 ani, deoarece
numerele de la 13 la 19 In englez~ se tennina
cu silaba teen). cand acesti tineri s-au s~turat
de muzica p~rintilor lor Si s-au apucat s~
cumpere discuri de rhythm and blues, Si
firmele produc~toare si-au pierdut inhibitiile Si
au Inceput s~ sprijine muzicienii de culoare. La
Inceputurile anilor 50 Muddy Waters, Ray
Charles, Drifters Si alte staruri ale bluesului Si
ale rhythm and bluesului au devenit concurenti
reali ai lui Eddie Fisher, Perry Coma Si ai altar
can~reti albi imaculati "puSi la patru ace".
Au ap~rut apai Si cativa albi care au Inceput
s~ cante rhythm and blues, printre care un
235

ASCENSIUNEA

ROCKULUI

$1 POPULUI

O Rock 'n 'rol'ul


s-a nascut in
America, ~i in primii
sai ani s-au lansat
to,i ..uria~ii" acestui
gen muzical ca de
exemplu Little
Richard.

O parin~ii
strambau din nas,
dar "teenagers",
grupul social format
dupa cel de-al doilea
razboi mondial,
tinerii sub 20 de ani,
dansau rock 'n 'rollul
cu dezinvoltura.
O
Detroit este un
ora~ renumit pentru
produc1ia de autovehicule, considerat a
fi ..ora~ul ma~inilor"

interpret de muzica .country, pe nume Bill


Haley. A inregistrat pe disc. 2-3 r&b mai vechi,
iar in 1953 a lansat pe piata lnregistrarea cu
titlul Crazy Man Crazy.
Se naste
rock'n'roll-ul
A
.
In anul urmator a aparut continuarea lui
Thirteen Women, iar pe partea B a discului o
melodie cu titlul Rock Around the Clock.
Ulterior a aparut Shake, Rattle and Roll,
Mambo Rock ~i Birth of the Boogie. Contrar
titlului, nu cu aceasta melodie s-a nascut
"boogie"-ul.
Cum cilnta Muddy
Waters:
"rhythm and bluesul are un copil, se cheama
rock 'n 'roll".
Piesa Rock Around the Clock a fost interpretata !ji In f1lmul Blackboardjungle. Tineretul
american !ji cel britanic se lnghesuia In salile de
cinema, ~i s-au petrecut scene nemaivazute
pilruI atunci: adolescentii au smuls scaunele
din podea ca sa aiba loc sa danseze. in mai
1954 discul a intrat In topul american, iar la 9
iulie a ajuns pe primul loc ~i a ramas acolo 7
saptamani. Acesta a fost discul cu cea mai
mare vilnzare din toate timpurile. Tinerii

(Motor Town) din


America. De aici ~iau primit numele Motown
-in 1960
atat o muzic3 nou3,
cat ~i o firm3 de discuri care a prezentat
lumii staruri noi printre ele forma1ia
::1
Supremes.
"
It

adorau muzica Iui Haley ~i au fost surprin~i sa


afle despre c:1ntaretca era scund ~i 1ndesat~i
se apropia de v:1rstade 30 de ani.
Dintre muzicienii rock Haley a fost primuI
care In 1957a facut un turneu In Anglia. C:1nd
a ajuns pe aeroportullondonez timp de 20 de
minute nu s-a putut elibera de masafanilor, iar
spectatorii de la concertuI de deschidere s-au
comportat at:1t de dezlantuit 1nc:1t in
parlamentuI britanic a fost ceruta interzicerea
prin lege a rock 'n 'rollului. CarieraIui Haley a

intrat In declin. inregistrarile Iui nu au mai


ajuns in top, dar totu~i paruI la moartea Iui in
1981 a vindut in total 60 milioane de discuri iar
IocuI Iui intre starurile muzicii rock nu a fost
contestat de nimeni.
Clasicii
rockului
Alte staruri ale rockului timpuriu au fost Little
Richard, care a cintat Rock Around the Clock
cu Bill Haley, Fats Domino, interpret de
rhythm and bluesu ~i Jerry Lee Lewis. in 1956
Lewis a plecat la Memphis unde a lnregistrat
cintecuI cu titluI Whole Lotta Shakin' Coin' On.
Acest cintec este considerat azi o piesa clasica
a muzicii rock, dar atunci majoritatea posturilor
de radio au interzis-o considerand-o prea
vulgara!
Cu atributuI "vulgar" a fost deseori etichetat
~i tanaruI care scosese primuI disc democu un
an inaintea Inregistrarii Iui Bill Haley cu Rock
Around the Clock. Trei ani mai tarziu, in martie
1956, acest tanar a ajuns pe prima pagina a
ziarelor cu un cintec intrat in top, Heartbreak
Hotel. in Iuna urmatoare, 40 de milioane de
oameni au urmarit interpretarea acestui cintec
pe ecranele televizoarelor. America tanara a
fost cucerit:l. Generatiile mai inaintate nu se
zgirceau cu epitete ca: "josnic ~i satanic", "netrebnic urlator", "infamia mobila a speciei umaO

Contrar

Beatles-ilor,
...,

membrii

forma~iei
al rock 'n

'rollului britanic. Car tonalitatea


lor cruda a
rezistat timpului ~i este populara ~i dupa trei
decenii ~i jumatate.

236

ravnitul lac Intai In top concurau cu staruri ca


Buddy Holly, Eddie Cochrane, Ray Charles,
Gene Vincent, Everly Brothers, Sam Cooke,
Danny and the Juniors, Brenda Lee ~i alte
cateva duzine de can~reti.
Tonalita,i
noi
La Inceputul anilor 60 lumea rockului a inregistrat o noua:senzatie:toa~ America ~i Europa
dansa pe melodiile lui Chubby Checker The
Twist ~i Let's Twist Again. Tot In aceas~
perioada:a pomit "Motown"-ul, o tonalitate din
Detroit, capitala americana: a industriei
automobilelor. Aceas~ muzica:a cucerit rapid
topurile. Peste noapte au devenit renurniti
Supremes, Marvin Gaye, Smokey Robinson,
Miracles, Mary Wells ~i "micutul" Stevie
Wonder. Diana Ross, solista Supremes-ului ~i

Un an mai tirziu bateristul Best a fost 1nlocuit cu Ringo Starr. Formatia a 1nregistrat
cintecul Love Me Do care in octombrle 1962 a
intrat in topul ~Iaga:relor. Piesele urma:toare Please Please Me, She Loves You, I Want to Hold
Your Hand ~i inca: citeva ~Iaga:re, au ajuns
imediat dupa: aparltie in fruntea topurilor diri
Marea Brltanie, ~i Statele Unite.
in februarie 1964 pe aeroportul din New
York rnai multe mil de fete primeau tipind
"Fab Four"-ul, Cadrila Magica:. Ei erau cei rnai
marl stele ale anilor 60, filnd forrnatia cu cele
rnai multe succese ale tutUror timpurilor: in
toate lumea s-au vindut peste un rniliard de
diScurl cu cintecele lor.
Conform influentei reviste de rock Rolling
Stone in tonalitatea beatle~ilor s-au unificat
"...Chuck Berry ~i Little Richard, ElviS ~i

O Forma'ia The
Who i~i termina concertele cu zdrobirea
instrumentelor muzicale. parin,ii aveau
oroare de ei, dar
tinerii ii idolatrizau.

ne", "nebun cu par uleios.,cu cantecemurdare;


farn viitor" $i "depravatorul tineretului american". Acest tanar era Elvis Presley.
Dar Elvis a devenit regele rock 'n 'rollului.
Printre melodiile lui de succesmulte sunt piese O in anii 60 cel
clasice ale rockului, ca de exemplu: Jailhouse mai renumit articol
Rock, Hound Dog, All Shook up dar rnman de export britanic
memorabile $i cintecele sentimentale ca Love era desigur muzica
Me Tender sau Can't Help Falling in Love. forma,iei The
Beatles.
Oamenii se 1mbulzeaula fllmele lui. cand a
murit In 1977 multi au simtit ca s-a Incheiat o
mare epoca a rock 'n 'rollului $i aceasta Stevie Wonder au ramas maj multe decenii
uria~ii genului -chiar ~i In sensullncasilrilor.
senzatien-au avut-o numai cei care erau tineri
In anii 50-60,ci $i copiii lor.
Rockul
britanic
in primii ani pe ambele maluri ale OceanuLa douil saptamani dupil aparitia primului disc
lui Atlantic mirajul rock 'n 'rollului era dominat
de interpretii americani. Este adevarat ca al formatiei Supremes, patru tineri englezi stelele locale din Marea Britanie vindeau mai John Lennon, Paul McCartney, George
multe discuri, ca de exemplu Tommy Steele, Harrison ~i Pete Best au alciltuit o formar;ie cu
Cliff Richard sau Marty Wilde, dar nu s-au numele The Beatles, ~i au primit un contract
permanent la Cavern Club In Liverpool.
descurcat deloc In America unde pentru mult

rockabilly,
formatiile
doo-wop,
manuirea
armoniei vocale a formatiilor Everly Brothers ~i
Beach Boys cat, ~i romantismul lui Buddy
Holly ~i a trupei de fete Phil Spector".
The Beatles au fost urmati de un ~ir de
staruri din Liverpool
ca Jerry and the
Pacemakers, Freddy and the Dreamers, Billy J .
Kramer and the Dakotas, CilIa Black. Muzica
rock britanica a preluat conducerea: cantecele
formatiilor Rolling Stones, Yardbirds, Hollies,

O La sfar~itul anilor
60 la moda era psihedelia -culori
aprinse, o muzica de
..dilatare a con~tiin,ei" -~i cultul
drogurilor.
Din
pacate moartea mai
multor mari muzicieni a fost cauzata
de droguri, printre ei
~i Jimi Hendrix.

O Prin apari,iile
sale neobi~nuite
David Bowie uluia ~i
provoca -aparand
pe scena cateodata
in costume feminine,
cu par lung ~i fa,a
colorata, jar alteori
in costumele cele
mai tradi,ionale.

XJ
It
::@
~
0.

237

ASCENSIUNEA

ROCKULUI

$1 POPULUI

Punkul a fast

sincer, "anti" in
toate, ~i a produs
staruri ca Johnny
Rotten.

]
&
~
~
]
&

O
Muzica de azi se
asociaza ~i cu imagini fascinante.
Videoclipul
Thriller al
lui Michael Jackson
dureaza 14 minute,
a costat peste 1 milion de dolari ~i a
fost propus ~i pentru
premiul Oscar.

27 de ani. Din fonnatiile inovatoare foarte


multe s-au dezmembrat. Muzica lor Insa
traie~te In Inregistrari, iar rock 'n 'rollul este ~i
azi O fo~ determinanta 1:n muzica de toate
zilele.
Muzica pop nu are un stil propriu, folose~te
elemente din folk, soul, country and western
pentru a fi cat mai vandabila.
Soli~tii muzicii pop ~i rock" vin ~i pleaca,
unii dupa un succes de r:1sunet sunt uitati 1:n
scurt timp, altii se imprima 1:nCOfi$tiinta publicului ~i fac o carier:1 de durata.
Este destul sa arunci o privire 1:n topuri
pentru a constata cate stiluri convietuiesc
Impreuna. intr-o saptamana pe locul unu se
afla o balada rornantica a lui Mariah Carey 1:n
cealalta saptamana Take That, Michael Jackson:
-

Searchers, Kinks ~i a altora ocupau pozitii de


frunte 10 topurile de pe cele dou:l maluri ale
Atlanticului.
Sfar~itul
unei
epoci
in 1970 Beatles s-a dezmembrat, membrii lui
au Imbrati~at cariere solo. Toti au editat albume 1otr-un tiraj mare, dar contrar zvonurilor
lansate, nu au mai dat nici un concert
Impreuna. John Lennon a fast Impu~at In New
York
In anul 1980. A$a cum trei ani mai
devreme moartea lui Presley a Insernnat pentru
a generatie sfa~itul unei epoci, membrii
aceleia~i generatii au simtit din nou ceva
aseman:ltor.
.
O mare parte a succesului formatiei The L
Beatles se datora faptului c:l piesele romantice

Structura fonnatiilor rock actuale cuprinde


una sau dou~ chita:ri electrice, o chitara bas,
deseori un instrument cu claviatur~ ~i
cateodata:unul sau mai multe instrumente de
suflat -de
exemplu saxofon. Cu ajutorul
tehnicii avansate de studio, cat ~i electronicii
scenice, formatiile pot obtine o sumedenie de
tonalit~ti ~i efecte acusticeatat la Inregistrari cat
In concerte. The Beatles s-au folosit printre
! primii de acesteposibilit~ti.
-0

Rockul

progresiv

Aceast~ muzic~ rock complicat~ este deseori


j denumita: "progresiv~" ~i este destinata: mai
~ mult audierii decat dansului. Pink Floyd,
Genesis ~i alte formatii rock progresive
O
Muzica
ca sursa de venituri:
in 1985 multe
Inregistreaz~o muzic~ dramatic~ cu efect raSstaruri pop ~i rock au participat la concertul
colitor, realizata:impecabil din punct de vedere
Live Aid transmis in intreaga lume. incasarile
tehnic, iar concertele lor sunt productii
de peste SO milioane de dolari au fost destifascinante utilizand un spectru larg de efecte
nate ajutorarii infometa~ilor
din Africa.
acustice~i de lumin~.
Alte fonnatii, ca de exemplu Cream,din anii
~i mai melodioase puteau fi ascultate de
'60, nu interpretau O muzic~ foarte complicata:,
p~rinti,
In timp
ce copiii
dansau pe
mai mult l~i etalau talentul sclipitor de instrucompozitiile mai ritmat~ ~imai zgomotoase.
menti~ti In improvizatii lungi ~i zgomotoase.
Concomitent cu Beatles, o al~ forn1atie a
Din acestgen s-a format curentul heavy metal,
cucerit un renume mondial -ce-i drept cu mai
bazandu-se pe sunetul chitarei electrice, cel
putirul aprobare a p~rintilor -grupul
englez,
mai bun exemplu fiind fonnatia Led Zeppelin.
Rolling Stones. Ei s-au forn1at In 1962 ~i d~deau
concerte ~i peste trei decenii ~i jum~tate.
Pentru multi tineri sonoritatea lor dur~,
"depravata" Insemna rock 'n 'rollul. Nu putini
aveau o pozitie identic~ fat~ de muzica
formatiei The Who -forn1atia alc~tuita In 1962
din Roger Daltrey, Pete Townshend ~i John
Entwistle avand la baterie pe dezl~ntuitul Keith
Moon. Eruptiile lor pe scen~ erau la fel de
revol~toare pentru p~rinti ca ~i scandalurile lor
In afara scenei.
238

Punk
Punk rockul a fost o alta: directie de manifestare,mai ~impl~ ~i mai directa:,dar la fel de .
zgomotoasa. Fonnatii. de punk legendare ca ,
Clash, sau Sex Pistols au avut o popularitate
uria~aIn cindul tinerilor -~i o nepopularitate ~
la fel de mare In cindul parintilor.
Multi din pionierii ~i stelele rockului au
decedat. Cel mai mare virtuoz al chitarei
electrice de blues, Jimi Hendrix, a trait numai

sau sora lui, Janet, pentru ca $i ei s:l fie schimbati de un rapper de culoare, care este eliminat
de Blur. Stelelor muzicii pop sau rock actuale
nu le ajunge s:l cante bine sau s:l fie virtuozi ai
chitarei. Videoclipurile au devenit importante,
obligandu-le s:l fie spectaculoase. Nu este
intampl:ltor c:l starurui ca Michael Jackson $i
Madonna sunt dansatori profesioni$ti. Costurile
videoclipurilor erau la inceput de cateva mii de
dolari, azi pot depa$i milionul -dar $i aceste
costuri sunt achitate cu amabilitate de marii
moguli ai industriei de divertisment, deoarece
ei $tiu c:l $i muzica este o afacere uria$:l.

Megastarurile

asemanatoare

sunt renumite atat datorita


stilului lor de via1a.

Madonnei

muzicii

lor. cat ~I

A
A
Arta ~i omul 78 -CE ESTE NOU IN MUZICA POP? ~tiinta ~i tehnologie 26 -INREGISTRAREA SUNETELOR

S-ar putea să vă placă și