Sunteți pe pagina 1din 22

Anexa 8 Model de Contract de Finanare

CONTRACT DE FINANARE
Nr.
/
2014
privind acordarea finanrii nerambursabile pentru implementarea proiectului
....................
Programului Ro 02 Biodiversitate i Servicii ale Ecosistemelor din cadrul Ministerului Mediului i
Schimbrilor Climatice finanat prin Mecanismul Financiar al Spaiului Economic Financiar 20092014
ncheiat ntre:
1. Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice, cu sediul n B-dul Libertii, nr. 12, sector 5,
Bucureti, tel. .................., fax ..................., cod de nregistrare fiscal 16335444, prin Serviciul
Unitatea Dezvoltare Durabil i Politici Publice, Compartimentul Asisten Mecanism Financiar
SEE, n calitate de Operator de Program pentru Biodiversitate i Servicii ale Ecosistemelor,
finanat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, reprezentat legal de ......................., n funcia
de ............................, pe de o parte,
i
2. .........................................., cu sediul n ................, Str. ................ nr. ...., cod potal
.................., jude .............., tel nr. ................., fax .............., cod fiscal ................., reprezentat
legal prin ........................., n funcia de ...................., denumit n continuare Beneficiar, pe de
alt parte.
Prile au convenit la ncheierea prezentului Contract de finanare (denumit n continuare
Contract) n baza Raportului Comitetului de Selecie nr. ..................................../2014, aferent
Apelului de Proiecte nr 1/2014, n urmtoarele condiii:
CAPITOLUL 1 OBIECTUL CONTRACTULUI I DOCUMENTELE ANEXATE
Art.1.1 Obiectul acestui contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile, de ctre
Operatorul
de
Program
pentru
implementarea
Proiectului
... din cadrul Programului Ro
02 Biodiversitate i Servicii ale Ecosistemelor, finanat prin Mecanismului Financiar SEE 20092014.
Art. 1.2 Promotorului de proiect i se acord finanarea nerambursabil n termenii i condiiile
stabilite n prezentul Contract i n anexele care fac parte integrant din acesta, denumit n
continuare Contract, elaborat n conformitate cu prevederile Regulamentului i a legislaiei
naionale aplicabile, pe care Promotorul de proiect declar c le cunoate i le accept.
Art. 1.3 Documentele Anex care fac parte din prezentul contract sunt:
a) cererea de finanare/propunerea de proiect, aprobat cu clarificrile din perioada de
evaluare i selecie;
b) bugetul aferent cererii de finanare;
c) planul de publicitate, completat n conformitate cu Anexa 4 la Regulamentul de
implementare a Mecanismelor Financiare SEE 2009-2014;

d) acordul de parteneriat.
Art. 1.4 Promotorul de proiect accept finanarea nerambursabil i se oblig s deruleze
Proiectul pe propria sa rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul
Contract i cu legislaia naional i european aplicabil.
CAPITOLUL 2 DURATA CONTRACTULUI
Art. 2.1 Durata prezentului contract se ntinde pe toat perioada de implementare a proiectului
dar nu poate depi perioada de eligibilitate a cheltuielilor.
Art. 2.2 Perioada de implementare a Proiectului este de ..... cu ncepere din ziua urmtoare celei
n care contractul este semnat de ambele pri i se ncheie la data de ..........., dar nu mai trziu
de 30 Aprilie 2016.
Art. 2.3 Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se ntinde pe toat perioada de implementare a
proiectului i se ncheie la 30 de zile dup data de finalizare a implementrii.
Art. 2.4 Activitile proiectului trebuie realizate i finalizate n cadrul duratei de implementare a
proiectului i cheltuielile trebuie s fie efectuate n cadrul duratei de implementare a proiectului
aa cum este aceasta stabilit la Articolul 2.1.
Art. 2.5 n timpul i dup expirarea perioadei de implementare a proiectului, Promotorul de
proiect are obligaia de a pstra i de a pune fr ntrziere la dispoziia Operatorului de
Program, Punctului Naional de Contact (Ministerul Fondurilor Europene), Oficiului
Mecanismului Financiar (OMF), Consiliului Auditorilor statelor AELS / Biroului Auditorului
General al Norvegiei, Autoritii de Certificare i Plat (ACP), Unitatea Central de Armonizare
pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), Comitetului Mecanismului Financiar (CMF) i oricrui alt
organism abilitat de a efectua activiti de monitorizare, audit, evaluare, verificare asupra
modului de utilizare a finanrii acordate din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, precum i
organismelor abilitate de a efectua activiti de control pe teritoriul Romniei, toate
documentele aferente Proiectului, atta timp ct contractul produce efecte dar nu mai puin de
5 ani de la data aprobrii Raportului Final al proiectului de ctre Operatorul de Program.
Art. 2.6 n cazul proiectelor ce implic investiii imobiliare, renovri / reparaii capitale sau
curente ale imobilelor sau achizitii integrale de echipamente conform prevederilor art. 7.3.1 lit.
c) din Regulament, perioada de pstrare a documentelor ulterior ncheierii perioadei de
implementare a proiectului este de 5 ani.
Art. 2.7 Promotorul de proiect are obligaia de a nu nstrina, nchiria, pune sub ipotec / gaj sau
cesiona sub nici o form activele fixe, echipamentele i materialele achiziionate n cadrul
proiectului, care se supun prevederilor art. 7.3.1 lit. c) din Regulament, n perioada de
implementare a proiectului i pe o perioada de 5 ani, de la data finalizrii acestuia.
Art. 2.8 mplinirea termenului de la art. 2.1. nu-l exonereaz pe Promotorul de proiect sau pe
reprezentanii acestuia de respectarea obligaiilor rezultnd din aplicarea clauzelor contractuale.

CAPITOLUL 3 VALOAREA CONTRACTULUI


Art. 3.1 Valoarea total eligibil1 a Proiectului ce face obiectul finanrii este de maxim .... RON
(n litere), respectiv maxim ...... Euro (n litere), calculat la cursul de schimb InforEuro de la data
semnrii contractului, din care:
a) Valoarea eligibil nerambursabil este de maxim ........ RON (..), respectiv de maximum ...
Euro (...), reprezentnd o rat de ..% din valoarea total eligibil a proiectului;
b) Valoarea contribuiei private eligibile a Promotorului de proiect este de maximum .... RON (..
lei), respectiv de maximum .. Euro (.. euro), reprezentnd ...% din valoarea total eligibil a
proiectului.
dup cum urmeaz:
Valoarea
Contribuia
Valoarea Valoarea
Valoarea
Valoarea Valoarea eligibil
eligibil
Promotorului de
total a
total
neeligibil
eligibil
nerambursabil nerambursabil
Proiect la
proiectului eligibil a
inclusiv
nerambursabil
din SEE
din bugetul valoarea eligibil
Lei
Proiectului
TVA
naional
a proiectului
1 = 2 +7 2 = 3+6
3=4+5
4
5
6
7

Art. 3.2 Operatorul de Program se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil de maxim ..


RON (...), respectiv de maximum ... Euro (...), corespunztor unei rate de finanare de ..%,
reprezentnd valoarea eligibil nerambursabil a proiectului.
Art. 3.3 Valoarea eligibil nerambursabil acordat din grant, aprobat prin prezentul Contract
nu poate fi modificat n sensul majorrii.
Art. 3.4 n cazul n care valoarea total a proiectului i implicit valoarea eligibil a acestuia crete
fa de valoarea convenit prin prezentul contract de finanare, diferena rezultat fa de
finanarea nerambursabil maxim menionat la Art.3.2. este suportat n ntregime de
Promotorul de proiect.
Art. 3.5 n cazul n care la sfritul Proiectului, valoarea total solicitat spre rambursare este mai
mic dect valoarea eligibil nerambursabil, suma nerambursabil acordat se va reduce
corespunztor.
Art. 3.6 Promotorul de proiect are obligaia s notifice Operatorului de Program, modificrile
capitolelor bugetare din cadrul bugetului proiectului cu cel puin 5 zile lucratoare nainte.
Art. 3.7 n cazul n care modificrile capitolelor bugetare nu afecteaz obiectivul contractului /
proiectului, iar impactul financiar se limiteaz la transferul de maxim 10% din suma alocat
iniial pentru o linie bugetar de cheltuieli eligibile, n cadrul altor capitole bugetare de cheltuieli
eligibile nu este necesar ncheierea unui act adiional fiind suficient simpla notificare a
Operatorului de Program.

Valoarea total eligibl va conine TVA doar n situaia n care TVA nu este recuperabil
3

Art. 3.8 n cazul n care Operatorul de Program consider nejustificate modificrile respective,
are obligaia s notifice n 10 zile lucrtoare Promotorul de proiect n aceast privin i n
vederea soluionrii situaiei respective.
Art. 3.9 n cazul n care realocarea bugetar depeste 10% din suma alocat iniial pentru o linie
bugetar, Promotorul de proiect solicit aprobarea Operatorului de Program, fiind necesar
ncheierea unui act adiional pentru operarea modificrilor.
CAPITOLUL 4 ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
Art. 4.1 Prile convin i neleg c sunt eligibile acele cheltuieli care ndeplinesc urmtoarele
criterii:
a) sunt prevzute n Cererea de finanare aprobat;
b) sunt suportate efectiv de ctre Promotorul de proiect i/sau de Partenerii de proiect;
c) sunt efectuate n perioada de eligibilitate a cheltuielilor aa cum este prevzut la Art. 2.3
din prezentul contract de finanare;
d) sunt n conformitate cu obiectul contractului de finanare i sunt menionate n bugetul
detaliat al proiectului;
e) sunt justificate, proporionale i necesare pentru implementarea proiectului;
f) sunt folosite exclusiv n scopul realizrii obiectivului(lor) proiectului i rezultatelor
ateptate, n concordan cu principiile economiei, eficienei i eficacitii;
g) sunt identificabile i verificabile, n special prin nregistrarea / nregistrrile contabile ale
Promotorului de proiect i sunt stabilite n conformitate cu normele contabile aplicabile
i n conformitate cu principiile contabile general acceptate;
h) sunt conforme cu cerinele legislaiei fiscale i naionale aplicabile.
Art. 4.2 Cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate de ctre Promotorul de proiect atunci
cnd au fost facturate i pltite integral, iar echipamentele / bunurile livrate i puse n funciune
sau serviciile / lucrrile au fost efectuate.
Art. 4.3 Cheltuielile efectuate dup data de finalizare a proiectului, nu vor fi considerate eligibile.
Art. 4.4 n cazuri excepionale, cheltuielile aferente facturilor emise n ultima lun a eligibilitii
sunt considerate ca fiind eligibile, n cazul n care sunt pltite n termen de 30 de zile de la data
final a eligibilitii.
Art. 4.5 Preul de achiziie al echipamentelor, noi sau second hand, procurate n cadrul
contractului, se consider eligibil n funcie de prevederile contabile aplicate privind amortizarea
n cazul Promotorului de Proiect. Doar rata de amortizare a echipamentelor corespunztoare
duratei proiectului i frecvenei de utillizare real n cadrul proiectului poatefi luat n
considerare de ctre Operatorul de Program n vederea stabilirii eligibilitii cheltuielilor. n mod
excepional, ntreg preul de achiziie al echipamentelor noi sau second hand va fi eligibil n
cadrul proiectelor n care echipamentele sunt instalate i funcionale la finalul proiectului i
utilizarea echipamentelor ncepe dup finalizarea perioadei de implementare a proiectului si/sau
4

n cazurile n care utilizarea echipamentelor dup finalizarea proiectului se limiteaz la


activitile care sunt n conformitate cu obiectivele proiectului. n acest caz, Promotorul de
proiect are obligaia de a asigura respectivele echipamente pentru o perioad de 5 ani dup
ncheierea implementrii proiectului.
Art. 4.6 Cheltuielile cu taxa pe valoarea adugat (TVA) nerecuperabil sunt considerate
cheltuieli eligibile.
Art. 4.7 Promotorul de proiect are obligaia s i prevad n buget sumele necesare i rspunde
de plata cheltuielilor neeligibile.
CAPITOLUL 5 VERIFICAREA CHELTUIELILOR
Art. 5.1 Pentru verificarea cheltuielilor efectuate, Promotorul de proiect va depune la sediul
Operatorul de Program, odat cu raportul intermediar de progres (transmis n formatul anexat
prezentului contract) dosarele de achiziii publice i documentele justificative aferente
cheltuielilor detaliate n cadrul raportului intermediar de progres transmis precum i raportul de
audit n situaiile n care este necesar.
Art. 5.2 Promotorul de proiect va prezenta toate documentele justificative solicitate n copie, pe
suport de hrtie sau electronic, cu meniunea conform cu originalul, semnate i tampilate de
ctre reprezentatul legal sau certificate cu semntur electronic.
Art. 5.3 Facturile care vor constitui documente justificative, vor fi emise de ctre furnizori /
prestatori pe numele Promotorului de proiect sau al partenerilor care beneficiaz de finanarea
nerambursabil. Acestea vor fi tampilate cu urmtoarele: bun de plat pentru suma de.;
certific n privina realitii, regularitii i legalitii; finanat din fonduri SEE, conform
contract nr..
Art. 5.4 Toate documentele justificative emise ntr-o alt limb dect limba romn / englez se
vor prezenta nsoite de traducerea acestora n limba romn / englez, efectuat de ctre un
traductor autorizat, asumat prin semntur i tampil.
Art. 5.5 Pentru toate proiectele care depesc o valoare de 250.000 Euro a grantului acordat se
va efectua un audit final de ctre un auditor independent. Costurile aferente auditului final vor fi
suportate de ctre Operatorul de Program. Auditul va verifica raportul financiar final, incluznd
toate cheltuielile eligibile i achiziiile efectuate de ctre Promotorii i Partenerii de proiect.
Art. 5.6 Promotorul de proiect va ncheia contracte pentru servicii de audit doar pentru acele
proiecte care se ntind pe o durat mai mare de un an de zile.
Art. 5.7 n vederea verificrii eligibilitii cheltuielilor efectuate de ctre partenerii de proiect din
statele donatoare, Promotorul de proiect va considera suficient raportul unei Auditor autorizat i
independent, primit din partea partenerilor care s confirme urmtoarele:
a) Cheltuielile efectuate n cadrul proiectului sunt n conformitate cu Regulamentul de
Implementare al Granturilor SEE i a granturilor efectuate n cadrul proiectului.
5

b) Cheltuielile efectuate n cadrul proiectului sunt n conformitate cu legislaia naional i


practicile contabile din rile donatoare.
CAPITOLUL 6 - MODALITATEA DE PLAT
Art. 6.1 Operatorul de program efectueaz plile ctre Promotorul de proiect conform
prevederilor din Regulament, Acordul de Program i Acordul de Implementare a Programului.
Acestea vor lua forma de avans, pli intermediare i plata soldului final.
Art. 6.2 Plata ctre Promotorul de proiect se face cu respectarea legislaiei naionale aplicabile n
domeniu (Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 23/2013 i normele de aplicare).
Art. 6.3 Operatorul de Program acord Promotorului de proiect, un avans de maxim 30% din
valoarea eligibil nerambursabil a proiectului n termen de maxim 30 de zile de la semnarea
prezentului Contract.
Art. 6.4 Operatorul de Program poate reine pn la 10% din valoarea total eligibil
nerambursabil a proiectului pentru plata soldului final, care va fi pltit n termen de 15 zile
lucrtoare de la aprobarea raportului final al proiectului.
Art. 6.5 Plata avansului se efectueaz de ctre Operatorul de Program, n lei, n urmtorul cont:
a) cod IBAN:
...
b) titular cont:

...........

c) denumirea/adresa Trezoreriei/Banc comercial: ......


CAPITOLUL 7 - COSTURI INDIRECTE
Art. 7.1 Promotorii de proiect si Patenerii pot inlcude costurile indirecte in bugetul proiectului.
Costurile indirecte sunt n totalitate costuri eligibile care nu pot fi identificate de ctre
Promotorul proiectului i / sau partenerul de proiect ca fiind atribuite n mod direct proiectului,
dar care pot fi identificate i justificate n sistemul contabil ca fiind suportate n relaie direct cu
costurile eligibile directe atribuite proiectului. Acestea nu includ toate costurile eligibile directe.
Costurile indirecte ale proiectului reprezint o repartizare corect a cheltuielilor indirecte
generale ale Promotorului Proiectului sau partenerului de proiect. Acestea pot fi identificate
conform urmtoarelor metode:
a) bazate pe costurile reale indirecte pentru acei Promotori ai Proiectului i partenerii de proiect
care au un sistem de contabilitate analitic pentru a identifica costurile indirecte, , aa cum este
indicat mai sus direct atribuite proiectului, care pot fi identificate i justificate de sistemul
contabil al Promotorului si / sau partenerilor de proiect, ca fiind n legtur direct cu cheltuielile
eligibile directe i atribuite proiectului.

b) un Promotor de Proiect i partenerii de proiect pot opta pentru o rat fix de pn la 10% din
totalul costurilor directe eligibile, excluznd costurile sale directe eligibile pentru subcontractare
i costurile resurselor puse la dispoziie de ctre teri care nu sunt folosite la sediul Promotorul
Proiectului. Urmtoarea formul poate fi folosit pentru calcularea cheltuielilor indirecte:
Numrul angajailor pe proiect / Numrul total al angajailor x 100 = X %.
Bazat pe moteoda de calcul folosit, totalul costurilor indirecte este n sum de .. RON.
Art. 7.2 Costurile indirecte nu sunt considerate eligibile, dac Promotorul de proiect primete
finanare pentru acestea din alt surs.

CAPITOLUL 8 - RESPONSABILITILE PRILOR.


A. Responsabilitile Operatorului de Program
Art. 8.1 Operatorul de Program are obligaia s respecte valorile democratice, prevederile
constituionale, principiile transversale i temele orizontale pe tot parcursul implementrii
proiectului
Art. 8.2 Operatorul de Program se asigur de faptul c proiectul contribuie la obiectivele globale
ale Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, la rezultatele i obiectivele specifice ale programului
i c respect Regulamentul aferent Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Acordul de
Program i legislaia aplicabil la nivel naional, precum i cea a Uniunii Europene aplicabil, pe
toat durata de implementare a proiectului.
Art. 8.3 Operatorul de Program se asigur, pe baza datelor, informaiilor i strii de fapt
prezentate i asumate de ctre Promotorul de proiect, de faptul c acesta este pe deplin angajat
i capabil s implementeze proiectul.
Art. 8.4 Operatorul de Program are obligaia s verifice ndeplinirea rezultatelor proiectului i
dac cheltuielile declarate de ctre Promotorul de Proiect au fost efectiv efectuate i realizate n
conformitate cu Regulamentul, Acordul de Program, legislaia aplicabil la nivel naional i cea a
Uniunii Europene aplicabil.
Art. 8.5 Operatorul de Program are obligaia s asigure realizarea plilor aferente proiectului n
termenele i condiiile stabilite prin regulament i prezentul contract.
Art. 8.6 Operatorul de Program are obligaia s verifice progresul proiectului raportat la
rezultatele stabilite, efectund, printre altele, controale i/sau verificri la faa locului /
monitorizri conform prevederilor Acordului de Program.
Art. 8.7 Operatorul de Program are obligaia s verifice c Promotorul de proiect i instituie fie
un sistem contabil separat, fie o eviden contabil adecvat pentru toate tranzaciile aferente
proiectului, cu respectarea reglementrilor contabile incidente.
7

Art. 8.8 Operatorul de Program are obligaia s asigure transparena i disponibilitatea


documentelor a cror obligaie de prezentare este prevzut n Regulament i n legislaia
naional aplicabil.
Art. 8.9 Operatorul de Program are obligaia s efectueze controlul managementului riscului i
managementului tehnic, financiar i administrativ al procesului de implementare a Proiectului.
Art. 8.10 Operatorul de Program are obligaia s informeze Promotorul de proiect cu privire la
orice decizie luat care poate afecta implementarea Proiectului.
Art. 8.11 Operatorul de Program are obligaia s informeze Promotorul de proiect cu privire la
rapoartele, concluziile i recomandrile formulate de ctre orice alte organisme abilitate, care au
un impact asupra Proiectului acestuia.
Art. 8.12 Operatorul de Program are obligaia de a sprijini Promotorul de proiect prin furnizarea
informaiilor sau clarificrilor pe care aceasta le consider necesare pentru implementarea
Proiectului.
Art. 8.13 Operatorul de Program are obligaia de a asigura monitorizarea implementrii
proiectului prin vizite la faa locului i prin verificarea rapoartelor i a tuturor documentelor
administrative.
Art. 8.14 Operatorul de Program are obligaia s verifice, ori de cte ori consider necesar, prin
misiuni la faa locului, dac toate cheltuielile declarate de ctre Promotorul de proiect pentru
operaiuni sunt reale, au fost suportate efectiv de acesta i sunt n conformitate cu legislaia
comunitar i naional, dac produsele au fost furnizate / serviciile au fost prestate / lucrrile
au fost realizate n conformitate cu prevederile prezentului Contract.
Art. 8.15 Operatorul de Program are obligaia s se asigure c se iau toate msurile necesare i
adecvate pentru prevenirea apariiei neregulilor, investigarea cu promptitudine i eficien a
cazurilor de suspiciune de neregul i constatarea neregulilor pe care le raporteaz corect i le
recupereaz, inclusiv prin aplicarea coreciilor financiare care se impun, potrivit prevederilor
legale n vigoare incidente n materie.
Art. 8.16 Operatorul de Program nu va rspunde pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa
Promotorului de proiect.
Art. 8.17 Operatorul de Program are obligaia s se asigure de respectarea legislaiei locale,
naionale i a Uniunii Europene inclusiv legislaia de mediu, achiziii publice i ajutor de stat.
B. Responsabilitile Promotorului de Proiect
Art. 8.18 Promotorul de proiect are obligaia s respecte valorile democratice, prevederile
constituionale, principiile transversale i temele orizontale pe tot parcursul implementrii
proiectului.

Art. 8.19 Promotorul de proiect are obligaia s utilizeze finanarea nerambursabil numai n
scopul realizrii proiectului care face obiectul prezentului contract.
Art. 8.20 Promotorul de proiect are obligaia s implementeze proiectul pe propria sa
rspundere i n conformitate cu Cererea de finanare / propunerea proiectului, anex la
prezentul contract, urmrind atingerea obiectivelor aa cum sunt precizate n aceasta.
Art. 8.21 Promotorul de proiect are obligaia s asigure sumele necesare cofinanrii cheltuielilor
eligibile i finanrii cheltuielilor neeligibile n vederea implementrii Proiectului.
Art. 8.22 Promotorul de proiect are obligaia s implementeze Proiectul cu toat atenia,
eficiena, transparena i diligena necesare, n concordan cu regulile de bune practici din
domeniul de activitate vizat i n conformitate cu prezentul Contract, cu Acordul de
Implementare a Programului, cu Regulamentul, cu respectarea instruciunilor emise de ctre
Operatorul de Program, precum i a legislaiei naionale i europene n vigoare.
Art. 8.23 Promotorul de proiect are obligaia s implementeze proiectul n conformitate cu
Acordul de parteneriat i cu respectarea prevederilor cererii de finanare.
Art. 8.24 Promotorul de Proiect rspunde individual n faa Operatorului de Program i solidar cu
partenerul/partenerii de proiect pentru prejudiciile cauzate terilor pe parcursul implementrii
Proiectului.
Art. 8.25 Promotorii de proiecte au obligaia de a transmite documentele aferente proiectului,
solicitate de ctre Operatorul de Program, la termenele i n formatele standard stabilite prin
contractul de finanare a proiectului, completate cu informaii corecte, complete i de calitate
corespunztoare.
Art. 8.26 Promotorul de proiect are obligaia s pun la dispoziia Operatorului de Program toate
informaiile solicitate legate de implementarea proiectului. Pentru aceasta, Promotorul de
Proiect trebuie s ntocmeasc previziuni de depunere a cererilor de rambursare, precum i
rapoarte intermediare de progres i raportul final al proiectului potrivit formularelor anexate la
prezentul contract.
Art. 8.27 n cazul n care rapoartele naintate nu sunt complete sau necesit modificri,
Promotorul de Proiect are obligaia de a face completrile i modificrile solicitate i de a
retransmite rapoartele n termen de 3 (trei) zile lucrtoare de la primirea ntiinrii.
Art. 8.28 Promotorul de proiect are obligaia s respecte elementele de identitate vizual ale
Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 i s le plaseze/promoveze pe materialele elaborate n
cadrul proiectului.
Art. 8.29 Promotorul de proiect are obligaia s respecte i s actualizeze ori de cte ori este
necesar planul pentru managementul riscurilor i planul pentru combaterea riscurilor, aferente
proiectului.
Art. 8.30 Promotorul de proiect are obligaia s accepte c poate face parte din eantionul de
control ex-ante pentru procedurile de achiziii publice.
9

Art. 8.31 Promotorul de proiect are obligaia s reflecte corect i la zi i s pstreze n evidenele
sale contabile toate operaiunile economico-financiare ale proiectului i s le prezinte
Operatorul de Program ori de cte ori i sunt solicitate.
Art. 8.32 Promotorul de proiect are obligaia s menin fie un sistem contabil separat, fie o
eviden contabil adecvat pentru toate tranzaciile aferente proiectului, folosind conturi
analitice specifice, cu respectarea reglementrilor contabile naionale.
Art. 8.33 Promotorul de proiect are obligaia s prezinte Operatorului de Program cererea de
rambursare mpreun cu documente justificative ntocmite corect i legal.
Art. 8.34 Promotorul de proiect are obligaia s permit accesul n vederea controlului i
verificrilor Operatorului de Program i/sau altor structuri cu atribuii de control / verificare /
audit n cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, n legtur cu modul de utilizare a
fondurilor nerambursabile acordate de acesta conform Art. 2.5 din prezentul contract.
Art. 8.35 Promotorul de proiect are obligaia s ia toate msurile necesare pentru a evita orice
conflicte de interese i s informeze Operatorul de Program, fr ntrziere, cu privire la orice
situaie care constituie sau ar putea determina apariia oricrui astfel de conflict de interese.
Art. 8.36 Promotorul de proiect are obligaia s respecte prevederile legislaiei naionale n
domeniul achiziiilor publice, respectiv:
a. O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b. Ordinului nr. 1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii
privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul Convergen,
precum i n cadrul proiectelor finanate prin Mecanismele Financiare SEE pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrri.
Art. 8.37 Promotorul de proiect are obligaia s pstreze toate documentele sale i ale
partenerilor si, inclusiv documentele contabile, privind activitile i cheltuielile eligibile n
vederea asigurrii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu regulamentele europene i
naionale. Toate documentele vor fi pstrate inclusiv pe o perioad de 5 ani de la finalizarea
proiectului/aprobarea raportului final al proiectului.
Art. 8.38 Promotorul de proiect se asigur c orice material rezidual sau extras din activitile
proiectului este refolosit, reciclat, tratat sau depozitat ntr-un mod ecologic.
Art. 8.39 Promotorul de proiect are obligaia de a declara anual, dar nu mai trziu de 1 februarie,
dobnda aferent contului bancar al proiectului i de a o rambursa Operatorului de Program n
10 zile lucrtoare de la data declaraiei.
Art. 8.40 Promotorul de proiect are obligaia, ca pe perioada implementrii proiectului i timp de
5 ani, dup finalizarea acestuia, s nu aduc modificri substaniale investiiei realizate prin
10

proiect sub sanciunea rezilierii contractului cu sistarea finanrii nerambursabile i recuperarea


integral a sumelor acordate pn n acel moment, n conformitate cu legislaia naional.
Art. 8.41 Modificrile substaniale la un proiect sunt acelea care:
a. afecteaz major natura i condiiile de implementare sau ofer unui ter un avantaj
necuvenit, i
b. rezult de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietii unui articol de
infrastructur, o ncetare sau schimbare n localizarea investiiei sau ncetarea activitii
finanate (dup caz, unde se aplic).
Art. 8.42 Promotorul de proiect rspunde pentru ndeplinirea tuturor obligaiilor i n cazul n
care nu este titularul drepturilor reale asupra bunurilor mobile i imobile ce fac obiectul
proiectului finanat prin prezentul contract.
CAPITOLUL 9 - PENALITI I DAUNE INTERESE
Art. 9.1 Promotorul de proiect nelege i accept faptul c neexecutarea culpabil a obligaiilor
prezentului Contract n ceea ce privete raportarea, implementarea i restituirea sumelor
prevzute n prezentul Contract, impune plata de daune interese.
Art. 9.2 n cazul n care Promotorul de Proiect nu a depus niciun raport intermediar de progres
n termen de maximum 6 luni de la primirea avansului, acesta se restituie operatorului de
program, inclusiv dobnda generat de acesta, n termen de 10 zile lucrtoare de la expirarea
termenului maxim de depunere.
Art. 9.3 n cazul n care termenul stabilit prin notificarea transmis de Operatorul de Proiect cu
privire la restituirea sumelor nu a fost respectat, Promotorul de Proiect va plti penaliti de
ntrziere n procent de 0,1% pe zi de ntrziere din suma datorat, pn la data restituirii
sumelor stabilite de ctre Operatorul de Program.
Art. 9.4. Plata penalitilor nu prejudiciaz dreptul Operatorului de Program de a solicita
Promotorului de Proiect plata de daune interese n condiiile legii.
Art. 9.5 n cazul n care Promotorul de Proiect nu transmite niciun raport intermediar de progres
timp de 8 luni, cheltuielile aferente respectivei perioade de raportare vor fi neeligibile.
CAPITOLUL 10 - DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUAL
Art. 10.1 Prin efectul prezentului contract Promotorul de Proiect acord Operatorului de
Program cesiunea neexclusiv a drepturilor de proprietate intelectual rezultate sau utilizate n
cadrul proiectului.
Art. 10.2 Cesiunile consimite de Promotorul de Proiect ctre Operatorul de Program acoper
toate modalitile de utilizare a acestor materiale pentru promovarea Programului i
comunicarea public a rezultatelor acestuia, inclusiv prin punerea la dispoziie a materialelor pe
pagina de internet a Programului sau prin alte mijloace de informare electronic.
11

Art. 10.3 Partenerii acord Promotorului de Proiect cesiunea neexclusiv a drepturilor de


proprietate intelectual pentru acele drepturi pe care fiecare din parteneri le deine dinainte de
incepia proiectului, pentru toate modalitile de utilizare necesare realizrii proiectului i
pentru diseminarea rezultatelor proiectului i ale Programului.
Art. 10.4 Pentru ceea ce se realizeaz n cadrul proiectului, Partenerii acord Promotorului de
Proiect cesiunea exclusiv a drepturilor de proprietate, pentru toate modalitile de utilizare
necesare realizrii proiectului i pentru diseminarea rezultatelor proiectului i ale Programului.
Art. 10.5 Cesiunile prevzute la art.10.3 i art.10.4 se acord pe toat durata implementrii
proiectului i pentru o perioad de cel puin 5 ani de la finalizarea proiectului i sunt valabile
pentru toate teritoriile n care urmeaz a fi diseminate rezultatele proiectului i ale Programului.
Art. 10.6 Cesiunile prevzute la art.10.3 i art.10.4 nu dau natere unor pretenii materiale
suplimentare din partea cedentului.
Art. 10.7 Mrcile de serviciu, cesiunile de licen de marc i / sau modele / desene, lucrri
protejate prin legislaia privind drepturile de proprietate industrial, aferente proiectului, vor fi
nregistrate prin grija promotorului de proiect / titularului drepturilor reale i pe cheltuiala
acestuia i vor fi utilizate n cadrul proiectului i pentru diseminarea rezultatelor.
CAPITOLUL 11 - PROPRIETATEA, UTILIZAREA I MENTENANA
Art. 11.1 Promotorul de proiect are obligaia s menin regimul actual al proprietii facilitilor
construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul) i a bunurilor achiziionate i s nu gajeze sau
ipotecheze facilitile construite / modernizate / extinse i bunurile achiziionate din finanarea
nerambursabil n perioada implementrii proiectului i pe o perioad de cel puin 5 ani dup
finalizarea acesteia, i s asigure exploatarea i ntreinerea n aceast perioad.
Art. 11.2 Promotorul de proiect are obligaia s ncheie polie de asigurare mpotriva dispariiei /
distrugerii totale sau pariale, n caz de dezastre naturale, vandalism, incendii, inundaii i alte
evenimente asemntoare pentru facilitile construite/ modernizate/ extinse n cadrul
proiectului, pentru perioada implementrii proiectului i pe o perioad de cel puin 5 ani dup
finalizarea acesteia.
Art. 11.3 Promotorul de proiect are obligaia s ncheie polie de asigurare mpotriva pierderii/
dispariiei/ distrugerii toatale sau pariale, n caz de dezastre naturale, vandalism, incendii,
inundaii, furt i alte evenimente asemntoare pentru echipamentele achiziionate n cadrul
proiectului, de la momentul achiziionrii i pe o perioad de cel puin 5 ani dup finalizarea
acesteia.
Art. 11.4 Promotorul de proiect are obligaia de a asigura funcionarea tuturor bunurilor,
echipamentelor, cldirilor etc., achiziionate din finanarea nerambursabil, la locul de
desfurare a proiectului i exclusiv n scopul pentru care au fost achiziionate / restaurate.

12

Art. 11.5 Promotorul de proiect are obligaia de a asigura mentenena website-ului / lor rezultat
/ e n cadrul proiectului, pe perioada implementrii proiectului i pe o perioad de cel puin 5 ani
dup finalizarea acesteia.
Art. 11.6 Promotorul de proiect / partenerul / partenerii vor conveni, nainte de sfritul
proiectului, asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,
cldirilor etc. achiziionate prin proiect cu obligaia aprobrii prealabile de ctre Operatorul de
Program. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataate raportului final.
CAPITOLUL 12 RAPORTARE, MONITORIZARE I CONTROL
Art. 12.1 Promotorul de proiect trebuie s transmit un raport intermediar de progres la fiecare
4 luni, care trebuie s cuprind:
a. descrierea progresului tehnic al proiectului, respectiv a activitilor desfurate, realizrile i
rezultatele obinute, informaii privind procedurile de achiziie, calendarul proiectului,
ndeplinirea obligaiilor cu privire la publicitate, modificrile de proiect, ndeplinirea condiiilor
de proiect, dac este relevant i managementul riscurilor, din timpul perioadei de raportare;
b. descrierea progresului financiar al proiectului referitor la cheltuielile efectuate n perioada de
raportare precum i la cheltuielile previzionate pentru urmtoarea perioad de raportare. Acesta
va fi nsoit de documentele justificative aferente i de asemenea, de situaia tuturor misiunilor
de audit/control efectuate la nivelul proiectului.
Art. 12.2 Raportul final al proiectului trebuie s conin aceleai informaii ca i rapoartele
intermediare de progres. n plus, acesta va descrie realizarea obiectivului general al proiectului i
va conine informaii cu privire la aspectele transversale relevante pentru proiect, ndeplinirea
obiectivelor proiectului i sustenabilitatea acestuia.
Art. 12.3 Promotorul de proiect va respecta termenele de transmitere ctre Operatorul de
Program a rapoartelor intermediare de progres i a raportului final, astfel:
Nr.
Crt.
1

Felul raportului

Perioada de raportare

Termen de raportare

intermediar de progres

intermediar de progres

intermediar de progres

intermediar de progres

intermediar de progres

intermediar de progres

intermediar de progres
13

final

Art. 12.4 Rapoartele vor fi transmise la termenul stabilit, indiferent de progresul tehnic sau
financiar nregistrat.
Art. 12.5 Promotorul de Proiect, va furniza toate informaiile solicitate de ctre Operatorul de
Program, necesare acestuia n vederea realizrii obligaiilor privind raportarea ctre Punctul
Naional de Contact i/sau CMF.
Art. 12.6 Monitorizarea i controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de ctre
Operatorul de Program precum i de alte structuri cu atribuii de control/verificare/audit n
cadrul Mecanismului Financiar SEE.
Art. 12.7 Operatorul de Program are dreptul de a folosi rapoartele intermediare de progres i
raportul final, precum i orice alte documente, date i informaii legate de proiect, indiferent de
forma acestora.
CAPITOLUL 13 - NEREGULI, SUSPENDAREA PLILOR, RECUPERARE DEBITE
Art. 13.1 Prin neregul se nelege orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate n
raport cu dispoziiile naionale i/sau europene, precum i cu prevederile contractelor ori a altor
angajamente legal ncheiate n baza acestor dispoziii, ce rezult dintr-o aciune sau inaciune a
Promotorului de Proiect ori a autoritii cu competene n gestionarea fondurilor europene, care
a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul/bugetele donatorilor publici internaionali i/sau
fondurile publice naionale aferente acestora printr-o sum pltit necuvenit. Sunt asimilate
neregulilor i orice alte nclcri ale prezentului Contract.
Art. 13.2 Operatorul de Program va lua msurile necesare pentru identificarea neregulilor,
constatarea creanelor bugetare rezultate din nereguli, stingerea acestora prin recuperarea
debitului i va dispune toate msurile pe care le consider necesare pentru eliminarea sau
diminuarea consecinelor asupra implementrii Proiectului, msuri care pot viza inclusiv
suspendarea executrii Contractului i/sau rezilierea acestuia.
Art. 13.3 Pentru sumele acordate n avans i nejustificate, Operatorul de Program notific
Promotorul de Proiect cu privire la obligaia restituirii acestora.
Art. 13.4 n cazul n care Promotorul de Proiect nu restituie Operatorului de Program sumele
stabilite, n termen de 15 zile de la data comunicrii notificrii, acesta emite decizie de
recuperare a sumelor acordate n avans, prin care se individualizeaz sumele de restituit
exprimate n moneda naional.
Art. 13.5 n cazul neregulilor constatate ulterior finalizrii implementrii Proiectului, Promotorul
de Proiect are obligaia s restituie, n termenul prevzut n titlul de crean, debitul
individualizat n acesta.
Art. 13.6 n cazul nerespectrii obligaiei de restituire n termen a debitului, Operatorul de
Program va sesiza organele competente n vederea declanrii executrii silite.
14

Art. 13.7 Operatorul de Program are obligaia de a suspenda plile i de a solicita rambursarea
de ctre Promotorul de proiect, n cazul n care decizia privind aciunea de suspendare este luat
de Punctul Naional de Contact, Operatorul de Program i/sau CMF.
Art. 13.8 Orice plat excedentar efectuat de ctre Operatorul de Program constituie plat
necuvenit, iar Promotorul de Proiect are obligaia de a restitui sumele respective n termen de
15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificrii din partea Operatorului de
Program.
Art. 13.9 ncepnd cu a 16-a (aisprezecea) zi se vor calcula majorri de ntrziere, n procent de
0,1% pe zi, pentru fiecare zi de ntrziere.
Art.13.10 Activitatea de suspendare a plilor, corecii financiare, rambursarea sumelor
necuvenite, se realizeaz respectnd prevederile Art.12 din Regulament i prevederile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 cu modificrile i completrile ulterioare,
privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea
fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat prin Legea
nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 13.11 Constituie obiect al recuperrii, debitul constatat, individualizat n titlul de crean
potrivit prevederilor legislaiei n domeniu.
Art. 13.12 Titlul de crean este titlu executoriu n conformitate cu dispoziiile Cap. III din OUG
66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice.
Art. 13.13 Dac stingerea creanei nu se realizeaz prin plat voluntar din partea Promotorului
de Proiect, iar debitul respectiv nu va putea fi dedus din plile urmtoare, Operatorul de
Program va sesiza organele competente n vederea declanrii procedurii de executare silit n
conformitate cu reglementrile Codului de procedur fiscal.
CAPITOLUL 14 - CONFLICTUL DE INTERESE
Art. 14.1 Prile convin ca n nelesul prezentului contract reprezint conflict de interese,
situaia n care exercitarea obiectiv i imparial a funciilor oricrei persoane din cadrul acestui
Contract, este compromis din motive care implic familia, legturi de rudenie ori afinitate, viaa
sentimental, afiniti politice sau naionale, interese economice sau oricare alte interese
comune cu o alt persoan.
Art. 14.2 Orice conflict de interese aprut n timpul executrii contractului trebuie notificat n
scris prilor semnatare ale contractului, fr ntrziere.
Art. 14.3 Promotorul de proiect este obligat s ia toate msurile necesare pentru a preveni ori
stopa orice situaie de natura conflictului de interese care ar putea compromite executarea
obiectiv i imparial a Contractului de finanare i rspunde pentru aceasta.
Art. 14.4 Operatorul de Program i rezerv dreptul de a verifica dac msurile luate pentru a
15

preveni sau stopa conflictul de interese sunt corespunztoare i poate solicita msuri
suplimentare dac este necesar.
Art.14.5 Promotorul de proiect rspunde pentru personalul su, sau cel contractat de ctre el,
inclusiv conducerea i salariaii din teritoriu, nu se afl ntr-o situaie care ar putea genera un
conflict de interese.
Art.14.6 Promotorul de proiect va nlocui imediat, orice membru al personalului su sau
contractat de ctre el, inclusiv conducerea ori salariaii din teritoriu, care se afl ntr-o astfel de
situaie.
Art. 14.7 Operatorul de Program i Promotorul de Proiect vor respecta n acest sens, aplicarea
prevederilor Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i
sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora, cu completrile i modificrile ulterioare.
CAPITOLUL 15 INFORMAREA I PUBLICITATEA
Art. 15.1 Promotorul de Proiect se oblig s respecte obligaiile de informare i publicitate n
conformitate cu Regulamentul i cerinele de informare i publicitate din Anexa 4 a acestuia,
lund toate msurile necesare pentru a asigura implementarea Planului de Publicitate asumat.
Art. 15.2 Dac Operatorul de Program va constata c Promotorul de Proiect nu a respectat
regulile de informare i publicitate menionate n Anexa la prezentul Contract, cheltuielile
efectuate de Promotorul de Proiect pentru punerea n aplicare a acestor msuri nu vor fi
considerate eligibile
Art. 15.3 Promotorul de proiect notific Operatorul de Program cu cel puin 14 zile n avans cu
privire la orice evenimente de promovare planificate n cadrul planului de publicitate al
proiectului.
Art. 15.4 n toat comunicarea oficial a proiectului (de ex. orice notificare, publicaie, pagin de
internet sau eveniment al proiectului, inclusiv conferine sau seminarii) trebuie specificat faptul
c proiectul a primit finanare n cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, n cadrul
Programului RO02 Biodiversitate i servicii ale ecosistemelor, prin afiarea corespunztoare a
elementelor de vizibilitate.
Art. 15.5 Promotorul de Proiect va transmite Operatorului de Program 1% din numrul
materialelor de informare i publicitate.
CAPITOLUL 16 - NOTIFICRI I COMUNICRI SCRISE
Art. 16.1 Orice comunicare ntre pri, referitoare la, sau n legtur cu prezentul Contract sau cu
ndeplinirea prezentului Contract, trebuie s fie redactat i transmis n scris n limba romn.
Art. 16.2 Comunicrile dintre pri vor fi trimise prin pot, prin fax, prin pot electronic sau
nmnate la adresele indicate de pri n acest scop. Orice document scris trebuie nregistrat att
16

n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.


Art. 16.3 Atunci cnd exist un termen limit pentru primirea unei comunicri scrise, expeditorul
trebuie s solicite confirmarea primirii respectivei comunicri.
Art. 16.4 Orice notificare, consimmnt, aprobare, certificare sau decizie a oricrei pri
semnatare a Contractului va mbrca forma scris, dac nu se prevede altfel, i va fi expediat
fr ntrzieri nentemeiate.
CAPITOLUL 17 - FORA MAJOR
Art. 17.1 n sensul prezentului contract, orice eveniment imprevizibil, insurmontabil i
independent de voina prilor intervenit dup semnarea prezentului contract i care mpiedic
executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de rspundere partea care l
invoc, pe durata existenei cazului de for major. Defectele echipamentelor sau materialelor
sau ntrzierile n asigurarea disponibilitii lor, conflictele de munc, grevele sau dificultile
financiare nu pot fi invocate ca for major.
Art. 17.2 Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for
major, n termen de 5 zile calendaristice de la data apariiei acesteia i de a o dovedi, n termen
de cel mult 15 zile calendaristice de la data apariiei. De asemenea, are obligaia de a comunica
data ncetrii cazului de for major, n termen de 5 zile calendaristice de la ncetare.
Art. 17.3 Dac n termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile
au dreptul s-i notifice ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre ele s
pretind daune interese.
Art. 17.4 Fora major este constatat de o autoritate competent a statului sau de comun acord
ntre pri.
Art. 17.5 Operatorul de Program poate solicita Promotorului de Proiect suspendarea
implementrii ntregului proiect sau a unei pri a proiectului, dac circumstanele, ndeosebi
fora major, fac prea dificil sau periculoas continuarea acestuia.
Art. 17.6 Durata de implementare a proiectului se va extinde cu o perioad de timp echivalent
cu durata suspendrii, fr a aduce atingere nici unuia dintre amendamentele care ar trebui
aduse Contractului, n vederea adaptrii proiectului la noile condiii de implementare i numai
dac perioada de implementare nu va depi data de 30 Aprilie 2016.
CAPITOLUL 18 - RSPUNDEREA CONTRACTUAL, CESIUNEA PROIECTULUI, SOLUIONAREA
LITIGIILOR
Art. 18.1 Cesionarea Contractului sau a unei / unor pri din acesta este interzis.
Art. 18.2 n situaia n care Promotorul de proiect i modific regimul juridic, rspunderea
pentru ndeplinire prevederilor prezentului contract i revine noii entiti sau succesorilor si.
17

Art. 18.3 Contractul, precum i toate drepturile i obligaiile care decurg din acesta nu pot face
obiectul cesiunii pariale sau totale.
Art. 18.4 n cazul n care Promotorul de Proiect nu respect obligaiile asumate prin contract,
acesta va fi notificat i i se pot aplica gradual, n funcie de gravitatea faptei, corecii financiare
ajungndu-se pn la obligaia de a restitui integral fondurile primite, conform prevederilor
legale n vigoare.
Art. 18.5 n cazul subcontractrii managementului proiectului de ctre promotorul de proiect,
promotorului de proiect i revine ntreaga raspundere pentru managementul defectuos i pentru
orice decurge din acesta.
Art. 18.6 n cazul apariiei unor situaii de disput, n cursul implementrii acestui Contract,
Prile vor proceda la soluionarea pe cale amiabil.
Art. 18.7 n acest scop, comunicarea ntre pri se va face n scris i se vor ntlni la solicitarea
oricreia dintre Pri.
Art. 18.8 Prile trebuie s rspund solicitrii fcute n termen de 10 de zile de la primirea
acesteia.
Art. 18.9 n cazul n care termenul menionat la art. 18.8 a expirat sau dac ncercarea de a
ajunge la o soluie pe cale amiabil nu a dus la un accord n termen de 30 de zile de la prima
solicitare, oricare dintre Pri poate notifica celeilalte faptul c ea consider c procedura a
euat.
Art. 18.10 n cazul n care procedurile de conciliere/mediere eueaz, oricare dintre Pri se
poate adresa instanelor judectoreti competente potrivit legii, din raz teritorial unde se afl
sediul Operatorului de Program.
CAPITOLUL 19 - MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art. 19.1 Orice modificare a contractului de finanare sau a anexelor acestuia se face cu acordul
scris al ambelor pri, printr-o notificare acceptat de cealalt parte sau prin ncheierea unui act
adiional, cu excepia modificrilor determinate de schimbri n legislaia naional sau
comunitar care vor fi efectuate de Operatorul de Program, fr a fi necesar n prealabil acordul
Promotorului de Proiect i vor fi notificate Promotorului de Proiect.
Art. 19.2 Orice modificare la contract sau la anexele acestuia nu trebuie s afecteze scopul
Proiectului sau s pun n discuie decizia de acordare a finanrii ori s fie contrar principiului
tratamentului egal al solicitanilor i s respecte legislaia naional i comunitar.
Art. 19.3 Modificrile contractului pot fi iniiate de ambele pri numai n perioada de
implementare a proiectului i nu vor produce efecte retroactive.
Art. 19.4 Solicitrile de modificare a contractului prin act adiional trebuie transmise Operatorul
de Program cu cel puin 60 de zile calendaristice nainte de finalizarea proiectului.
18

Art. 19.5 Promotorul de Proiect va notifica n scris Operatorul de Program cu privire la


modificarea propus, cu justificarea detaliat a motivelor care au condus la aceasta, n
urmtoarele situaii:
a)
b)
c)
d)

schimbarea adresei sau sediului social;


schimbarea contului special al proiectului;
nlocuirea reprezentantului legal;
modificri intervenite n bugetul estimat al proiectului n limita a 10% ntre capitole
bugetare.

Art. 19.6 Promotorul de Proiect trebuie s solicite ncheierea unui act adiional n urmtoarele
cazuri:
a) modificri intervenite n bugetul estimat al proiectului, ntre capitole bugetare, care
depesc valoarea de 10% din fiecare capitol bugetar afectat, cu justificarea detaliat a
motivelor care au condus la aceasta;
b) includerea de noi activiti eligibile care s contribuie la atingerea rezultatelor i
obiectivelor specifice al proiectului, fr suplimentarea valorii totale eligibile a
contractului, dar care pot modifica structura costurilor directe;
c) modificarea programului de achiziii publice aprobat iniial n cadrul proiectului, fr
suplimentarea valorii totale eligibile a contractului; n cazul n care se depete valoarea
total eligibil, diferena va fi suportat de ctre Promotorul de Proiect din surse proprii;
d) schimbarea personalitii juridice, a statutului Promotorului de Proiect sau a reorganizrii
acestuia;
e) modificri n structura parteneriatului.
ARTICOLUL 20 NCETAREA I REZOLUIUNEA/REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 20.1 Prezentul contract nceteaz de drept la termenul prevzut la art. 2.1.
Art. 20.2 Promotorul de Proiect poate solicita din proprie iniiativ ncetarea Contractului cu
restituirea sumelor rambursate pn la momentul solicitrii.
Art. 20.3 Contractul se consider desfiinat de drept, fr a mai fi necesar punerea n ntrziere
i vreo alt alt formalitate prealabil, Promotorul de Proiect este de drept n ntrziere urmnd
s restituie sumele rambursate pn n acel moment, n cazul n care:
a) Promotorul de Proiect, din motive imputabile acestuia, nu a nceput implementarea
Proiectului n termen de 4 luni de la data intrrii n vigoare a Contractului
b) Se constat neconcordan ntre starea de fapt dovedit i cele declarate de ctre
Promotorul de Proiect n cererea de finanare, referitor la faptul c Proiectul nu face
obiectul altei finanri din alte fonduri publice naionale sau comunitare sau c nu a mai
beneficiat de finanare din alte programe naionale sau comunitare.
c) n cazul intervenirii modificrilor substaniale sau a nclcrii obligaiei privind
meninerea investiiei, n conformitate cu cele menionate n art. 8.39;
d) n cazul n care obiectivele finanate nu sunt folosite conform scopului prevzut n
19

Cererea de finanare aprobat;


e) n cazul cesiunii contractului, n conformitate cu art. 18.3;
f) n cazul n care Promotorul de Proiect, dup ncheierea contractului i pe durata
valabilitii obligaiilor, face obiectul unei proceduri de insolven, dizolvare,
administrare judiciar, i-a suspendat activitatea sau se afl ntr-o situaie asemntoare
rezultnd dintr-o procedur similar reglementat de legislaia sau reglementrile la
nivel naional sau comunitar;
g) n cazul n care Promotorul de Proiect este implicat n orice act de fraud sau corupie
sau este implicat ntr-o organizaie ilegal sau orice alt activitate ilegal n detrimentul
intereselor financiare ale Comunitilor; acestea sunt valabile i pentru partenerii
Promotorului de Proiect
h) n cazul n care Promotorul de Proiect a suferit condamnri privind conduita profesional,
printr-o hotrre judectoreasc rmas definitiv (res. judicat) (ex. mpotriva creia nu
este posibil nici un apel), sau este vinovat de grave erori profesionale dovedite prin orice
mijloace pe care Operatorul de Program le poate justifica.
Art. 20.4 n situaiile prevzute la art. 20.3, Operatorul de Program va sista finanarea i va
recupera de plin drept sumele pltite Promotorului de Proiect, fr punere n ntrziere, fr
intervenia instanei de judecat i fr orice alt formalitate prealabil, cu aplicarea
corespunztoare a dispoziiilor capitolului 13.
Art. 20.5 Dispoziiile art. 20.4.nu prejudiciaz dreptul Operatorului de Program de a solicita
Promotorului de Proiect plata de daune interese n condiiile legii.
CAPITOLUL 21 DISPOZIII FINALE
Art. 21.1 Datele cu caracter personal vor fi procesate n conformitate cu Legea nr. 677/20011
pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera
circulaie a acestor date.
Art. 21.2 Limba Contractului de Finanare i a tuturor comunicrilor scrise va fi limba romn.
Art. 21.3 Termenul de zi reprezint zi calendaristic dac nu se specific altfel n mod distinct.
Art. 21.4 Definiiile termenilor utilizai/uzai n prezentul contract se regsesc n Capitolul I al
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituional pentru coordonarea,
implementarea i gestionarea asistenei financiare acordate Romniei prin Mecanismul Financiar
al Spaiului Economic European i Mecanismul Financiar Norvegian pe perioada de programare
2009-2014 aprobat cu modificrile ulterioare prin Legea nr. 246/2013.
Art. 21.5 Prezentul Contract intr n vigoare la data ultimei semnturi a Prilor i se
completeaz cu legislaia naional incident n materie.
Art. 21.6 Responsabilitile prilor care decurg din executarea prezentului contract se menin
pe o perioad de 5 ani de la data aprobrii Raportului final al proiectului.
Art. 21.7 Prezentul Contract a fost ntocmit n 2 (dou) exemplare, n limba romn, cte unul
20

pentru fiecare parte, ambele cu valoare de original.


Art. 21.8 n cazul unei neconcordane ntre prezentul Contract i Regulament, vor prevela
Regulamentul i Acordul de Program.
Art. 21.9 Prevederile prezentului contract de finanare vor fi guvernate, interpretate, nelese i
aplicate n conformitate cu legislaia naional i comunitar n vigoare. Legea Romn va
guverna toate aspectele nereglementate n Contractul de Finanare.

21

SEMNTURI:
Operatorul de Program
Ministerul Mediului si Schimbrilor Climatice
Ministru

..............................

Unitatea de Management a Proiectului


Director

..............................

Promotorul de Proiect
Reprezentant legal

..............................

Contabil ef

..............................

Manager Financiar
..............................

Direcia Juridic, Relaia cu Parlamentul


i Dialog Social
..............................

Manager Program
..............................

ntocmit,
........................

Data
..............................

22

S-ar putea să vă placă și