Sunteți pe pagina 1din 2

Operator de date cu caracter personal nr.

17
Numarul de Inregistrare/ Data Inregistrarii
OficiulComercial / Cod Agent
NumeReprezentant

CERERE DESFIINTARE SERVICII TELEFONICE


se va completa cu majuscule, de catre client nume client
Nume Client BEZEDE SAVETA
Adresa client: SAT STANITA, COMUNA STANITA, JUDETUL NEAMT
Nr. inreg. RegistrulComertului / BI/CI(serie si numar) BI, SERIA BX, NR. 940937, Cod numeric
personal 2450628272623
Cont telefonic/ Nr. Telefon 0233/767577

1. Adresa unde funcioneaz serviciul


Adresa client : SAT STANITA, COMUNA STANITA, JUDETUL NEAMT

2. ADRESA UNDE SE SOLICITA PRIMIREA FACTURII FINALE


Adresa client : SAT STANITA, COMUNA STANITA, JUDETUL NEAMT

3. ELEMENTE DESFIINTATE:
Toate elementele facturate pentru ContuI Telefonic /Codul de Abonat de mai sus
sau
Linie telefonica principala cu numarul de apel 0233/767577
Linie telefonica suplimentara la numarul de apel_______________________
Aparataj telefonic auxiliar:
Sonerie
Cordon
Priz
Service la numarul_______________________________
Linie telex cunumarul_____________________________
Acces ISDN-BRA cunumarul/plajanumerotatiei____
Acces ISDN-PRA cunumarul/plajanumerotatiei_____
Voces
Voces Pro pentrunumarul____________
Telverde UNITEL cu numarul_____________________
Trunchianalog de centralacunumarul______________
Trunchi conectat pe punct de acces de 2 Mbps cu numarul/plaja numerotatiei
Alte servicii_________________________________________________________
Data desfiintarii : 26 11-2014

4. MOTIVELE RENUNTARII
(semarcheazacu x variantaaleasa; pot fi marcate mai multe opfiuni):
Tariful serviciilor oferite de Telekom Romania
Calitatea serviciilor oferite de Telekom Romania
Mutarea la o alta adresa unde exista linie telefonica
Alegerea unui alt operator de telecomunicatii
Instalarea unei centrale telefonice de institute
Reinstalare pe un alt tip de suport
Restrangerea activitatii
Desfiintarea firmei
Altele:________________________________________
(se va completa de catreTelekom Romania)

5. MENTIUNI REPREZENTANT TELEKOM ROMANIA/AGENT:


Client
Communications S.A./Agent
Semnatura BEZEDE SAVETA
Semnatura_________________
Directia de Telecomunicatii
Oficiul/Cod Agent_______________
Tipul solicitarii_______________
Numarul de Inregistrare_______________
Data Inregistrarii_______________

Reprezentant Telekom Romania