Sunteți pe pagina 1din 1

SC. FIRST CLASS DB AUTOSERVICE SRL.

Str. Buda , Nr. 949 A, Bleajoi, Prahova


Nr. Reg. Com. J29/808/2009
CUI: RO 25515002
Tel: 0344/140726

ACT ADITIONAL
la contractul de comodat
din data de 29.04.2009
Incheiat intre:
Mihai Maria, domiciliata in mun. Ploiesti, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.88, Jud. Prahova,
identificata cu CI seria PH nr. 144764 eliberat de Politia Mun. Ploiesti, la data de 01.02.2000 in
calitatate de comodant;
Si
SC. FIRST CLASS DB AUTOSERVICE SRL, cu sediul in comuna Blejoi, Sat Beljoi, Str.
Buda, Nr.949 A, Jud. Prahova, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului cu nr. J29/808/2009, CUI
RO25515002, reprezentata prin Mihai Robert Marius, domiciliat in Ploiesti, Str. Gageni, Nr. 115A,
Bl.126, Sc. A, Et.1, Ap.5, Jud. Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 710147 eliberat de SPCLEP
Ploiesti la data de 12.09.2007 in calitate de comodatara,
Prin prezentul act aditional se modifica denumirea firmei din SC. Daimler Benz Autoservice
SRL, in SC. FIRST CLASS DB AUTOSERVICE SRL., fara alte modificari aduse contractului de
comodat privind terenul in surafata de 1120 mp, cu o suprafata total construita de 430 mp dat in
folosinta
Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

COMODANT

COMODATARA