Sunteți pe pagina 1din 11

Program de formare initiala

a
potentialilor asistenti maternali
profesionisti

Programa de formare pentru


pregatirea initiala

Numar ore = 64
Evaluare = 8 ore
Total 72 de ore

Sesiuni de formare

o sesiune
8 zile formare x 8 ore = 64 ore
8 ore evaluare
total=72 ore sesiune

sapte sesiuni
9 zile x 8 ore x 7 sesiuni =504 ore formare

Module de formare
Modulul 1. Protectia si drepturile copilului
8 ore
Modulul 2. Cresterea si dezvoltarea
copilului 12 ore
Modulul 3. Rolul si locul asistentului
maternal profesionist in sistemul de servicii
12 ore

!!
Modulul 4. Pregatirea specializata a
asistentului maternal profesionist care
primeste in plasament un copil cu handicap
(dizabilitati) 8 ore
Modulul 5. Pregatirea specializata a
asistentului maternal profesionist care
primeste in plasament un copil victima a
abuzului, neglijarii sau exploatarii 8 ore

!!
Modulul 6. Pregatirea specializata a
asistentului maternal profesionist care
primeste un copil in plasament in regim de
urgenta 8 ore
Modulul 7. Pregatirea specializata a
asistentului maternal profesionist care
primeste in plasament un copil infectat cu
HIV/SIDA 8 ore

!!!
La aceasta programa analitica FICF si-a
adus contributia proprie propunand o
programa analitica de 64 ore de formare,
care a fost aprobata de Comisia pentru
Protectia Copilului sector1, sector 4 si
sector 6 si Directia pentru Dialog, Familie si
Solidaritate Sociala, Bucuresti-Ministerul
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Evaluare
Formativa:
participanti:
pretest si posttest pe baza de chestionar, nainte si
dupa terminarea modulului,
grila / lista de control pentru observare,
sesiune formare:
chestionar cu ntrebari precodificate si libere cu
privire la continutul si procesul formarii,
rezolvarea de situatii
- discutii structurate n grup;

Evaluare
Sumativa/certificativa:
ntrebari centrate pe competentele
prevazute n pograma de formare
discutii pe marginea acestora
20 min de fiecare candidat, n sesiune
separata

Evaluarea sumativa/certificativa
a fost realizata de reprezentanti din echipa
de formatori ai Fundatiei Internationale
pentru Copil si Familie si reprezentantii
DGASPC/ ONG.

Formatori pregatire initiala


Formatorii sunt experti cunoscuti in
domeniu.
Fiecare modul specific a fost sustinut de
experti cu competenta in domeniu.
10 formatori