Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE

1.

2.

3. Completeaz mulimile sau scrie cifra corespunztoare :

4. Scrie vecinii numerelor:

8
7

10
5
92

3
5

85
67

10

BAREM
Item

Foarte bine

Bine

Rezolv corect
8 10
exerciii.
Completeaz
corect toate
cele 8 cifre.
Rezolv corect
toate cele 6
exerciii.

Rezolv corect
6 9 exerciii.

Rezolv corect
3 5 exerciii.

Completeaz
corect 5 7
cifre.
Scrie corect 3
cifre
corespunztoar
e mulimilor i
completeaz 2
mulimi cu
numrul de
elementele
cerut.
Completeaz
corect 9 11
vecini pentru
numerele date.

Completeaz
corect 2 4 cifre.

2
3

Completeaz
corect vecinii
numerelor
date.
(12 numere)

Suficient

Scrie corect 2
cifre
corespunztoare
mulimilor i
completeaz o
mulime cu
numrul de
elementele cerut.
Completeaz
corect 4 8
vecini pentru
numerele date.

Insuficient
Rezolv corect
sub dou
exerciii.
Completeaz
corect sub 2
cifre.
Nu rezolv
corect nici un
exerciiu.

Completeaz
corect sub 3
vecini pentru
numerele date.