Sunteți pe pagina 1din 49

Nr.

Crt.

4
5

8
9

10

11

12
13

14

15

16

17
18

19

20

21
22

23

24

25
26

27

28

29
30
Succes la test
Intrebarea

1. Comportamentele :
a. sunt bazate pe acte psihofiziologice
b. sunt modalitati adaptative
c. sunt innăscute sau invatate
d. sunt supuse controlului vointei
a. a+b
b. a+b+d
c. b+c

2. Informatia genetica (ereditara) ce se exprima in fenotip este inscrisa :


a. in totalitatea ADN-ului aflat in nucleul celular
b. in ADN-ul nuclear si cel mitocondrial
c. in aproximativ 30% din ADN-ul nuclear, restul fiind ADN autonom
d. in ADN-ul citoplasmatic
a. a
b. b
c. c
d. d

3. Comportamentele sunt innascute deoarece :


a. sunt comune tuturor indivizilor aceleasi specii
b. sunt standardizate (imuabile)
c. sunt prezente inca de la nasterea individului
d. nu sunt transmisibile ereditar
a. a
b. b
c. c
d. d

4. Ereditatea :
a. determina direct comportamentele
b. influentează indirect comportamentele
c. nu determină comportamentele
d. nu influenteaza comportamentele, acestea fiind dictate exclusiv de mediu
a. a
b. b
c. c
d. d
5. Inteligenta umana este :
a. capacitatea organismului de adaptare la situatii noi
b. capacitatea organismului de adaptare la idei noi
c. capacitatea de adaptare rapida la situatii si idei noi
d. capacitatea de valorificare a coeficientului de inteligenta (IQ)
a. a+b
b. a+b+c
c. c+d
d. a+d

6. In contextul cauzalitatii, motivatia comportamentului, reala si nu aparenta, este reprezentata de :


a. cauza declansatoare
b. cauza eficienta
c. de ambele tipuri de cauze
d. de nici una dintre acestea, comportamentul fiind determinat genetic
a. a
b. b
c. c
d. d

7. Genomul informational influenteaza comportamentul prin :


a. determinarea sintezei hormonilor
b. determinarea sintezei neuromesagerilor
c. determinarea sintezei enzimelor metabolice
d. determinarea sintezei neuromodulatorilor
a. a+b+c+d
b. b+c
c. c+d
d. a+b+c

8. Genomul influenteaza comportamentul indirect si prin :


a. stabilirea tipului psihosomatic
b. determinarea tipului simpaticoton
c. determinarea tipului parasimpaticoton
d. determinarea tipurilor introvertit si extravertit
a. b+c
b. c+d
c. a+b+c
d. a+b+c+d
9. Esentiala în determinarea comportamentului poate fi :
a. faza embrionara a ontogenezei
b. faza fetala a ontogenezei
c. exclusiv experienta postnatala
d. nici una dintre acestea
a. a
b. b
c. c
d. d

10. Comportamentul agresiv se poate datora :


a. maltratarii in copilarie
b. frustrarilor suferite inclusiv in faza pubertara
c. unei educatii deficitarea in copilarie
d. neimplinirilor din faza adulta in plan profesional si/sau familial
a. c+d
b. a+b+c+d
c. a+b+d
d. b+c

11. Comportamentul depresiv :


a. este datorat scaderii serotoninei
b. este favorizat de adrenalina
c. poate constitui o modalitate de refugiere din viata reala neprielnica
d. incidenta lui este dependenta de gen (mai frecvent la cel feminin)
a. a+c+d
b. c+d
c. a+d
d. a+c

12. Comportamentul este influentat de :


a. anumite leziuni ale centrilor nervosi
b. unele anomalii corporale (displastici)
c. unele maladii organice (ex.ulcerul gastro-duodenal)
d. traume psihice in copilarie
a. a+b
b. c+d
c. b+c+d
d. a+b+c+d
13. ARN-ul mesager provine din :
a. fragmentarea ADN-ului informational
b. sinteza de novo in nucleu
c. activitatea ribozomilor
d. activitatea mitocondriilor
a. a
b. b
c. c
d. d

14. Formarea sinapselor intre anumiti neuroni :


a. este determinata genetic pentru toate circuitele neuronale
b. este determinata de experienta postnatală directa sau mediata
c. nu are importanta in determinarea si desfasurarea comportamentelor
d. este esentiala in sfera etologiei
a. a+b
b. b+d
c. a+c
d. c+d

15. ADN-ul autonom (care nu se exprima in fenotip) :


a. nu are nici o utilitate in celula
b. pote constitui o sursa de imbogatire a ADN-ului ereditar
c. este o reminiscenta de la organismele inferioare
d. lipseste in multe tipuri celulare
a. a
b. b
c. c
d. d

16. Recombinarile la nivelul ADN-ului :


a. se realizeaza in mod aleatoriu
b. se realizeaza in baza unor legitati interne macromoleculei
c. pot sa fie influentate de anumiti factori externi (radiatii ionizante, poluanti etc.)
d. nu au semnificatie pentru exprimarea in fenoti
a. a+c
b. c+d
c. b+c
d. b+d

17. Cea mai importanta etapa din viata intrauterina este :


a. etapa embrionara
b. etapa fetala
c. sint la fel de importante pentru viitorul individ
a. a
b. b
c. c
18. In determinarea fondului comportamental au importanta :
a. ordinea nasterii
b. gradul de dificultate a actului parturitiei
c. virsta mamei
d. durata sarcinii
a. a+b+c
b. a+b+c+d
c. c+d
d. b+c+d

19. Finalitatea comportamentelor este reprezentata de :


a. stabilirea si intretinerea homeostaziei generele a organismulul
b. adaptarea permanenta la conditiile de mediu
c. transmiterea lor la generatiile viitore
d. asigurarea perpetuarii speciei
a. b+c
b. a+c
c. c+d
d. a+b

20. Finalitatea comportamentelor vizeaza :


a. homeostazia organismului, in general
b. homeostazia la nivele joase ale entropiei
c. determinarea directa a devenirii speciei
d. mentinerea homeostaziei, independent de nivelul entropiei organismului
a. b+c
b. a+b
c. a+c
d. a+d

21. Instinctele, care sint determinate genetic, asigura :


a. vieţuirea organismului
b. suprevieţuirea organismului
c. bază pentru formarea comportamentelor
d. perpetuarea speciei
a. a+b
b. b+c
c. a+c+d
d. c+d
22. Instinctele asigură :
a. bază pntru formarea tipului de comportament
b. supravieţuirea indivizilor
c. vieţuirea indivizilor
d. continuitatea speciei
a. a+c+d
b. b+c
c. b+c+d
d. c+d

23. Nou-născutul uman :


a. poate fi idenficat cu nou-născutul simian
b. este distinct de acesta prin preexistenţa unor circuite neuronale preformate (înnăscute : arhetipuri de g
c. are cea mai lungă copilărie (comparativ cu simienii)
d. necesită o lungă perioadă de învăţare (prin experienţă directă şi mediată)
a. a+d
b. b+c+d
c. b+c
d. c+d

24. Circuitele neuronale preformate (arhetipurile de gândire) :


a. sunt constante în devenirea individului
b. constitue baza de pornire pentru comportamente (învăţate)
c. nu au nici un rol în determinarea comportaentelor
d. sunt dependente de specie
a. a+b
b. b+c
c. a+b+d
d. a+d

25. Invăţarea comportamentelor este condiţionată de :


a. atenţia individului
b. motivaţia efectivă
c. capacitatea de engramare a informaţiei
d. motivaţia aparentă
a. a+b
b. b+c+d
c. a+b+c+d
d. c+d
26. Neuronii se divid:
a. toţi, până la pubertate
b. nu se divid, după naştere
c. în anumiţi centrii se divid toată viaţa, cu rate diferite
d. neuronii nu se divid , în general
a. a+b
b. a+c
c. c+d
d. a+d

27. Comportamentul individual :


a. este determinat genetic
b. este învăţat, direct sau indirect (mediat)
c. are rol adaptativ
d. finalitatea lui este homeostazia
a. a+b
b. b+c
c. a+d
d. b+c+d

28. Comportamentul individual este:


a. independent de cel social
b. condiţionat de cel social
c. determinat de cel social
d. identic cu cel social
a. a
b. b
c. c
d. d

29. Comportamentele umane sunt :


a. continuări ale comportamentelor animale (simieni)
b. achiziţii de novo ale fiinţei umane
c. exclusiv învăţări directe sau mediate
d. exclusiv determinate genetic
a. b+c
b. a+b
c. c+d
d. a+d
30. Comportamentele sunt :
a. standardizate, la organismele fara senzatii
b. modulare la ceele cu analizatori
c. modulare si rationale la cele cu constiinta
d. standardizate, independent de prezenta sau absenta constiintei
a. a+c
b. a+c+d
c. a+b+d
d. a+b+c
0

Raspuns Raspuns
test corect 0 0 0 0 0 0
Nr.
Crt.

4
5

8
9

10

11

12
13

14

15

16
17

18

19

20
21

22

23

24
25

26

27

28
29

30
Intrebarea

1. Comportamentele :
a. sunt bazate pe acte psihofiziologice
b. sunt modalitati adaptative
c. sunt innăscute sau invatate
d. sunt supuse controlului vointei
a. a+b
b. a+b+d
c. b+c

2. Informatia genetica (ereditara) ce se exprima in fenotip este inscrisa :


a. in totalitatea ADN-ului aflat in nucleul celular
b. in ADN-ul nuclear si cel mitocondrial
c. in aproximativ 30% din ADN-ul nuclear, restul fiind ADN autonom
d. in ADN-ul citoplasmatic
a. a
b. b
c. c
d. d

3. Comportamentele sunt innascute deoarece :


a. sunt comune tuturor indivizilor aceleasi specii
b. sunt standardizate (imuabile)
c. sunt prezente inca de la nasterea individului
d. nu sunt transmisibile ereditar
a. a
b. b
c. c
d. d

4. Ereditatea :
a. determina direct comportamentele
b. influentează indirect comportamentele
c. nu determină comportamentele
d. nu influenteaza comportamentele, acestea fiind dictate exclusiv de mediu
a. a
b. b
c. c
d. d
Inteligenta umana este :
a. capacitatea organismului de adaptare la situatii noi
b. capacitatea organismului de adaptare la idei noi
c. capacitatea de adaptare rapida la situatii si idei noi
d. capacitatea de valorificare a coeficientului de inteligenta (IQ)
a. a+b
b. a+b+c
c. c+d
d. a+d

6. In contextul cauzalitatii, motivatia comportamentului, reala si nu aparenta, este reprezentata de :


a. cauza declansatoare
b. cauza eficienta
c. de ambele tipuri de cauze
d. de nici una dintre acestea, comportamentul fiind determinat genetic
a. a
b. b
c. c
d. d

7. Genomul informational influenteaza comportamentul prin :


a. determinarea sintezei hormonilor
b. determinarea sintezei neuromesagerilor
c. determinarea sintezei enzimelor metabolice
d. determinarea sintezei neuromodulatorilor
a. a+b+c+d
b. b+c
c. c+d
d. a+b+c

8. Genomul influenteaza comportamentul indirect si prin :


a. stabilirea tipului psihosomatic
b. determinarea tipului simpaticoton
c. determinarea tipului parasimpaticoton
d. determinarea tipurilor introvertit si extravertit
a. b+c
b. c+d
c. a+b+c
d. a+b+c+d
9. Esentiala în determinarea comportamentului poate fi :
a. faza embrionara a ontogenezei
b. faza fetala a ontogenezei
c. exclusiv experienta postnatala
d. nici una dintre acestea
a. a
b. b
c. c
d. d

10. Comportamentul agresiv se poate datora :


a. maltratarii in copilarie
b. frustrarilor suferite inclusiv in faza pubertara
c. unei educatii deficitarea in copilarie
d. neimplinirilor din faza adulta in plan profesional si/sau familial
a. c+d
b. a+b+c+d
c. a+b+d
d. b+c

11. Comportamentul depresiv :


a. este datorat scaderii serotoninei
b. este favorizat de adrenalina
c. poate constitui o modalitate de refugiere din viata reala neprielnica
d. incidenta lui este dependenta de gen (mai frecvent la cel feminin)
a. a+c+d
b. c+d
c. a+d
d. a+c

12. Comportamentul este influentat de :


a. anumite leziuni ale centrilor nervosi
b. unele anomalii corporale (displastici)
c. unele maladii organice (ex.ulcerul gastro-duodenal)
d. traume psihice in copilarie
a. a+b
b. c+d
c. b+c+d
d. a+b+c+d
13. ARN-ul mesager provine din :
a. fragmentarea ADN-ului informational
b. sinteza de novo in nucleu
c. activitatea ribozomilor
d. activitatea mitocondriilor
a. a
b. b
c. c
d. d

14. Formarea sinapselor intre anumiti neuroni :


a. este determinata genetic pentru toate circuitele neuronale
b. este determinata de experienta postnatală directa sau mediata
c. nu are importanta in determinarea si desfasurarea comportamentelor
d. este esentiala in sfera etologiei
a. a+b
b. b+d
c. a+c
d. c+d

15. ADN-ul autonom (care nu se exprima in fenotip) :


a. nu are nici o utilitate in celula
b. pote constitui o sursa de imbogatire a ADN-ului ereditar
c. este o reminiscenta de la organismele inferioare
d. lipseste in multe tipuri celulare
a. a
b. b
c. c
d. d

16. Recombinarile la nivelul ADN-ului :


a. se realizeaza in mod aleatoriu
b. se realizeaza in baza unor legitati interne macromoleculei
c. pot sa fie influentate de anumiti factori externi (radiatii ionizante, poluanti etc.)
d. nu au semnificatie pentru exprimarea in fenoti
a. a+c
b. c+d
c. b+c
d. b+d
17. Cea mai importanta etapa din viata intrauterina este :
a. etapa embrionara
b. etapa fetala
c. sint la fel de importante pentru viitorul individ
a. a
b. b
c. c

18. In determinarea fondului comportamental au importanta :


a. ordinea nasterii
b. gradul de dificultate a actului parturitiei
c. virsta mamei
d. durata sarcinii
a. a+b+c
b. a+b+c+d
c. c+d
d. b+c+d

19. Finalitatea comportamentelor este reprezentata de :


a. stabilirea si intretinerea homeostaziei generele a organismulul
b. adaptarea permanenta la conditiile de mediu
c. transmiterea lor la generatiile viitore
d. asigurarea perpetuarii speciei
a. b+c
b. a+c
c. c+d
d. a+b

20. Finalitatea comportamentelor vizeaza :


a. homeostazia organismului, in general
b. homeostazia la nivele joase ale entropiei
c. determinarea directa a devenirii speciei
d. mentinerea homeostaziei, independent de nivelul entropiei organismului
a. b+c
b. a+b
c. a+c
d. a+d
21. Instinctele, care sint determinate genetic, asigura :
a. vieţuirea organismului
b. suprevieţuirea organismului
c. bază pentru formarea comportamentelor
d. perpetuarea speciei
a. a+b
b. b+c
c. a+c+d
d. c+d

22. Instinctele asigură :


a. bază pntru formarea tipului de comportament
b. supravieţuirea indivizilor
c. vieţuirea indivizilor
d. continuitatea speciei
a. a+c+d
b. b+c
c. b+c+d
d. c+d

23. Nou-născutul uman :


a. poate fi idenficat cu nou-născutul simian
b. este distinct de acesta prin preexistenţa unor circuite neuronale preformate (înnăscute : arhetipuri de g
c. are cea mai lungă copilărie (comparativ cu simienii)
d. necesită o lungă perioadă de învăţare (prin experienţă directă şi mediată)
a. a+d
b. b+c+d
c. b+c
d. c+d

24. Circuitele neuronale preformate (arhetipurile de gândire) :


a. sunt constante în devenirea individului
b. constitue baza de pornire pentru comportamente (învăţate)
c. nu au nici un rol în determinarea comportaentelor
d. sunt dependente de specie
a. a+b
b. b+c
c. a+b+d
d. a+d
25. Invăţarea comportamentelor este condiţionată de :
a. atenţia individului
b. motivaţia efectivă
c. capacitatea de engramare a informaţiei
d. motivaţia aparentă
a. a+b
b. b+c+d
c. a+b+c+d
d. c+d

26. Neuronii se divid:


a. toţi, până la pubertate
b. nu se divid, după naştere
c. în anumiţi centrii se divid toată viaţa, cu rate diferite
d. neuronii nu se divid , în general
a. a+b
b. a+c
c. c+d
d. a+d

27. Comportamentul individual :


a. este determinat genetic
b. este învăţat, direct sau indirect (mediat)
c. are rol adaptativ
d. finalitatea lui este homeostazia
a. a+b
b. b+c
c. a+d
d. b+c+d

28. Comportamentul individual este:


a. independent de cel social
b. condiţionat de cel social
c. determinat de cel social
d. identic cu cel social
a. a
b. b
c. c
d. d
29. Comportamentele umane sunt :
a. continuări ale comportamentelor animale (simieni)
b. achiziţii de novo ale fiinţei umane
c. exclusiv învăţări directe sau mediate
d. exclusiv determinate genetic
a. b+c
b. a+b
c. c+d
d. a+d

30. Comportamentele sunt :


a. standardizate, la organismele fara senzatii
b. modulare la ceele cu analizatori
c. modulare si rationale la cele cu constiinta
d. standardizate, independent de prezenta sau absenta constiintei
a. a+c
b. a+c+d
c. a+b+d
d. a+b+c
Raspuns Pagina

b
d

d
a

d
a

c
a

b
c

c
c

b
a

d
Instructiuni: Pentru a folosi acest fisier, treceti raspunsurile pe care le considerati corecte in pagina “Ra
apoi mergeti in pagina “Test” si completati coloana galbena (Raspuns test) cu raspunsul corect. Pentru
raspunsurile date si continuati. Actualizarea raspunsurilor, in cazul in care doriti modiifcarea, se face in
coloana verde. Va urez succes!