Sunteți pe pagina 1din 2

Nomenclator

1. Fia de post a efului de catedr;


2. Regulamentul de lucru intern;
3. Sarcinile dirigintelui;
4. Standardele profesionale pentru dirigenie;
5. Lista membrilor catedrei;
6. Fiile diriginilor;
7. Planul de activitate a catedrei diriginilor;
a) Argument;
b) Obiective generale;
c) Propuneri de activitate.
8. Proiectarea activitii extracurriculare;
9. Tematica edinilor catedrei;
10.Graficul de lucru al catedrei;
11.Controlul thematic;
12.Adunri printeti pe clase;
13.Activitatea comisiei pentru colarizare;
14.Orarul cercurilor;
15.Orarul seciilor sportive.

APROBAT:
Director____________/G.Gherela/

Activitatea comisiei pentru colarizare


Anul de studii 2014-2015
Comisia pentru colarizare:
1.
2.
3.
4.
5.

Gherela Galina, director;


Trifiniuc Valentina, director adjunct pentru educaie;
Furculi Larisa, director adjunct clasele primare;
Cojuhari Tatiana,responsabil de PDC;
Bujor Oxana, asistent social.

N
d/r

Obiective

1.

Analiza contingentului de elevi


pentru depistarea familiilor
social-vulnerabile i posibilit
i de acordare a ajutorului
material.

2.

Studierea listelor familiilor


social-vulnerabile.
ntrirea consiliului pentru
PDC.

3.

Termen
de
realizare
n luna
ugust

Responsabil

Indicatori de
performan

Administraia,
diriginii

Asigurarea elevilor cu
ajutor material pentru
nceputul anului colar.

septembri
e

Directorul
educative,
asistentul social

S nu fie nclcate
drepturile copilului la
nv tur.
S fie colarizai 100%

Modalit i practice i
structure de sprigin a copiilor
din familii social-vulnerabile.

Pe
parcursul
anului

Administraia,
diriginii.

Profilaxia infraciunilor.

4.

Organizarea i desf urarea


edinei comisiei pentru minori
n liceu.

Odat n
dou luni

Administraia i
CPM

Prentmpinarea
infraciunilor printre
minori.

5.

Ore de profilaxie.
ntlnire cu poliistul de sector.

De dou
ori pe an

Administraia
liceului

Micorarea numrului de
familii social-vulnerabile

6.

Secia diriginilor:
Agresivitatea verbal i
comportamental.

De dou
ori pe an

Administraia
liceului,
diriginii

7.

Raportul diriginilor despre


problema colariz rii i
abandonului colar.

De dou
ori pe an.

Administraia,
diriginii.

Lichidarea numrului de
elevi necolarizai i a
abandonului colar.