Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI Biroul pentru Programe Comunitare

02.02.2015

OFERTA DE MOBILITĂŢI ERASMUS ŞI ASIMILATE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015/2016

Note:

Mobilităţile cu durata cuprinsă între 8 şi 10 luni se desfăşoară pe parcursul unui an universitar. Mobilităţile cu durata de un an pot fi fracţionate doar dacă organizarea anului universitar la universitatea parteneră o permite (recomandăm orientarea studenţilor care solicită perioade de studiu de un semestru către acordurile care prevăd astfel de perioade). Perioadele de studiu nefracţionabile sunt marcate cu „#”.

Perioadele precizate în ofertă sunt cu titlu indicativ şi reprezintă durata ma×imă a semestrului/anului universitar la universitatea parteneră. În funcţie de specializarea aleasă, durata studiilor poate fi mai scurtă de cea din ofertă.

Domeniul de studiu Erasmus reprezintă o clasificare de natură administrativă în cadrul programului, nu o specializare sau o facultate în cadrul universităţii de destinaţie. Pentru documentare privind oferta de cursuri pentru studenţii Erasmus, se recomandă vizitarea paginii web a universităţii de destinaţie.

Pentru mobilităţile în curs de confirmare, universitatea parteneră a solicitat prelungirea termenului de semnare a acordului (listele vor fi actualizate înainte de finalizarea perioadei de înscrieri).

Legenda:

Nivel de studii

U

Undergraduate (ciclul 1 / licenţă)

G

Graduate (ciclul 2 / masterat)

D

Doctorat (ciclul 3)

1. MOBILITĂŢI FINANŢATE DIN FONDURI ERASMUS

SPAŢIUL DE EXPRESIE ENGLEZĂ (testul de limbă se susţine în limba engleză) :

BELGIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

crt.

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

Katholieke Universiteit Leuven

   

U

1 × 9 luni

 

1 9

-

-

Subfaculty of Economics and Business

           

1.

Brussel Campus www.kuleuven.be

FABIZ

340

Business and administration

G

2 × 9 luni

1 9

1

9

 

CEHIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

crt.

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

2.

Business School Ostrava www.vsp.cz/en

CIG

340

Business and administration

U, G

2

× 5 luni

 

1 5

1 5

 

3.

University of Hradec Králové www.uhk.cz/en-us

inst.

340

Business and administration

U, G

2

× 5 luni

 

- -

2 5

 
 

CIPRU

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Facultate

Nivel

Locuri facultate

general

crt.

Universitate parteneră

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

studii

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

University of Nicosia www.unic.ac.cy

   

U

2

× 5 luni

2

5

-

-

4.

FABBV

340

Business and administration

           
           
     

G

2

× 5 luni

2

5

-

-

 

CROAŢIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Crt.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

University of Rijeka

 

340

Business and administration

           

5.

(în curs de confirmare) www.efri.hr

FABBV

314

Economics

U, G, D

3

× 5 luni

2

5

1

5

 

DANEMARCA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Crt.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

VIA University College

AMP

762

Social work

U

3

× 4 luni

3

4

-

-

6.

Faculty of Education and Social Studies

FABIZ

310

Social and behavioral science

U

3

× 4 luni

2

4

1

4

(Arhus & Viborg) www.viauc.com

REI

14 Teacher training and education science

U

3

× 4 luni

3

4

-

-

ESTONIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Crt.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

7.

Tallin University of Technology www.ttu.ee

FABBV

340

Business and administration

U

2

× 5 luni

1

5

1

5

 

GERMANIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Crt.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

HHL Leipzig Graduate School of

               

8.

Management www.hhl.de

inst.

340

Business and administration

G

2

× 5 luni

-

-

2

5

 

GRECIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Crt.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

Athens University of Economics and

 

340

Business and administration

           

9.

Business www.aueb.gr

inst.

 

U, G

3

× 5 luni

-

-

3

5

314

Economics

 
 

Panteion University of Social and Political

               

10.

Sciences www.pateion.gr

AMP

3806 Public administration

U, G

3

× 5 luni

3

5

- -

11.

Aristotle University of Thessaloniki www.auth.gr

MAN

345

Management and administration

U

2

× 5 luni

2

5

- -

 
 

LETONIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

Nivel

Locuri facultate

general

crt.

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

studii

   

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

12.

University of Latvia - Riga www.lu.lv

FABIZ

340

Business and administration

U, G, D

2

× 5 luni

1

5

1

5

 

LITUANIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

crt.

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

Vilnius University

 

340

Business and administration

U, G

3 × 5 luni

2 5

 

1 5

 

13.

COM

314

Economics

U

1 × 5 luni

- -

 

1 5

 
 

Mykolas Romeris University Vilnius www.mruni.lt

 

340

Business and administration

           

14.

ECO

314

Economics

U, G, D

2 × 5 luni

1 5

1 5

 

MAREA BRITANIE

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

crt.

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

University of Reading www.reading.ac.uk

FABBV

343

Finance, banking and insurance

U

4

× 9 luni

4

9#

- -

 

15.

REI

314

Economics

U

4

× 9 luni

4

9#

- -

 
 

NORVEGIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

Nivel

Locuri facultate

general

crt.

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

studii

   

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

BI Norwegian Business SchoolOslo

               

16.

(în curs de confirmare) www.bi.no

REI

340

Business and administration

U, G

4 × 4,5 luni

2

4,5

2

4,5

 

BI Norwegian Business School Oslo

               

17.

Dublă diplomă* www.bi.no

REI

340

Business and administration

G*

5 × 10 luni

5

10#

-

-

* Mobilităţi cu dublă diplomă – locuri rezervate studenţilor din anul I ai programului de master Managementul riscului financiar internaţional – condiţii speciale (integralist, medie minim 9,00 la finalul anului I de studii MRFI).

OLANDA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

Nivel

Locuri facultate

general

crt.

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

studii

   

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

University of Amsterdam

 

314

Economics

U

2

× 10 luni

1

10

1

10

18.

CIG

340

Business and administration

U

3

× 10 luni

1

10

2

10

 

University of Amsterdam - Dublă

               

19.

diplomă* www.uva.nl

CIG

340

Business and administration

G*

5

× 10 luni

5

10#

-

-

* Mobilităţi cu dublă diplomă – locuri rezervate studenţilor înmatriculaţi în anul I Master „Contabilitate, Audit şi Informatică de Gestiune”.

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

crt.

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

University of Groningen

 

340

Business and administration

U

2

× 5 luni

 

1 5

1 5

 

20.

(în curs de confirmare) www.rug.nl

COM

314

Economics

U, G

2

× 5 luni

 

1 5

1 5

 
 

Hanze University of Applied Sciences

               

21.

Groningen (în curs de confirmare) www.pl.hanze.nl

CSIE

48 Informatics/Computer science

U

2

× 5 luni

2 5

- -

 

POLONIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Crt.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

Cracow University of Economics

   

U

2

× 5 luni

1

5

1

5

22.

(în curs de confirmare) www.uek.krakow.pl

CIG

340

Business and administration

           
 

G

2

× 5 luni

1

5

1

5

23.

University of Lodz, Faculty Management www.uni.lodz.pl

inst.

340

Business and administration

U, G

3

× 10 luni

-

-

3

10

 

Politechnika Lubelska Lublin www.pollub.pl

 

3806

Public administration

U, G

2

× 10 luni

2

10

-

-

24.

AMP

340

Business and administration

U

2

× 10 luni

-

-

2

10

 

West Pomeranian Technological

   

U

2

× 5 luni

1

5

1

5

25.

University in Szczecin, Faculty of

ECON

314

Economics

           

Economics www.zut.edu.pl

340

Business and administration

G

2

× 5 luni

1

5

1

5

 

Collegium Civitas, Varşovia

               

26.

(în curs de confirmare) www.civitas.edu.pl

AMP

3806

Public administration

U, G

2

× 5 luni

2

5

-

-

 

Lazarski University, Varşovia

 

340

Business and administration

U

2

× 10 luni

2

10

-

-

27.

(în curs de confirmare) www.lazarski.edu.pl

FABIZ

314

Economics (international relations)

U

2

× 10 luni

-

-

2

10

 

PORTUGALIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Crt.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

Universidade de Porto www.fep.up.pt

 

340

Business and administration

           

28.

MAN

314

Economics

U

12 × 5 luni

6

5

6

5

29.

Universidade de Lisboa www.letras.ulisboa.pt

REI

222

Foreign languages

U

2

× 5 luni

2

5

-

-

 

SLOVACIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

crt.

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

30.

University of Economics, Bratislava www.euba.sk

COM

340

Business and administration

U, G

3

× 9 luni

2

9

1

9

 

Technical University in Kosice www.tuke.sk

 

314

Economics

           

31.

REI

 

U, G

2

× 5 luni

2

5

-

-

222

Foreign languages

 

32.

Slovak University of Agriculture in Nitra www.uniag.sk

EAM

340

Business and administration

U, G

2

× 9 luni

2

9

-

-

 

UNGARIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

crt.

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

33.

Budapest Business School www.kkfk.bgf.hu

FABIZ

340

Business and administration

U

2

× 5 luni

 

1 5

1 5

 
 

Kodoláni János University of Applied

               

34.

Sciences (Campus Fürdo sau Budapesta) www.kjf.hu

COM

340

Business and administration

U

4

× 4 luni

2 4

2 4

 

Károly Róbert University College,

               

35.

Gyöngyös www.karolyrobert.hu

EAM

340

Business and administration

 

TURCIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

crt.

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

36.

Istanbul University

CIG

340

Business and administration

U

2

× 10 luni

1

10

1

10

   

SPAŢIUL DE EXPRESIE FRANCEZĂ (testul de limbă se susţine în limba franceză) :

BELGIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

Nivel

Locuri facultate

general

crt.

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

studii

   

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

Université de Liège 37. www.ulg.ac.be

 

340

Business and administration

           

inst.

314

Economics

U, G

4

× 5 luni

-

-

4 5

 

38. Université de Mons www.umons.ac.be

FABIZ

340

Business and administration

U, G

3

× 9 luni

2

9

1 9

 

* Pt. Univ. Liège, candidaţii din ciclul de licenţă trebuie să fie înmatriculaţi în an terminal (anul 3) în anul în care se des făşoară mobilitatea.

FRANŢA

         

Perioada de studii (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

crt.

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

39.

Université de Picardie, Amiens www.u-picardie.fr

FABBV

314

Economics

U, G, D

3

× 5 luni

3

5

-

-

 

Université d’Artois (Arras)

MAN

340

Business and administration

U, G

3

× 9 luni

2

9

1

9

40.

FABIZ

340

Business and administration

U, G

2

× 9 luni

1

9

1

9

 

Université de Bordeaux www.u-bordeaux.fr

 

340

Business and administration/

           

41.

FABIZ

314

Economics

U, G

2

× 9 luni

1

9

1

9

42.

IUT de l’Université de Bordeaux www.u-bordeaux.fr

inst.

340

Business and administration

U

3

× 9 luni

-

-

3

9

43.

Université de Franche-Comté (Besançon) www.univ-fcomte.fr

FABIZ

340

Business and administration

U

2

× 9 luni

1

9

1

9

 

Ecole de Commerce Européenne de

               

44.

inst.

340

Business and administration

U

2 × 10 luni

-

-

2

10

 

CUFR Jean-François Champollion

               

45.

(Campus Rodez) www.univ-jfc.fr

AMP

340

Business and administration

U

4

× 9 luni

4

9

-

-

 

Université de Corse Pasquale Paoli, Corte www.univ-corse.fr

COM

812

Tourism

U, G

3

× 5 luni

3

5

-

-

46.

FABIZ

340

Business and administration

G

3

× 5 luni

2

5

1

5

47.

Université de Bourgogne (Dijon) www.u-bourgogne.fr

REI

314

Economics

G

4

× 9 luni

2

9

2

9

 

Université Lille 1 Sciences et

               

48.

Technologies IAE

REI

340

Business and administration

U, G

2

× 9 luni

1

9

1

9

   
 

Université de Haute Alsace - UFR PEPS

               

49.

Colmar www.uha.fr

MARK

340

Business and administration

U, G

5

× 4 luni

3

4

2

4

50.

Université de Lorraine CEU Nancy www.univ-lorraine.fr

FABIZ

340

Business and administration

G

4

× 5 luni

2

5

2

5

 

Université de Montpellier

               

51.

(în curs de confirmare)

MAN

340

Business and administration

U

3

× 9 luni

1

9

2

9

   
 

Université de Nantes

 

314

Economics

U

2

× 9 luni

-

-

2

9

52.

FABIZ

340

Business and administration

U

2

× 9 luni

2

9

-

-

   

MAN

340

Business and administration

U, G

5

× 9 luni

2

9

3

9

Université d’Orléans – Faculté de Droit,

FABIZ

340

Business and administration

U, G

5

× 9 luni

2

9

3

9

53.

Economie et Gestion www.univ-orleans.fr

CIG

340

Business and administration

U, G

5

× 9 luni

2

9

3

9

FABBV

314

Economics

U, G

5

× 9 luni

2

9

3

9

 

CSIE

314

Economics

U, G

5

× 9 luni

3

9

2

9

 

Université Panthéon Sorbonne Paris I

 

314

Economics

U

2

× 9 luni

1

9

1

9

54.

REI

316

International rel. European studies

U

1

× 9 luni

1

9

-

-

 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne,

 

340

Business and administration

U, G

6

× 9 luni

4

9

2

9

55.

Faculté d’Administration et Echanges

MAN

             

Internationaux www.u-pec.fr

342

Marketing and sales management

U

2

× 9 luni

-

-

2

9

 

Conservatoire National d’Arts et Métiers

 

344

Accounting and taxation

U

3

× 9 luni

3

9

-

-

56.

CNAM Paris, INTEC (în curs de confirmare) www.cnam.fr

CIG

344

Accounting and taxation

G

2

× 9 luni

2

9

-

-

57.

Université de Poitiers www.univ-poitiers.fr

FABIZ

314

Economics

U, G

2

× 5 luni

1

5

1

5

 

Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information – ENSAI

Rennes * www.ensai.fr

   

U, G

1

× 9 luni

1

9

-

-

58.

CSIE

462

Statistics

           
 

D

2

× 9 luni

2

9

-

-

* ENSAI Rennes : candidaţii trebuie să fie înmatriculaţi în anul 3 licenţă sau la masterat în anul în care se desfăşoară mobilitatea.

         

Perioada de studii (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

Nivel

Locuri facultate

general

crt.

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

studii

   

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

Université de Strasbourg

FABIZ

 

G

1

× 9 luni

1

9

-

-

59.

Ecole de Management – Dublă diplomă www.em-strasbourg.eu

 

340

Business and administration

           

REI

 

G

1

× 9 luni

1

9

-

-

60.

Université Toulouse 1 Capitole

FABBV

340

Business and administration

U

4

× 9 luni

2

9

2

9

 

Institut d'Études Politiques de Toulouse

   

U

2

× 9 luni

2

9#

-

-

61.

(Certificat d'Etudes Politiques) www.sciencespo-toulouse.fr

AMP

313

Political science and civics

           
 

G

2

× 9 luni

2

9#

-

-

SPAŢIUL DE EXPRESIE GERMANĂ (testul de limbă se susţine în limba germană) :

AUSTRIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

crt.

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

62.

Wirtschaftsuniversität Wien www.wu-wien.ac.at

REI

340

Business and administration

U

5

× 5 luni

3

 

5 2

5

63.

Fachhochschule des BFI Wien www.fh-vie.ac.at

inst.

340

Business and administration

U

2

× 5 luni

-

 

- 2

5

 

GERMANIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

Nivel

Locuri facultate

general

crt.

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

studii

   

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

Hochschule Bochum

               

64.

(în curs de confirmare) www.hochschule-bochum.de

FABIZ

3401

Business studies with languages

U

5

× 10 luni

3 10

2 10

 

Hochschule für Technik und Wirtschaft

   

U

2

× 5 luni

 

1 5

1 5

 

65.

REI

340

Business and administration

           
 

G

2

× 5 luni

1 5

1 5

66.

Hochschule Reutlingen www.reutlingen-university.de

FABIZ

340

Business and administration

U

2

× 5 luni

 

1 5

1 5

 
 

Europa-Universität Viadrina, Frankfurt /

               

67.

FABIZ

340

Business and administration

U, G, D

4

× 5 luni

2 5

2 5

68.

Phillips Universität Marburg www.uni-marburg.de

FABIZ

340

Business and administration

U, G

2

× 5 luni

 

1 5

1 5

 
 

Universität Passau

               

69.

FABIZ

340

Business and administration

U, G

2

× 10 luni

1 10

1

10

   
 

Universität Hohenheim - Stuttgart www.uni-hohenheim.de

 

340

Business and administration

           

70.

inst.

314

Economics

U, G

2

× 5 luni

- -

2

5

 

Universität Trier

               

71.

FABIZ

340

Business and administration

U, G

2

× 10 luni

1 10

1

10

   

72.

Bergische Universität Wüppertal www.wiwi.uni-wuppertal.de

FABIZ

340

Business and administration

U, G

3

× 10 luni

 

2 10

1

10

SPAŢIUL DE EXPRESIE ITALIANĂ (testul de limbă se susţine în limba italiană) :

 
 

ITALIA

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

Nivel

Locuri facultate

general

crt.

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

studii

   

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

Università Politecnica delle Marche

               

73.

Ancona (în curs de confirmare) www.univpm.it

REI

314

Economics

U

2

× 9 luni

9

1 1

9

 

Università degli Studi di Bologna

               

74.

(în curs de confirmare) www.unibo.it

REI

314

Economics

U

1

× 10 luni

10

1 -

-

 

Università degli Studi di Genova

 

313

Political science and civics

U

1

× 9 luni

 

1 9#

-

-

75.

(în curs de confirmare) www.unige.it

AMP

3805

Constitutional / Public law

U

1

× 9 luni

 

1 9#

-

-

314

Economics

U

1

× 9 luni

 

-

- 1

 

9#

 

Università del’ Salento (Lecce) www.unisalento.it

   

U

3

× 4 luni

 

4

1 2

 

4

76.

REI

340

Business and administration

           
           
     

G

3

× 4 luni

 

4

2 1

 

4

         

Perioada de studiu (stud × luni)

 

Locuri concurs

Nr.

Universitate parteneră

Facultate

ASE

 

Domeniu de studii Erasmus

Nivel

studii

Locuri facultate

general

crt.

 

Nr. stud.

Nr. luni

Nr. stud.

Nr. luni

 

Università Commerciale Luigi Bocconi

               

77.

Milano (în curs de confirmare) www.unibocconi.it

REI

340

Business and administration

U

1

× 5 luni

1

5

-

-

78.

Università degli Studi di Pavia www.unipv.it

inst.

340

Business and administration

U, G

3

× 9 luni

-

-

3

9

 

Università degli Studi di Perugia

REI

   

3

× 4 luni

2

4