Sunteți pe pagina 1din 48

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

ADMITERE 2010
LICENŢĂ (3 ani) Specializări: Comunicare şi relaţii publice, Publicitate, Psihologie NOU
MASTERAT (2 ani) Studii de masterat
cu predare
DOCTORAT (3 ani) în limba engleză

www.comunicare.ro
cuprins
Prezentare generală ....................................................................02 Admiterea la învăţământul la distanţă ........................................25
Studii universitare de licenţă .............................................................25
Specializarea: Comunicare şi relaţii publice ................................................ 25
l
Despre facultate ..........................................................................03
Studii universitare de masterat .......................................................26
Masterat în Comunicare şi relaţii publice .....................................................26
l
Învăţământ de zi .........................................................................05 Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane .............................26
l

Studii universitare de licenţă (3 ani) .......................................................05


Studii universitare de masterat (2 ani) ...................................................05 Admiterea la învăţământul la distanţă în sistem online ..............28
Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză (2 ani) .....06 Masterat în Managementul proiectelor .......................................................28
l

Studii universitare de doctorat (3 ani) .....................................................06 Masterat în Management şi comunicare în afaceri .....................................28
l
Masterat în Management educaţional şi comunicare instituţională ..........28
l
Învăţământ la distanţă ...............................................................07
Studii universitare de licenţă (3 ani) .......................................................07
Activităţi complementare ............................................................30
Studii universitare de masterat (2 ani) ...................................................07 Departamentul de Proiecte şi Relaţii Internaţionale ......................................30
Învăţământ la distanţă în sistem online ....................................08 Academic Program in English .........................................................................31
Studii universitare de masterat (2 ani) ...................................................08 Proiecte realizate cu sprijin financiar european şi internaţional .....................31
Proiecte de cercetare realizate cu sprijin financiar național ............................32
Universitatea Virtuală de Afaceri ....................................................................33
Admiterea la învăţământul de zi ................................................09
Centrul de Cercetare în Comunicare ................................................................33
Studii universitare de licenţă ............................................................09 Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice ...........................................34
Specializările: Comunicare şi relaţii publice, Publicitate, Psihologie ...................09
Conferinţele internaţionale ale FCRP...............................................................34
Studii universitare de masterat .......................................................11 Sesiunile de comunicări ştiinţifice ComunicarTe .............................................35
Masterat în Comunicare şi relaţii publice ....................................................12
l
Editura Comunicare.ro ....................................................................................36
Masterat în Publicitate .................................................................................13
l
Masterat în Comunicare politică. Marketing politic şi electoral ..................14
l
Centrele teritoriale (ID) ................................................................38
Masterat în Managementul proiectelor .......................................................15
l Facilităţi .......................................................................................38
Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane .............................16
l Laboratorul de limbi străine .....................................................................38
Masterat în Management şi comunicare în afaceri .....................................17
l Laboratorul interdisciplinar ......................................................................38
Masterat în Management educaţional şi comunicare instituţională ..........18
l Laboratorul multimedia ...........................................................................39
Masterat în Comunicare audio-video ..........................................................19
l
Laboratoarele de informatică ...................................................................39
Masterat în Brand management şi comunicare corporatistă ......................20
l
Baza materială ..........................................................................................39
Masterat în Comunicare şi comportament organizaţional ..........................21
l
Pagina de Internet www.comunicare.ro ..................................................40
Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză ...22
Pagina de Internet www.comunicareonline.ro ........................................40
Masterat în Comunicare şi publicitate .........................................................22
l
Masterat în Managementul Proiectelor .......................................................23
l Blogurile masteratelor .................................................................42 01
Studii universitare de doctorat .........................................................24 Corpul profesoral .........................................................................43
Prezentare generală
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) a fost înfiinţată în 1998
şi este acreditată prin H.G. 916/11.08.2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 766/
23.08.2005. FCRP este printre puţinele facultăţi din ţară care oferă specializare
universitară de licenţă în Comunicare şi Relaţii Publice. Facultatea funcţionează în
cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA). SNSPA are în
componenţă următoarele facultăţi şi departamente:
l Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice;
l Facultatea de Ştiinţe Politice;
l Facultatea de Administraţie Publică;
l Facultatea de Management;
l Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice funcţionează cu următoarele forme de învăţământ:


l Studii universitare de licenţă, învăţământ de zi (locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă), cu durata
de 3 ani:
1. Specializarea Comunicare şi relaţii publice;
2. Specializarea Publicitate;
3. Specializarea Psihologie.
l Studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă, (locuri cu taxă), cu durata de 3 ani;
1. Specializarea Comunicare şi relaţii publice;
l Studii universitare de masterat, învăţământ de zi (locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă), cu durata
de 2 ani;
l Studii universitare de masterat, învăţământ la distanţă, (locuri cu taxă), cu durata de 2 ani;
l Studii universitare de masterat, învăţământ la distanță în sistem online, (locuri cu taxă), cu durata de 2 ani;
02 l Studii universitare de doctorat, învăţământ de zi (locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă), cu durata
de 3 ani.
Despre facultate
1990: Anul în care începe să prindă contur ideea apariţiei SNSPA.
1991: Este înfiinţat, în cadrul SNSPA, Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, cu scopul de a organiza forme de
învăţământ postuniversitar.
1997: „Specialist în relaţii publice”- categoria este introdusă în Clasificarea Ocupaţiilor din România.
1998: Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice introduce forma de pregătire universitară.
1998: Este acreditat Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice.
1998: Ia naştere Institutul Român de Comunicare şi Relaţii Publice. O realizare deosebită a Institutului o reprezintă editarea
Revistei Române de Comunicare şi Relaţii Publice, indexată în bazele de date internaţionale.
1999: România a găzduit la Bucureşti cea de-a 40-a Olimpiadă Internaţională de Matematică. Cu această ocazie, FCRP a
organizat campania de presă a evenimentului şi a editat, cu sprijinul cotidianului Adevărul, ziarul Olimpiadei - Sigma. Ziar bilingv
(română-engleză), Sigma a apărut în cinci numere, în condiţii grafice excelente.
2000: Are loc lansarea pe piaţa de carte a Editurii FCRP, Comunicare.ro.
2000: Are loc deschiderea centrelor teritoriale FCRP, la Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, Craiova şi Resiţa.
2000-2002: Au loc diverse simpozioane, activităţi desfăşurate de Centrele de Perfecţionare în Relaţii Publice şi Comunicare,
centre realizate cu sprijin financiar internaţional.
2003: FCRP începe să participe la proiecte de mobilităţi Leonardo da Vinci.
2003: Dennis L. Wilcox, unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti şi autori de cărţi de relaţii publice, conferenţiază public la FCRP.
2003: Ia naştere Universitatea Virtuală de Afaceri (UVA), ca urmare a unui proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, prin
programul PHARE. UVA este un centru de formare şi instruire continuă la distanţă în domeniul afacerilor, oferind cursuri de scurtă
durată în sistem online.
2003: În decembrie, este lansată sesiunea de comunicări ştiinţifice ComunicarTe.
2004: În premieră în România, FCRP organizează trei masterate la învățământul la distanță în sistem online în domeniile:
Managementul proiectelor, Management şi comunicare în afaceri, Management educaţional şi comunicare instituţională.
2005: FCRP este acreditată prin H.G. 916/11.08.2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 766/ 23.08.2005.
2005: În conformitate cu prevederile Uniunii Europene, durata studiilor este redusă de la 4, la 3 ani (primul ciclu Bologna).
2005: Unul dintre cei mai reputaţi specialişti internaţionali în branding, Wally Ollins, conferenţiază la FCRP. Cărţile sale sunt 03
traduse la Editura Comunicare.ro şi WallyOllins a revenit în România şi la lansarea volumului “Despre brand”în 2007, publicată tot la
Editura Comunicare.ro.
2006: FCRP lansează programul academic în limba engleză, destinat atât studenţilor Erasmus, cât şi celor români.
2007: FCRP organizează prima ediţie a conferinţei sale internaţionale anuale, sub numele de Globalization and Policies of
Development, cu o largă participare din lumea academică europeană.
2008: Se lansează o nouă specializare pentru învăţământul universitar: Psihologie.
2008: SNSPA organizează Şcoală doctorală în Ştiinţele Comunicării.
2008: FCRP organizează cea de-a doua ediţie a conferinţei sale internaţionale anuale.
2009: FCRP organizează cea de-a treia ediţie a conferinţei sale internaţionale anuale.
2009: Se lansează o nouă specializare pentru învăţământul universitar: Publicitate.
2009: Se lansează două programe noi de studii masterale, în cotutelă cu Facultatea de Management din cadrul SNSPA:
Masterat în Brand management şi comunicare corporatistă şi Masterat în Comunicare şi comportament organizaţional.
2009: Se lansează primul program de studii de masterat cu predare în limba engleză: Masterat în Comunicare şi publicitate.
2010: Se lansează cel de-al doilea program de studii de masterat cu predare în limba engleză: Masterat în Managementul
proiectelor.

Sediul SNSPA

04
Învăţământ de zi
Studii universitare de licenţă (3 ani)
Studiile universitare de licenţă se adresează absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat şi celor care doresc să urmeze o a doua
specializare după ce au obţinut deja o licenţă. Diploma de licenţă obţinută după promovarea examenului de licenţă este diplomă de stat,
recunoscută oficial. Diploma de licenţă acordată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice permite profesarea în următoarele domenii: relaţii
publice, publicitate, psihologie, creare de imagine, mass-media, marketing politic şi electoral, comunicare managerială, negocieri comerciale şi
politice, analiză politică, gestionarea crizelor, managementul resurselor umane, relaţii publice internaţionale, managementul proiectelor.
Începând cu anul 2005, în conformitate cu noile planuri de învățământ, studenţii au posibilitatea să aleagă dintr-o paletă largă de cursuri
opţionale, care le permite să îşi definească direcţia de specializare precisă. Practica de specialitate se desfăşoară timp de două săptămâni, în
redacţii ale mass-media, instituţii guvernamentale, agenţii de publicitate şi de relaţii publice, agenţii de marketing şi firme de consultanţă
specializate în promovarea imaginii şi în cabinete de psihologie. Perioada de practică permite o îmbinare a cunoştinţelor teoretice cu abilităţile
practice şi facilitează familiarizarea studenţilor cu cerinţele profesiei.
Specializarea Psihologie a fost autorizată conform HG 635 din 11.06 2008, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 467 din 24.06.2008.
Specializarea Publicitate a fost autorizată conform HG 749 din 24.06 2009, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 465 din 06.07.2009.

Studii universitare de masterat (2 ani)


Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice a fost înfiinţat în anul 1991 şi acreditat în anul 1998. Studiile universitare de masterat se
adresează absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă cu durata de 3 ani - promoţia Bologna - şi 4-5 ani - promoţii pre-Bologna - care au
obţinut diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de profilul absolvit. Toate programele de masterat ale FCRP sunt
acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin OM nr. 4666 din 03.08.2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 603 din
1.09.2009.
Pentru anul universitar 2010-2011, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează cursuri pentru următoarele studii
universitare de masterat:
1. Masterat în Comunicare şi relaţii publice;
2. Masterat în Publicitate;
3. Masterat în Comunicare politică. Marketing politic şi electoral;
4. Masterat în Managementul proiectelor;
5. Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane;
6. Masterat în Management şi comunicare în afaceri;
7. Masterat în Management educaţional şi comunicare instituţională;
8. Masterat în Comunicare audio-video; 05
9. Masterat în Brand management şi comunicare corporatistă;
10. Masterat în Comunicare şi comportament organizaţional.
Învăţământ de zi
Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză (2 ani)
Pentru anul universitar 2010-2011, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează cursuri pentru următoarele
specializări cu predare în limba engleză:
1. Masterat în Comunicare şi publicitate;
2. Masterat în Managementul proiectelor.
În anul universitar 2009-2010, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a lansat primul program de studii universitare de masterat
de Comunicare şi Publicitate cu predare în limba engleză. Primul an al acestui masterat s-a dovedit a fi unul deosebit de bun, studenţii fiind
implicaţi în diferite proiecte, care se vor finaliza cu participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale şi prezentarea de articole scrise în
colaborare cu profesorii lor. Masteratul se adresează tuturor absolvenţilor de studii universitare, indiferent de profilul absolvit, cu un nivel bun
de limbă engleză, care vor să-şi aprofundeze cunoştinţele şi să obţină expertiză în domeniile respective.
În anul universitar 2010-2011, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice lansează cel de-al doilea program de studii universitare de
masterat de Managementul Proiectelor cu predare în limba engleză. Beneficiind de experienţa de 10 ani a programului similar în limba
română, noul masterat se adresează tuturor absolvenţilor de studii universitare, indiferent de profilul absolvit, cu un nivel bun de limbă
engleză, care vor să-şi aprofundeze cunoştinţele şi să obţină expertiză în managementul proiectelor. Masteratul de Managementul
proiectelor acoperă ariile de cunoaştere şi grupurile de procese specifice Project Management Body of Knowledge (PMBoK) – considerat
standardul în domeniu de către asociaţia internaţională de proiect Project Management Institute (PMI). Prin urmare, masteratul oferă
pregătirea teoretică necesară pentru participarea la examenul pentru obţinerea certificării internaţionale Project Management Professional
(PMP). Cursurile masteratului sunt destinate atât celor care doresc să se specializeze în managementul proiectelor din mediul privat, cât şi
celor interesaţi de managementul proiectelor finanţate din fonduri publice (inclusv din fonduri europene).

Studii universitare de doctorat (3 ani)


Începând cu anul universitar 2008-2009, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă un program doctoral în Ştiinţele
Comunicării. Doctoranzii urmează în primul an cursuri în sistem Bologna şi sunt îndrumaţi în elaborarea tezelor de doctorat în anii al doilea şi
al treilea.
Şcoala doctorală oferă locuri în sistem cu frecvenţă, fără taxă, în sistem cu frecvenţă cu taxă, în sistem fără frecvenţă cu taxă. Pentru
doctoranzii care, în urma examenului de admitere, ocupă locuri în sistem cu frecvenţă, fără taxă, există anual posibilitatea obţinerii unei burse
06 doctorale POSDRU pe parcursul celor trei ani de studii, cu obligativitatea unui stagiu de pregătire în străinătate.
Învăţământ la distanţă
Studii universitare de licenţă (3 ani) și studii universitare de masterat (2 ani)
Forma de învăţământ la distanţă din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice este acreditată în conformitate cu normele
CNEAA (ulterior ARACIS), prin hotărârea nr. 2252/ 3.11.2005. Învăţământul la distanţă este o formă flexibilă de învăţământ superior prin care
se asigură posibilitatea de formare iniţială, de perfecţionare sau de conversie profesională. Studiile universitare de licenţă din învăţământul la
distanţă au o durată de 3 ani, iar diploma de licenţă este aceeaşi cu cea obţinută de absolvenţii învăţământului de zi. Diploma de masterat este
aceeaşi cu cea obţinută de absolvenţii cursurilor de zi.

Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice organizează studii universitare de masterat în următoarele specializări:
l Masterat în Comunicare şi relaţii publice, în Bucureşti şi în centrele teritoriale Braşov, Constanţa şi Cluj-Napoca;
l Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane, în Bucureşti şi în centrele teritoriale Braşov, Constanţa şi Cluj-Napoca.

La începutul fiecărui semestru, Facultatea de Activitatea didactică în sistemul ID are următoarele


Comunicare şi Relaţii Publice pune la dispoziţia tuturor particularităţi:
studenţilor ID pachete educaţionale pentru l site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (www.comunicare.ro)
învăţământul la distanţă. pune la dispoziţia studenţilor cursurile în format electronic, informaţii despre
Acestea conţin: cursurile de sinteză, programarea examenelor, repartiţia pe grupe a studenţilor,
notele obţinute la examene şi programarea restanţelor;
l CD-ul, c a r e c u p r i n d e R e g u l a m e n t u l
l studenţii beneficiază semestrial de cursuri de sinteză, susţinute de către
Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă, titularii de disciplină, care prezintă într-o formă concentrată conţinutul
cursurile corespunzătoare fiecărui semestru, cursurilor de pe CD;
programarea cursurilor de sinteză şi a examenelor, l în decursul unui semestru, studenţii au două posibilităţi de prezentare la
testele de autoinstruire şi autoevaluare, care reprezintă examen pentru fiecare disciplină, fără taxe suplimentare;
forme de simulare a examenelor semestriale, precum şi l prin serviciul de tutoriat, studenţii pot primi informaţii despre cursuri şi
informaţii despre profesori; examene. Informaţiile sunt oferite pentru fiecare disciplină de către titularul
l Ghidul Studentului ID, în care este prezentat cursului sau de către asistentul titularului de curs; serviciul forum-tutoriat
planul de învăţământ semestrial, bibliografia aferentă (forum de discuţii online pe discipline) permite adresarea întrebărilor direct
fiecărei discipline, modalitatea de examinare, programul titularilor de curs;
Secretariatului DID, programul de tutoriat, precum şi l studenţii pot audia cursurile de zi, în limita locurilor disponibile în
Regulamentul Departamentului pentru Învăţământul la amfiteatre; 07
Distanţă (DID). l cursurile tipărite pot fi procurate contra cost de la biblioteca facultăţii.
Învăţământ la distanță în sistem online
Studii universitare de masterat (2 ani)
Începând cu anul 2004, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează trei masterate la învăţământul la distanță în sistem online
în domeniile:
l Managementul proiectelor (2 ani);
l Management şi comunicare în afaceri (2 ani);
l Management educaţional şi comunicare instituţională (2 ani).
Masteratele învăţământului la distanță în sistem online sunt accesibile tuturor celor care au un computer conectat la Internet, iar
frecventarea cursurilor şi seminariilor nu presupune întreruperea activităţii profesionale sau deplasarea studentului dintr-o localitate într-alta.
Planul de învăţământ este caracterizat prin relevanţă şi caracter aplicat, astfel încât masteratele sunt în mod real adaptate cerinţelor pieţei şi ale
studenţilor. Sistemul de predare şi de interacţiune profesor-student este similar sistemului practicat la învăţământul de zi: pentru fiecare disciplină
din planul de învăţământ sunt prevăzute, o dată la două săptămâni, o oră de curs şi o oră de seminar, iar studenţii au obligativitatea de a frecventa
aceste cursuri şi seminarii; un procent de minim 20% din nota finală este acordat pe baza frecventării cursurilor şi seminariilor săptămânale,
condiţia fiind ca intervenţiile online să fie substanţiale, cu referire la tema propusă spre discuţie. Procesul de predare şi de interacţiune profesor-
student se desfăşoară prin intermediul unei platforme educaţionale de e-learning care pune la dispoziţie următoarele facilităţi:
forum pentru cursurile şi seminariile online;
l Platforma de e-learning permite interacţiunea profesor-studenţi,
sistem de examinare online;
l profesor-fiecare student în parte (prin serviciul de mesaje), student-student
forum pentru teme de discuţie şi întrebări frecvente;
l (prin serviciul de chat). Ca urmare a acestor facilităţi, platforma de instruire
online permite derularea procesului de instruire şi evaluare continuă a
sistem online de rezolvare a proiectelor şi aplicaţiilor;
l
studenţilor.
sistem online de evaluare a proiectelor, aplicaţiilor, exerciţiilor, testelor;
l Studenţii au acces la cursurile în format electronic (prin platforma de e-
lsistem de prelucrare electronică a informaţiilor legate de: prezenţa learning). Fiecare curs este însoţit de un caiet de seminar, care conţine studii
studenţilor la cursurile şi seminariile online, progresul înregistrat de fiecare de caz, exemple de bună practică, aplicaţii, simulări, exerciţii, teste de
student; situaţia referatelor şi a aplicaţiilor. autoevaluare şi autoinstruire, resurse informaţionale

Masteratul la învăţământul la distanță în sistem Masteratul la învăţământul la Masteratul la învăţământul la


online de Managementul proiectelor se adresează: distanță în sistem online de distanță în sistem online de
l persoanelor care doresc să se specializeze în Management şi comunicare în afaceri Management educaţional şi
implementarea proiectelor finanțate prin Instrumentele se adresează: comunicare instituţională se
Structurale (funcționari din administrația publică, consultanți, adresează:
angajați ai companiilor publice sau private interesate de actualilor manageri;
l
atragerea fondurilor nerambursabile europene); directorilor de şcoli şi licee;
l
absolvenţilor de studii economice;
l l administratorilor din învăţământul
l persoanelor care doresc să se specializeze în actualilor întreprinzători;
l
implementarea proiectelor de dezvoltare ale companiilor publice preuniversitar şi universitar;
08 potenţialilor întreprinzători/
l l absolvenţilor de învăţământ supe-
sau private (viitori manageri de proiect, membri ai echipei de
proiect, membri ai biroului de proiecte sau ai grupului de experți manageri. rior interesaţi de subiecte educaţionale.
în proiecte ale unei companii).
Admiterea la învăţământul de zi
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
(locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)
Numărul de locuri pentru anul academic 2010-2011 va fi afişat pe site-ul Facultăţii de
Comunicare şi Relaţii Publice (www.comunicare.ro) după ce Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului va aproba cifrele de şcolarizare la nivel naţional.
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Pentru învățământul de zi, înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în perioada 12-16 iulie a.c. Proba de concurs va avea loc în următoarele
date:
18 iulie a.c. – specializarea Comunicare și relații publice și specializarea Publicitate;
19 iulie a.c. – specializarea Psihologie.
La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României. Admiterea în
învăţământul superior de stat pe locuri subvenţionate de la buget se face în limita locurilor stabilite prin Hotărâre de Guvern şi repartizate pe instituţii de
învăţământ superior, prin ordin al Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Media minimă de admitere este 5 (cinci). Absolvenţii cu diplomă de
licenţă pot urma o a doua specializare, la studiile universiare de licenţă, fără concurs de admitere, în regim cu taxă, indiferent de numărul de locuri cu taxă aprobat.
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere tip la care se anexează:
l diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2010, adeverinţa de
absolvire a liceului în original sau copie legalizată, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la
probele susţinute;
l certificatul de naştere, în copie legalizată (certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul);
l buletinul/cartea de identitate, în copie;
l adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie,pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate“;
l diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
l chitanţa de plată a taxei de admitere, taxă care se achită la casieria facultăţii; valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul
tuturor taxelor pentru anul universitar 2010-2011;
l patru fotografii tip buletin de identitate;
l un dosar plic.
Ocuparea locurilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor. Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de admitere, se aduc la
cunoștință celor interesați prin afișare, în perioada 23-25 iulie a.c. Eventualele contestații se depun în cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Rezultatele
contestațiilor se comunică în termen de două zile. În perioada 26-28 iulie a.c., studenții admiși la învățământul de zi trebuie să se prezinte la secretariatul
Facultății de Comunicare și Relații Publice, pentru înmatricularea la forma de învățământ de zi la care au fost declarați admiși. Candidații care au ocupat un loc
finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de bacalaureat în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se pot
înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea 09
locului ocupat. Candidații care nu au ocupat un loc la învățământul de zi, dar care au obținut cel puțin nota 5 (cinci), se pot înscrie, în perioada 6-24 septembrie a.c.,
și pot candida pentru locurile scoase la concurs în sistemul de învățământ la distanță.
CUANTUMUL TAXELOR
Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2010-2011 va fi afişată pe site-ul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va stabili
cuantumul tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2009-2010 pot fi vizualizate la adresa http://comunicare.ro/taxe_2009.php.
Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ.

PROBELE DE CONCURS
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă trei specializări:
l Comunicare şi relaţii publice;
l Publicitate;
l Psihologie.
La înscriere, candidaţii pot opta pentru una dintre primele două specializări (Comunicare și relații publice și Publicitate), indicând ordinea
preferințelor. Pentru specializarea Psihologie înscrierea și examenul de admitere sunt de sine stătătoare, fără posibilitatea de a opta pentru celelalte
specializări.

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni, indiferent de
disciplina de concurs pentru care au optat candidaţii. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci
când rămân locuri neocupate după înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget
(fără taxă) doar la o singură specializare.
l Concursul de admitere pentru specializările Comunicare și relații publice și Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă
scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română; Psihologie; Economie; Filosofie.
l Concursul de admitere pentru specializarea Psihologie constă într-o singură probă scrisă la disciplina Psihologie.
În aprecierea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de
comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.
Pentru admiterea în anul academic 2010-2011, propunerile de subiecte (100 pentru fiecare disciplină, din care, în ziua concursului de admitere se
trag la sorţi 3 subiecte) pentru proba scrisă la toate disciplinele de concurs pot fi vizualizate la adresa:
http://www.comunicare.ro/home.php?page= admitere2010.
Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate pe baza programelor pentru examenul de Bacalaureat din anul 2010, aprobate şi făcute publice de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Pot fi folosite toate manualele autorizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.

Observaţie!
10
Media la examenul de Bacalaureat nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi folosită doar pentru departajarea
ultimilor candidaţi cu note egale.
Admiterea la învăţământul de zi
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
(locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)
Numărul de locuri pentru anul academic 2010-2011 va fi afişat pe site-ul Facultăţii de
Comunicare şi Relaţii Publice (www.comunicare.ro) după ce Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului va aproba cifrele de şcolarizare la nivel naţional.
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în Departajarea candidaţilor se face în ordinea notelor obţinute la eseu (vezi mai jos
perioada 9-15 septembrie a.c., iar susținerea eseurilor se cerinţele pentru fiecare masterat). Nu se admite depăşirea numărului de locuri aprobat
desfășoară în perioada 20-22 septembrie a.c., conform unei pentru cursuri de zi subvenţionate de la buget. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu note
planificări care va fi anunțată la avizierul facultății și pe site-ul egale, departajarea între candidaţi se face prin media obţinută la examenul de licenţă.
www.comunicare.ro. Se pot înscrie la concursul de admitere Nota minimă de admitere este 5 (cinci).
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de admitere, se
aceasta, indiferent de specializare şi de anul absolvirii. La cererea aduc la cunoștința celor interesați prin afișare, în data de 23 septembrie a.c. În perioada
de înscriere tip se vor anexa: 27-29 septembrie a.c., studenţii admişi la învăţământul de zi trebuie să se prezinte la
secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, pentru înmatricularea la forma de
l diploma de licenţă sau echivalenta acesteia, în copie
învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Candidaţii care au ocupat un loc subvenţionat
legalizată; de la buget depun la înmatriculare diploma de licenţă în original şi achită taxa de
l certificat de naştere, în copie legalizată; înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă
l buletin/carte de identitate, în copie; achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Neprezentarea la
l certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.
numelui, în copie legalizată (dacă este cazul); OBSERVAŢIE!
l adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, pe Media la examenul de licenţă nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi
care se menţionează „clinic sănătos pentru înscriere la facultate“; folosită doar pentru departajarea ultimilor candidați cu note egale.
l chitanţă de plată a taxei de admitere, taxă care se
achită la casieria facultăţii (valoarea taxei va fi afişată după ce
OBSERVAŢIE PENTRU TOATE MASTERATELE
Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul Candidații care nu au ocupat un loc la învățământul de zi, dar care au obținut nota 5
universitar 2010-2011); (cinci) se pot înscrie și pot candida pentru locurile existente la învățământul la distanță și
la învățământul la distanță în sistem online până la data de 24 septembrie a.c., la
l Curriculum Vitae; masteratele cu următoarele specializări: Comunicare şi relaţii publice (ID), Comunicare
l eseu în două exemplare (vezi precizările de mai jos); managerială şi resurse umane (ID), Managementul proiectelor (ID-ONLINE),
l patru fotografii tip buletin de identitate; Management şi comunicare în afaceri (ID-ONLINE), Management educaţional şi
l un dosar plic. comunicare instituţională (ID-ONLINE).

CUANTUMUL TAXELOR
Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2010-2011 va fi afişată pe site-ul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul 11
tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2009-2010 pot fi vizualizate la adresa http://comunicare.ro/taxe_2009.php.
Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ.
Masterat în Comunicare şi relaţii publice
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Comunicare şi relaţii publice constă în 1. Modele şi teorii fundamentale în studiul mass media (evoluţia
redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi redactat pe una dintre temele modelelor în studiul comunicării de masă, fluxul comunicării în doi paşi şi difuzarea
indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va respecta următoarele cerinţe: informaţiei, efectele mass media în spaţiul public, funcţiile şi disfuncţiile mass media,
selecţia informaţiei în mass media, spirala tăcerii şi comunicarea publică).
1. Structură generală:
2. Mass media în societatea informaţională (istoria mass media şi tendinţe
MASTERAT <Comunicare şi relaţii publice> contemporane, rolul mass media în societatea actuală, etica în comunicarea de masă,
<Numele candidatei/ului> mass media şi influenţarea opiniei publice, noile media şi schimbarea spaţiului public).
<Titlul eseului> 3. Relaţiile publice ca domeniu de activitate (diferenţe faţă de alte domenii,
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): scopurile relaţiilor publice, structuri de relaţii publice, istoria relaţiilor publice, modele
<Secţiunea 1> de relaţii publice, statusul experţilor în relaţii publice în organizaţii).
<Secţiunea 2> 4. Strategia de relaţii publice (etape ale procesului de relaţii publice, metode
<Secţiunea n> de cercetare şi evaluare în relaţiile publice, elementele planului de relaţii publice,
<Secţiunea 1> canale şi mesaje în aplicarea planului).
(conţinut) 5. Managementul crizelor (tipuri de crize şi specificul comunicării, planificarea
<Secţiunea n> în caz de criză, principii de management al crizelor, strategii de comunicare în caz de
criză).
(conţinut)
Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur subiect
Bibliografie din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot fi oferite pe
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă directă, pot fi
spacing) 1,5. comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, utilizarea surselor
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografice este obligatorie.
bibliografia).
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de l DOMINICK Joseph, Ipostazele comunicării de masă. Media în era digitală, Editura
subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. Comunicare.ro, Bucureşti, 2009.
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu l DRĂGAN Ioan, Comunicarea, paradigme şi teorii, Editura Rao, Bucureşti, 2007.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse l MARCONI Joe, Ghid practic de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2007
fără eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul l MCQUAIL Denis, WINDAHL Sven, Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de
va fi susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. masă, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2004.
Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul l NEWSOM Doug, CARRELL Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Editura
facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. Polirom, Iaşi, 2004.
l WILCOX Denis, CAMERON Glen, AULT Philip, AGEE Warren, Relaţiile publice – strategii
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului şi tactici, Editura Curtea Veche, 2009.
candidaţilor pentru Masteratul în Comunicare şi Relaţii Publice şi
pentru tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în alocarea Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt
12 timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Diana Cismaru, diana.cismaru@comunicare.ro


Masterat în Publicitate
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS APLICAŢIA PRACTICĂ
Examenul la Masteratul în Publicitate constă în redactarea şi susţinerea Aplicaţia practică va consta în prezentarea/descrierea unei campanii de publicitate
unei lucrări. Aceasta poate fi: pentru un brand activ pe piaţa din România, cu comentarii şi analize personale ale
candidatului şi precizarea bibliografiei folosite. Aplicaţia practică va fi realizată în programul
- Eseu sau Microsoft Powerpoint şi va respecta următoarele cerinţe de redactare:
- Aplicaţie practică
Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) 1. Structură generală:
MASTERAT <Publicitate>
şi va respecta următoarele cerinţe:
<Numele candidatei/ului>
1. Structură generală: <Titlul aplicaţiei>
MASTERAT <Publicitate> Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor):
<Numele candidatei/ului> <Secţiunea 1>
<Titlul eseului> <Secţiunea 2>
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): <Secţiunea n>
<Secţiunea 1> <Secţiunea 1>
<Secţiunea 2> (conţinut)
<Secţiunea n>
<Secţiunea n>
(conţinut)
<Secţiunea 1> Bibliografie
(conţinut) 2. Formatare: Times New Roman, mărimea 18, distanţarea (line spacing) 1.
<Secţiunea n> 3. Dimensiuni: minim 20 slide-uri, maxim 40 (inclusiv bibliografia).
(conţinut) 4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestei aplicații practice se vor
Bibliografie folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei (unor) surse
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line spacing) 1,5. bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice care nu
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). apar în astfel de note vor fi ignorate.
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor folosi Lucrarea (eseu sau aplicaţie practică) va fi predată în perioada de înscriere, în două
minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei (unor) surse exemplare, odată cu depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse
bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice fără lucrare sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Lucrarea va fi susţinută în
care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea care
va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
TEME PENTRU ESEURI Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru
Masteratul în Publicitate şi pentru tema tratată în eseu sau aplicație practică, precum şi a
1. Tendinţe recente în publicitate; angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual.
2. Folosirea inovativă a media în publicitate;
3. Utilizarea emoţiilor în campaniile publicitare ; BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
4. Rolul publicităţii în comunicarea integrată de marketing; ARENS W., WEIGOLD M., Contemporary Advertising, McGraw Hill, New York, 2008
l
5. Evoluţii recente ale comportamentului consumatorilor. KOTLER Philip, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2008.
l
Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur KOTLER Philip, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2008
l
subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz RUSSEL J.T., LANE W.R., Manual de Publicitate, Editura Teora, Bucureşti, 2002.
l
pot fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă WEISSBrigitte, Efectele publicităţii, Editura IAA, Bucureşti, 2007.
l
directă, pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea prezentării, candidaţii sunt încurajaţi să
utilizarea surselor bibliografice este obligatorie. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri). 13
Persoane de contact: Conf. univ. dr. Dan Petre, dan.petre@comunicare.ro
Cadru didactic asociat Rareş Mocanu, rares.mocanu@comunicare.ro
Masterat în Comunicare politică. Marketing politic şi electoral
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI (se vor folosi doar detaliile din enunţ)
Examenul la Masteratul în Comunicare politică. Marketing politic şi 1. În toamna anului 2010, în condiţiile economice reale, conducerea Partidului Democrat Liberal
pregăteşte remanierea ministrului Agriculturii. Se doreşte înlocuirea unui ministru „tehnocrat”, cu rezultate
electoral constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi o schiţă de proiect de onorabile, cu un ministru „politic”, promovat dintre tinerii parlamentari ai partidului. Propuneţi un plan de
comunicare (politică sau instituţională) pe una din temele prezentate mai jos (Teme mediatizare pentru pregătirea acestei mişcări politice, care să cuprindă atât latura de comunicare internă, cât şi cea
pentru eseuri). Proiectul de comunicare (politică sau instituţională) va conţine, în mod de comunicare cu publicul.
obligatoriu, următoarele elemente: 2. În octombrie 2010, au loc alegeri parţiale pentru două colegii de deputat rămase vacante în Bucureşti: un
colegiu în sectorul 3, în care un deputat PD-L a renunţat la mandat pentru a emigra în Australia şi un colegiu în
a) Cadrul teoretic: prezentarea succinta a principalelor concepte care se sectorul 5, în care un deputat PSD a demisionat pentru a se călugări. Propuneţi o strategie campaniei electorale
regasesc in lucrare; generale pe care să o desfăşoare PSD Bucureşti pentru cei doi candidaţi ai săi în colegiile respective. Precizaţi tipul de
b) Analiza contextului social-politic; discurs electoral adoptat în acest sens.
3. Toamna anului 2010. La Convenţia Naţională a PD-L se organizează alegeri pentru funcţia de preşedinte
c) Publicul ţintă; al partidului. Candidaţii cotaţi cu şanse reale sunt preşedintele în exerciţiu, Emil Boc, şi ministrul Administraţiei şi
d) Formularea mesajului/mesajelor principal/e; Internelor, Vasile Blaga. Presa comentează pe larg situaţia din PD-L, multe voci susţinând că Blaga candidează
formal, pentru a da impresia de democraţie în partid. Concepeţi un plan pentru campania de comunicare a lui Vasile
e) Modul şi modalităţile de mediatizare. Blaga. Perioada în care trebuie să aibă loc acţiunile este cuprinsă între 1 august - 1 octombrie.
4. Octombrie 2010. Măsurile de austeritate adoptate de Guvern în prima jumătate a anului au generat zeci
Eseul va respecta următoarele cerinţe: de mii de şomeri din întreprinderi şi instituţii de stat. Totuşi, măsurile nu au condus şi la o relansare vizibilă a
1. Structură generală: economiei sau la crearea de locuri de muncă în sectorul privat. Sunt organizate ample proteste sindicale pentru a
forţa Guvernul să adopte o serie de măsuri sociale în vederea ajutorării şomerilor. Opoziţia parlamentară sprijină
MASTERAT <Comunicare politică. Marketing politic şi electoral> foarte vocal cererile sindicatelor. Concepeţi un plan de gestionare a crizei din punct de vedere al comunicării politice,
<Numele candidatei/ului> în aşa fel încât Guvernul şi premierul să-şi recâştige credibilitatea în relaţia cu electoratul.
<Titlul eseului> 5. Ministerul Afacerilor Externe participă la pregătirea vizitei oficiale a preşedintelui României în
Republica Italiană, programată pentru a doua jumătate a lunii septembrie 2010. Acţiunea este amplă (5 zile) şi
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): cuprinde, pe lângă întâlnirile cu oficialităţi şi actori economici, şi câteva vizite în zone unde trăiesc emigranţi români.
<Secţiunea 1> Ministerul trebuie să se ocupe, pe de o parte, de pregătirea opiniei publice italiene şi, pe de altă parte, de pregătirea
<Secţiunea 2> contactelor cu comunităţile de români aflaţi la muncă – cu sau fără forme legale – în această ţară. Concepeţi o
strategie de comunicare care să cuprindă atât elemente pentru opinia publică italiană, în general, cât şi, mai ales,
<Secţiunea n> elemente (inclusiv un set explicit de mesaje) pentru comunităţile de emigranţi cetăţeni români. Subliniem că
<Secţiunea 1> această campanie trebuie desfăşurată în pregătirea vizitei oficiale, începând cu circa o lună înainte.
(conţinut) Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur subiect din
<Secţiunea n> cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot fi oferite pe baza
(conţinut) experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă directă, pot fi comentate şi analizate
Bibliografie într-o manieră originală. În ambele situaţii, utilizarea surselor bibliografice este obligatorie.
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line spacing) 1,5.
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor folosi l Dolea Alina, Ţăruş Adriana, Branding Romania. Cum (ne)promovăm imaginea de ţară, Editura
minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea surselor bibliografice Curtea Veche, Bucureşti, 2009.
în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice care nu apar în l GUŢU Dorina, New Media (ed. II), Editura Tritonic, Bucureşti, 2008.
astfel de note vor fi ignorate. l McNAIR Brian, Introducere în comunicarea politică, Editura Polirom, Iaşi, 2007.
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu depunerea l POP Doru, Mass media şi politica, Editura Institutul European, Bucureşti, 2006.
dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse fără eseu sau în altă l SĂLCUDEANU Tudor, APARASCHIVEI Paul, TOADER Florenţa, Bloguri, Facebook şi politică,
perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul va fi susţinut în faţa comisiei de Editura Tritonic, Bucureşti, 2009
examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea care va fi l TEODORESCU Bogdan, SULTĂNESCU Dan, SULTĂNESCU Leonard, „Alegerile locale 2008 şi
anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. mitul uninominalului: influenţa asupra participării la urne” în Revista română de comunicare şi
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru relaţii publice, nr. 14, Editura Comunicare. ro, Bucureşti, 2008..
Masteratul în Comunicare politică. Marketing politic şi electoral şi pentru tema l
www.masteratpolitic.ro
14 tratată în eseu, precum şi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
studiu individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Dorina Guțu, dorina.gutu@comunicare.ro


Masterat în Managementul proiectelor
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Managementul proiectelor constă în 1. Managementul proiectelor – descrierea procesului, structuri organizaționale.
redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi redactat pe una dintre temele Metode de managementul proiectelor şi aplicarea lor în proiecte. Premise pentru succesul
indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va respecta următoarele cerinţe: proiectelor și cauze ale eșecului. Exemple și studii de caz.
1. Structură generală: 2. Managementul proiectelor – instrument strategic pentru performanța în afaceri.
Proiectele în mediul privat. Exemple și studii de caz.
MASTERAT <Managementul proiectelor>
3. Managementul echipei de proiect. Comunicarea în cadrul echipelor de proiect.
<Numele candidatei/ului> Rolul managerului de proiect. Leadership în proiecte. Exemple si studii de caz.
<Titlul eseului> 4. Politica Regională şi de Coeziune a Uniunii Europene. Implementarea
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): Instrumentelor Structurale în România. Campaniile de promovare a programelor și
<Secţiunea 1> proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Exemple şi studii de caz privind implementarea
<Secţiunea 2> Instrumentelor Structurale în România.
<Secţiunea n> 5. Globalizare și integrare europeană. Teorii şi modele ale dezvoltării.
Europenizarea – perspective teoretice, mecanisme, efecte.
<Secţiunea 1>
(conţinut) Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur subiect din cadrul
temei, dar la un nivel aprofundat (de exemplu, eseul poate trata doar subiectul „Leadership în
<Secţiunea n> proiecte”). Exemplele şi studiile de caz pot fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care
(conţinut) nu există experienţă directă, pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele
Bibliografie situaţii, utilizarea surselor bibliografice este obligatorie.
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line
spacing) 1,5. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
BÂRGĂOANU Alina, Fondurile europene. Strategii de promovare şi utilizare, Editura Tritonic, 2009.
l
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv DOBRESCU Paul, Geopolitica, Editura Comunicare.ro, București, 2008 (ediţia a doua).
l
bibliografia). GAREIS Roland, Happy Projects, Editura ASE, București, 2007.
l
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se KERZNER Harold, Project Management – A systems approach to planning, scheduling and controlling,
l
8th Edition, Editura John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2003
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). l MOCHAL Tom, MOCHAL Jeff, Lecții de management de proiect, Editura Codecs, Bucuresti, 2006.
Folosirea unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin l MCCOLLUM James K., BĂNACU Cristian Silviu, Management de proiect. O abordare practică, Editura
note de subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi Universitară, București, 2007.
ignorate. l NEAGU Cibela, Managementul proiectelor, Editura Tritonic, București, 2007.
l NEWTON Richard, Managerul de proiect. Măiestrie în livrarea proiectelor, Editura Codecs, București,
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu 2006.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse l Project Management Institute, A Guide to Project Management Body of Knowledge, 4th Edition
fără eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul (PMBOK Guide), Editura Project Management Institute, Inc, 2008.
l TURNER Rodney J., SIMISTER Stephen J., Manualul Gower de Management de Proiect, Editura
va fi susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Codecs, 2004.
Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul l www.ier.ro (publicații IER)
facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. l www.fonduri-structurale.ro
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului l www.europa.eu.int
l www.pmboulevard.com
candidaţilor pentru Masteratul de Managementul Proiectelor şi l www.pmi.org
pentru tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în alocarea
Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să 15
timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoană de contact: Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, alina.bargaoanu@comunicare.ro


Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS
Examenul la Masteratul în Comunicare managerială şi resurse umane constă în redactarea şi susţinerea unei lucrări. Aceasta poate fi:
- ESEU sau
- PLAN DE RESURSE UMANE - PREZENTARE/DESCRIERE A UNUI PLAN DE RESURSE UMANE (cu analize și comentarii personale ale candidatului), într-unul din domeniile:
l
recrutare de personal; l
remunerarea personalului; l
formare profesională continuă (training şi coaching); l comportament civic în organizaţie;
l
selecţie de personal; l
dinamica de personal; l
cultură organizaţională şi branding de angajator; l satisfacţia muncii;
l
evaluarea personalului; l
dezvoltare în carieră; l
schimbare organizaţională; l motivarea personalului;
l leadership.
Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va Planul de resurse umane va respecta următoarele cerinţe de redactare:
respecta următoarele cerinţe: 1. Structură generală:
1. Structură generală: MASTERAT <Comunicare managerială şi resurse umane>
MASTERAT <Comunicare managerială şi resurse umane> <Numele candidatei/ului>
<Numele candidatei/ului> <Titlul documentului>
<Titlul eseului> Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor):
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): <Secţiunea 1>
<Secţiunea 1> <Secţiunea 2>
<Secţiunea 2> <Secţiunea n>
<Secţiunea n> <Secţiunea 1>
<Secţiunea 1> (conţinut)
(conţinut) <Secţiunea n>
<Secţiunea n> (conţinut)
(conţinut) Bibliografie
Bibliografie 2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line spacing) 1,5.
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line spacing) 1,5. 3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia).
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). 4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor folosi
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor folosi minim 10 surse minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei (unor) surse
bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei (unor) surse bibliografice în textul eseului bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice
va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. care nu apar în astfel de note vor fi ignorate.
Lucrarea (eseu sau plan de resurse umane) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse fără lucrare
sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Lucrarea va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la
avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru Masteratul în Comunicare managerială şi resurse
umane şi pentru tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual.

TEME PENTRU ESEURI BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ


1. Dimensiuni de personalitate ca predictori ai performanţei în muncă; l CHIRICĂ S., Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie, Casa de Editură şi
2. Analiza muncii ca bază a politicilor de resurse umane; Consultanţă„Studiul Organizării“, Cluj-Napoca, 1996.
3. Gestionarea stresului ocupaţional: resorturi personale sau situaţionale; l IONESCU M. A., Brandingul de angajator, Editura Institutul European, Iaşi, 2008.
4. Valorile individuale şi organizaţionale: conflict şi complementaritate; l PITARIU H. D., Managementul resurselor umane. Evaluarea performanţelor profesionale,
5. Eficienţa predictorilor în selecţia de personal. Editura ALL-Beck, Bucureşti, 2000.
Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur subiect l STANCIU Şt., IONESCU M. A., Cultură şi comportament organizaţional, Editura Comunicare.ro,
din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot fi oferite pe Bucureşti, 2005.
baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă directă, pot fi comentate
16 şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, utilizarea surselor bibliografice Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
este obligatorie. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Dragoş Iliescu, dragos.iliescu@comunicare.ro


Masterat în Management şi comunicare în afaceri
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Management şi comunicare în afaceri 1. Impactul crizei economice asupra strategiilor de afaceri din industria
constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi redactat pe una dintre românească de … (domeniul industriei este la alegerea candidatului);
temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va respecta următoarele 2. Cucerirea şi păstrarea clienţilor profitabili;
cerinţe: 3. Care este viitorul responsabilității sociale corporatiste în urma crizei
1. Structură generală: economice?;
MASTERAT <Management şi comunicare în afaceri> 4. Marketingul online românesc, încotro?;
<Numele candidatei/ului> 5. Eficiența relațiilor publice în timp de criză economică.
<Titlul eseului>
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur
<Secţiunea 1> subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot
<Secţiunea 2> fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă directă,
<Secţiunea n> pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, utilizarea
<Secţiunea 1> surselor bibliografice este obligatorie.
(conţinut)
<Secţiunea n> BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
(conţinut) l IACOB Dumitru, CISMARU Diana-Maria, Relaţiile publice - eficienţă prin comunicare,
Bibliografie Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003..
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line l KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Managementul marketingului, ediţia a IV-a,
spacing) 1,5. Editura Teora, Bucureşti, 2005..
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). l KOTLER Philip, CASLIONE John A., Chaotics. Managementul şi marketingul în era
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor turbulenţelor, Editura Publica, Bucureşti, 2009.
folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei l LEINEMANN Ralf, BAIKALTEVA Elena, Eficienţa în relaţiile publice, Editura
(unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; comunicare.ro, Bucureşti, 2007.
sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. l LUCHIAN Daniel Gheorghe, Managementul în perioade de criză, Bucureşti, Editura
Economică, 1997.
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu
l PORTER Michael E., Strategie concurenţială. Manual de supravieţuire şi creştere a
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse fără
firmelor în condiţiile economiei de piaţă, Editura Teora, Bucureşti, 2001.
eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul va fi
l TROUT Jack, RIVKIN Steve, Noua poziţionare: cele mai noi informaţii despre strategia
susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii
de business numărul unu din lume, Editura Brandbuilders, Bucureşti, 2008.
vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul
l www.businessmagazin.ro
www.comunicare.ro.
l www.capital.ro
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului
l www.zf.ro
candidaţilor pentru Masteratul în Management şi comunicare în afaceri
şi pentru tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în alocarea timpului Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
necesar pentru cursuri şi studiu individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).
17

Persoană de contact: Lector univ. dr. Florina Pînzaru, florina.pinzaru@comunicare.ro


Masterat în Management educaţional şi comunicare instituţională
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la masteratul în Management educaţional şi 1. Organizaţia în comunitate: instituţia şcolară. Parteneriat şi implicare
comunicare instituţională constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. comunitară;
Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru 2. Diagnoza şi analiza nevoilor educaţionale şi de formare în perspectiva
eseuri) şi va respecta următoarele cerinţe: schimbărilor educaţionale. Utilizarea resurselor umane în cadrul instituţiei şcolare;
1. Structură generală: 3. Managementul de curriculum; rolul profesorului şi al directorului în
MASTERAT <Management educaţional şi comunicare instituţională> proiectarea şi dezvoltarea de curriculum;
<Numele candidatei/ului>
4. Mass-media în societate modele şi teorii fundamentale:
<Titlul eseului>
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): 5. Activitatea de relaţii publice (modele de relaţii publice, etape ale
<Secţiunea 1> procesului de relaţii publice, elementele planului de relaţii publice);
<Secţiunea 2>
<Secţiunea n> Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur
<Secţiunea 1> subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz
(conţinut) pot fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă
<Secţiunea n> directă, pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii,
(conţinut) utilizarea surselor bibliografice este obligatorie.
Bibliografie
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line
spacing) 1,5. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv
bibliografia). l BÎRZEA Cezar, Cetăţenia europeană, Editura Politeia, Bucureşti, 2005.
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se l COMAN Cristina, Relaţii Publice. Principii si strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea l DOMINICK, Joseph R., Ipostazele comunicării de masă. Media in era digitală, Editura
unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de comunicare.ro, Bucureşti, 2009.
subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. l NEWSON Doug, VANSLYKETURK Judy, KRUCKEBERG Dean, Totul despre relaţiile
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse l ***Manual de management educaţional pentru directorii de unităţi şcolare, Institutul
fără eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul de Ştiinţe ale Educaţiei / ProGnosis, Bucureşti, 2000.
va fi susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. l ***Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Ministerul Educaţiei
Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul şi Cercetării, Institutul de ştiinţe ale Educaţiei, Proiectul de Reformă a Învăţământului
facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. Preuniversitar, Bucureşti, 2001.
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului l ***Management educaţional, Vol. I şi Vol. II Institutul Român de Management
candidaţilor pentru Masteratul în Management educaţional şi Educaţional /CDRMO, Iaşi, 2003, 2004.
comunicare instituţională şi pentru tema tratată în eseu, precum şi a
angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
18 individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoană de contact: Lector univ. dr. Irina Stănciugelu, irina.stanciugelu@comunicare.ro


Masterat în Comunicare audio-video
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Comunicare audio-video constă în 1. Analiza campaniei electorale prezidenţiale din 2009 din perspectva
redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi redactat pe una dintre temele comunicării audiovizuale pe internet;
indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va respecta următoarele cerinţe: 2. Studiile de gen (gender studies) şi televiziunea (exemplu de temă:
1. Structură generală: imaginea familiei în producțiile româneşti);
MASTERAT <Comunicare audio-video> 3. Sunetul în televiziune;
<Numele candidatei/ului> 4. Televiziunea HD şi influenţa tehnologiei asupra conţinutului editorial;
<Titlul eseului> 5. Televiziunea şi internetul: aspecte tehnice şi editoriale.
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor):
<Secţiunea 1> Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur
<Secţiunea 2> subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz
<Secţiunea n> pot fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă
<Secţiunea 1> directă, pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii,
(conţinut) utilizarea surselor bibliografice este obligatorie.
<Secţiunea n>
(conţinut) BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
Bibliografie
l BLUMENTHAL Howard J., GOODENOUGH Oliver R., This Business of Television, Billboard
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line Books Publisher, 2006.
spacing) 1,5. l CALVERT/ CASEY/ C, Television Studies: The Key Concepts (Routledge Key Guides),
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv Routledge, 2007.
bibliografia). l DOUGLAS Pamela, Writing the TV Drama Series: How to Succeed as a Professional Writer
in TV, Ed. Michael Wiese Productions, 2nd edition, 2007.Peter B. Orlik, Electronic Media
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se Criticism: Applied Perspectives, Editura Intellect Ltd., 2008.
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea l MCQUAIL Denis, WINDAHL Sven, Modele ale comunicării, Editura Comunicare.ro,
unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de București, 2001.
subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. l O'DONNELL Victoria, Television criticism, Sage Publications, Inc, 2007.
l POSTMAN Neil, POWERS Steve, How to Watch TV News: Revised Edition, Ed. Penguin,
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu 2008.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse l SANDLER Ellen, The TV Writer's Workbook: A Creative Approach To Television Scripts, Ed.
fără eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul Delta 2007.
va fi susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. l SCHROEDER Alan, Writing and Producing Television News: From Newsroom to Air, Ed.
Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul Oxford University Press, USA, 2008.
facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. l STAVRE Ion, Reconstrucția societății românești cu ajutorul audiovizualului, Editura
Nemira, București, 2004.
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului l STAVRE Ion, WIST Simona, MĂI ANTAL Marie Jeanne, Studii de comunicare, Editura
candidaţilor pentru Masteratul în Comunicare audio-video şi pentru Coresi, Bucureşti, 2009.
tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în alocarea timpului Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
necesar pentru cursuri şi studiu individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri). 19

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Ion Stavre, ion.stavre@comunicare.ro


Masterat în Brand management şi comunicare corporatistă
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Brand management şi comunicare 1. De la brand, la lovemark. Și apoi?;
corporatistă constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi 2. Brandurile românești, încotro?;
redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va 3. Strategii de comunicare corporatistă pe timp de criză economică: ce
respecta următoarele cerinţe: impact?;
1. Structură generală: 4. Susținerea online a brandurilor românești din industria … (la alegere);
MASTERAT <Brand management şi comunicare corporatistă> 5. Pseudo-fidelitatea față de brand și strategiile de loializare.
<Numele candidatei/ului>
<Titlul eseului>
Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor):
subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz
<Secţiunea 1>
pot fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă
<Secţiunea 2>
<Secţiunea n>
directă, pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii,
<Secţiunea 1> utilizarea surselor bibliografice este obligatorie.
(conţinut)
<Secţiunea n>
(conţinut)
Bibliografie BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line
spacing) 1,5. l AAKER David A., Managementul capitalului unui brand: cum să valorificăm
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv numele unui brand, Editura Brandbuilders, Bucureşti, 2005.
bibliografia). l IACOB Dumitru, CISMARU Diana-Maria, Relaţiile publice - eficienţă prin
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se comunicare, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003.
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea l KLEIN Naomi, No logo, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2006.
unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de l KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Managementul marketingului, ediţia a IV-a,
subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. Editura Teora, Bucureşti, 2005.
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu l OLINS Wally, Despre brand, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2006.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse l RIES Al, RIES Laura, Cele 22 de legi imuabile ale brandingului, Editura Curier
fără eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul Marketing, Bucureşti, 2003.
va fi susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. l ROBERTS Kevin, Lovemarks, Editura Business Media Group, Bucureşti, 2006.
Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul l www.businessmagazin.ro
facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. l www.capital.ro
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului l www.zf.ro
candidaţilor pentru Masteratul în Brand management şi comunicare
corporatistă şi pentru tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
20 alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoană de contact: Lector univ. dr. Florina Pinzaru, florina.pinzaru@comunicare.ro


Masterat în Comunicare şi comportament organizaţional
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Comunicare şi comportament 1. Strategii de motivare a angajaților în contexte dificile economic;
organizaţional constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi 2. Mizele construcției brandului de angajator;
redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va 3. Comportamentul individual şi de grup în organizaţii: complementaritate
respecta următoarele cerinţe: sau/şi juxtapunere?;
1. Structură generală: 4. Bariere și soluții în comunicarea interdepartamentală;
MASTERAT <Comunicare şi comportament organizaţional> 5. Relația comunicare internă – comunicare externă.
<Numele candidatei/ului>
<Titlul eseului> Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot
<Secţiunea 1> fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă directă,
<Secţiunea 2> pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, utilizarea
<Secţiunea n> surselor bibliografice este obligatorie.
<Secţiunea 1>
(conţinut)
<Secţiunea n>
(conţinut)
Bibliografie BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line l BOGÁTHY ZOLTÁN (coordonator), Manual de psihologia muncii şi organizaţională,
spacing) 1,5. Editura Polirom, Iaşi, 2004.
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). l CISMARU Diana Maria, Comunicarea internă în organizaţii, Editura Tritonic,
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor Bucureşti, 2008.
folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei l GOFFMAN Erving, Viaţa cotidiană ca spectacol, Editura Comunicare.ro, Bucureşti,
(unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; 2003.
sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. l IONESCU Mihaela-Alexandra, Brandul de angajator, Editura Institutul European,
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu Iaşi, 2009.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse fără l JOHNS Gary, Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul va fi l PITARIU Horia, Proiectarea fişelor de post, evaluarea muncii şi aprecierea
susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii personalului, Editura Irecson, Bucureşti, 2006.
vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul l STANCIU Ştefan, IONESCU Mihaela-Alexandra, Cultură şi comportament
www.comunicare.ro. organizaţional, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2005.
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului l ZLATE Mielu, Leadership şi management, Editura Polirom, Iaşi, 2004.
candidaţilor pentru Masteratul în Comunicare şi comportament
organizaţional şi pentru tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).
21

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Mihaela Ionescu, mihaela.ionescu@comunicare.ro


Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză
MASTERAT ÎN COMUNICARE ŞI PUBLICITATE
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Comunicare şi Publicitate în limba 1. Impactul mass media asupra societăţii - modele şi teorii fundamentale
engleză constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi redactat în (evoluţia paradigmelor în studiul comunicării de masă, apariţia şi evoluţia mass
limba engleză pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi media, noile media şi efectul asupra societăţii, societatea informaţională, efectele
va respecta următoarele cerinţe: mass media în spaţiul public, funcţiile şi disfuncţiile mass media).
1. Structură generală: 2. Comunicarea în masă şi construirea înţelesului (fluxul comunicării în
MASTERAT <Comunicare şi Publicitate > doi paşi, mass media şi selecţia informaţiei, agenda setting, mass media şi spirala
<Numele candidatei/ului> tăcerii, teoriile cognitive în comunicarea de masă).
<Titlul eseului> 3. Principii ale relaţiei cu mass media (mass media ca public cheie pentru
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): organizaţii, tehnici de comunicare cu presa, instrumente specifice pentru relaţia cu
<Secţiunea 1> mass media).
<Secţiunea 2> 4. Activitatea în publicitate (modele de publicitate, strategii, metode de
<Secţiunea n> cercetare în publicitate, creaţia în publicitate etc.).
<Secţiunea 1> 5. Prezentarea unei campanii de publicitate.
(conţinut) Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur
<Secţiunea n> subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot fi
(conţinut) oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă directă,
Bibliografie pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, utilizarea
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line surselor bibliografice este obligatorie.
spacing) 1,5.
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
bibliografia). CORBU Nicoleta, Brandurile globale, Editura Tritonic, 2009.
l
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se lDOBRESCU Paul, BÂRGĂOANU Alina, Mass media şi societatea, Editura
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea Comunicare.ro, 2007.
unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de l DRĂGAN Ioan, Comunicarea, paradigme şi teorii, Editura Rao, Bucureşti, 2007.
subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate.
l KOTLER Philip, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1999.
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu
l ILIESCU Dragoş, PETRE Dan, Psihologia reclamei şi a consumatorului: Psihologia
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse
fără eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul consumatorului, Comunicare.ro, 2004.
va fi susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. l MCQUAIL Denis, WINDAHL Sven, Modele ale comunicării pentru studiul
Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul comunicării de masă, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2004.
facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. l RUSSEL J.T., LANE W.R., Manual de Publicitate, Editura Teora, Bucureşti, 2002.
Această modalitate de admitere permite comisiei de admitere să l SEVERIN Werner, TANKARD Jr. James, Perspective asupra teoriilor comunicării de
evalueze: interesului candidaţilor pentru Masteratul în Comunicare şi masă, Editura Polirom, Iaşi, 2004.
Publicitate şi pentru tema tratată în eseu; angajamentului în alocarea l WEISS Brigitte, Efectele publicităţii, Editura IAA, Bucureşti, 2007.
timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual; nivelul de cunoaştere a Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
22 limbii engleze. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoană de contact: Lector univ. dr. Mălina Ciocea, malina.ciocea@comunicare.ro


Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză
MASTERAT ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS
Examenul la Masteratul în Managementul proiectelor în limba Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu
engleză constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi redactat în depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse fără
limba engleză pe o temă legată de: eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul va fi
- managementul proiectelor; susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii
- implementarea fondurilor europene; vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul
- globalizare şi dezvoltare. www.comunicare.ro.
Eseul va respecta următoarele cerinţe: Această modalitate de admitere permite comisiei de admitere să
1. Structură generală: evalueze:
MASTERAT <Managementul proiectelor> - interesului candidaţilor pentru Masteratul în Managementul
<Numele candidatei/ului> proiectelor şi pentru tema tratată în eseu;
<Titlul eseului> - angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): individual;
<Secţiunea 1> - nivelul de cunoaştere a limbii engleze.
<Secţiunea 2>
<Secţiunea n>
<Secţiunea 1>
(conţinut)
<Secţiunea n> BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
(conţinut) GAREIS Roland, Happy Projects, Editura ASE, București 2007.
l
Bibliografie KERZNER Harold, Project Management – A systems approach to planning,
l
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line scheduling and controlling, 8th Edition, Editura John Wiley & Sons, Hoboken, New
spacing) 1,5. Jersey, 2003
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv l Project Management Institute, A Guide to Project Management Body of
bibliografia). Knowledge, 4th Edition (PMBOK Guide), Editura Project Management Institute,
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se Inc, 2008
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea l TURNER Rodney J., SIMISTER Stephen J., Manualul Gower de Management de
unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de Proiect, Editura Codecs, 2004
subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. l www.europa.eu.int
Candidaţii sunt încurajaţi să prezinte exemple şi studii de caz din
l www.pmboulevard.com
experienţa proprie sau, în cazul în care nu există experienţă directă,
perspectivele teoretice, exemplele şi studiile de caz din literatura de l www.pmi.org
specialitate trebuie comentate şi analizate într-o manieră originală. În Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
ambele situaţii, utilizarea surselor bibliografice este obligatorie. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).
23

Persoană de contact: Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, alina.bargaoanu@comunicare.ro


Admiterea la învăţământul de zi
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)

La colocviul de admitere pentru studiile universitare de doctorat în ştiinţele comunicării se pot prezenta absolvenţii învăţământului universitar de lungă
durată cu diplomă de licenţă şi diplomă de master/studii aprofundate (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003). Cetăţenii altor state se pot înscrie la
admiterea la doctorat în conformitate cu reglementările în vigoare. Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea
legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din
cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE EXAMENUL DE ADMITERE
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă: Examenul de admitere la studiile de doctorat în ştiinţele
fişa de înscriere tip, în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de
l comunicării constă în:
doctorat; l examen de competenţă lingvistică pentru limba engleză sau
l curriculum vitae; franceză;
l lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului; l evaluarea de către comisie a proiectului de cercetare propus de
l propunerea unui proiect de cercetare (în scris, minimum 10 pagini) în candidat;
concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importantei l evaluarea de către comisie a CV-ului profesional al candidatului;
acesteia; l evaluarea de către comisie a unui capitol (cu notele şi bibliografia
l listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se aferente) din lucrarea de licenţa sau dizertaţia de master sau a unui
poată desfăşura colocviul;
studiu de specialitate publicat, care va fi inclus în dosarul de înscriere;
l un capitol (cu notele şi bibliografia aferente) din lucrarea de licenţă sau
dizertaţia de master sau un studiu de specialitate publicat
l colocviu pe baza a cinci dintre lucrările indicate în bibliografia
l atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Catedra de
pentru admitere, la alegerea fiecărui candidat.
limbi străine, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA; excepţie fac cei care BIBLIOGRAFIE
au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limba străina, a
Bibliografia recomandată se află pe site-ul www.comunicare.ro la
unei facultăţi aprobate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale
recunoscute. Cei care nu au acest atestat vor susţine un test de competenta lingvistică, secţiunea Şcoala doctorală în ştiinţele comunicării.
proba fiind eliminatorie. Persoană de contact:
l copie legalizată după certificatul de naştere; Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, Directorul Şcolii doctorale:
l copie legalizată după certificatul de căsătorie/ de schimbare a numelui, constantin.schifirnet@comunicare.ro
daca este cazul;
l copie legalizată după diploma de bacalaureat sau un act echivalent; CUANTUMUL TAXELOR
l copie legalizată după diploma de licenţa şi foaia matricolă; Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2010-2011 va fi
l copie legalizată după diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia afişată pe site-ul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va stabili
matricolă (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de cuantumul tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2009-2010 pot fi
24 absolvire şi foaia matricolă în original); vizualizate la adresa http://doctorat.snspa.ro/admitere/admitere-si-taxe.
l chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ.
Admiterea la învăţământul la distanţă
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Numărul de locuri pentru anul academic 2010-2011 pentru învăţământul la distanţă va fi
afişat pe pagina de Internet a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice
(www.comunicare.ro) după ce Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va
aproba cifrele de şcolarizare la nivel naţional.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE EXAMENUL DE ADMITERE


Pentru înscrierea la concursul de admitere pentru învăţământul la Etapa I:
distanţă, candidaţii vor completa o cerere de înscriere tip, care se află la perioada de înscriere: 12-23 iulie a.c.;
l
sediul facultăţii, la care se anexează următoarele: susținerea interviurilor: 21, 22 și 23 iulie a.c.;
l
l diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu afişarea rezultatelor: 28 iulie a.c.;
l
lperioada de înmatriculare: 1-15 septembrie a.c. Candidaţii declaraţi
aceasta, în copie legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia
admişi se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată de
2010 - adeverinţa de absolvire a liceului în original sau copie şcolarizare.
legalizată, în care se menţionează atât media generală obţinută la Atenție: Interviurile vor fi programate în funcție de ordinea înscrierilor.
examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute; Programarea interviurilor va fi afișată pe site-ul facultății www.comunicare.ro în
l certificatul de naştere, în copie legalizată (certificat de data de 20 iulie a.c.
căsătorie, certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul);
Etapa a II-a:
l buletinul/cartea de identitate, în copie;
perioada de înscriere : 6-24 septembrie a.c.;
l
l adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care susținerea interviurilor: 22, 23 și 24 septembrie a.c.;
l
să se menţioneze „clinic sănătos pentru înscriere la facultate“; afişarea rezultatelor: 29 septembrie a.c.;
l
l diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în lperioada de înmatriculare: 1-15 octombrie a.c. Candidaţii declaraţi
copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua admişi se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată de
specializare; şcolarizare.
l chitanţa de plată a taxei de admitere, taxă care se achită la Atenție: Interviurile vor fi programate în funcție de ordinea înscrierilor.
casieria facultăţii; valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va Programarea interviurilor va fi afișată pe site-ul facultății www.comunicare.ro în
stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2010-2011; data de 21 septembrie a.c.
l patru fotografii tip buletin de identitate;
l un dosar plic.
PROBA DE CONCURS
Selecţia candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă din învăţământul
la distanţă se realizează pe baza unui interviu susţinut conform programării afișate
CUANTUMUL TAXELOR pe site-ul www.comunicare.ro, în una dintre cele trei zile ale perioadei de înscriere.
Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2010-2011 Interviul va conţine întrebări cu caracter general din domeniul ştiinţelor sociale,
va fi afişată pe siteul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va economice şi filologice din programa de Bacalaureat 2010 pentru următoarele
stabili cuantumul tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2009- discipline: Limba şi literatura română, Filosofie, Istoria românilor,
2010 pot fi vizualizate la adresa http://comunicare.ro/taxe_2009.php. Economie, Logică şi argumentare, Psihologie. Nota la admitere se calculează 25
Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ. ca medie aritmetică între media examenului de Bacalaureat şi nota la interviu.
Ocuparea locurilor în învăţământul la distanţă se face în ordinea descrescătoare a
Adresă de e-mail: admitere.id@comunicare.ro mediilor obţinute de candidaţi. Media minimă de admitere este 5 (cinci).
Admiterea la învăţământul la distanţă
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Numărul de locuri pentru anul academic 2010-2011 pentru învăţământul la distanţă va
fi afişat pe pagina de Internet a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice
(www.comunicare.ro) după ce Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va
aproba cifrele de şcolarizare la nivel naţional.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţii cu diplomă La cererea tip de înscriere, care se va găsi la sediul facultăţii, se vor
de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de anexa următoarele:
specializare şi de anul absolvirii. l diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în
Nota de admitere se calculează ca medie aritmetică între media copie legalizată, (fără original);
la examenul de licenţă şi nota obţinută în urma evaluării dosarului l certificat de naştere, în copie legalizată;
de admitere (CV + scrisoare de intenţie). Ocuparea locurilor se va l buletin/carte de identitate, în copie;
face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. Media minimă l certificat de căsătorie, în copie legalizată, sau adeverinţă de
de admitere este 5 (cinci). schimbare a numelui, dacă este cazul;
Candidaţii pot opta pentru următoarele două l adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care să
masterate: se menţioneze „clinicsănătos pentru înscriere la facultate“;
l patru fotografii tip buletin de identitate;
l Masterat în Comunicare şi relaţii publice;
l chitanţa de plată a taxei de admitere, taxă care se achită la
Persoană de contact: Conf. univ. dr. Diana Cismaru
diana.cismaru@comunicare.ro casieria facultăţii; valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va
stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2010-2011;
l Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane. l Curriculum Vitae;
Persoană de contact: Conf. univ. dr. Dragoş Iliescu
l scrisoare de intenţie (vezi mai jos);
dragos.iliescu@comunicare.ro
l un dosar plic.

CUANTUMUL TAXELOR
Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2010-2011 va fi afişată pe site-ul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va stabili
cuantumul tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2009-2010 pot fi vizualizate la adresa http://comunicare.ro/taxe_2009.php.
26 Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ.
EXAMENUL DE ADMITERE PROBA DE CONCURS
Etapa I: Selecţia candidaţilor pentru studiile de masterat la învăţământul la
perioada de înscriere (depunere a dosarului de admitere,
l distanţă se realizează pe baza unei scrisori de intenţie care va fi depusă
inclusiv a scrisorii de intenție): 12-23 iulie a.c.; odată cu dosarul de admitere, într-una dintre cele două perioade de
l afişarea rezultatelor: 28 iulie a.c.; înscriere menţionate mai sus.
l perioada de înmatriculare: 1-15 septembrie a.c. Candidaţii Scrisoarea de intenţie:
declaraţi admişi se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare l va răspunde la întrebarea: „De ce doresc să urmez Masteratul de
şi prima rată de şcolarizare. ……..?“;
l va fi redactată cu caractere Times New Roman (12), la un rând şi va
Etapa a II-a: avea cel mult două pagini;
l perioada de înscriere (depunere a dosarului de admitere, l va conţine, în mod obligatoriu: numele şi prenumele candidatului şi
inclusiv a scrisorii de intenție): 6-24 septembrie a.c. numele masteratului pentru care candidează.
l afişarea rezultatelor: 29 septembrie a.c.;
l perioada de înmatriculare: 1-15 octombrie a.c. Candidaţii Atenţie!
declaraţi admişi se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare Dosarele de înscriere care nu vor conţine scrisoarea de intenţie nu vor
şi prima rată de şcolarizare. fi luate în considerare.

Sala de video-conferinţe
Masteratul în Comunicare managerială şi
resurse umane este o opţiune excelentă.
Aplicarea politicilor deschise şi pozitive în
domeniul resurselor umane are efecte
importante: contribuie la crearea
sentimentelor de securitate şi de
siguranţă pentru toţi salariaţii, îi
încurajează să-şi valorifice potenţialul
profesional, îi motivează, le conferă
convingerea că sunt cei mai buni la locul
lor de muncă şi-i încurajează să ocupe
posturi percepute ca fiind importante şi
cuprinzătoare.."
-- Prof. univ. dr. Ştefan Stanciu
27
Admiterea la învăţământul la distanță în sistem online
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Numărul de locuri pentru anul academic 2010-2011 pentru învăţământul la distanţă va
fi afişat pe pagina de Internet a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice
(www.comunicare.ro) după ce Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
va aproba cifrele de şcolarizare la nivel naţional.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţii cu diplomă La cererea tip de înscriere, care se va găsi la sediul facultăţii, se vor
de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de anexa următoarele:
specializare şi de anul absolvirii. l diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în
Nota de admitere se calculează ca medie aritmetică între media copie legalizată, (fără original);
la examenul de licenţă şi nota obţinută în urma evaluării dosarului l certificat de naştere, în copie legalizată;
de admitere (CV + scrisoare de intenţie). Ocuparea locurilor se va l buletin/carte de identitate, în copie;
face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. Media minimă l certificat de căsătorie, în copie legalizată, sau adeverinţă de
de admitere este 5 (cinci). schimbare a numelui, dacă este cazul;
Candidații pot opta pentru următoarele trei masterate: l adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care să
se menţioneze „clinicsănătos pentru înscriere la facultate“;
l Masterat în Managementul proiectelor;
l patru fotografii tip buletin de identitate;
Persoană de contact: Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu
alina.bargaoanu@comunicare.ro; masterat.proiecte@comunicareonline.ro
l chitanţa de plată a taxei de admitere, taxă care se achită la
casieria facultăţii; valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va
Masterat în Management şi comunicare în afaceri;
l stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2010-2011;
Persoană de contact: Lector univ. dr. Florina Pînzaru l Curriculum Vitae;
florina.pinzaru@comunicare.ro; online@comunicare.ro l scrisoare de intenţie (vezi mai jos);
l un dosar plic.
Masterat în Management educaţional şi comunicare
l
instituţională. Observație:
Persoană de contact: Lector univ. dr. Irina Stănciugelu Fișa de înscriere tip va fi disponibilă la secretariatul facultăţii și pe site-ul:
irina.stanciugelu@comunicare.ro; alexandra.vasile@comunicare.ro www.comunicareonline.ro.

CUANTUMUL TAXELOR
Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2010-2011 va fi afişată pe site-ul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va stabili
28 cuantumul tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2009-2010 pot fi vizualizate la adresa http://comunicare.ro/taxe_2009.php.
Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ.
EXAMENUL DE ADMITERE PROBA DE CONCURS
Etapa I: Selecţia candidaţilor la studiile universitare de masterat din
perioada de înscriere (depunere a dosarului de admitere, inclusiv
l învăţământul la distanță în sistem online se realizează pe baza unei scrisori
a scrisorii de intenție): 12-23 iulie a.c.; de intenţie care va fi depusă odată cu dosarul de admitere, într-una dintre
l afişarea rezultatelor: 28 iulie a.c.; cele două perioade de înscriere menţionate mai sus.
l perioada de înmatriculare: 1-15 septembrie a.c. Candidaţii Scrisoarea de intenţie:
declaraţi admişi se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi l va răspunde la întrebarea: „De ce doresc să urmez Masteratul de
……..?“;
prima rată de şcolarizare.
l va fi redactată cu caractere Times New Roman (12), la un rând şi va avea
cel mult două pagini;
Etapa a II-a: l va conţine, în mod obligatoriu: numele şi prenumele candidatului şi
l perioada de înscriere (depunere a dosarului de admitere, inclusiv a numele masteratului pentru care candidează.
scrisorii de intenție): 6-24 septembrie a.c.
l afişarea rezultatelor: 29 septembrie a.c.; Atenţie!
l perioada de înmatriculare: 1-15 octombrie a.c. Candidaţii Dosarele de înscriere care nu vor conţine scrisoarea de intenţie nu vor fi
declaraţi admişi se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi luate în considerare. Dosarele pot fi trimise și prin postă, data poștei fiind 23
prima rată de şcolarizare. iulie pntru etapa I și 24 septembrie pentru etapa II.

Noul sediu al SNSPA


Exterior Interior - Recepţie

29
Activităţi complementare
Departamentul de Proiecte și Relații Internaționale
Departamentul de Proiecte și Relații Internaționale din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice a cunoscut în ultimii cinci ani o
evoluție accelerată. În anul academic 2001-2002, nouă dintre cei mai buni studenți ai facultăți au participat la proiectele de mobilități, pentru ca, în anul
academic 2002-2003, numărul acestora să crească la treizeci şi opt. În anul academic 2003-2004, de programele de schimburi academice au beneficiat
treizeci şi patru de studenți, iar în anul academic 2004-2005, patruzeci de studenți. În următorii ani, competiția pentru bursele Socrates/ Erasmus și-a
menținut un înalt grad de interes printre studenții facultății.
De la cinci parteneri străini, începând cu anul 2002, facultatea a încheiat acorduri de colaborare cu zece instituții de învățământ. Competiția pentru
selecția participanților a fost deschisă tuturor studenților, indiferent de forma de învățământ la care sunt înscriși - universitar, masterat, învățământ de zi,
învățământ la distanță.
Pe lângă programele de mobilități și de schimburi academice propriu-zise, Facultatea de Comunicare și Relații Publice a derulat și derulează o serie de
proiecte cu finanțare europeană sau internațională, ale căror rezultate contribuie la îmbogățirea ofertei de educație și de instruire, precum și la alinierea
acesteia la înalte standarde de performanță recunoscute pe plan mondial. O altă inițiativă a Departamentului care s-a bucurat de succes printre studenții
facutății a fost constituirea unui modul de cursuri cu predare în limba engleză Academic Program in English.

Proiecte de mobilități finanțate prin programul Schimburi de studenți în cadrul


Leonardo da Vinci al Uniunii Europene programului european Socrates/Erasmus
European Project Manager: a New Profession for an Extended Instituții partenere:
Europe (2004-2005)
Instituții partenere: Veb Consult - Florența, Italia; Katholieke
l Universitŕ degli Studi di Perugia, Italia (2008-2013)
Hogeschool Zuid-West-Vlaanders Kortrijk, Belgia l Technische Universität Ilmenau, Germania (2008-2013)
E-democracy: Rules and Architecture for the European Area l Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanders, Belgia (2008-
(2003-2004) 2013)
Instituții partenere: Veb Consult - Florența, Italia; Katholieke l Universitatea din Girona - Girona, Spania (2008-2013)
Hogeschool Zuid-West-Vlaanders Kortrijk, Belgia
l Universitatea Miguel Hernández de Elche - Elche, Alicante,
E-procurement: Solutions for Transparency and Efficiency of Spania (2008-2013)
Public procurement (2002-2003)
Instituții partenere: Veb Consult - Florența, Italia; Katholieke l Universitatea din Gelsenkirchen, Germania (2008-2013)
Hogeschool Zuid-West-Vlaanders Kortrijk, Belgia l Universitatea din Sakarya, Turcia (2008-2013)
E-government: A New Form of Enabling People to Communicate l College of Management „Edukacja”, Wroclaw, Polonia (2010-
and Make Transactions (2001-2002) 2013)
Instituții partenere: Veb Consult - Florența, Italia; Tucep Consorzio - l University of Lower Silesia, Wroclaw, Polonia (2010-2013)
Perugia, Italia
l Université Lumière, Lyon 2, Franţa (2010-2013)
E-picture: European placement Project for Information and
Communication Technology University students acquiring Relevant
30 work Experience (începând cu anul academic 2003-2004) Persoană de contact:
Promotor: PIH Hogeschool West-Vlaanderen Kortrijk, Belgia Asist. univ. dr. Elena Negrea, elena.negrea@comunicare.ro
Instituție parteneră: Facultatea de Comunicare și Relații Publice
Academic Program in English
Ca urmare a succesului programului de mobilități Erasmus, Facultatea de Comunicare și Relații Publice a lansat în anul academic 2006-
2007 oferta de cursuri cu predare în limba engleză. Scopul acestui program este să permită atât studenților români, cât și celor străini
beneficiari ai unei burse Erasmus, participarea la şaisprezece cursuri din diferite arii curriculare într-un mediu universitar dinamic. Profesorii
care predau în cadrul acestui program sunt implicați în numeroase proiecte de cercetare și activități academice, printre care burse de cercetare
Fulbright, burse postdoctorale, conferințe internaționale, programe de mobilități, școli de vară.
Cursurile vin în întâmpinarea nevoilor și intereselor studenților în domeniile: comunicare, relații publice, teoria limbajului, resurse umane,
management de proiect, comunicare organizațională, comunicare politică etc. Interesul constant pentru aceste cursuri este dovedit de
creșterea numărului de studenți care participă la selecție. Numeroasele proiecte de cercetare care dezvoltă temele abordate în timpul
semestrului au fost prezentate la secțiunile speciale în limbi străine ale sesiunilor de comunicări științifice ale studenților.
O scurtă descriere a acestor cursuri, precum şi alte informaţii suplimentare despre acestea, pot fi găsite pe site-ul www.comunicare.ro, la
secţiunea Academic Program in English.

Proiecte realizate cu sprijin financiar european şi internaţional


Centru de perfecționare în comunicare Communicating Europe: Policies and strategies for increasing EU's
Perioada de desfășurare: 2001-2002 visibility among member states
Sursa de finanțare: fondul PHARE (prin ANDR) Perioada de desfășurare: 2008-2012
Locul de desfășurare: București Sursa de finanțare: Uniunea Europeană, Programul Lifelong Learning,
componenta Jean Monnet
Infopoint rețea de informare cu privire la politicile Locul de desfășurare: București
Uniunii Europene
Perioada de desfășurare: 2002-2003
Sursa de finanțare: Comisia Europeană (fondul EUROPA) Instrumente şi mecanisme de creştere şi facilitare a accesului la
Locul de desfășurare: București, Craiova, Reșița învăţământul superior bazate pe dezvoltarea parteneriatelor
orizontale şi verticale între instituţii de învăţământ, structuri centrale
Centru de perfecționare în relații publice şi locale ale sistemului educaţional şi actori sociali/sectoriali
Perioada de desfășurare: 2000-2002 Perioada de desfășurare: 2009-2012
Sursa de finanțare: Banca Mondială (prin Consiliul Național Sursa de finanțare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 31
de Finanțare a învățământului Superior CNFIS) Umane
Locul de desfășurare: București Locul de desfășurare: București
Proiecte de cercetare realizate cu sprijin financiar național
Reprezentarea și comunicarea riscurilor naturale la nivel social Locul și rolul Academiei Române în dezvoltarea științelor și artelor. Imaginea
Perioada de derulare: 2006-2008 Academiei Române în presa românească din perioada 1866-1918
Sursa de finanțare: Program CNCSIS Perioada de derulare: 2007
Locul de desfășurare: București Sursa de finanțare: Academia Română
Locul de desfășurare: București
Cultural creatives. Impactul globalizării asupra valorii și stilurilor de viață în
societatea contemporană din România Integrarea europeană și problema identitățiilor culturale. Proiecții și
Perioada de derulare: 2006-2008 modele teoretice românești privind identitatea culturii române în
Sursa de finanțare: Program CNCSIS contextul european
Locul de desfășurare: București Perioada de derulare: 2007
Sursa de finanțare: Academia Română
Rolul reprezentării metaforice ca vehicul de transmitere a semnificațiilor în
fenomenele organizaționale Locul de desfășurare: București
Perioada de derulare: 2006-2008 Educație civică pentru colectarea selectivă a deșeurilor în campusurile
Sursa de finanțare: Program CNCSIS universitare
Locul de desfășurare: București Perioada de desfășurare: 2008-2010
Sursa de finanțare: CNMP
Studiu privind strategia de internaționalizare a învățământului superior
românesc. Valoarea adăugată a învățământului superior românesc la Locul de desfășurare: București
brandul de țară Fenomenul migrației forței de muncă și formarea publicului diasporic:
Perioada de derulare: 2007-2010 impactul asupra spatiului public și a practicilor instituționale
Sursa de finanțare: CNMP Perioada de desfășurare: 2009-2011
Locul de desfășurare: București Sursa de finanțare: CNCSIS
Studiu privind tranformarea politicilor de responsabilitate socială Locul de desfășurare: București
corporativă în pârghii ale dezvoltării durabile a României Constructia mediatică a europenizării ca problemă publică în contextul
Perioada de derulare: 2007-2010 integrării europene a societății românești
Sursa de finanțare: CNMP Perioada de desfășurare: 2009-2011
Locul de desfășurare: București Sursa de finanțare: CNCSIS
Hazard și vulnerabilitate în contextul seismic al municipiului București Locul de desfășurare: București
Perioada de derulare: 2007-2010
Comunicarea organizațională în analiza și controlul fenomenelor de stres
Sursa de finanțare: CNMP ocupațional
Locul de desfășurare: București Perioada de desfășurare: 2009-2011
Dialog și politici publice. Studiu comparativ privind modelele de comunicare Sursa de finanțare: CNCSIS
utilizate în procesul de adoptare a politicilor publice Locul de desfășurare: București
Perioada de derulare: 2007-2010
Sursa de finanțare: CNCSIS Comunicarea interculturală în context european. Construcția unei
Locul de desfășurare: București paradigme conjunctive privind noile raporturi dintre culturile naționale
și emergența identității culturale europene
Dicționar tematic de imagologie istorică românească. 1. Evul mediu Perioada de desfășurare: 2009-2011
Perioada de derulare: 2007 Sursa de finanțare: CNCSIS
Sursa de finanțare: Academia Română Locul de desfășurare: București
Locul de desfășurare: București
Globalizare și educație.Universitatea orientată pe proiecte - noul model
Principiul suveranității naționale și noua construcție europeană de universitate pentru secolul XXI
32 Perioada de derulare: 2007
Perioada de desfășurare: 2009-2011
Sursa de finanțare: Academia Română Sursa de finanțare: CNCSIS
Locul de desfășurare: București Locul de desfășurare: București
UVA Universitatea Virtuală de Afaceri (www.uva.ro)
Prima ofertă de învăţământ online din România, Universitatea Virtuală de Afaceri (UVA)
reprezintă concretizarea unui proiect realizat de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, în
parteneriat cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi cu Agenţia Naţională de Dezvoltare
Regională, în cadrul Programului Phare 2000, Coeziune Economică şi Socială. Pentru a răspunde
cât mai bine cerinţelor de flexibilitate ale cursanţilor săi şi necesităţilor activităţilor pe care aceştia le derulează în mod curent, UVA vine cu o
structură absolut nouă de derulare a cursurilor de formare şi de instruire în domeniul afacerilor: cursuri şi seminarii online, bazate pe simulări şi
aplicaţii practice. UVA se vrea a fi mai mult decât o şcoală pe Internet; ea are ambiţia de a fi un veritabil consilier, care să fie aproape de
întreprinzători şi manageri. Cursurile şi aplicaţiile UVA, specifice mediului de afaceri românesc, sunt o introducere necesară în direcţia formării
şi creşterii diverselor tipuri de afaceri. Oferta UVA se adresează tuturor celor care sunt interesaţi de unul dintre următoarele domenii: marketing;
management de proiect; comunicare şi relaţii publice; finanţare şi fiscalitate; managementul resurselor umane; gestionarea afacerilor.
Cursurile se desfăşoară pe site-ul www. uva.ro, un site prietenos ca grafică şi utilizare, special creat pentru e-learning. UVA oferă simulări reale
din viaţa cotidiană a firmelor atât pentru persoanele care urmează cursurile de 10 săptămâni, cât şi pentru training-urile intensive de 2 zile.
Cursurile se finalizează cu diplomă de cursuri de scurtă durată, eliberată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA.
Persoană de contact: Lector univ. dr. Florina Pînzaru, e-mail: florina.pinzaru@comunicare.ro

Centrul de Cercetare în Comunicare


Din 2005, în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice funcţionează
Centrul de Cercetare în Comunicare, structură de cercetare principală din
cadrul SNSPA.
În cadrul centrului se desfăşoară proiecte de cercetare cantitativă şi calitativă
în care sunt implicaţi studenţi, atât de nivel universitar, cât şi post-universitar. În
2009-2010, studenţii au fost şi continuă să fie implicaţi într-o cercetare cantitativă
legată de campania electorală din 2009 şi o cercetare calitativă legată de Relaţia dintre student şi profesor la
identitate culturală, stereotipuri culturale europene. Centrul îşi propune să Facultatea de Comunicare şi Relaţii
stimuleze studenţii serioşi care vor să se implice în cercetare prin internship-uri şi Publice este una privilegiată, într-un
colaborări pe termen scurt sau lung. De asemenea, în cadrul centrului s-au stabilit climat deschis şi aplicat spre proiecte
colaborări internaţionale cu centre similare din SUA (the James M. Cox Jr. Center for comune. Am învăţat de la studenţii mei
tot atât de mult cât au învăţat ei de la
International Mass Communication Training and Research, Grady College of mine. Este incredibil să descoperi această
Journalism and Mass Communication, University of Georgia), Franţa (LERASS, sursă teribilă de entuziasm şi noutate în
Université Paul Sabatier, Toulouse), România (Centrul Media UBB, Universitatea continuă mişcare care este studentul." 33
Babes-Bolyai, Cluj Napoca). -- Lector univ. dr. Nicoleta Corbu
Mai multe detalii se găsesc la adresa http://centrucomunicare.ro
Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice

Publicarea Revistei Române de Comunicare şi Relaţii Publice a inceput in anul 1999. Revista este editată de Facultatea de Comunicare şi
Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti. Din anul 2007, revista apare de trei ori pe an.
Ea este indexată din anul 2008 în bazele de date internaţionale ProQuest CSA, Ebsco Publishing şi Google Academics şi este recunoscută
CNCSIS B+ din 2008. Revista se doreşte a fi un spaţiu de întâlnire a celor mai recente idei, dezbateri, cercetări din domeniul ştiinţelor
comunicării şi a altor domenii conexe. Ariile de interes ale revistei sunt: comunicarea, relaţiile publice, marketingul politic şi electoral,
comunicarea publicitară, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, politicile de dezvoltare etc. Detalii suplimentare se
pot afla la adresa www.revista.comunicare.ro

Conferinţele internaţionale ale FCRP

Începând cu anul 2007, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a organizat trei conferinţe cu În maculatura vieţii, adevarata
participare internaţională. comunicare e cea prin care impui/propui
Prima ediţie a avut loc în luna mai 2007 şi a avut tema Globalization and Policies of Development. tăcerii limite pentru a-ţi deveni complice."
-- Prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc
Conferinţa a explorat provocările la care procesul de dezvoltare trebuie să facă faţă din perspectiva
globalizării şi a facilitat schimbul de idei dintre cercetători. La conferinţă au participat nume
recunoscute pe plan internaţional în domeniu precum Norman Fairclough (Lancaster University,
Anglia), Roland Gareis (Vienna University of Economics and Business Administration, Austria),
Nicolas Pelissier (University of Nice, Franţa). Evenimentul a fost structurat pe mai multe ateliere,
care au avut tematici legate de comunicare şi globalizare, dar care au tratat şi alte teme, cum ar fi
managementul de proiect ca strategie macroeconomică de dezvoltare.
A doua ediţie a conferinţei, în 2008, a explorat tema Education, Research and Innovation. Policies
and Strategies in the Age of Globalization. Cercetători din Franţa, Anglia, Germania, Ungaria, Polonia,
Rusia, Canada şi România s-au renunit pentru a dezbate subiecte critice precum educaţia,
cercetarea şi inovarea din perspectiva globalizării.
În 2009, conferinţa internaţională a avut ca tema R&D Perspectives. Promoting Innovation
through Education, Culture and Communication şi a reunit cercetători din peste zece ţări printre care FCRP-ul a înseamnat ceva mai mult
Statele Unite, Franţa, Belgia, Mexic, Germania, Iran etc. Conferinţa a fost organizată în colaborare cu decât o bază teoretică. A fost o îndrumare
către vocaţia de comunicator şi un ghid
Comisia Fulbright din România şi Centrul de Cercetare în Comunicare. La conferinţă s-au pus bazele care mi-a oferit tot ce aveam nevoie
34 unor acorduri de cooperare cu două centre de cercetare internaţionale, James M. Cox Jr. Center for
pentru a deveni un profesionist în relaţii
International Mass Communication Training and Research, Grady College of Journalism and Mass publice."
Communication, University of Georgia şi laboratorul LERASS, Université Paul Sabatier, Toulouse. -- Corina Iordache, Studentă în anul 3
Sesiunile de comunicări ştiinţifice ComunicarTe

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice reuneşte în fiecare an cercetarea ştiinţifică şi


preocuparea pentru cultură.
Sub titulatura ComunicarTe, în luna decembrie 2003 s-a desfăşurat primul eveniment de
acest fel. Prima ediţie a cuprins un concurs de eseuri deschis tuturor studenţilor FCRP, o sesiune
de comunicări ştiinţifice a profesorilor, precum şi o Sărbătoare a ComunicARTELOR, la care a
participat trupa de teatru a studenţilor FCRP„DramatiCom".
A doua ediţie (mai 2004) a avut tema Limbaj şi realitate. Au prezentat lucrări profesori şi Ca student la FCRP am învățat ce
studenţi ai FCRP, precum şi invitaţi ai Facultăţii de Filosofie şi ai Facultăţii de Sociologie, prespune o campanie, am reușit să citesc
în spatele discursurilor oferite de către
Universitatea Bucureşti. Sesiunea a fost însoţită de o expoziţie de carte, în cadrul căreia a fost politicieni și, de asemenea, am început să
lansată cartea Noul ghid de identitate de Wally Olins, Editura Comunicare.ro. analizez mesajele publicitare dincolo de
cuvinte, încercând mereu să intuiesc
Ediţia a treia (mai 2005) s-a desfăşurat sub titulatura Imaginea: construcţie şi analiză sub strategii și să învăț din fiecare. Pentru
forma sesiunii de comunicări a studenţilor şi a fost precedată de un eveniment mai amplu pe mine, noțiunile acumulate reprezintă un
tema Profilul absolventului de Comunicare şi Relaţii Publice, care a reunit la o masă rotundă set de chei. Am încredere că voi reuși să
personalităţi din domeniile jurnalismului, publicităţii, învăţământului universitar de profil, deschid cu ele ușile agențiilor din
domeniul comunicării."
managementul firmei (printre invitaţi s-au numărat Robert Turcescu, Monica Tatoiu, Bogdan -- Cristina Tudor, Studentă în anul 3
Enoiu, Oana Marinescu).
În 2006, ComunicarTe a reunit lucrări ale studenţilor centrate în jurul temei Creativitate şi
pragmatism în comunicare, cu o participare meritorie şi îmbucurătoare a studenţilor anului I,
care au făcut dovada maturităţii şi a rigurozităţii asimilate în numai un an de studiu.
Ediţia a cincea (2007), Medierea. Provocări actuale s-a desfăşurat în cadrul a patru secţiuni
diferite, între care una în limbi străine, reunind peste treizeci de comunicări de un nivel
academic foarte ridicat.
Ediţia a şasea (2008) competiţia studenţilor s-a desfăşurat sub titlul Construirea spaţiului Îmi place FCRP pentru că motivează
profesional și oferă perspective noi.
public prin comunicare, cuprinzând trei secţiuni, Spaţiul public mediatic, Organizaţiile şi spaţiul Promovează libertatea de exprimare și
public, Secţiunea în limbi străine. S-au remarcat în mod deosebit studenţii anului I care au încurajează comunicarea informală.
participat în număr mare în cadrul secţiunii Organizaţiile şi spaţiul public. Atmosfera este interactivă și extrem de
plăcută. Profesorii sunt buni comunicatori
În 2009 a avut loc cea de-a şaptea ediţie, cu titlul Identitate prin comunicare: de la și reușesc să acapareze atenția cu mare
marketing la studiile culturale. Evenimentul a fost organizat din nou în trei secţiuni distincte: tact. Iar ceea ce mă încântă cel mai tare
Lucrări ştiinţifice în limbi străine (limba engleză şi limba franceză), Identitate prin comunicare: este că primesc cursurile pe CD!" 35
spaţiul public şi organizaţional şi Identitate prin comunicare: spaţiul interpersonal şi cultural. -- Mirela Tiron, Studentă în anul 2
Editura

Editura Comunicare.ro a intrat pe piaţa de carte în urmă cu şapte ani, într-un spaţiu editorial foarte dens. A început prin a edita cursuri universitare
pentru studenţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, dar foarte curând interesul publicului a determinat extinderea spre zona traducerilor. Astăzi,
cititorii se pot întâlni cu o serie de autori fundamentali şi cu cărţi esenţiale în domeniul ştiinţelor socio-umane apărute în Editura Comunicare.ro. Unul dintre
principalele obiective ale editurii este acela de a reconfigura pentru publicul românesc domenii care nu au fost abordate până acum în mod sistematic teoria
comunicării, analiza publicitară, relaţiile publice şi studiul mass media , recuperând momentele cele mai importante de reflecţie teoretică.
Titlurile Editurii Comunicare.ro sunt organizate în patru colecţii: „Cursuri universitare", „Cultura comunicării" (lucrări fundamentale din disciplinele
comunicării), „Spaţiul public" (eseuri contemporane) şi „Imagine, strategie, media" (sinteze, manuale universitare şi ghiduri de specialitate din spaţiul
american şi vest-european). În fiecare an, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice participă la cele mai importante evenimente ale industriei cărţii
româneşti: Salonul Internaţional de Carte„Bookfest“ şi Târgul Internaţional de Carte„Gaudeamus – Carte de învăţătură“.
În semn de recunoaştere a performanţelor editoriale, la ediţia din 2009 a Târgului Internaţional de Carte „Gaudeamus“, Editura Comunicare.ro a fost
distinsă cu Premiul „Educaţia“, „pentru modul de prezentare a ofertei educaţionale şi pentru publicarea operelor complete ale întemeietorului
învăţământului românesc modern, Spiru Haret“.
În 2009, lansările organizate de Editura Comunicare.ro au polarizat interesul lumii academice şi specialiştilor din domeniile ştiinţelor socio-umane.
Acestea au fost:
l Lansarea volumului Opinia publică de Walter Lippmann
la Salonul de Carte„Bookfest“ 2009
Şcoala Doctorală în Ştiinţele Comunicării
Invitaţi: Paul Dobrescu, Septimiu Chelcea din cadrul SNSPA oferă şansa de a
l Lansarea volumului Presa românească de la începuturi pînă în aprofunda teoriile fundamentale ale
prezent de I. Hangiu domeniului, de a reflecta asupra lor
la Salonul de Carte„Bookfest“ 2009 dintr-o perspectivă interdisciplinară şi de
Invitaţi: Ion Hangiu, Mircea Anghelescu, acad. Gabriel Ştrempel, Dinu a realiza apoi o cercetare ştiinţifică
Zamfirescu originală. La acestea se adaugă şi
l Lansarea volumelor I-VI din Operele lui Spiru C. Haret, ediţie avantajele de a fi îndrumat în acest
demers personal de către cadrele
îngrijită de Constantin Schifirneţ
didactice ale Şcolii Doctorale care îţi oferă
la Târgul Internaţional de Carte„Gaudeamus“ 2009 siguranţa că mergi în direcţia corectă şi că
Invitaţi: Ecaterina Andronescu, acad. Nicolae Manolescu, acad. Mircea vei obţine, la final, o cercetare valoroasă."
Maliţa, Remus Pricopie, Constantin Schifirneţ -- Alina Dolea, Student doctorand

Cultura comunicării
Walter Lippman, Opinia publică  Fernand Braudel, Scrieri despre istorie  Gabriel Tarde, Opinia şi mulţimea  Jürgen Habermas, Sfera publică şi transformarea ei
structurală. Studiu asupra unei categorii a societăţii burgheze  Jean Baudrillard, Societatea de consum. Mituri şi structuri  Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel
Gaudet, Mecanismul votului. Cum se decid alegătorii într-o campanie prezidenţială  Elisabeth Noelle-Neumann, Spirala tăcerii. Opinia publică - învelişul nostru social 
Edward L. Bernays, Cristalizarea opiniei publice Erving Goffman, Viaţa cotidiană ca spectacol.
36 Spaţiul public
Wally Olins, Despre brand  Naomi Klein, No logo  Alexandre Dorna, Fundamentele psihologiei politice  George Ritzer, Mcdonaldizarea societăţii  Jean-Noël
Kapferer, Căile persuasiunii Lucien Sfez, O critică a comunicării.
Imagine, strategie, media Am făcut mai întâi Comunicarea. (Mi s-a pus pata pe ea încă
Ralf Leinemann, Elena Baikalţeva, Eficienţa în dintr-a zecea... Aşa că m-am pregătit un an şi am intrat.) Cam
relaţiile publice  Denis McQuail, Sven Windahl, Modele după primul semestru, am ştiut că este ceea ce vreau. Îmi plăcea
ale comunicării pentru studiul comunicării de masă  în continuare ce învăţam. Apoi, am dat la Psihologie. (Am trecut
John W. Baird, James B. Stull, Comunicarea în afaceri  într-o zi pe lângă anunţul cu admiterea. Peste vreo săptămână
Michael Bland, Alison Theaker, David Wragg, Relaţiile mi-am cumpărat manualele şi peste încă două, eram la examen.
eficiente cu mass media Michael Regester, Judy Larkin, Am intrat.) …Cam după prima sesiune, am început să constat că
Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc  Benoît devin cine vreau. Şi îmi place!..."
Heilbrunn, Logo-ul. -- Eva Piroşcă, Studentă în anul 1
Cursuri universitare
Cornelia Maxim, Comunicarea online – provocări şi oportunităţi. Instrumente Office pentru mediul de comunicare  Anne-Marie Codrescu, Denisa-Adriana Oprea,
Communication interculturelle et discours médiatiques  Camelia Beciu, Comunicare şi discurs mediatic. O lectură sociologică  Paul Dobrescu, Alina Bârgăoanu, Nicoleta
Corbu, Istoria comunicării  Mălina Ciocea, Alexandrina Andrei, Livia Popa, PR Your English!  Dan Petre, Dragoş Iliescu, Psihologia reclamei şi a consumatorului, 2 vol. 
Bogdan Teodorescu, Dorina Guţu, Radu Enache, Cea mai bună dintre lumile posibile. Marketingul politic în România 1990-2005 Mihaela Vlăsceanu, Organizaţia proiectare
şi schimbare Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea, Comunicarea nonverbală. Gesturile şi postura Ştefan Stanciu, Mihaela Ionescu, Cultură şi comportament
organizaţional  Alexandrina-Corina Andrei, Everyday English  Anne-Marie Codrescu, Nicoleta Tănase, Le Français au quotidien  Bogdan-Alexandru Halic, Ion
Chiciudean, Analiza imaginii organizaţiilor  Constantin Schifirneţ, Sociologie  Dan Petre, Mihaela Nicola, Introducere în publicitate  Grigore Georgiu, Filosofia culturii.
Cultură şi comunicare Nicolae Frigioiu, Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice Septimiu Chelcea, Iniţiere în cercetarea sociologică Silvia Săvulescu, Retorică şi
teoria argumentării Dumitru Iacob, Diana-Maria Cismaru, Relaţiile publice - eficienţă prin comunicare Dumitru Iacob, Diana-Maria Cismaru, Organizaţia inteligentă. 10
teme de managementul organizaţiilor Ion Chiciudean, Bogdan Halic, Imagologie. Imagologie istorică Ion Chiciudean, Bogdan Halic (coord.), Studii de imagologie istorică
 Paul Dobrescu, Geopolitica  Paul Dobrescu, Alina Bârgăoanu, Mass media şi societatea  Ştefan Stanciu, Mihaela Ionescu, Cristina Leovaridis, Dan Stănescu,
Managementul resurselor umane  Vasile Tran, Irina Stănciugelu, Teoria comunicării  Andrei Găitănaru, Calculatorul - mediu şi canal de comunicare  Anne-Marie
Codrescu, Stratégies de communication en Français  Camelia Beciu, Comunicare politică  Constantin Hlihor, Istoria secolului XX  Constantin Opran (coord.),
Managementul proiectelor Emilian Manciur, Protocol instituţional Grigore Georgiu, Istoria culturii române moderne Ion Chiciudean, Valeriu Ţoneş, Gestionarea crizelor
de imagine  Simona Miculescu, Relaţii publice internaţionale în contextul globalizării  Vasile Macoviciuc, Filosofie  Bogdan Teodorescu (coord.), Marketing politic şi
electoral Cornelia Maxim, Secretariat şi corespondenţă instituţională Diana Iulia Nastasia, Focus on Communication Diana Iulia Nastasia, Sorin Nastasia, Bridges Over
Cultures Dumitru Borţun, Semiotică. Limbaj şi comunicare Ion Chiciudean, Bogdan Halic, Noţiuni de imagologie istorică şi comunicare interetnică Mihai Gavotă, Baze de
date Septimiu Chelcea, Tehnici de cercetare sociologică Valerică Dabu, Drept constituţional şi instituţii politice Valerică Dabu, Dreptul comunicării sociale Anne-Marie
Codrescu, Communiquer en Français Septimiu Chelcea, Sociologia opiniei publice Constantin Brătianu, Management şi marketing.
AcademicA
Dan Berindei, În mijlocul cetăţii Ioan Hudiţă, Jurnal politic (1 martie 1942 – 31 ianuarie 1943).
În afara colecţiilor
David Macey, Dicţionar de teorie critică Ovidiu Caraiani (coord.), Dreptate sau moralitate? O introducere în filozofia politică a lui John Rawls Paul Dobrescu (coord.),
Cultural creatives. Cercetări privind evoluţia valorilor în societatea românescă  Constantin Schifirneţ, Formele fără fond. Un brand românesc  William K. Cummings,
Instituţii de învăţământ Dragoş Iliescu, Introducere în metodologia Q Ion Ianoşi, Studii de filozofia artei Orio Giarini, Mircea Maliţa, Dubla spirală a învăţării şi a muncii 
Marian Petcu, Jurnalist in România. Istoria unei profesii Septimiu Chelcea, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor
socioumane  Wally Olins, Noul ghid de identitate Wolff Olins  Bogdan-Alexandru Halic, Pace şi război în Ţara Românească în secolele XIV-XVI  Dorin Suciu, Cum să
câştigăm alegerile. Ghid practic de campanie electorală Vasile Tran, Alfred Vasilescu, Tratat despre minciună Mihaela Vlăsceanu, Managementul carierei Henri H. Stahl,
Tehnica monografiei sociologice Ilie Pârvu, Filosofia comunicării Dorina Guţu, Războiul din Irak şi războiul de acasă. O campanie prezidenţială americană Marian Petcu
(coord.), Cenzura în spaţiul cultural românesc  Alina Bârgăoanu, Remus Pricopie, Education, Research and Innovation. Paul Dobrescu, Andrei Ţăranu, Alina Bârgăoanu,
Globalization and Policies of Development Alina Bârgăoanu, Remus Pricopie, Education, Research and Innovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization Paul 37
Dobrescu, Remus Pricopie, Mihaela Alexandra Ionescu, R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication  Camelia Beciu, Ioan
Drăgan, Dana Popescu-Jourdy, Odile Riondet, Cultures et communication. Regards croisés sur les pratiques  Jan Sadlak, Klaus Hüfner, Remus Pricopie, Laura Grünberg,
UNESO Forum and Higher Education in the Europe Region: Access, Values, Quality and Competitiveness.
Centrele teritoriale (ID)
În octombrie 2000, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a înfiinţat centre teritoriale (ID) în oraşele Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa,
Craiova şi Iaşi. Dintre acestea, funcţionează în prezent centrele din Braşov, Cluj-Napoca şi Constanţa.
l Braşov, Str. Lungă nr. 130, et. 2, tel.: 0753 084 056, tel./fax: 0268 475 418, e-mail: brasov@comunicare.ro
l Cluj-Napoca, Institutul Proiect, Str. Moţilor nr. 6-8, et. 4, tel.: 0753 084 030, fax: 0264 450 122, e-mail: cluj@comunicare.ro
l Constanţa, CPPMC, Str. Baba Novac nr. 101, tel.: 0753 084 051, fax: 0241 691 951, e-mail: constanta@ comunicare.ro
Centrele teritoriale (ID) funcţionează ca puncte de informare şi consultanţă pentru studenţii din oraşele respective care urmează cursurile
facultăţii în sistemul de învăţământ la distanţă. Ele au ca scop lărgirea accesului la educaţie pentru tinerii din provincie şi prezintă avantajul
economiei de timp şi de bani. Studenţii din centrele teritoriale beneficiază de pachetul educaţional al studentului de la învăţământ la distanţă, de
servicii de tutoriat şi de acces gratuit la pagina de Internet a facultăţii. Cursurile de sinteză (în sistem clasic sau videoconferinţă) şi examenele se
desfăşoară semestrial în fiecare centru teritorial. Centrele teritoriale ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice sunt dotate cu laboratoare de
informatică, unde studenţii pot consulta CD-ul corespunzător semestrului respectiv, redacta referate, accesa pagina de Internet a facultăţii, trimite
întrebări titularilor de curs şi asistenţilor prin poşta electronică sau prin serviciul de Forum-Tutoriat, pot parcurge testele de autoinstruire şi
autoevaluare. Cursurile tipărite pot fi cumpărate de la secretariatul fiecărui centru teritorial.

Facilităţi
LABORATORUL DE LIMBI STRĂINE
Programul de studiu al limbilor străine are două obiective majore:
l dobândirea cunoştinţelor generale asimilarea structurilor lexico-gramaticale şi dezvoltarea deprinderilor de bază (citit, scris, vorbit,
ascultat);
l dobândirea vocabularului specific teoriei comunicării şi relaţiilor publice.
Cursurile de limbi străine se desfăşoară în laboratorul special amenajat, cu ajutorul mijloacelor de învăţare moderne: materiale audio-video, CD
interactiv, cursuri tipărite ale unor edituri de prestigiu. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice colaborează cu British Council şi cu Institutul
Francez pentru derularea de proiecte comune şi pentru achiziţionarea de cursuri şi materiale didactice. Componenta principală a acestei colaborări
este pregătirea şi susţinerea de către studenţi a examenelor pentru obţinerea certificatelor Cambrige (First Certificate, Certificate in Advanced
English, Certificate of Proficiency in English) la British Council şi a certificatului DALF la Institutul Francez.

LABORATORUL INTERDISCIPLINAR
Laboratorul este un sistem integrat de clasă virtuală şi a fost realizat în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
având în dotare şase sisteme de videoconferinţă (Bucureşti şi în centrele teritoriale), tablă electronică interactivă, consolă interactivă şi sisteme de
38 videoproiecţie. Cu ajutorul lui se doreşte integrarea resurselor didactice şi tehnologice şi îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional pentru
îndeplinirea standardelor propuse de procesul de la Bologna. Laboratorul permite interconectarea sistemului propriu cu sisteme similare ale altor
universităţi, pentru derularea de activităţi didactice cu profesori sau specialişti aflaţi în locaţii diverse.
LABORATORUL MULTIMEDIA
Laboratorul multimedia este dotat cu aparatură audio-video lineară şi digitală de ultimă generaţie, care permite simularea unor situaţii concrete
de comunicare şi prezentarea unor studii de caz. Seminariile de la disciplinele cu un pronunţat caracter aplicat se desfăşoară în laborator, iar
simulările la care participă studenţii sunt înregistrate şi analizate împreună cu profesorii, fiind folosite ca material didactic.

LABORATOARELE DE INFORMATICĂ
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice are şapte laboratoare de informatică (două în sediul central şi cinci în centrele teritoriale).
Laboratoarele sunt dotate cu nouă servere şi 300 de calculatoare de ultimă generaţie, care sunt disponibile 12 ore pe zi. Accesul în laboratoare este
permis tuturor studenţilor facultăţii, pe bază de programare. Laboratoarele oferă studenţilor posibilitatea să redacteze referate, să realizeze proiecte,
să consulte resursele offline si online corespunzătoare semestrului respectiv, să acceseze pagina de Internet a facultăţii, să trimită întrebări titularilor
de curs şi asistenţilor prin poşta electronică sau prin serviciile de Forum, să parcurgă testele de autoinstruire şi autoevaluare şi să caute pe Internet
informaţiile necesare pentru cursuri, seminarii şi lucrări de absolvire. Totodată, studenţii pot consulta agenda activităţilor corespunzătoare formei de
învăţământ pe ani de studii şi pot obţine toate informaţiile legate de procesul de învăţământ.

BAZA MATERIALĂ
Aparatura pusă la dispoziţia studenţilor asigură desfăşurarea unui învăţământ modern:
calculatoare, imprimante, retroproiectoare, videoproiectoare, aparatură audio-video (televizoare,
video recorder, casetofoane), aparatură pentru video-conferinţe, aparatură de montaj audio-video
lineară şi digitală, plăci de achiziţie video, aparatură foto, camere video, ecrane de proiecţie, servere,
copiatoare, instalaţie de sonorizare digitală, aparate de inscripţionare CD-uri/DVD-uri, scannere.

Laborator de informatică Laborator de limbi străine

Pentru mine, Facultatea de Comunicare şi


Relaţii Publice a însemnat descoperirea
raportului corect dintre teorie şi practică. Am
înţeles că sintagma „teoria ca teoria, dar
practica ne omoară” trebuie înţeleasă altfel
decât în sensul ei aparent. Practica te omoară
atunci când nu eşti capabil să o înţelegi. Şi nu
eşti capabil să o înţelegi pentru că nu ai
cadrele teoretice. Dar cadrele teoretice, la
rândul lor, nu sunt validate decât de practică.
Şi tot aşa, în cerc. În ce mă priveşte, s-ar spune
că eu am ales teoria. Alţii vor fi ales practica.
Dar cele două vor fi întotdeauna una umbra
celeilalte." 39
-- Alexandru Cârlan, Lector univ. drd.
Pagina de Internet www.comunicare.ro
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice pune la dispoziţia învăţământului la distanţă o platformă de e-learning (PlatOn), care poate fi accesată la
adresa www.comunicare.ro. PlatOn oferă suport pentru instruirea on line a studenţilor facultăţii şi asigură posibilitatea de administrare pentru profesori,
asistenţi şi personalul tehnic. Platforma este structurată pe două zone: A. zona publică şi B. zona privată.
A. Zona publică cuprinde mai multe secţiuni: Informaţii generale, Servicii electronice, Anunţuri şi Ştiri, Proiecte, Centrul de acreditare ECDL.
B. Zona privată a platformei e-learning poartă denumirea de Campus virtual, iar accesul în această zonă se face pe bază de USER-NAME şi PAROLĂ -
ambele individuale. Odată introduse acestea, studentul va intra în campusul virtual corespunzător anului de studiu şi formei de învăţământ căreia îi aparţine
şi poate vizualiza imediat agenda activităţilor proprii anului şi grupei sale.
Pagina principală a site-ului FCRP Pagină din secţiunea "Discipline" - Campus Virtual

Pagina de Internet www.comunicareonline.ro


1 noiembrie 2004 a marcat o premieră absolută pentru învăţământul postuniversitar din România: lansarea de către Facultatea de Comunicare şi Relaţii
Publice a trei masterate la învăţământul la distanţă în sistem online: Managementul proiectelor, Management şi comunicare în afaceri şi Management
educaţional şi comunicare instituţională.
Cele trei masterate se desfăşoară prin intermediul primei platforme de e-learning online: www.comunicareonline.ro. Platforma este destinată
studenţilor şi profesorilor, facilitând apropierea şi dialogul continuu şi este structurată pe trei secţiuni. Site-ul public este accesibil oricărui vizitator. Acesta
conţine informaţii generale despre masteratele online şi alte abordări ale temei e-learning. În partea publică a site-ului există descrierea detaliată a planului
de învăţământ al masteratelor la învăţământul la distanţă în sistem online, elementele biografice importante ale corpului profesoral, criteriile de evaluare şi
40 tot ce are relevanţă pentru cei interesaţi de această formă de învăţământ:
l misiunea şi viziunea fiecărui masterat;
l publicul ţintă - cine este studentul potenţial al fiecărui masterat;
newsletter pentru fiecare masterat în parte;
l
resurse utile link-uri recomandate în mod general de către profesorii masteratului;
l
parteneri organizaţiile partenere ale fiecărui masterat;
l
ştiri - secţiune vizibilă din orice pagină a site-ului, atât din partea publică cât şi din clasa virtuală, astfel încât contactul cu studenţii să se realizeze în
l
mod continuu.
Partea privată pentru studenţi permite derularea tuturor activităţile care au loc, de regulă, faţă în faţă într-o sală de curs: cursuri, seminarii, studiu
suplimentar, testări, simulări de studii de caz, realizare de proiecte. Clasa virtuală prezintă următoarele facilităţi:
l catalogul tuturor materiilor;
l regulamentul intern al masteratului;
l rubrică de contact (contactarea secretariatului online);
l cursuri.
Fiecare curs este structurat într-un nou mini-site, care conţine următoarele rubrici:
l prezentarea cursului şi a criteriilor de evaluare;
l download biblioteca cursului: suportul scris de curs, caietul de seminar, materialele suplimentare;
l studii de caz, resurse utile, publicaţii;
l anunţuri de la profesor către studenţi, referitor la materia respectivă;
l forum, structurat în trei mari secţiuni: Impresii generale, Curs online şi Seminar online. În această secţiune, la orele stabilite şi anunţate în orar,
studenţii şi profesorii se întâlnesc online pentru predare, discuţii şi rezolvări de studii de caz;
l întrebări frecvente o secţiune de răspunsuri ale profesorului la cele mai des întâlnite întrebări din partea studenţilor;
l referate secţiune de trimitere a temelor de proiecte de către profesor şi a datelor limită de trimitere;
l teste secţiune de teste grilă, prin care se desfăşoară o parte din evaluarea studenţilor;
l mesaje private o secţiune de tip e-mail, dar care permite doar dialogul privat dintre student şi profesor.
În partea privată pentru profesori se realizează activităţile specifice de iniţiere a cursurilor, a seminariilor şi a verificărilor online.

Pagina principală a platformei de e-learning www.comunicareonline.ro

41
Blogurile programelor de masterat ale FCRP

www.masteratpolitic.ro
În cei 3 ani de activitate, blogul Masteratului în Comunicare politică.
Marketing politic şi electoral a încercat să ofere posibilitatea unei comunicări
cât directe, deschise şi rapide cu actualii şi potenţialii studenţi şi să devină un
exemplu de dialog eficient si de prezenţă activă şi pozitivă în schimbul de idei
politice din mediul online. Blogul are 6 autori, studenţi şi absolvenţi ai
masteratului, şi cuprinde rubrici variate, cu informaţii despre cursuri, Mereu am considerat că ceea ce are omul mai valoros în viaţă
profesori, examen de admitere, teorie politică, analize politice, recomandări sunt oamenii din jurul său, dar a trebuit să ajung la facultate
de lectură, politică externă. într-un oraş nou, pentru a-mi proba această credinţă.
“Având în vedere că tot acest proces analitic se petrece online, noi, autorii, Absolvirea Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice este
experienţa de viaţă din care am avut cel mai mult de învăţat
ne mândrim cu realizarea unei e-Agora politice. Mai ales că nu mică ne-a fost până acum. Anii de facultate m-au sporit profesional, dar mai
mirarea să aflăm că mulţi dintre noii colegi de masterat au fost atraşi spre acest ales personal, dăruindu-mi oameni frumoşi de la care am
domeniu după ce ne-au citit şi comentat articolele de pe blog.” avut zilnic ce învăţa: colegii şi profesorii mei."
-- Adina Iacob, Student masterand

www.admasters.ro
AdMasters.ro s-a născut din pasiunea pentru publicitate a studenţilor de
la Masterul în Publicitate, din dorinţa lor de a împărtăşi gândurile, imaginile
şi ideile pe care le află sau simt. AdMasters este blogul studenţilor pasionaţi
de advertising. Fie că au lucrat, lucrează sau vor lucra in publicitate, sunt
interesati de acest domeniu şi vor să ştie mai mult. Pe blog se găsesc sfaturi
privind activitatea în publicitate, vizualuri de succes şi ce le-a făcut să devină
Studenţia la FCRP? O perioadă de formare ca om.
aşa, recenzii la cărţi de specialitate, dezbateri despre campanii şi execuţii, Imaginează-ţi că eşti pe roata olarului, un vas de lut care
reclame amuzante, campanii româneşti analizate, tendinţe în publicitate, începe să prindă o formă, din ce în ce mai armonioasă, pe
lucruri mai puţin bune care se întamplă în industrie şi alte articole despre măsură ce alte şi alte mâini îşi lasă amprenta. N-aş putea
publicitate scrise cu pasiune de studenţi. spune că e chiar uşor să te simţi astfel. Asta presupune şi
“Avem acum un blog creat in totalitate de noi, de la cod până la texte şi vrem colaborarea ta, înseamnă să te laşi modelat (ştiu că e greu),
să devină mai mult decât un blog, vrem să devină un spaţiu de joacă. Oamenii să accepţi că nu ştii (asta e şi mai greu), să înveţi să fii curios,
să citeşti (uneori presupune să uiţi că în ziua aceea mai poţi
de publicitate, indiferent dacă sunt creativi, planneri, accounti sau alţi face şi altceva), să fii deschis, să ai curajul să întrebi (oricât de
specialişti, trebuie să se joace. Trebuie să vadă cât mai multe idei şi informaţii. fioros ţi s-ar părea profesorul de la catedră sau colegul de
42 Trebuie să cunoască oameni şi să interacţioneze cu ei. Despre asta credem că alături cu freză punk), să asculţi şi să accepţi că poţi învăţa
este publicitatea în primul rând, despre interacţiunea cu ceilalţi. Iar blogul este ceva de la toţi cei cu care interacţionezi aici."
mediul cel mai potrivit.” -- Andreea Mitan, absolvent 2009
Corpul profesoral

Prof. univ. dr. Paul DOBRESCU, Rector Conf univ. dr. Margareta Dincă Prep. univ. Radu CONSTANTIN
Conf. univ. dr. Remus PRICOPIE, Decan Conf. univ. dr. Dorina GUŢU Prep. univ. Ioana Cristina MĂCIUCĂ
Prof. univ. dr. Dumitru IACOB, Prodecan Conf. univ. dr. Bogdan-Alexandru HALIC Prep. univ. dr. Denisa OPREA
Prof. univ. dr. Grigore GEORGIU, Şef al Catedrei de Comunicare Conf. univ. dr. Dragoş ILIESCU Prep. univ. Rodica SĂVULESCU
Conf. univ. dr. Ion CHICIUDEAN, Şef al Catedrei de Relații Publice Conf. univ. dr. Cornelia MAXIM Prep. univ. Cătălina CICEI
Prof. univ. dr. Ştefan STANCIU, Director adjunct DID Conf. univ. dr. Matei CERCHEZ
Prof.univ. dr. Alina BÂRGĂOANU, Preşedinte a Comisiei pentru Conf. univ. dr. Bogdan TEODORESCU
Evaluare şi Asigurare a Calităţii din SNSPA Lector univ. dr. Nicoleta CORBU CADRE DIDACTICE ASOCIATE
Conf. univ. dr. Mihaela Alexandra IONESCU, Secretar Ştiinţific Lector univ. dr. Valeriu FRUNZARU
Dr. Emilian MANCIUR
Lector univ. dr. Mălina Iona CIOCEA, Şef al Departamentului de Lector univ. dr. Andrei GĂITĂNARU
Dr. Dan MIRCEA
Informatică şi Limbi Străine Lector univ. dr. Loredana IVAN
Prof. univ. dr. Cezar BÂRZEA Lector univ. dr. Florina PÎNZARU Dr. Carmen NOVAC
Prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU Lector univ. dr. Daniel POPESCU Dr. Ciprian FATURŞNIC
Prof. univ. dr. Adrian CURAJ Lector univ. dr. Valentin STANCU Dr. Şerban IOSIFESCU
Prof. univ. dr. Ion DRĂGAN Lector univ. dr. Irina STĂNCIUGELU Dr. Adrian MACARIE
Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR Lector univ. dr. Alexandra ZBUCHEA Dr. Daniela VERCELLINO
Prof. univ. dr. Vasile MACOVICIUC Lector univ. dr. David GEORGE Dr. Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ
Prof. univ. dr. Mihaela MINULESCU Lector univ. dr. Cristina LEOVARIDIS Dr. Kiss CSABO
Prof. univ. dr. ing. Constantin OPRAN Lector univ. dr. Dan STĂNESCU Dr. Florin ENE
Prof. univ. dr. Horia PITARU Lector univ. dr. Dorina COLDEA Drd. Simona BONGHEZ
Prof. univ. dr. Constantin SCHIFIRNEŢ Lector univ. drd. Alexandrina ANDREI Drd. Alina DOLEA
Prof. univ. dr. Vasile TRAN Lector univ. drd. Camelia CRIŞAN Drd. Sorin FUSEA
Prof. univ. dr. Camelia BECIU Lector univ. drd. Radu ENACHE Drd. Rareş MOCANU
Prof. univ. dr. Daniela HÎNCU Lector univ. drd. Alexandru CÂRLAN Drd. Zeno REINHARDT
Prof. univ. dr. Ioan DEAC Lector univ. drd. Sergiu STAN Drd. Valeriu ŢONEŞ
Prof. univ. dr. Nicolae FRIGIOIU Asist. univ. dr. Ştefan Dominic GEORGESCU Drd. Alexandra VASILE
Prof. univ. dr. Dumitru Titus POPA Asist. univ. dr. Elena NEGREA Drd. Mirel PALADA
Prof. univ. dr. Mihai PĂUNICĂ Asist. univ. drd. Andreea SIMION Roberto CONSTANTINESCU
Prof. univ. dr. Stefan BRATOSIN Asist. univ. drd. Cristian VIDU
Roxana DASCĂLU
Prof. univ. dr. Manuela CERNAT Asist. univ. Diana GAVRA
Radu FLOREA
Prof. univ. dr. Daniel DAVID Asist. univ. Livia POPA
Dan FLORESCU
Prof univ. dr. Mihai KORKA Asist. univ. drd. Loredana RADU
Conf. univ. dr. Dumitru BORŢUN Prep. univ. drd. Oana ALMĂŞAN Cristina GALALAE
Conf. univ. dr. Anne-Marie CODRESCU Prep. univ. drd. George TUDORIE Răzvan MĂTĂȘEL
Conf. univ. dr. Valerică DABU Prep. univ. drd. Monica BÎRĂ Daniela MORARU
Conf. univ. dr. Dan PETRE Prep. univ. drd. Corina BUZOIANU Alexandru SPĂTARU
Conf. univ. dr. Ion STAVRE Prep. univ. drd. Madalina BOŢAN Lucian TUDOSE
Conf. univ. dr. Doina Olga ŞTEFĂNESCU Prep. univ. drd. Sebastian FITZEK Ion ANDREI
43
Conf. univ. dr. Bogdan ABAZA Prep. univ. Kemal AZIS Tania VLAD
Conf. univ. dr. Cristian PĂUN Prep. univ. Ancuţa AVASILIŢEI Beatrice POPESCU
Conf. univ. dr. Diana CISMARU Prep. univ. Cristina CALOTĂ Constantin Iulian DUMITRU
Note

44 Concept grafic: Alexandra Bardan


© imagini: SNSPA, Dreamstime.com
© Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, 2010
Succesul se învaţă!

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice


prin proiectul Universitatea Virtuală de Afaceri vă invită acum să beneficiaţi de
modulele de instruire online puse la dispoziţia voastră la www.uva.ro.
Tel.: 021 318 08 88 www.uva.ro
Universitatea Virtuală de Afaceri asigură servicii de instruire prin intermediul Internetului pentru o mai bună adaptare a forţei de
muncă la necesităţile pieţei actuale şi pentru a consolida competenţele relevante mediului de afaceri din România.
Sediul central
Str. Povernei Nr. 6
Bucureşti, Sector 1
Tel./ Fax: 021 318 0882 (secretariat zi)
Tel./ Fax: 021 318 0887 (secretariat ID)
Tel./ Fax: 021 318 0888 (secretariat ID în sistem online)

www.comunicare.ro
www.comunicareonline.ro
ISBN: 978-973-711-255-2