Sunteți pe pagina 1din 27

PROGRAMUL TINERET IN ACTIUNE

F-TIA-1.9.1

APEL NATIONAL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2013


REGLEMENTARI LA NIVELUL AGENTIEI NATIONALE PENTRU PROGRAME
COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
CUPRINS
INTRODUCERE ............................................................................................................................. 2
1. TERMENE LIMITA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE CANDIDATURA PENTRU ANUL 2013 .............. 3
2. CINE POATE CANDIDA? ............................................................................................................ 3
3. BUGETUL ALOCAT PENTRU ROMANIA IN 2013 ........................................................................... 4
4. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE CANDIDATURA .......................................... 5
5. ASPECTE IMPORTANTE LEGATE DE DOSARUL DE CANDIDATURA................................................. 8
6. PROCEDURA DE SELECTIE ......................................................................................................... 9
6.1 ETAPELE PROCESULUI DE SELECTIE ......................................................................................... 9
6.1.1 Evaluarea eligibilitatii ................................................................................................................ 9
6.1.2 Evaluarea calitativa .................................................................................................................. 10
6.1.3 Evaluarea capacitatii financiare ............................................................................................. 10
6.1.4 Intrunirea comitetului de evaluare/ selectie .......................................................................... 11
6.2 Prioritati. Criterii de Eligibilitate, Selectie si acordare a grantului ................................................ 11
6.2.1 Prioritati si criterii (de eligibilitate, de excludere, de selectie si de acordare a finantarii ) ale
programului Tineret in Actiune ...................................................................................................... 11
6.2.2 Prioritati nationale ................................................................................................................. 12
6.3 CONDITII PENTRU APROBARE, PUNCTAJ MINIM SI PENALIZARI .............................................. 15
7. ALTE ASPECTE ADMINISTRATIVE ............................................................................................... 16
7.1 Aspecte legate de modul de acordare a finantarii pentru propunerile de proiect ......................... 16
7.2 Aspecte financiare ce vor fi aplicate proiectelor finantate .......................................................... 18
7.3 Cofinantarea ............................................................................................................................ 20
7.4 Gestiunea parteneriatului pentru proiectele aprobate ............................................................... 21
7.5 Aspecte financiare ce vor fi urmarite la rapoartele finale .......................................................... 22
7.6 Dubla finantare. Proiecte identice. Management defectuos........................................................ 22
7.7 Recomandari si resurse ............................................................................................................. 23
8. Facilitatea pentru Parteneriatul Estic (Eastern Partnership Window) ............................................ 25
Anexa I: Fisa de includere ................................................................................................................ 26

INTRODUCERE
Reglementarile din prezentul Apel National completeaza Ghidul Programului
Tineret in Actiune 2007-2013, varianta 2013 (YOUTH IN ACTION 2007-2013
PROGRAMME GUIDE). Acestea nu inlocuiesc ci completeaza reglementarile din Ghidul
Programului, eventualele Addendum-uri si formularul tip de candidatura.
Pentru a maximiza sansele de a obtine finantare este necesara o buna cunoastere a:
- criteriilor de eligibilitate,
- criteriilor de selectie,
- criteriilor de acordare a finantarii,
- prioritatilor europene si nationale.
In acest sens, va rugam sa consultati atat prezentul Apel, cat si Ghidul Programului. Acestea pot
fi descarcate alaturi de celelalte documente necesare pentru
depunerea unei candidaturi in Romania (formular de
candidatura, fisa de includere etc) de pe site-ul programului
Tineret in Actiune (http://www.tinact.ro/candidatura). Tot
aici gasiti si grilele folosite pentru evaluarea criteriilor de
eligibilitate dar si a calitatii propunerilor depuse.
Acest apel este valabil pentru candidaturile care vor fi
depuse la toate termenele limita aferente anului 2013 la
Agentia Nationala din Romania.
Programul Tineret in Actiune este gestionat in Romania de
catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in
Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP).
Mai multe informatii gasiti la: www.anpcdefp.ro
In cazul in care va fi necesar, ANPCDEFP isi rezerva dreptul
de a modifica prezentul apel. Versiunea modificata va fi publicata in timp util pe site.

1. TERMENE LIMITA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE CANDIDATURA


Termen limita (data postei)
1 februarie

Proiectul poate incepe doar in intervalul


1 mai (anul curent) 31 octombrie (anul
curent)
1 mai (pentru trimiterea datelor online in baza 1 august (anul curent) 31 ianuarie (anul
de date dosarul de candidatura prin posta urmator)
poate fi trimis pana pe 7 mai, avand in vedere
faptul ca posta nu lucreaza pana in aceasta
data)
1 octombrie
1 ianuarie anul urmator 30 iunie (anul
urmator)
In cazul in care ziua termenului limita este duminica, se va lua in considerare ziua de luni a
saptamanii urmatoare.

2. CINE POATE CANDIDA?

Organizatii neguvernamentale infiintate conform Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la


asociatii si fundatii;
Institutii publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii (cu exceptia actiunii 1.2 Initiative ale Tinerilor);
Scoli speciale pentru tineri cu dizabilitiati (cu exceptia actiunii 1.2 - Initiative ale
Tinerilor);
Grupuri informale de tineri:
o pentru toate actiunile cu exceptia 1.2 Initiative nationale ale tinerilor, grupurile
informale de tineri pot candida doar daca sunt
reprezentate (inclusiv
contractual) de una din categoriile de organizatii mentionate mai sus;
o pentru actiunea 1.2 - Initiative nationale ale Tinerilor, grupurile informale de
tineri (fara a fi reprezentate de una din categoriile de organizatii mentionate mai
sus) pot candida doar direct.

IMPORTANT! Pentru a putea candida la Serviciul European de Voluntariat este necesara


obtinerea in prealabil a unei acreditari. Mai multe informatii gasiti la http://www.tinact.ro/sevacreditarea
ATENTIE! Institutiile de invatamant pre-universitar si universitar, inspectoratele scolare sau
casele corpului didactic nu sunt eligibile.
Organizatiile candidate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1) sa aiba surse de finantare stabile si suficiente pentru a-si mentine activitatea pe parcursul
desfasurarii proiectelor si capacitatea financiara de a pre-finanta costurile necesare pentru
acoperirea soldului (ultima transa care se primeste dupa depunerea raportului final) dar si
pentru a asigura cofinantarea necesara
2) sa aiba reprezentanti care detin competente in management de proiecte.

3. BUGETUL ALOCAT PENTRU ROMANIA IN 2013


Bugetul estimativ alocat in Romania pentru fiecare actiune:
Actiune
Buget alocat
1.1 Schimburi de tineri
1.664.310 Euro
1.2 Initiative ale tinerilor
774.286 Euro
1.3 Proiecte pentru democratie participativa
379.817 Euro
2 Serviciul european de voluntariat
2.551.620 Euro. Aceasta suma va fi distribuita
dupa cum urmeaza:
- 2.291.620 Euro pentru proiecte (din care
168.789 Euro prin intermediul Facilitatii
pentru Parteneriatul Estic)*.
- 200.000 Euro pentru organizarea de sesiuni
de formare SEV**
- 60.000 Euro pentru structuri de suport
SEV**
3.1 Cooperare cu tarile partenere din 765587 Euro (din care 226.599 Euro prin
vecinatatea Uniunii Europene
intermediul Facilitatii pentru Parteneriatul
Estic)*.
Aceasta suma va fi distribuita in mod egal intre
actiunile 3.1.1 Schimburi de tineri si 3.1.2
Formare si retele
4.3 Formare si retele ale celor activi in 475.371 Euro pentru proiecte de Retele si
domeniul tineretului si organizatiilor de tineret formare
471.009 Euro pentru Planul de cooperare si
formare*
5.1 Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor 398.313 Euro
de politici de tineret

Total

7.480.713 Euro

* Pentru mai multe informatii cu privire la Facilitatea pentru Parteneriatul Estic vezi sectiunea
dedicata de la capitolul 8.
** Aceste linii bugetare nu intra sub incidenta prezentului apel
Aceste sume sunt estimative si pot fi majorate sau diminuate pe parcursul anului in functie de
cerere sau context la nivel national. Suma totala nu se modifica.
Distributia sumelor aprobate in 2013 pentru fiecare termen limita:
Termen limita

Procentaj alocat (estimativ)

1 februarie
40 %
1 mai
35 %
1 octombrie
25 %
In cazul in care plafonul maxim alocat pentru un anumit termen nu este atins, sumele ramase
vor fi reportate pentru termenele ulterioare.

4.
DOCUMENTE
CANDIDATURA

NECESARE

DEPUNERII

DOSARULUI

DE

Dosarul se trimite NUMAI prin posta la urmatoarea adresa:


Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in
Pentru Programul
Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, Calea
Tineret in Actiune
Serban Voda nr. 133, etaj 3, sector 4, cod postal
040205, Bucuresti. Pe plic se va specifica - Pentru Programul Tineret in Actiune - <Numele
Actiunii>
Documentele care se completeaza de catre beneficiar (ex. formularul de candidatura, fisa de
includere si CV-ul ) vor fi tehnoredactate. Nu este nevoie de nici un alt document in afara
celor solicitate (de exemplu, la CV nu trebuie atasate copii dupa certificatele de participare la
diferitele cursuri de formare).
ATENTIE!!! In cazul in care se depun mai multe candidaturi din partea aceluiasi
candidat (la acelasi termen sau la termene diferite), documentele mentionate mai
jos se vor regasi in FIECARE dosar de candidatura depus.

4.1 DOCUMENTE CARE TREBUIE SA SE


DOSARELE DE CANDIDATURA:

REGASEASCA IN TOATE

doua exemplare din formularul de candidatura varianta 2013 disponibil la


http://www.tinact.ro/candidatura, care, in functie de actiunea la care se
candideaza, vor fi trimise dupa cum urmeaza:
o in format on-line/PDF (pentru toate actiunile cu exceptia Serviciului
European de Voluntariat). Formularul de candidatura va fi completat doar in
varianta on-line/PDF disponibila pe site (ATENTIE: din 2012 nu se mai accepta
formulare in format word). In momentul in care formularul este finalizat, fiind
completat integral cu toate datele, se vor respecta urmatorii pasi:
se da click pe butonul de Trimitere online/ Submit online (vezi si
Ghidul de completare a formularelor online disponibil pe site)
se va imprima (print) in doua exemplare. Ambele exemplare se vor
semna si stampila in original de catre reprezentantul legal al candidatului (cu
exceptia grupurilor informale la Initiativele Tinerilor, unde cele doua
exemplare vor fi doar semnate in original)
ambele exemplare in format fizic (imprimat pe hartie) se vor
trimite prin posta alaturi de celelalte documente care compun dosarul de
candidatura.
o in format Word (doar pentru Serviciul European de Voluntariat). In momentul
in care formularul este finalizat, fiind completat integral cu toate datele, se vor
respecta urmatorii pasi:
se va imprima (print) in doua exemplare. Ambele exemplare se vor
semna si stampila in original de catre reprezentantul legal al candidatului
ambele exemplare in format fizic (imprimat pe hartie) se vor
trimite prin posta alaturi de celelalte documente care compun dosarul de
candidatura.

Atat formularele Word valabile pentru Serviciul European de Voluntariat cat si cele
online/PDF valabile pentru toate celelalte actiuni sunt disponibile in limbile engleza si romana
pe site-ul Programului Tineret in Actiune la sectiunea Formulare si
documente/Candidatura: www.tinact.ro/candidatura. Tot aici gasiti si instructiuni pentru
modul de completare si de trimitere a formularului on-line. Campurile pot fi completate in
oricare din limbile engleza, franceza sau romana (se va folosi insa o singura limba). Pentru
formularele completate in limba romana, sectiunea Rezumatul Proiectului trebuie
completata intr-o limba de circulatie internationala conform instructiunilor din formular.
ATENTIE! Declaratia de onoare trebuie completata, semnata si stampilata de catre
reprezentantul legal al candidatului (cu exceptia grupurilor informale, unde va fi doar
semnata) si este parte integranta a formularului de
candidatura. Formularele de candidatura vor fi insotite
de copii ale acordurilor preliminare de
parteneriat semnate si stampilate (acolo unde se
aplica).

1 exemplar din urmatoarele documente ca dovada a


statului legal (in functie de tipul de candidat):
o pentru organizatii neguvernamentale nonprofit: copie dupa certificatul de inregistrare
fiscala
o pentru institutii publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii: copie dupa
actul normativ in baza caruia functioneaza si o copie dupa certificatul de inregistrare fiscala
o pentru grupuri informale de tineri (vezi sectiunea 2) :
doar pentru Initiative Nationale ale Tinerilor - o copie a cartii de identitate a
reprezentantului grupului
pentru toate celelalte actiuni cu exceptia Initiativelor Nationale ale
Tinerilor - o copie a cartii de identitate a reprezentantului grupului + documentele
aferente organizatiei care va reprezenta (inclusiv contractual) grupul informal. In cazul
in care se depun mai multe candidaturi se va depune cate o copie din
documentele mentionate mai sus in fiecare dosar. In cazul in care se redepune
propunerea de finantare, o copie trebuie sa fie atasata si la noul dosar.

4.2
DOCUMENTE CARE VOR FI INCLUSE IN DOSARELE DE
CANDIDATURA DOAR IN ANUMITE CAZURI (conform situatiilor
specificate
mai
jos,
formularele
sunt
disponibile
la
http://www.tinact.ro/candidatura):

fisa de includere pentru propunerile de proiect care implica tineri cu oportunitati


reduse, disponibila pe site (vezi anexa III) 1 exemplar
ATENTIE! In cazul propunerilor de proiect care implica tineri cu oportunitati reduse,
propunerea de proiect nu va primi punctajul aferent aspectelor legate de includerea tinerilor
cu oportunitati reduse daca aceasta fisa nu este inclusa in candidatura. Totodata, in cazul in
care fisa nu este semnata si stampilata (cu exceptia grupurilor informale, unde va fi doar
semnata) propunerea de finantare nu va primi punctajul maxim pentru sectiunile evaluate.
fisa de mentorat consolidat pentru propunerile de proiect SEV cu astfel de activitati 1
exemplar pentru fiecare voluntar pentru care se solicita costuri de mentorat consolidat
6

pentru solicitanti de fonduri mai mari de 60.000 de Euro cumulat pentru toate
propunerile de proiect aprobate intr-un an in cadrul programului se vor prezenta:
o copia celei mai recente situatii financiare anuale a solicitantului (bilantul)
1 exemplar - incepand cu termenul de 1 mai se va accepta doar
bilantul aferent anului 2012.
o copie a celei mai recente balante de verificare (este recomandat ca
aceasta sa fie elaborata cu o luna inainte de termenul limita) 1
exemplar
o certificatul de atestare fiscala 1 exemplar, in original.
ATENTIE! A nu se confunda cu certificatul de inregistrare fiscala (care se va trimite
OBLIGATORIU pentru toate candidaturile)! Certificatul de atestare fiscala se solicita de la
administratia financiara de care apartine organizatia si contine situatia datoriilor la bugetul
de stat. In cazul in care certificatul de atestare fiscala nu este disponibil in timp util, se
depune o copie dupa cererea de eliberare a acestuia, urmand ca certificatul de atestare
fiscala sa fie prezentat obligatoriu ulterior pentru ca dosarul sa poata intra in procedura de
verificare a capacitatii financiare
Nota! Plafonul de 60.000 de Euro se aplica cumulat, pentru toate propunerile de proiect
aprobate la termenele aferente anului 2013 (pentru toate actiunile si termenele limita).

actul normativ in copie care atesta faptul ca organizatia candidata provine dintr-o zona
dezavantajata din punct de vedere socio-economic (daca este cazul) 1 exemplar

Curriculum Vitae in format Europass (disponibil pe site-ul www.europass-ro.ro) al


indrumatorului pentru actiunea 1.2 Initiative ale tinerilor si al mentorului pentru actiunea
2 Serviciul European de Voluntariat 1 exemplar

5. ASPECTE IMPORTANTE LEGATE DE DOSARUL DE CANDIDATURA


I Toate documentele care compun dosarul de candidatura vor expediate prin posta intr-un
SINGUR plic, format A4. Data postei de pe plic reprezinta dovada trimiterii dosarului in
termen (conditie de eligibilitate).
II Nu se vor trimite mai multe dosare de candidatura in acelasi plic. Plicul va contine un singur
dosar de candidatura si nu va cuprinde nici un alt document care nu are legatura cu propunerea
de proiect.
III In cazul in care candidatul are mai multi reprezentanti legali, un singur reprezentant legal
va semna semna documentele aferente aceluiasi formular de candidatura.
IV Dosarul de candidatura va contine toate documentele prevazute la punctul 4
(documente necesare). In cazul in care propunerea de proiect se redepune, dosarul va fi
completat din nou cu toate aceste documente. In cazul in care se depun mai multe dosare de
candidatura la acelasi termen, fiecare dosar va fi completat cu toate aceste documente.
V Incepand cu anul 2013 acordurile preliminare de parteneriat pot fi depuse sub forma de scan
sau fax la momentul depunerii dosarului de candidatura.
VI Formularele de candidatura si acordurile de parteneriat trebuie sa fie cele
corespunzatoare anului 2013 si actiunii la care se depune propunerea de proiect.
VII Formularul de candidatura trebuie completat
la TOATE punctele la care se solicita informatii.
Omiterea completarii unor sectiuni sau
completarea lor cu informatii eronate
poate duce la depunctarea candidaturii
si/sau respingerea acesteia pe criterii de
eligibilitate.
VIII Cofinantarea este OBLIGATORIE
pentru toate actiunile. Formularele de
candidatura trebuie sa contina specificarea
sumelor cu titlu de cofinantare, fie din resurse
proprii, fie sub forma de sponsorizare sau asistenta din partea unor terte parti. Mai multe
informatii sunt disponibile in sectiunea 7.3 si in ghidul programului.
VII. Transferul formularelor de parteneriat de la o runda la alta NU este permis.
Astfel fiecare dosar de candidatura va contine formularele de parteneriat conform cu runda la
care s-a depus proiectul.

6. PROCEDURA DE SELECTIE
6.1 ETAPELE PROCESULUI DE SELECTIE
6.1.1 Evaluarea eligibilitatii
Este prima etapa a procesului de selectie. Candidaturile care nu indeplinesc conditiile de
eligibilitate sau se afla in situatie de excludere nu vor intra in procesul de evaluare calitativa, iar
candidatii vor fi anuntati in scris. Criteriile de eligibilitate trebuie sa fie indeplinite la momentul
trimiterii dosarului de candidatura. AN poate solicita completari ale aspectelor care tin de
eligibilitate (si care nu aduc modificari continutului proiectului) care trebuie trimise pana la data
mentionata in notificarea trimisa de catre AN (inaintea intrunirii Comitetului de Selectie).
Propunerile care vor avea dosarul complet in momentul depunerii dosarului vor
avea prioritate (vezi prioritatile institutionale) si reprezinta criteriu de departajare in cazul in
care propunerile de proiect au acelasi punctaj!
ATENTIE!!!! Motivele principale pentru care proiectele devin ineligibile (in baza experientei
anterioare) sunt urmatoarele:
- Nu sunt trimise completarile la solicitarile AN pentru criteriile de eligibilitate, pana la
termenul indicat de AN in notificare
- Declaratia de onoare nu este semnata si stampilata
- Acordurile de parteneriat:
o Nu sunt semnate si stampilate (dupa caz)
o Nu mentioneaza titlul proiectului
o Nu sunt cele corespunzatoare anului 2013 si actiunii la care se depune
propunerea de proiect
- Formularul de candidatura nu este cel corespunzator anului 2013 si actiunii la care
se depune propunerea de proiect
ATENTIE! Aceasta nu este o lista exhaustiva. Pentru a va asigura ca propunerea dvs. de proiect
respecta toate conditiile de eligibilitate, va recomandam INSISTENT sa completati fisa de
evaluare a eligibilitatii disponibila pe site la sectiunea Formulare si documente/Candidatura
6.1.2 Evaluarea calitativa (pe baza criteriilor de acordare a grantului)
Va fi realizata de experti independenti (care nu fac parte din structura Agentiei Nationale
pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale) care nu vor fi
implicati (fie personal fie ca membru sau colaborator al unei organizatii) in propunerile de
proiect depuse pentru respectiva
actiune.
Fiecare propunere de proiect va fi
evaluata in mod independent de doi
evaluatori alesi din lista aprobata in
urma Apelui National pentru Evaluatori
lansat de ANPCDEFP. Pe baza acestei
evaluari, a punctajului obtinut si a
9

bugetului disponibil candidaturile vor fi declarate, in functie de punctajul obtinut, ca aprobate,


rezerve sau respinse.
Grilele folosite pentru evaluarea calitatii propunerilor depuse sunt disponibile pe site-ul
programului Tineret in Actiune (http://www.tinact.ro/candidatura) si contin si punctajele
defalcate acordate pentru fiecare sectiune si sub-sectiune.
In cazul in care doua sau mai multe propuneri de proiect vor obtine acelasi punctaj iar bugetul
disponibil este insuficient pentru finantarea acestora, se vor aplica urmatoarele criterii de
departajare, in urmatoarea ordine:
- candidatii care nu au mai beneficiat de finantare europeana prin programul Tineret in
Actiune
- candidatii care au depus dosarul complet si corect la termenul limita
- propunerile care au fost redepuse spre finantare de cele mai multe ori
- propunerile care se adreseaza prioritatilor specifice actiunii la care s-a candidat
6.1.3 Evaluarea capacitatii financiare
Se va desfasura in paralel cu evaluarea calitativa pentru acele institutii care nu sunt publice si ale
caror sume aprobate cumulat in cadrul programului in anul 2013 depasesc 60.000 Euro. Modul
de evaluare a capacitatii financiare este detaliat pe site..
Daca, in urma analizei capacitatii financiare Agentia Nationala conchide ca aceasta nu a fost
demonstrata sau ca nu este satisfacatoare, se poate:
- decide acordarea grantului in mai multe transe
- oferi grant fara pre-finantare sau cu pre-finantare redusa
- solicita o garantie bancara
- respinge candidatura.
6.1.4 Intrunirea comitetului de evaluare/ selectie
Comitetul de evaluare/ selectie verifica respectarea procedurilor in etapele anterioare conform
mecanismelor de asigurare a calitatii si propune directorului ANPCDEFP pentru aprobare
listele cu proiecte in vederea finantarii, in rezerva sau respinse. Decizia finala este luata de catre
directorul ANPCDEFP.
Rezultatelele selectiei vor fi publicate pe site in termen de 10
saptamani (in mod normal) si nu mai tarziu de 12 saptamani de
la depunerea candidaturilor.
6.1.5 Tratarea contestatiilor
Candidatii ale caror aplicatii sunt respinse in baza
criteriilor de eligibilitate pot solicita o revizuire a deciziei.
In 5 zile lucratoare de la primirea notificarii de respingere,
candidatul aflat in aceasta situatie poate contesta decizia
aducand argumente in sprijinul contestatiei. Contestatia se
10

trimite pe email la adresa contestatii@anpcdefp.ro, completand formularul de contestatie si


atasandu-l mesajului. ANPCDEFP va raspunde contestatiei, pe email, in maximum 10 zile
lucratoare de la primirea acesteia.
Candidatii ale caror proiecte nu au fost selectate pentru finantare la finalul
procesului de selectie pot contesta acest lucru, aducand argumente, in termen de 5 zile
lucratoare de la primirea notificarii cu privire la rezultat. Contestatia se trimite pe email, la
adresa contestatii@anpcdefp.ro, prin completarea formularul de contestatie. Contestatia
nu se poate referi la aprecierile evaluatorilor si punctajul atribuit de acestia.
Procedura de tratare a contestatiei in acest caz nu implica o reevaluare calitativa a
aplicatiei, ci consta in verificarea regularitatii procesului de evaluare in sine si a
conformitatii sale cu regulile in vigoare. ANPCDEFP va raspunde contestatiei, pe email,
in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire.
6.2 PRIORITATI. CRITERII DE ELIGIBILITATE, SELECTIE SI ACORDARE A
GRANTULUI
6.2.1 Prioritati si criterii ale programului Tineret in Actiune
Prioritatile si criteriile prezentate in aceasta sectiune sunt cele ale programului si se aplica
pentru toate actiunile si in toate tarile programului. Acestea sunt necesare, insa nu suficiente.
Ele trebuie completate cu prioritatiile nationale.
Propunerile de proiect care se incadreaza in una sau mai multe prioritati vor beneficia de
punctajul aferet sectiunii 1 Relevanta fata de obiectivele si prioritatile programului conform
fisei de evaluare calitativa disponibila pe site la sectiunea Formulare si Documente /
Candidatura.
Prioritatile tematice vor fi considerate cele europene, formulate in Ghidul Programului (atat
cele permenente cat si cele valabile doar pentru anul 2013 vezi Ghidul Programului, capitolul
Care sunt obiectivele, prioritatile si caracteristicile importante ale Programului Tineret in
Actiune) precum si cele nationale (vezi sectiunea 6.2.2).
Criterii de eligibilitate si de excludere ale programului Tineret in Actiune
Propunerea de proiect trebuie sa indeplineasca toate criteriile de eligibilitate si exludere, asa
cum sunt mentionate in Ghidul Programului. Neindeplinirea unui singur astfel de criteriu
conduce la respingerea candidaturii.
Recomandam ca inainte de trimitearea dosarului de candidatura sa se foloseasca fisa cu lista de
verificare a criteriilor de eligibilitate disponibila pe site.

11

Criterii de selectie ale programului Tineret in Actiune


O candidatura care indeplineste criteriile de eligibilitate trebuie sa indeplineasca concomitent
urmatoarele criterii de selectie:
Candidatul trebuie sa aiba surse de finantare stabile si suficiente pentru a-si mentine
activitatea pe parcursul desfasurarii sau pentru anul in care este acordata finantarea, si sa
contribuie la finantarea activitatii (atat pentru asigurarea prefinantarii sumei aferente
soldului, cat si pentru asigurarea co-finantarii);
Candidatul trebuie sa aiba capacitate financiara si administrativa suficienta si adecvata,
precum si motivatie pentru a indeplini activitatea propusa.
Criteriile (calitative) de acordare a finantarii pentru programul Tineret in Actiune
Evaluarea calitativa a propunerii de proiect va lua in considerare criteriile de acordare a
finantarii asa cum sunt mentionate in Ghidul Programului. Fisa de evaluare calitativa este
disponibila pe site.
ATENTIE! In cazul propunerilor de proiect care implica tineri cu oportunitati reduse,
TREBUIE completata fisa de includere disponibila pe site. In cazul in care aceasta fisa nu va fi
completata (vezi anexa III), propunerea de proiect nu va primi punctajul aferent aspectelor
legate de includerea tinerilor cu oportunitati reduse.
6.2.2 Prioritati nationale
Prioritatile prezentate in aceasta sectiune vin in completarea prioritatilior si criteriilor generale
ale programului prezentate in sectiunea dedicata acestora (6.2.1) si nu le inlocuiesc pe acestea.
Urmatoarele prioritati tematice se vor aplica tuturor actiunilor:
propunerile de proiect care promoveaza explicit educatia nonformala, inclusiv prin
organizarea de activitati in cadrul Saptamanii Europene a Tineretului care va avea loc in
perioada 26.05.2013-2.06.2013 si Zilei Educatiei Nonformale care va avea loc la
inceputul lunii octombrie;
propunerile de proiect care promoveaza explicit conceptul de voluntariat;
propunerile de proiect care au ca obiectiv principal protectia mediului inconjurator;
propunerile de proiect care au ca obiectiv principal implicarea tinerilor cu dizabilitati;
propunerile de proiect care urmeaza sa se desfasoare in mediul rural si avand ca obiectiv
principal implicarea tinerilor din mediul rural;
propunerile de proiect care au ca obiectiv principal activitati ce se adreseaza minoritatii
rome;
propunerile de proiect care dezvolta abilitati necesare pentru angajare si abilitati de
antreprenoriat.
Urmatoarele prioritati institutionale se vor aplica tuturor actiunilor:
candidatul provine dintr-o zona dezavantajata din punct de vedere socio-economic,
stabilita ca atare printr-un act normativ;
candidatul nu a mai beneficiat de finantare europeana prin programul Tineret in Actiune;
candidatul nu a mai beneficiat de finantare pentru actiunea la care candideaza;
candidatul a depus dosarul complet si corect la termenul limita;
propunerea a fost redepusa spre finantare (in urma respingerii la termenul anterior)
12

propunerea a fost depusa din partea unei organizatii care s-a constituit ca ONG in urma
depunerii unui proiect pentru Initiative ale Tinerilor ca grup informal
Alte tipuri de prioritati nationale care se vor aplica tuturor actiunilor:
pentru a asigura o distributie geografica echilibrata vor avea prioritate candidatii care
provin din zone slab reprezentate la nivel de program in anul anterior. In 2013
urmatoarele judete vor fi vizate:
o prioritate rang 1 Giurgiu, Salaj, Sibiu, Tulcea, Vrancea (judete unde a fost
aprobat un singur proiect in anul 2012)
o prioritate rang 2 Bistrita Nasaud, Calarasi, Galati, Ialomita si Vaslui (judete
unde au fost aprobate doua proiecte in anul 2012)
o prioritate rang 3 Botosani, Dambovita, Olt, Satu Mare, (judete unde au fost
aprobate trei sau patru proiecte in anul
2012)
din punct de vedere al bugetului solicitat (nu se
aplica pentru actiunea 1.2):
o prioritate rang 1 propunerile de
proiect cu buget de pana in 10.000 Euro
o prioritate rang 2 propunerile de
proiect cu buget intre 10.000 si 15.000
Euro
o prioritate rang 3 propunerile de
proiect cu buget intre 15.000 si 25.000
Euro
Proiectele care se incadreaza in aceasta categorie vor
primi urmatoarele punctaje (din maximul de 100):
- 5 puncte daca se incadreaza la prioritate de rang 1
- 3 puncte daca se incadreaza la prioritate de rang 2
- 1 puncte daca se incadreaza la prioritate de rang 3
Urmatoarele prioritati se vor aplica doar pentru anumite actiuni:
- Actiunea 1.1 Schimburi de tineri :
o candidatii care provin din urmatoarele judete (unde nu a fost aprobat nici un
proiect la nivel de actiune in anul 2012): Bistrita Nasaud, Braila, Caras-Severin,
Covasna, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Olt, Salaj, Sibiu, Tulcea, Vaslui si
Vrancea
o Schimburi bi si tri laterale pentru organizatiile care candideaza pentru prima
data la Schimburi de tineri
- Actiunea 1.2 Initiative ale tinerilor:
o candidatii care provin din urmatoarele judete (unde nu a fost aprobat nici un
proiect la nivel de actiune in anul 2012): Brasov, Ialomita, Ilfovsi Vrancea
o Initiativele transnationale ale tinerilor
o propuneri care vin din partea unor grupuri informale de tineri
- Actiunea 1.3 Proiecte pentru democratie participativa :
o propunerile de proiect care implica un numar echilibrat de tineri din partea
tuturor partenerilor
- Actiunea 2 Serviciul european de voluntariat:
o candidatii care provin din urmatoarele judete (unde nu a fost aprobat nici un
proiect la nivel de actiune in anul 2012): Alba, Arges, Bacau, Botosani, Buzau,
13

Calarasi, Caras Severin, Constanta, Dambovita, Galati, Giurgiu, Ilfov, Mehedinti,


Mures, Neamt, Olt, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea si Vaslui
o propunerile de proiect care implica maxim cinci voluntari
o propunerile de proiect care implica voluntari ce vor efectua stagii de minim patru
luni
o propunerile de proiect care implica activitati de trimitere de voluntari in tarile
programului
o propunerile de proiect depuse de organizatii in termen de sase luni de la
obtinerea acreditarii
Actiunea 3.1 Cooperarea cu tarile din vecinatatea Uniunii Europene :
o propunerile de proiect care urmeaza sa se desfasoare in Romania
o propunerile de proiect care implica parteneri din EECA (tarile din Europa de Est
si Caucaz (Armenia, Azerbadjan, Bielorusia, Georgia, Moldova, Federatia Rusa,
Ucraina)
o Pentru 3.1.a Schimburi de tineri, proiectele multilaterale
o Pentru 3.1.b Formare si retele, aceleasi prioritati ca si la 4.3
Actiunea 4.3 Retele si formare
o propunerile de proiect care dezvolta instrumente de suport pentru actiunea 2
Serviciul european de voluntariat
o propunerile de proiect care dezvolta instrumente de includere
o propunerile de proiect depuse in cadrul urmatoarelor tipuri de sub-actiuni :
Invatare prin experienta practica (job shadowing)
Vizita de fezabilitate
Intalnire de evaluare
Vizita de studiu
Activitate de constituire a parteneriatelor
Retele
Actiunea 5.1 Intalniri ale tinerilor cu responsabilii de politici de tineret :
o seminariile trans-nationale de tineret
o propunerile de proiect care implica reprezentanti ai autoritatilor publice care
sunt responsabile de politici de tineret

14

6.3 CONDITII PENTRU APROBARE, PUNCTAJ MINIM SI PENALIZARI


Pentru ca un proiect sa fie aprobat, urmatoarele conditii trebuie indeplinite cumulat:
- sa respecte TOATE criteriile de eligibilitate
- sa existe buget suficient alocat pentru actiunea si runda la care a candidat
- sa aiba un punctaj mediu final de minim 50 puncte
- sa aiba la categoria Calitatea proiectului si metodele propuse un punctaj mediu de:
o minim 30 de puncte din maximul de 50 pentru actiunile 1.1 Schimburi de
Tineri, 1.2 Initiative ale Tinerilor, 2 Serviciul European de Voluntariat, 3.1
Cooperarea cu Tarile din Vecinatatea UE, 4.3 Formare si Retele
o minim 18 de puncte din maximul de 30 pentru actiunea 1.3 Proiecte pentru
Democratie Participativa
o minim 24 de puncte din maximul de 40 pentru actiunea 5.1 Intalniri ale
Tinerilor si ale Responsabililor de Politici de Tineret
ANPCDEFP isi rezerva dreptul de a aplica penalizari de pana la 12 puncte pentru propunerile de
proiect care provin din partea organizatiilor recurente (care au beneficiat de finantare anterior):
pentru care au fost emise note de debit intrucat nu au reusit sa justifice cel putin sumele
acordate conform transei(lor) de avans
la care au fost identificate nereguli grave in urma verificarilor din partea ANPCDEFP
care au depus cu intarziere nejustificata rapoartele finale ale proiectelor
la adresa carora au existat plangeri justificate din partea partenerilor si/sau a
participantilor
Penalizarile se vor aplica pentru TOATE proiectele depuse in anul 2013 dupa cum urmeaza: la
prima abatere 1 punct, la a doua abatere: 2 puncte, la a treia abatere: 4 puncte, la a patra
abatere: 7 puncte, incepand cu a cincea abatere: 12 puncte. Penalizarile se vor aplica pentru
proiectele derulate prin programul Tineret in Actiune in ultimii trei ani (2010, 2011 si 2012) si
se vor actualiza la fiecare runda.

15

7. ALTE ASPECTE ADMINISTRATIVE


Aceste aspecte sunt valabile pentru toate actiunile programului Tineret in Actiune cu exceptia
acelor paragrafe care fac referiri specifice la anumite actiuni.
7.1 Aspecte legate de modul de acordare a finantarii pentru propunerile de proiect
7.1.1 Aspecte cu privire la plata transelor
In cazul proiectelor aprobate, finantarea se va face in mod normal in doua transe: 80% din suma
aprobata in avans si pana la 20% la decont (cu exceptia proiectelor din cadrul Serviciului
european de voluntariat unde finantarea se va face in trei transe: doua avansuri, de 40%
respectiv 30% iar la decont restul de pana la 30%).
In cazul in care organizatia nu are capacitate financiara satisfacatoare AN poate decide ca
finantarea sa se realizeze in mai multe transe de plata (vezi si sectiunea urmatoare). Acelasi mod
de acordare a finantarii va fi valabil si pentru organizatiile care au mai beneficiat de finantare si
nu au reusit sa cheltuiasca cel putin sumele acordate conform transelor de avans.
Pentru proiecte si pentru solicitari de grant din partea organizatiilor nou infiintate
cu buget mai mare de 25.000 de Euro per proiect Agentia Nationala isi rezerva dreptul
de a acorda finantarea in mai multe transe decat cele doua, respectiv trei pentru Serviciul
European de Volutariat.
Pentru proiectele care implica un parteneriat trans-national plata de avans se va
face in Euro iar plata pentru decont in lei. Pentru proiectele nationale platile
aferente tuturor transelor se vor face in lei.
7.1.2 Aspecte cu privire la garantia bancara
Pentru organizatiile nonguvernamentale cu granturi pentru toate proiectele aprobate
pana in 60.000 Euro (cumulat, indiferent de actiune) nu este nevoie de garantie bancara.
In cazul in care granturile cumulate intr-un an1 depasesc 60.000 Euro finantarea se va
acorda numai daca organizatia candidata va asigura suma de avans pentru proiectul care
depaseste 60.000 Euro2 fie prin garantie bancara de buna executie, fie prin co-finantare
provenita din alte surse decat fonduri europene.
Exceptie fac candidatii care depun proiecte in cadrul Serviciului European de Voluntariat. Astfel,
suma de 60.000 de Euro peste care este nevoie de garantie bancara poate fi extinsa pana la
100.000 de Euro in cazul in care organizatia candideaza pentru a obtine finantare in cadrul unor
proiecte SEV dupa ce a atins aceasta limita (de 60.000 de Euro).

Este vorba de proiectele depuse in anul 2013 (nu de cele care se vor implementa in acest an, chiar daca au fost
depuse in anii anteriori).
2
Garantia bancara sau co-finantare se va aplica incepand cu proiectul la care s-a atins pragul de 60000. De
exemplu, daca o organizatie are doua proiecte finantate la runda 1 cu bugete de 9000 si 22000 de Euro, un proiect
de 13000 de Euro la runda a doua (total cumulat de 44000 de Euro), daca va depune la runda 3 un proiect cu un
buget de 17000 de Euro va depasi prafonul de 60000 de Euro, deci va trebuie sa depuna garantie bancare sau sa
cofinanteze pentru suma de avans aferenta ultimului proiect)
16

In cazul organizatiilor nou infiintate3, organizatiilor cu o capacitate financiara slaba


dovedita conform documentelor financiare (balanta si bilant) si a organizatiilor
care au avut in anul precedent un rulaj mai mic de 60.000 de Euro care solicita
cumulat intr-un an fonduri mai mari de 60.000 Euro finantarea se va acorda
integral numai daca organizatia va asigura suma de avans pentru proiectul care depaseste
60.000 Euro fie prin garantie bancara de buna executie, fie prin co-finantare provenita din alte
surse decat fonduri europene.
Sursele financiare care vor sta la baza emiterii garantiei bancare de buna executie nu pot
proveni din proiecte finantate anterior prin programul Tineret in Actiune sau Invatare pe Tot
Parcursul Vietii. AN isi rezerva dreptul de a solicita informatii privind sursele financiare care
constituie suma pentru garantie bancara.
7.1.3 Aspecte specifice in functie de actiuni
Pentru actiunea 1.1 Schimburi de tineri se vor aproba doar acele propuneri de proiect ale
caror activitati se desfasoara in Romania (cu exceptia Schimburilor itinerante).
Pentru a stimula prioritatea permanenta participarea activa a tinerilor pe de o parte, prin
facilitarea accesului unui numar cat mai mare de tineri si organizatii la program, cat si pentru a
preveni riscurile legate de capacitatea financiare, pe de alta parte, Comitetul de selectie isi
rezerva dreptul de a lua urmatoarele decizii:
1) In cadrul actiunii 1.2 Initiative ale tinerilor:
- de a nu aproba mai mult de o propunere de proiect pe an pentru Initiative nationale si
o propunere pe an pentru Initiative trans-nationale, din partea aceleiasi organizatii
- in cazul grupurilor informale de tineri, de a plafona suma maxima ce poate fi aprobata
pentru costurile activitatilor la maximum 3000 Euro la care se pot adauga costuri legate
de indrumator
2) In cadrul actiunilor 3.1 Tinerii in lume si 4.3 Formare si retele, de a nu aproba mai
mult de un proiect pe an din partea aceleiasi organizatii pentru fiecare din aceste actiuni.
7.2 Aspecte financiare ce vor fi aplicate proiectelor finantate
Grantul acordat nu va fi in nici un caz mai mare decat suma solicitata de candidat in tabelul
bugetar al propunerii de proiect.
In cazul in care vor exista solicitari exagerate sau nejustificate in cadrul unor categorii diferite
in buget, Agentia Nationala isi rezerva dreptul sa aprobe aceste solicitari doar pana la limita
pretului pietei.
In cazul in care costurile solicitate nu sustin activitatile propuse sau in care sunt prezentate
global, fara a se identifica clar distributia pe categorii de cheltuieli si modul de calcul, Agentia
Nationala isi rezerva dreptul sa nu aprobe aceste costuri sau sa solicite clarificari.

Organizatii nou infiintate sunt considerate cele care au o perioada de functionare mai mica de un an la momentul
depunerii candidaturii.
3

17

La calculul bugetului pentru transport international se vor lua in considerare rutele cele
mai ieftine si costurile cele mai mici si acesta trebuie sa fie defalcat pe rute si mijloace de
transport. In cazul in care aceasta categorie de buget nu este defalcata, se vor lua in
considerare numai costurile de calatorie cu avionul, iar in cazul in care nu sunt specificate decat
tara de origine si de destinatie, se vor lua in considerare costurile de calatorie intre capitalele
celor doua tari.
Pentru transportul international efectuat cu avionul sumele se vor aproba folosind ca referinta
oferta cea mai ieftina conform www.paravion.ro la care se va adauga o marja pozitiva de 25%.
Costurile pentru achizitii de echipamente nu vor fi aprobate.
Cheltuielile pentru plata formatorilor, indrumatorilor sau mentorilor nu reprezinta
costuri de personal. Nu se vor aproba cheltuieli pentru plata formatorilor decat in limita a 150
de Euro pe zi/ formator (cu exceptia cazurilor bine justificate) si a maximum doi formatori pe
sesiune. In cadrul proiectelor nu vor fi aprobate costuri pentru activitati care fac parte din
modulele de formare dezvoltate prin reteaua de formatori Tineret in Actiune (indiferent daca
acestea sunt sustinute de membri ai retelei sau de catre terti).
Costurile pentru traducere/interpretare vor fi aprobate in limita a 50 de Euro pe zi.
Aceasta limita se aplica si altor servicii de suport din categoria costurilor exceptionale.
Aspecte legate de costurile exceptionale:
- Aceste costuri sunt acordate in regim de costuri reale, iar la raport vor fi justificate in
baza documentelor financiare solicitate
- Fiecare tip de cost va fi solicitat pe o linie separata, dedicata4, si nu pe categorii globale
- Solicitarea de cost exceptional va fi justificata prin demonstrarea valorii adaugate a
impactului comparativ cu costurile de pregatire si cheltuielile normale din proiect si de
ce este absoluta nevoie de aceste costuri suplimentare
- Costurile pentru cazare si masa pentru Vizita de Pregatire in Avans (acolo
unde se aplica) vor fi aprobate in limita a 50 de Euro de persoana pe noapte si trebuie sa
fie justificate si defalcate
- Costurile solicitate pentru tinerii cu oportunitati reduse vor fi corelate cu
informatiile oferite in fisa de includere
- In plus, la Serviciul European de Voluntariat, vor fi avute in vedere urmatoarele
aspecte:
o Costurile pentru mentorat consolidat (acolo unde se justifica, argumentat)
vor fi aprobate in limita a 250 de Euro de voluntar pe luna
o voluntarii pentru care se solicita sprijin financiar suplimentar trebuie sa fie
identificati in proiect la momentul depunerii candidaturii si strebuie sa fie
mentionati in tabelul-anexa privind datele de contact ale voluntarilor selectati in
proiect; Agentia isi rezerva dreptul de a face verificari asupra oportunitatii de
acordare a sprijinului suplimentar
In cazul actiunilor 1.1 si 3.1.a Schimburi de tineri se vor aproba costurile aferente
liderilor de grup pentru maximum un lider la patru tineri, cu exceptia cazurilor bine justificate
4 De exemplu, nu se va trece doar Vizita de Pregatire in Avans 540 Euro ci VPA - Cazare, 6 persoane * 2 zile
240 Euro, iar separate, pe o alta linie VPA - Masa , 6 persoane * 2 zile 300 Euro
18

care implica in proportie de cel putin jumatate din componenta grupului national minori, tineri
cu dizabilitati sau tineri din centre de plasament.
Pentru actiunea 1.2 Initiative ale tinerilor:
- se vor aproba cheltuieli pentru servicii oferite de experti in cuantum de maxim 10% din
suma aprobata pentru costurile de activitati
- pentru iniiativele naionale un minim de 5% din suma aprobata trebuie sa provina din
cofinantare
- pentru propunerile de proiecte care implica in grupul de initiativa minori este obligatoriu
sa se asigure un indrumator. Se pot aproba costuri pentru indrumator si in cazul in care
se vor implica in grupul de initiativa tineri cu dizabilitati, tineri din mediul rural sau tineri
rromi precum si in cazul in care candidatul este un grup informal. La raportul final
costurile pentru indrumator vor fi aprobate in baza unui raport specific care va fi anexa
a raportului de activitate a proiectului. Costurile pentru indrumator nu se vor aproba in
cazul in care acesta este fie coordonatorul proiectului (persoana de contact), fie oricare
dintre reprezentantii legali al asociatiei/grupului care solicita un grant Tineret in Actiune.
Pentru actiunea 2 Serviciul European de Voluntariat:
- in cazul proiectelor cu mai multi voluntari este nevoie sa se asigure cel putin un mentor
pentru maximum cinci voluntari.
- costurile pentru mentorat consolidat vor fi aprobate la selectie exclusiv in baza fisei de
mentorat consolidat iar la raportul final in baza unui raport specific care va fi anexa a
raportului de activitate a proiectului.
- Agentia Nationala este responsabila (inclusiv financiar) de organizarea sesiunilor legate
de ciclul de formare si evaluare a voluntarilor din cadrul Serviciului European de
Voluntariat (formarea la sosire on-arrival training si sesiunea de evaluare intermediara
mid-term meeting). Incepand cu anul 2011 formarea inainte de plecare intra in
atributiile Organizatiilor de Trimitere. Pentru voluntarii romani care au incheiat stagiul
de voluntariat AN va organiza o intalnire anuala.
- Pentru proiectele care trimit voluntari romani in Tarile din Vecinatatea UE nu se vor
aproba costuri pentru sesiunile din ciclul de formare si evaluare intrucat acestea se vor
organiza de catre:
o SALTO EECA pentru voluntarii care merg in tarile din Europa de Est si Caucaz,
o SALTO SEE pentru voluntarii care merg in tarile din Europa de Sud Est,
o AN Romania pentru sesiunile de formare la sosire on arrival training in cazul
voluntarii care merg in tarile EUROMED (vor fi invitati la sesiunile organizate in
Romania). Pentru stagiile care depasesc sase luni in EUROMED, se pot solicita
costuri pentru organizarea sesiunii de evaluare intermediara din bugetul de
proiect, conform conditiilor din Ghidul Programului.
Pentru actiunea 1.3 Proiecte pentru democratie participativa, sub-actiunea Retele din
cadrul 3.1.2 si 4.3 si actiunea 5.1 Intalniri ale tinerilor cu responsabilii de politici de
tineret, costurile legate de subzistenta (cazare si masa) precum si cele legate de transportul
intern se vor aproba in limita unui cuantum maxim de 50 de Euro per participant pe zi. Acest
plafon poate fi marit in cazuri bine justificate pentru acele proiecte care implica tineri cu
dizabilitati.

19

7.3 Cofinantarea
Procentele de cofinantare aplicate pentru fiecare actiune sunt urmatoarele:
- actiunea 1.2 Initiative nationale ale tinerilor: minim 5% din suma aprobata
- actiunea 1.3 Proiecte pentru democratie participativa: minim 25% din bugetul total al
proiectului
- actiunea 5.1 Intalniri ale tinerilor cu responsabilii de politici de tineret: minim 25% din
bugetul total al proiectului
- sub-actiunea Retele la 3.1.2 si 4.3: minim 50% din bugetul total al proiectului
Pentru actiunile 1.1 si 3.1.a Schimburi de tineri, actiunea 1.2 Initiative transnationale ale
tinerilor, sub-actiunile 3.1.b si 4.3 - Formare si retele cu exceptia Retelelor si actiunea 2
Serviciul European de Voluntariat este suficienta cofinantarea provenita din costurile de
transport conform Ghidului Programului.
Pentru actiunile la care costurile sunt justificate sub forma de cheltuieli reale (1.3, 5.1 si subactiunea Retele din cadrul 3.1.b si 4.3) cofinantarea poate fi si sub forma de contributie in
natura, fara a depasi insa jumatate din cuantumul total mentionat la cofinantare (deci cel putin
jumatate din suma asumata la sectiunea cofinantare din formularul de candidatura
trebuie sa fie in bani). La raportul final trebuie sa existe dovezi pentru intreaga suma, inclusiv
pentru cofinantare in bani si in natura.
Pentru actiunea 1.2 cofinantarea poate fi si sub forma de contributie in natura, insa aceasta nu
poate reprezenta singurul tip de cofinantare.
Cofinantarea in natura poate fi constituita din o serie de bunuri si servicii conform listei de mai
jos puse la dispozitia beneficiarului de terti cu titlu gratuit si
echivalentul financiar din contributia ca munca a voluntarilor
implicati in proiect.
Bunurile si servicii ce vor fi luate in considere pentru
contributia in natura sunt urmatoarele:
- servicii de transport (mai putin inchiriere automobile)
- cazare si masa in cuantum maxim de 50
Euro/zi/participant
- inchiriere sala in cuantum maxim de 50 Euro/zi
- servicii de interpretare in cuantum maxim de 50
Euro/zi
- servicii de formare / facilitare in cuantum maxim de 150 Euro/zi
- materiale promotionale si informative
Bunurile si servicii puse la dispozitia beneficiarului de terti cu titlu gratuit trebuie sa fie justificate
corespunzator prin documente contabile (vezi Ghidul Programului)
Contributia in natura ca munca a voluntarilor se va raporta la echivalentul financiar al unui
salariu minim brut pe economie si va fi considerata proportional cu timpul de lucru in proiect.
Prezentul apel se va actualiza in momentul in care salariul minim pe economie va fi stabilit prin
Hotarare de Guvern cu mentionarea acestuia. La raportul final se vor lua in considerare
contributii in natura ca munca a voluntarilor de maxim 10% din bugetul aprobat al proiectului.
20

Persoanele care fac parte din personalul platit al organizatiei (permanent sau temporar) nu pot
fi considerate voluntari.
7.4 Gestiunea parteneriatului pentru proiectele aprobate
Organizatia candidata este responsabila in numele parteneriatului pentru depunerea dosarului
de candidatura. In cazul in care propunerea este aprobata responsabilitatea pentru
implementarea proiectului revine intregului parteneriat in baza sarcinilor asumate de fiecare
partener. Astfel Agentia Nationala nu va accepta schimbarea partenerilor unui proiect aprobat
incepand cu momentul semnarii contractului.
7.5 Aspecte financiare ce vor fi urmarite la rapoartele finale
Documentele justificative financiare necesare pentru raportul final sunt cele mentionate in
ghidurile de completare a raportului final specifice pentru fiecare an si tip de actiune in parte.
Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile financiare si contractuale va recomandam
sa consultati modelul de contract ce va fi incheiat cu solicitantii aprobati si anexele sale (aceste
documente sunt disponibile pe site - http://www.tinact.ro/contracte-si-anexe-1).
ATENTIE! Modelul de contract este afisat cu titlu informativ si anumite clauze pot fi
modificate de la o runda la alta.
7.6 Dubla finantare. Proiecte identice. Management defictuos
In conformitate cu Reglementarea Consiliului European (EC, Euratom) nr. 1605/2002 cu privire
la Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor europene si in
conformitate cu regulile specifice mentionate in Ghidul pentru Agentiile Nationale, dubla
finantare este interzisa.
Propunerile de finantare aflate in situatiile de mai jos vor fi declarate RESPINSE:
- in cazul dublei finantari, sau
- daca vor fi identificate formulare de candidatura identice la nivel de continut, sau
- daca vor fi identificate pasaje de text similare sau identice cu alte formulare de
candidatura
indiferent daca au fost depuse la acelasi termen limita sau la termene limita anterioare,
indiferent daca au fost depuse de acelasi candidat sau de candidati diferiti si indiferent daca au
fost depuse la agentia nationala din Romania sau agentiile altor tari.
Daca identificarea dublei finantari se realizeaza dupa ce candidatura a fost deja finantata,
atunci beneficiarul grantului va restitui integral sumele tranferate de ANPCDEFP pentru
derularea activitatilor proiectului.
In cazul in care identificarea propunerilor de proiectele identice sau cu pasaje de text similare
sau identice se realizeaza dupa ce contractul a fost incheiat si suma din buget angajata,
ANPCDEFP isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul organizatiilor candidate la finantare in
21

cadrul programului Tineret in Actiune pentru o perioada limitata. In cazul in care se recidiveaza
restrictia poate fi extinsa pentru intreaga perioada a programului (pana in anul 2013).
Agentia Nationala isi rezerva dreptul de a aplica masuri administrative si penalitati financiare sau
de a restrictiona accesul la finantare in cadrul programului Tineret in Actiune candidatilor care
utilizeaza declaratii sau documente false in dosarul de candidatura, in acord cu Strategia
Nationala de Lupta Anti-frauda si Protejare a Intereselor Financiare ale Uniunii Europene in
Romania (inclusiv sesizarea autoritatilor competente, Directia Nationala Anti-Coruptie si
Departamentul pentru Lupta Antifrauda).
De asemenea, beneficiarii de granturi care se vor afla in situatia de nerealizare a obligatiilor
contractuale vor fi penalizati financiar, proportional cu masura in care aceasta nerealizare
afecteaza obiectivele mentionate in proiectul selectat pentru finantare.
Acele organizatii care au fost identificate ca avand un management deficitar in derularea unor
proiecte finantate prin programul Tineret, Socrates sau Leonardo da Vinci, Tineret in Actiune
si/sau Programul de Invatare pe tot parcursul vietii nu pot primi finantare pana la solutionarea in
mod pozitiv a situatiei acestora. In cazul acelor organizatii care au avut proiecte in derulare si
realizeaza intarzieri in depunerea raportului final se poate decide supendarea semnarii
contractului pentru proiecte nou depuse pana
la momentul depunerii raportului.
7.7 Recomandari si resurse
Daca suntei interesati sa obtineti un grant
Tineret in Actiune, va recomandam sa faceti
apel la urmatoarele resurse puse la dispozitia
lor:
- consultati informatiile actualizate disponibile pe site (http://www.tinact.ro):
o la sectiunea Formulare si Documente / Candidatura gasiti Ghidului Programului
in limbile engleza si romana, prezentul Apel National la Propuneri de Proiecte,
documentele necesare pentru dosarul de candidatura, fise de eligibilitate si de
evaluare calitativa disponibile
o in sectiunile dedicate fiecarei actiuni gasiti informatii utile, inclusiv legate de ciclul
de viata al unui proiect sau intrebari frecvente
o la sectiunea Stiri AN gasiti publicate noutatile programului
- solicitati in avans consultanta din partea responsabililior de actiuni (va rugam sa faceti
acest lucru pentru clarificari, dupa o informare in prealabil),
- inscrieti-va pe lista de discutii a programului. Pe aceasta lista se trimit informatii
importante cu privire la modul de gestionare a programului (inclusiv legate de procesul
de selectie). Pentru abonare se va trimite un mesaj gol de pe adresa dvs. de e-mail la
adresa: YiA_RO-subscribe@yahoogroups.com
- urmariti pagina de FaceBook a
programului Tineret in Actiune:
http://www.facebook.com/TiAbook
- folositi resursele online gestionate de Agentia Nationala la care puteti sa faceti apel in
cadrul proiectelor Tineret in Actiune:

22

o portalul invatarii nonformala unde sunt disponibile metode, programe, resurse,


articole
si
evenimente
relevante
pentru
invatarea
nonformala:
www.nonformalii.ro
o metode de invatare nonformala: http://nonformalii.wordpress.com/metode
o metode
participative:
http://euparticip.wordpress.com/metode-departicipare
folositi resursele online gestionate de alti actori:
o platforma colaborativa pentru actorii implicati in Serviciul European de
Voluntariat in special, dar si in programul Tineret in Actiune in general (in special
colturile pentru lideri, indrumatori si mentori): http://www.tinapse.ro
o site dedicat voluntariatului si Serviciului European de Voluntariat:
http://www.voluntareuropean.ro

In plus, aveti la dispozitie o serie de evenimente si cursuri de formare nationale si internationale


organizate de catre Agentia Nationala si/sau reteaua nationala de formatori a programului
Tineret in actiune la care puteti sa participati (lista evenimentelor este disponibila la
http://www.tinact.ro/lista-even).
Membrii retelei de formatori pot sa organizeze cursuri de formare in contextul programului
Tineret in Actiune pe teme precum: scrierea propunerii de finantare, metode si instrumente de
educatie nonformala, managementul voluntarilor sau constituire de ONG. Acestea se pot
organiza in toata tara la initiativa formatorilor sau la cererea organizatiilor. Mai multe informatii
cu privire la modul in care puteti sa participati sau sa organizati un astfel de curs de formare
gasiti in sectiunea Retele / Formatori (http://www.tinact.ro/retea-formatori).
7.8 Elemente de identitate vizuala
Incepand cu anul 2013 este obligatoriu de folosit NOUA sigla a
programului Tineret in Actiune (in dreapta). Sigla programului trebuie
folosita pe toate materialele realizate in cadrul proiectului.
Pe langa sigla obligatorie (cea albastra) puteti folosi si sigla recomandata (cea
rosie pe care scrie doar Tineret in stanga). Sigla recomandate pot fi folosita
NUMAI impreuna cu sigla obligatorie.
Totodata, avand in vedere faptul ca toate proiectele Tineret in
Actiune se bazeaza pe conceptul de educatie nonformala, va
recomandam sa folositi si sigla educatiei nonformale (Tot educatie.
Nonformala.) dezvoltata in cadrul proiectului N.O.N.F.O.R.M.A.L.5 (in
dreapta)
Mai multe informatii si siglele (pentru a fi descarcate)
http://www.tinact.ro/elemente-identitate-vizuala

le

gasiti

disponbile

Mai multe informatii cu privire la proiect gasiti la: http://www.nonformalii.ro/despre-noi


23

la

8. Facilitatea pentru Parteneriatul Estic (Eastern Partnership Window)


Incepand cu anul 2012, conform Ghidului Programului Tineret in Actiune bugetul programului a
fost suplimentat prin intermediul Facilitatatii pentru Parteneriatul Estic din cadrul Instrumentului
de Politica pentru Vecinatatea Uniunii Europene (ENPI) gestionat de Directoratul General
pentru Dezvoltare i Cooperare EuropeAid al Comisiei Europene pentru proiectele care
implica promotori si participanti din Tarile Partenere din Vecinatatea UE membre ale
Parteneriatului Estic (alaturi de tarile participante la program).
Pentru Romania bugetul alocat Facilitattii pentru Parteneriatul Estic este de 395.388 Euro, din
care 168789 Euro pentru Serviciul European de Voluntariat i 226599 Euro pentru aciunea 3.1
Cooperare cu arile partenere din vecinatatea Uniunii Europene (vezi si sectiunea 3 Buget).
Tarile componente ale ale Parteneriatului Estic sunt: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia,
Moldova si Ucraina.
ATENTIE! Rusia nu face parte din aceste tari, in cazul in care parteneriatul implica Rusia sau
oricare alta tara din Vecinatatea UE in afara celor sase mentionate, proiectul NU se poate
incadra in Facilitatea pentru Parteneriatul Estic. In acesc caz proiecte se poate finanta doar din
bugetul programului Tineret in Actiune.
Proiectele care se incadreaza in Facilitatea pentru Parteneriatul Estic se depun in cadrul
aciunilor 2 - Serviciul European de Voluntariat i 3.1 Cooperare cu tarile partenere din
vecinatatea Uniunii Europene de catre beneficiari. Agentia Nationala identifica acele proiecte
care se incadreaza in criteriile de eligibilitate i de evaluare specifice pentru Facilitate si le
evalueaza, intr-o prima etapa, conform acestor criterii. In listele de proiecte ele pot fi
identificate avand adaugat la numarul de referina eticheta EWP
In procesul de selectie, in cazul in care proiectul nu are punctaj suficient pentru a fi finantat din
bugetul alocat Facilitatii, se va re-evalua conform grilei pentru proiectele Tineret in Actiune si se
va lua in considerare pentru selectie in cadrul bugetului pentru Serviciul European de
Voluntariat, respectiv cel pentru actiunea 3.1 Cooperarea cu tarile din vecinatatea UE.
Prioritatile specifice in procesul de selectie ale Facilitatii pentru Parteneriatul Estic sunt:
- Proiecte care demonstreaza un angajament clar pentru a oferi suport tinerilor cu oportunitati
reduse din
zonele rurale sau din cele urbane sarace
- Proiecte care urmaresc constientizarea in ceea ce priveste natura lucrului de tineret
- Proiecte care promoveaza impartasirea de bune practici in sfera lucrului de tineret
Modul in care proiectul se incadreaza in una sa alta din aceste prioritati reprezinta 20 de puncte
din cele 100 maxim acordate (vezi Ghidului Programului). Din acest motiv, pentru acele
proiecte care vizeaza sa obtina finantare prin aceasta Facilitate, este foarte important ca aceste
prioritati sa fie justificate si sustinute corespunzator in formularul de candidatura.
Mai multe informatii sunt disponibile in Ghidul Programului.

24

Anexa I: Fisa de includere


Formularul standard in format Word este disponibil pe site (click AICI)
Includerea tinerilor cu oportuniti reduse
Fi de includere
n cazul n care proiectul dvs. i propune s implice tineri cu oportuniti reduse, v rugm s oferii
mai multe detalii prin intermediul acestei fie de includere.
ATENIE!!! Doar n cazul n care aceast fi va fi completat se va lua n consideraie partea de
includere din cadrul propunerii dvs. de proiect!
1. Proiectul dvs. implic tineri cu oportuniti reduse?
ca participani n cadrul proiectului
ca grup int al proiectului
ca membrii ai echipei de proiect

Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu

V rugm s completai tabelul de mai jos, exemplificnd exact n ce const oportunitatea redus a
tinerilor care vor fi implicai n proiect:
Nume,
prenume*

ara de
reziden

Email,
adres

Categoria de oportunitate
Detalii cu privire la FIECARE din dificultile
redus
menionate
Dificulti educaionale
Dificulti sociale
Diferene culturale
Dificulti economice
Deficien/Dizabilitate
Probleme de sntate
Dificulti geografice
Altele - specificai:
* n cazul n care tinerii implicai n proiect sunt participani i/sau grup int al proiectului i numele acestora nu se cunoate
nc, trecei doar un numr estimat al acestor tineri i detaliile referitoare la dificultile acestora)

2. Cum ai identificat categoria de tineri cu oportuniti reduse i nevoia lor de includere? (este o
problem a comunitii locale, o problem la nivel naional, o situaie de moment, etc?)
3. Explicai de ce acest proiect este potrivit pentru soluionarea problemei/problemelor acestor tineri,
i cum vine proiectul n ntmpinarea nevoilor lor (descrierea situaiei de oportunitate redus, cum i
afecteaz pe tineri aceast situaie)
4. Cum v propunei s contribuii la dezvoltarea personal i la rezolvarea situaiei tinerilor cu
oportuniti reduse prin intermediul acestui proiect? Ce vor ctiga n mod concret tinerii (nu numai cei
cu oportuniti reduse) prin intermediul acestui proiect?
5. Asociaia dvs are experien n proiecte de includere?

Da

Nu

6. Dac da, v rugm s prezentai pe scurt aceast experien


7. Dac nu, care este motivaia dvs. de a v implica n proiecte de includere a tinerilor cu oportuniti
reduse?
Nume:

Dat i Semntur:

Funcie:

tampil (nu pentru grupuri informale):

Pentru mai multe informaii legate de includere putei s consultai urmatoarele website-uri:
Centrul SALTO Includere:
http://www.salto-youth.net/inclusion/
Strategia de includere a programului Tineret in Actiune:
http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc399_en.pdf
25

Anexa 2: Fisa pentru mentorat consolidat


Formularul standard in format Word este disponibil pe site (click AICI)

FI PENTRU MENTORAT CONSOLIDAT6


1. INFORMAII VOLUNTAR
Nume i prenume voluntar
pentru care se asigur
mentorat consolidat
ar de reziden
Organizaia de trimitere
E-mail
Data naterii
Tipul de oportunitate redus

Obstacole de ordin social


Obstacole economice
Dizabilitate
Dificulti educaionale
Diferene culturale
Probleme de sntate
Obstacole de ordin geografic
Altele- v rugm s specificai:

MOTIVAIE PENTRU SOLICTAREA MENTORATULUI CONSOLIDAT N CAZUL ACESTUI VOLUNTAR


Argumentai:
cum se ncadreaz voluntarul n tipul de oportunitate redus menionat anterior,
care sunt principalele dificulti ntmpinate de acesta,
de ce are nevoie de mentorat consolidat i
cum poate s il sprijine un proces de mentorat consolidat pentru a i depi provocrile pe care
le presupune acest tip de oportunitate redus.

2. INFORMAII MENTOR
Nume i prenume persoan
care va asigura mentoratul
consolidat
Adres
Telefon
E-mail
Data naterii

EXPERIEN RELEVANT A MENTORULUI


Care este profilul persoanei care asigur mentoratul consolidat, ce competene deine i l recomand
pentru a l sprijini pe voluntar n dezvoltarea personal a acestuia i depirea obstacolelor menionate la
seciunea Voluntar

6 Se

va completa cte o fi pentru fiecare voluntar pentru care se solicit mentorat consolidat.
26

3. PLANUL DE MENTORAT CONSOLIDAT


3.1 Care sunt obiectivele activitii de mentorat consolidat?

3.2 Care sunt msurile specifice activitii de mentorat consolidat?


Care este justificarea lor n comparaie cu mentoratul clasic din SEV (de ce este nevoie de sprijin
suplimentar, cum va fi susinut voluntarul cu oportunitai reduse i cum l va ajuta - pornind de la
oportunitie reduse identificate - din perspectiva procesului de includere, astfel nct s se creeze
premisele ca la finalul stagiului voluntarul s depaeasc dificultile cu care se confrunt)

3.3 V rugm s detaliai urmtoarele aspecte


- care este numrul de ntlniri de mentorat consolidat avute n vedere (periodicitate)
- modalitatea de desfurare ntlnirilor de reflecie i evaluare
- cum vizai s gestionai potenialele conflicte care pot aprea
- care sunt rezutatele ateptate n urma procesului de mentorat consolidat.

27