Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI DIN IAI

Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii (CEAC)

PPR
RO
OC
CEED
DU
UR
RA
A
D
OR
R II
DEE EELLA
ABBO
OR
RA
AR
REE A
A PPR
RO
OC
CEED
DU
UR
RIILLO
IIN
NSST
TR
RU
UC
C
IIU
UN
NIILLO
OR
RD
DEE LLU
UC
CR
RU
U
C
CO
OD
DT
TU
UIIA
ASSII..PPG
G..0011
1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA I APROBAREA EDIIEI/
REVIZIEI
ELABORAT
CEAC

ing. Delia TODEREAN

ianuarie 2014

VERIFICAT
Prorectoratul
Didactic/ CEAC
Prof.dr.ing. Nicolae
SEGHEDIN/
prof.univ.dr.ing.
Constantin
SRMANU-CHIHAI
Ianuarie 2014

APROBAT
CA

EDIIA

REVIZIA

Senat

Rector,
prof.univ.dr.ing.
Ion GIURMA

prof.univ.dr.ing.
Anghel STANCIU

04.02.2014

13.02.2014

Not: Acest document conine informaii care sunt proprietatea Universitii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai i este destinat
utilizrii exclusive pentru propriile cerine. Utilizarea integral sau parial a acestei proceduri n orice scop sau activitate sau
reproducerea parial sau integral n orice publicaie i prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este
interzis fr acordul scris al Rectorului Universitii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai.

UNIVERSITATEA TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI
COMISIA PENTRU EVALUAREA
I ASIGURAREA CALITII
(CEAC)

TUIASI.PG.01
PROCEDURA
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Ediia 3

Revizia 0

Pagina 2/ 9
Exemplar nr. 4

2. SITUAIA EDIIILOR I A REVIZIILOR N CADRUL EDIIILOR


Nr.
crt.

Revizia / Data
aplicrii

1.

R0/30.11.2006

2.

E2R0/
09.02.2011

3.

Nume i prenume

Numrul
capitolului i
al paginilor
revizuite

Coninutul
modificrii

Procedura
complet

Elaborare
Ediia 1
(UTI.POM.01)

ing. Delia
TODEREAN

Procedura
complet

Elaborare
Ediia 2
(TUIASI.POM.01)

ing. Delia
TODEREAN

Procedura
complet

Elaborare
Ediia 3

ing. Delia
TODEREAN

E3R0/
14.02.2014

Elaborat

Verificat

Avizat

Aprobat

prof.dr.ing.
conf.univ.dr.ing.
Mihail VOICU,
Nicolae SEGHEDIN m.c. al Academiei
Romne
prof.dr.ing.
Mihail VOICU,
prof.dr.ing.
m.c. al Academiei
Mihail VOICU,
Romne/
m.c. al Academiei
prof.univ.dr.ing.
Romne
Nicolae SEGHEDIN
Prof..univ.dr.ing.
Nicolae SEGHEDIN
prof.univ.dr.ing.
prof.univ.dr.ing.
Constantin
Ion GIURMA
SRMANUCHIHAI

prof.univ.dr.ing.
Nicolae BADEA

prof.univ.dr.ing.
Ion GIURMA

prof.univ.dr.ing.
Anghel STANCIU

3. LISTA DE DIFUZARE

3.1
3.2

Scopul
difuzrii
Arhivare
Eviden

3.3

Aplicare

3.4

Informare

Ex.
nr.
1
2

Compartiment

Funcia

CEAC
Rectorat - Decizii
Rectorat A1
Prorectoratul Didactic
Prorectoratul Strategie Universitar
Prorectoratul tiinific
Prorectoratul Relaii Internaionale i Imagine Universitar
Prorectoratul pentru Probleme Studeneti
Prorectoratul pentru Informatizarea Universitii
Facultatea de Automatic i Calculatoare
Facultatea de Inginerie Chimic i Protecia Mediului
Facultatea de Construcii i Instalaii
Facultatea de Construcii de Maini i Management
Industrial
Facultatea de Electronic, Telecomunicaii i Tehnologia
Informaiei
Facultatea de Inginerie Electric, Energetic i Informatic
Aplicat
Facultatea de Hidrotehnic, Geodezie i Ingineria Mediului
Facultatea de Mecanic
Facultatea de tiina i Ingineria Materialelor
Facultatea de Textile Pielrie i Management Industrial
Facultatea de Arhitectur "G.M.Cantacuzino"
Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic
DPPD
Direcia General Administrativ
Direcia Resurse Umane
Direcia Economic

Secretar CEAC
Secretar ef
Rector
Prorector
Prorector
Prorector
Prorector
Prorector
Prorector
Decan
Decan
Decan
Decan

Toate

Decan

Modalitatea de
difuzare
Arhivare
Registru coresponden

Registru coresponden

Decan
Decan
Decan
Decan
Decan
Decan
Director
Director
Director
Director
www.calitate.tuiasi.ro
Manualul procedurilor

UNIVERSITATEA TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI
COMISIA PENTRU EVALUAREA
I ASIGURAREA CALITII
(CEAC)

TUIASI.PG.01
PROCEDURA
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Ediia 3

Revizia 0

Pagina 3/ 9
Exemplar nr. 4

4. SCOP
-

Scopul prezentei proceduri este de:


a stabili metodologia i responsabilitile privind elaborarea procedurilor i instruciunilor de
lucru;
a da asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii;
de a asigura continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului;
de a sprijini auditul i/ sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe
Rector, n luarea deciziilor.

5. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic n cadrul Universitii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai, pentru
elaborarea procedurilor generale, procedurilor de sistem, procedurilor operaionale specifice,
regulamentelor, codurilor i a instruciunilor de lucru.
Procedura este o procedur general care se aplic n activitatea tuturor compartimentelor
Universitii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai.
5.1. Date de intrare
cerinele legale (legi, hotrri de guvern, ordine ale minitrilor, decizii ale
Rectorului universitii etc.) i cerine reglementate (standarde, normative
aplicabile);
procesele care se desfoar n cadrul Universitii Tehnice Gheorghe Asachi
din Iai;
competena personalului implicat n desfurarea activitilor;
resurse financiare alocate.
5.2. Date de ieire
proceduri generale;
proceduri de sistem;
proceduri operaionale specifice;
regulamente;
instruciuni de lucru.
5.3. Indicator de performan: Numr de proceduri elaborate/ revizuite/ verificate/ avizate/
aprobate/ difuzate.
6. DOCUMENTE DE REFERIN
6.1.

Legea educaiei naionale nr.1/ 2011

6.2.

Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calitii
educaiei

6.3.

H.G. nr. 1257/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al


Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior (ARACIS)

6.4.

H.G. nr. 1418/ 2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare extern, a


standardelor, a standardelor de referin i a listei indicatorilor de performan a
Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior

6.5.

OMFP nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial,
cuprinznd standardele de control intern/ managerial la entitile publice i pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare

6.6.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area ENQA

UNIVERSITATEA TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI
COMISIA PENTRU EVALUAREA
I ASIGURAREA CALITII
(CEAC)

6.7.

SR EN ISO 9001:2008

6.8.

SR EN ISO 19011:2011

6.9.

SR ISO IWA 2:2009

TUIASI.PG.01
PROCEDURA
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Ediia 3

Revizia 0

Pagina 4/ 9
Exemplar nr. 4

7. DEFINIII I ABREVIERI
Nr.
crt.

Termenul

Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

1.

Control intern

Ansamblul politicilor i procedurilor concepute i implementate de ctre


managementul i personalul entitii publice, n vederea furnizrii unei
asigurri rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitii publice ntr-un
mod economic, eficient i eficace; respectarea regulilor externe i a
politicilor i regulilor managementului; protejarea bunurilor i a
informaiilor; prevenirea i depistarea fraudelor i greelilor; calitatea
documentelor de contabilitate i producerea n timp util de informaii de
ncredere, referitoare la segmentul financiar i de management..

2.

Asigurarea
calitii

Parte a managementului calitii, concentrat pe furnizarea ncrederii c


cerinele referitoare la calitate vor fi ndeplinite.

3.

Proces

Ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform


elemente de intrare n elemente de ieire.

4.

Procedur/
regulament/
instruciune de
lucru
Ediie a unei
proceduri
operaionale
Revizia n cadrul
unei ediii

Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a


metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual.

5.
6.
7.

Compartimentul

Abrevierea
A
Ah
Ap
E
Ev
Ex
CA
CEAC
D
RP
V

Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,


aprobat i difuzat.
Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate.
Subdiviziune organizatoric format prin gruparea, pe baza unor criterii
obiective, a unui numr raional de posturi aflate sub o autoritate unic, n
cadrul careia se realizeaz, n mod permanent, un ansamblu relativ
omogen de sarcini, necesitnd cunotine specializate de un anumit tip i
utilizarea unor metode i tehnici adecvate.

Termenul abreviat
Aprobare
Arhivare
Aplicare
Elaborare
Eviden
Execut
Consiliul de Administraie
Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii
Decide
Responsabil de proces
Verificare

UNIVERSITATEA TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI
COMISIA PENTRU EVALUAREA
I ASIGURAREA CALITII
(CEAC)

TUIASI.PG.01
PROCEDURA
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Ediia 3

Revizia 0

Pagina 5/ 9
Exemplar nr. 4

8. DESCRIEREA ACTIVITII
Art.1. Identificarea proceselor i iniierea elaborrii procedurilor/ instruciunilor de lucru
(1) Identificarea proceselor care influeneaz calitatea serviciilor educaionale oferite de ctre
universitate i identificarea interaciunilor care au loc ntre aceste procese este de competena
Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC. Pentru ndeplinirea acestor atribuii,
CEAC consult comunitatea academic.
(2) Iniierea elaborrii procedurilor/ instruciunilor de lucru se face, de regul, de ctre
responsabilul procesului respectiv. Poate iniia elaborarea de proceduri/ instruciuni orice persoan
care este implicat n realizarea/ monitorizarea activitilor care pot face obiectul procedurii/
instruciunii de lucru.
(3) Lista procedurilor generale, procedurilor de sistem, procedurilor operaionale specifice,
regulamentelor, codurilor i a instruciunilor de lucru care se utilizeaz n cadrul Universitii
Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai n cadrul sistemului de managementul calitii este analizat
de Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii - CEAC i aprobat de Rectorul universitii, pe
baza propunerilor fcute de ctre responsabilii de proces i membrii CEAC.
Art.2. Analiza tehnic a procedurii/ instruciunii de lucru
(1) Elaborarea i redactarea procedurilor i instruciunilor de lucru se face pe baza documentaiei
specifice existente, n cadrul compartimentului care coordoneaz procesul/ activitatea, conform
diagramei - flux din Anexa TUIASI.PG.01-A1.
(2) Elaborarea/ analiza/ revizia procedurilor i instruciunilor de lucru se efectueaz prin
consultarea comisiilor de specialitate ale Senatului, comunitii academice, compartimentelor
implicate din cadrul universitii i/ sau grupurilor interesate i cu avizul Consiliului de Administraie
al universitii.
(3) Elaborarea i redactarea procedurilor i instruciunilor de lucru trebuie efectuat, de regul, de
ctre responsabilul calitii pentru procesul respectiv; responsabilul calitii, n colaborare cu
CEAC, poate desemna o alt persoan competent pentru efectuarea acestei activiti.
Art.3. Includerea n sistemul de managementul calitii a procedurii/ instruciunii de lucru
(1) Fiecare procedur/ instruciune de lucru care trebuie inclus n sistemul de managementul
calitii cf. Legii calitii educaiei, trebuie verificat de ctre specialistul desemnat de ctre
Preedintele CEAC, avizat de Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC, avizat de
ctre Consiliul de Administraie, aprobat de Senatul universitii i difuzat n mod controlat
pentru a fi aplicat.
(2) n cazul n care, n urma verificrii sau analizei n Consiliul de Administraie, se constat c
este necesar o nou analiz tehnic a procedurii/ instruciunii de lucru, Preedintele Comisiei
pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC informeaz, n scris, responsabilul de proces, caz n
care se reia diagrama - flux cf. Anexei TUIASI.PG.01-A1.
(3) n cazul n care avizul n urma verificrii este favorabil, se fac modificrile corespunztoare n
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor i se nainteaz procedura spre avizare/ aprobare
structurilor desemnate.
Art.4. (1) Procedura/ instruciunea de lucru intr n vigoare ncepnd cu ziua urmtoare edinei
Senatului n care a fost aprobat.
(2) Dup aprobare, procedura/ instruciunea de lucru se difuzeaz n mod controlat de ctre
Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC ctre compartimentele care urmeaz s o
aplice, conform listei de difuzare aprobate. Difuzarea procedurii/ instruciunii de lucru n interiorul

UNIVERSITATEA TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI
COMISIA PENTRU EVALUAREA
I ASIGURAREA CALITII
(CEAC)

compartimentului ctre
compartimentului.

cei

TUIASI.PG.01
PROCEDURA
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

care

Ediia 3

Revizia 0

Pagina 6/ 9
Exemplar nr. 4

urmeaz

aplice

este

responsabilitatea

efului

(3) Evidena procedurilor/ instruciunilor aprobate este inut de ctre Comisia pentru Evaluarea i
Asigurarea Calitii CEAC prin Manualul procedurilor.
(4) Informarea public se realizeaz prin publicarea Manualului procedurilor pe pagina de internet
a Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitaii, www.calitate.tuiasi.ro la seciunea Manualul
procedurilor.
Art.5. Forma i coninutul procedurii/ instruciunii de lucru
5.1.

Forma paginii curente

(1) Fiecare pagin a procedurii/ instruciunii de lucru conine elemente de identificare i


control, respectiv:
denumirea universitii;
denumirea compartimentului emitent;
titlul procedurii/ instruciunii de lucru;
codul procedurii/ instruciunii de lucru;
ediia procedurii/ instruciunii de lucru;
revizia procedurii/ instruciunii de lucru;
pagina __/ din total de ____;
numrul exemplarului etc.
(2) Codificarea procedurilor se va face astfel: primul grup de litere TUIASI (de la denumirea
universitii), al doilea grup format din dou litere (prima liter P (de la procedur), a doua liter G,
S sau O (de la general, de sistem sau operaional), a treia liter (numai pentru proceduri
operaionale) M, B sau S (de la "proces de management", "proces de baz" sau "proces suport")),
al treilea grup de litere reprezentnd codificarea compartimentului (dac este cazul), dup care
urmeaz codul numeric xx, astfel nct procedurile s fie unic identificabile.
(3) Codificarea instruciunilor de lucru se va face astfel: primul grup de litere TUIASI
(denumirea universitii), urmtoarele dou litere IL (de la "instruciune de lucru") dup care
urmeaz codul numeric xx, astfel nct instruciunile s fie unic identificabile. n cazul n care o
instruciune de lucru descrie o activitate specific din cadrul unui proces deja procedurat,
codificarea se realizeaz utiliznd i denumirea procedurii.
5.2.

Forma paginii de titlu i lista capitolelor procedurii

(1) Fiecare procedur/ instruciune de lucru se editeaz pe pagin format A4 i va avea, la


nceput, pagina de gard care va conine:
denumirea universitii;
denumirea compartimentului emitent;
denumirea i codul procedurii/ instruciunii de lucru;
lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea i aprobarea ediiei/ reviziei;
ediia curent i numrul reviziei curente;
datele elaborrii, verificrii, avizrii i aprobrii (datele cronologice, denumirea
compartimentelor implicate);
nota informativ privind copyright-ul;
(2) Lista capitolelor procedurii:
situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor;
lista de difuzare a procedurii;
scopul procedurii;
domeniul de aplicare a procedurii;
documentele de referin;

UNIVERSITATEA TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI
COMISIA PENTRU EVALUAREA
I ASIGURAREA CALITII
(CEAC)

TUIASI.PG.01
PROCEDURA
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Ediia 3

Revizia 0

Pagina 7/ 9
Exemplar nr. 4

definiii i abrevieri ale termenilor utilizai;


descrierea activitii;
responsabiliti;
nregistrri;
anexe i formulare;
cuprins.

(3) Se utilizeaz Formularul TUIASI.PG.01-F1.


5.3.

Forma i stilul textului

Procedurile/ instruciunile de lucru se tehnoredacteaz cu font Arial 11 la un rnd.


Formulrile trebuie s fie scurte, concise, lipsite de ambiguiti. Textul nu trebuie s conin
consideraii generale sau teoretice i nici detalii nesemnificative sau neaplicabile, dar poate face
referire la alte documente (standarde, instruciuni etc). Etapele sau activitile distincte trebuie s
fie identificabile prin titluri i subtitluri numerotate sau prin simpla enumerare, dup caz.
5.4.

Structura i coninutul procedurii/ instruciunii de lucru scrise

Seciunea SCOPUL
Se refer la obiectivele pentru care se elaboreaz procedura/ instruciunea de lucru,
fcndu-se precizri succinte la activitatea descris.
Seciunea DOMENIUL DE APLICARE
Precizeaz situaia n care se aplic procedura/ instruciunea i personalul implicat n
aplicarea ei, eventual cazurile i situaiile similare n care procedura/ instruciunea nu se aplic,
dac acest lucru este semnificativ. Se precizeaz limitele procesului (datele de intrare i datele de
ieire pentru procesul descris) i indicatorii de performan (care definete obiectivul, atunci cnd
este cazul, cuantificat, al procesului descris n procedur, n vederea identificrii cilor de
mbuntire continu.
Seciunea DOCUMENTELE DE REFERIN
Cuprinde, de regul, documente care conin cerine sau informaii despre activitatea descris
n procedur/ instruciune, documente care clarific sau detaliaz activitatea descris i care
trebuie consultate pentru aplicarea corect. Documentele de referin trebuie specificate prin titlul
complet, numrul i data emiterii.
Seciunea DEFINIII I ABREVIERI
Cuprinde termeni specifici i precizeaz accepiunea adoptat pentru unele cuvinte utilizate,
n scopul nelegerii procedurii i evitrii oricror interpretri eronate. n situaia utilizrii
prescurtrilor, acestea se definesc explicit n acest capitol.
Seciunea DESCRIEREA ACTIVITII
Descrie secvenial activitile necesare realizrii scopului, printr-o exprimare clar i concis.
Seciunea trebuie s fie suficient de detaliat astfel nct s precizeze urmtoarele aspecte:
- ce i de ce trebuie s se execute;
- cine, unde i cnd execut;
- cum i cu ce trebuie s se execute;
- cui, cnd i sub ce form se raporteaz rezultatele;
- cine verific, aprob, supravegheaz activitile;
- cine i cum valorific informaiile.
La elaborarea unei proceduri/ instruciuni de lucru se urmrete:
- stabilirea scopului pentru care este ntocmit instruciunea;
- delimitarea activitii ce urmeaz a fi descris i delimitarea domeniului de aplicare;
- antrenarea tuturor persoanelor implicate n realizarea activitilor descrise;
- identificarea tuturor surselor de informaie pentru documentare;

UNIVERSITATEA TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI
COMISIA PENTRU EVALUAREA
I ASIGURAREA CALITII
(CEAC)

TUIASI.PG.01
PROCEDURA
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Ediia 3

Revizia 0

Pagina 8/ 9
Exemplar nr. 4

- identificarea resurselor necesare desfurrii activitii descrise (resurse umane,


echipamente, materiale, resurse financiare) i a condiiilor pe care acestea trebuie s le
ndeplineasc;
- stabilirea metodelor i instrumentelor utilizate;
- determinarea caracteristicilor activitii procedurate ce pot influena calitatea;
- determinarea metodelor de msurare a acestor caracteristici;
- stabilirea criteriilor de acceptare;
- stabilirea responsabilitilor personalului implicat;
- stabilirea tipurilor de nregistrri generate i a formularelor utilizate pentru acestea.
Seciunea RESPONSABILITI
Stabilete responsabilul de proces precum i responsabilitile personalului implicat n
realizarea activitilor procedurii/ instruciunii de lucru. Responsabilul de proces este descris prin
funcia persoanei care asigur coordonarea activitilor precum i atingerea indicatorilor de
performan stabilii. Persoanele sau grupurile de persoane care realizeaz o anumit activitate
sunt identificate prin denumirea funciei pe care o dein.
Seciunea NREGISTRRI
Cuprinde totalitatea documentaiei necesar a fi ntocmite pe timpul desfurrii activitilor
precizate, cu scopul de a dovedi c acestea sunt ndeplinite n mod corespunztor. Suporturile de
nregistrri (dosare, registre, fiiere, formulare, fie, caiete, etichete etc.) trebuie s fie uor de
identificat i regsit n arhiv.
Seciunea ANEXE I FORMULARE
Cuprinde lista documentelor care aduc precizri suplimentare descrierii activitii i lista
formularelor utilizate pentru nregistrrile specifice care se obin ca rezultat al aplicrii procesului
procedurat. Formularele sunt identificate unic prin denumire i cod.
Seciunea CUPRINS
Conine enumerarea capitolelor procedurii i a paginilor la care se regsesc, n vederea
identificrii rapide a informaiilor.
9.

RESPONSABILITI
9.1.

Responsabilul de proces CEAC


- elaboreaz/ revizuiete/ retrage procedura;
- coordoneaz aplicarea procedurilor de asigurare i evaluare a calitii;
- gestioneaz elaborarea procedurilor i instruciunilor de lucru;
- gestioneaz Manualul procedurilor.

9.2.

Senatul TUIASI
- aprob procedurile.

9.3.

Rectorul TUIASI
- impune aplicarea procedurii;
- asigur resurse pentru aplicarea procedurii.

9.4.

Consiliul de Administraie al universitii


- avizeaz procedurile.

9.5.

Responsabilii de proces
- aplic i respect procedura;
- difuzeaz procedura n cadrul compartimentului;
- organizeaz grupuri de lucru pentru discutarea i aplicarea procedurii.

UNIVERSITATEA TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI
COMISIA PENTRU EVALUAREA
I ASIGURAREA CALITII
(CEAC)

TUIASI.PG.01
PROCEDURA
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Ediia 3

Revizia 0

Pagina 9/ 9
Exemplar nr. 4

10. NREGISTRRI
10.1. Manualul procedurilor
11. ANEXE I FORMULARE
Anexa 1 cod TUIASI.PG.01A1

Diagrama - flux a procesului de elaborare a procedurilor/


instruciunilor de lucru

Formular 1 cod TUIASI.PG.01-F1

Paginile de gard

12. CUPRINS
Numrul
componentei n
cadrul
procedurii
operaionale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale

Pag

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei/


reviziei
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor
Lista de difuzare
Scopul
Domeniul de aplicare
Documente de referin
Definiii i abrevieri
Descrierea activitii
Responsabiliti
nregistrri
Anexe i formulare
CUPRINS

1
2
2
2
3
4
4
5
8
8
8
9