Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

Crt.
(0)

21

Unitatea de
competenta

Competente
specifice

(1)

(2)

C.2. Explica
starea de sanatate
si caracteristicile
sanatatii publice

C.3.
Monitorizeaza
starea de sanatate

Nr . ore
Continuturi
(3)
Cunoasterea principalelor probleme de sanatate publica din
teritoriu
Anchetele epidemiologice.
Descriptive,analitice,experimentale,operationale
Ancheta epidemiologica, activitatea in facarul epidemiologic
Screeningul si studiile de prevalenta
Masuri de prevenire a infectiilor
Modele de sanatate publica. Modelul epidemiologic.
Modelul integrat. Modelul determinati interventii
Testare
ConceptualStructura-proces-rezultate. Supravegherea
vaccinari
Mamagementul datelor si al sistemelor de informatie
medicala : definitie,concepte,tipuri de informatii. Caliatatea
datelor. Instrumente. Analiza si interpretarea datelor.
Probleme de sanatate publica. Calitatea vietii si organizarea
serviciului de sanatate
Monitorizeaza-urmarrea cazurilor de boli infectocontagioase, urmarirea contacti.
Testare
Indicatorii utilizati in monitorizarea starii de sanatate a
comunitatii propusi de U.E. ,propusi de C.M.S. Strategia
nationala de sanatate publica
Evidente,raportari ale medicilor de familie si ale spitalelor
din teritoriu.
Metode de monitorizare a starii de sanatate bazate pe date
demografice: statistica populatiei;dinamica
populatiei;implicatii pentru serviciul de sanatate
Determinarea factorilor de risc ca precursori ai bolilor ,
supravegherea bolilor acute si cornice.

Saptamana

LT

IP

LT

IP

(4)

(5)

(6)
8

(7)

(8)

(9)
24

25
8

25
26

8
2

26
27

27

31

8
2

31
32

8
2

32
33

33

Obs

(10)