Sunteți pe pagina 1din 2

Judecatoria botanica

Reclamant - coretcia tatiana, domiciliu


Pirirti - blocan serghei, corecti efim , dom
Intervenient accsoriu - notar v ana
Cerere de chemare in judecata
privitor la declararea nulitatii a contrctului de donatie
In fapt, reclamanta corecti tatiana, este sotia pirirtului corectchi efim casatoria fiind inregistrata la
28.01.1989. Anterior sotii au trait impreuna in 2 camere de camin afata e str belgrad 21 pe care eu
leam primit de la locul de serviciu. In anii 2011-2012, cetateanul bitca din comuna bacioi avea o
datoriei financiara fst de familia coretchi iar din lipsa posibilitatilor de a o restitui, apropus in
schimbul datoriei un lot de pamint cu suprafata de 0,7 ha, care se afla in satul straisteni, comuna
bacioi fiind inregistrat dupa nepoaa lui oprea inga. Asadar terenul dat a trecut in proprieatea
sotului prin contract de donatie autentificat notarial, desi banii datorati lui bitca era proprietate
comuna a familiei noastre. Despre faptul ca sa format contract de donatie dar nu contr de vinzare
cumparare, am aflat mai tirziu dar nu am vazut nici un pericl penru relatiile noaste patrimoniale.
Ulterior, noi sotii coretchi neamaflat a muncz in statul israel, unde am lucrat citiva ani.revenind
acasaa inceputul anului 2012am hotarit sa incepem constructia casei de locuit pe terenul de pamint
din satul straiesti. Astfel, din banii comuni am procurat materiale de constuctie necesare pentru
constructia casei. Ulteri au fost angajati mesteri la lucru si in decursul verii anului 2012 casa a fost
ridicata in 2 niveluri. Cind muncitorii efectuau lucrarile de constructie, reclamanta a facut mincare
pentru muncitori. Inafara de aceasta, a aparticipat la efectuarea unor lucrari de constructie cu
ajutorul rudelor sale. Faptul ridicarii casei in anu 2012-2013 si participarii reclamantei la
constructia casei o pot confirma toti vecinii. Deoarece la finele anului 2012, au iepuizat mijloacele
financiare, in luna noiembrie reclamanta a plecat iarasi la munca peste hotare. Deoarece plecase in
baza unei vize turistice nu a avut posibilitatea sa se intoarca mai devreme in RM, dari in perioada
respectiva a muncit permanent si a efectuat transferuri banesti pe numele sotului coretchi efim.
Revenind in tara, la sarbatorile de craciun, reclamanta sa dus sa vad acasa si a afla ca casa
apartinei unui nepot al sotului cu familia bolocan serghei. Ca motiv pentru aceasta tranzactie a
servit faptul donarii in baza contrctului autentificat notarial.
Ulterior prin dispozitia primariei comunei bacioi nr 130, de la 14 iulie 2013 sa aprobat PV de
recdptie finala a casei de locuit particulare pe numel lui bolocan serghei cu suprafata totala de
163,8 m2, pe strada sf. Valentin 10, satul straisteni, comuna bacioi, adica pe lotul de pamint donat.
Consider ca contractul de donatie a lotului de pamint contravine legislatiei in vigoare, fiind
incheiat fara acordul in scris al coproprietarului si incalca drepturile patrimoniale a reclamantei.
Deasemenea urmeaza a fi declarata nula si dispozitia primariei bacioi nr 130 de la 14.07.2013 ca
emisa in baza unor documente ce contravin legisaltiei in vigoare.
Astfel la momentul incheierii contractului de donatie a lotului de pamint adica la 22.02.13,
donatorul coretchi efim si bolocan serghei care a primit donatia au tainuit faptul ca defapt pe lotul
de pamint se afla deja constuita din 2012 casa cu 2 niveluri, care era acoperita, cu toate ferestrele
si usile instalate. Defapt in cazul dat reclamanta coretchi, a participat cu banii acumulati la munca
peste hotare, atit la procurarea tuturor materialelor de constructie cit si la plata pentru serviciile
necesare pentru construcia casei.
Ulterior dua plecarea reclamantei peste hotare ea a expediat de mai mult ori prin intermediul
western union bani pentru finisarea lucrarilor de constructie a casei.. a discutat de mai multe or cu
sotul sau coordonind modelul, culoarea vopselelor si a materialelor necesare penru finisare. In
perioada anului 2013 reclamantacoretchi a participat nemijlocit cu finantele proprii la procurarea
materialelor de finisare a casei de locuit, inclusiv a gardului si a portii precum si a achitarii
serviciilor necesare instalarii acestora.
Prin urmare casa de locuit situata in comuna bacioi satul straisteni, str sf. Valentin 10, constituie
proprietate cmuna in devalmasie a sotilor coretchi, iar la donarii lotului de pamnt casa era deja
konstruita, asfel contr de donatje de la 12.02.14, este lovit de nulitate fiindca contravine normelor
imperative a legii, a bunelor miravuri si lipsei intentiei de a produce efecte juridice.
In drept, imi intemeiez pretentiile pe dispozitiile art 219,220-222, 368-371 CC, Art 19-21 CF,

legea CA si art 5,7,38,85,166,167 CPC a RM


Solicit:
1. Declararea nulittii contr de donatie a lotului de pamint cu suprafata de 7 a din comuna
bacioi satul straisteni, str sf. Valentin 10, incheiat intre coretchi efim si bolocan serghei si
autentificat notarial de notarul paulina nour la 22.02.2013 cu aducere apartilor in pozitia
initiala
2. A anul dispozitia primariei comunei bacioi nr 130 din ... prin care sa aprobat procesul
verbal de receptie finala a casei d elocuit pe numele lui bolocan serghei
3. A elibera reclamanta de la plata taxei de stat la depunerea prezentei actiuni
Anexe: copia contr de donatie a terenului, copia dispozitiei primariei bacioi, copia PV de receptie
finala, copia buletinului, copia certificatului de nastere a copiilor, copia certificatului de casatorie