Sunteți pe pagina 1din 1

Judecatoriei Ialoveni

Reclamant - ciobanu elena, data, IDNP, domiciliu


Pirit - s.c. viostar prim srl, sediul, rechezie bancare
Cerere de chemare in judecata
privind protectia consumatorului
In fapt, la 29.12.12, am incheiat cu administratia s.c. viostar prim srl, in persoana directorului
leahu gheroghe, contr numar 86, prin care intreprinderea data sa obligat sa co fectineze,
transporteze si sa instaleze la domiciliu urmatoarele lucrari:
1. Dormitor
2. 2 noptiere
3. Dula cu oglinda
4. Masa cu polita
Iar valoarea totala a lucrarilor constituia 25 000 lei. Dupa incheierea si semnarea contr, am achitat
in avans suma de 15 000 lei iar termenul de executare a comenzi a fost stabilit pina la 15.02.13.
Din motivul ca in termenul stabilit in contract na fost executate lucrarile. La 22.03.13, am adresat
in adresa piritului ca prestator de servicii, o reclamatie prin care iam propus sami restituie avansul
in suma de 15 000 lei, prentimpinindul ca in caz contrar voi depune o actiune civila in instanta
judecatoreasca competenta. Reclamatia a fost trimisa pe adresa indicata in contract, dar sa
constatat ca ea nu activeaza pe adresa data, fapt confirmat prin avizul de primire. Ulterior am
expediat mai multe reclamatii de acest fel, dar fara rezultate pozitive, fiindca au fost returnate fara
inminare, mai mut ca atit, la contactat telefonit pe conducatorul persoanei juridice de mai multe
ori, informindul despre aparitia litigiului in baza contractului de prestare a serviciilor si
consecintele lui, cit si despre expedierea reclamatiei si continutul ei.
Conducatorul piritului nu a reactionat nici intrun fel la reclamatie, nu mia prestat serviciile
recomandate si nici nu mia restituit suma avansului.
Art 2 din legea cu privire la protectia consumatroului, stipuleaza, daca conducatorul sau
prestatorul refuza sa satisfaca reclamatia consumatorului, ei sunt obligati sa dovedeasca vina
consumatorulu in ceea ce priveste deficientele aparute in produsul vindut sau serviciul prestat prin
expertiza tehnica, efectuata de o terta parte competenta in domeniu,abilitata in conformitate cu
legislatia, intrun termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data inaintarii pretentiei de catre
consumator, iar in caz contrar ei sunt obligati la achitarea penalitatilor.
Prin urmare piritul, ca prestator de servicii in baza legii privind protectia consumatorului, a
recunoscut tacit culpa sa, de aceea urmeaza a fi obligat de catre instanta de judecata sa restituie
contravaloarea lucrarilor neexecutabile dar achitate. Totodaa, termenul penalitatilor urmeaza a fi
calculat din momentul cin postasul urma sa inmineze avizul de receptie a reclamatiei si a constatat
lipsa prestatorului la locurile indicate in contract, adica de la 28.03.2013. Penalitatea de 15 000 lei,
pentru 20 de zile de intiriziere a fost calculata de la implinirea termenului limita de 4 zile, dupa
remiterea reclamatiei la 28 martie 2013 in temeiul legii privind protectia consumatorului. Mai
mult de atit, prin
refuzul pirirtului ca prestator de servicii, de a efectua lucrarea comandata si din cauza solutionarii
judiciare a litigiului aparut, mia fost cauzat un prejudiciu moral, manifestat prin suferinte fizice
legate de retrairi si incomoditati. Rejudiciul moral il estimez la suma de 10 000 lei, care urmeaza
sa fie achitat de pirit.
In drept, imi intemeiez prezenta actiune, prin prevederile legii privind protectia consumatorului,
pe dispozitiile art 760-765, 783-785, 948,950,966,962,969 CCRM si art 5-7, 85, 166-167, 174-176
CPCRM.