Sunteți pe pagina 1din 8

Circuitele economice,

Componentele sale si
modalitatile de
prezentare.
In economia nationala,
operatiile economice si
financiare dintre agentii
economici sunt reflectate
sub forma tranzactiilor
economice.
Circuitul economic este
definit ca fiind totalitatea
tranzactiilor ce au loc intre
ag. Ec. Din economia
nationala.Astfel, circuitul
economic este o retea de
fluxuri intre un nr. Det. De
poli si are urmt
caracteristici:
1.De la fiecare pol pleaca
cel putin un flux si toti
polii sunt legati intre ei
direct sau indirect.
2.Fiecare flux are o
valoare det de valoarea
tranzactiei si corespund
unui bun/ serviciu si
poarta numele de flux
monetar.
3.Suma tuturor fluxurilor
de pornire= suma tuturor
fluxurilor de sosire.
Pornind de la aceste
caracteristici, identificam
circuitele: c. inchis si c
deschis.
Un c. este inchis atunci
cand pt fiecare pol suma
fluxurilor de intrare=
suma fluxurilor de
iesire.Astfel, apar
circuitele deschis, un

circuit deschis se
transforma intr-un circuit
inchis printr-un pol
suplimentar si tranzactii
ipotetice.
Unele dintre intrari au fost
stocate (2,3).Circuitul
devine inchis daca se ia
un flux ipotetic care
corespunde modificarii
stocurior in economie.
Intre fluxurile si stocurile
din circuitul economic
exista relatia: existent
initial + fluxurile de
intrare = fluxurile de iesire
+ existentul final .
Circuitele ec. Sunt definite
prin:
1.activitati 2.agenti
economici 3.obiecte ale
activitati economice
4.tranzactiile 5.evaluarea.
Activitatile economice
reprez cauza
tranzactiilor si sunt:
a) active de creare a
veniturilor de producer de
bunuri pt. piata.
b)activitati de utilizare a
veniturilor prin formarea
patrimoniului(acumulare)
c)active de angajare,
respective acordare de
credite
Aceste (4) sunt criteria de
clasificare a tranzactiilor
care au loc in economie.
Agentii economici/
subiectele economice
unitati la nivelul carora
sunt organizate activitati

si sunt numite Unitati


Institutionale.Acestea sunt
organizate grupate,
clasificare in sectoare
institutionale, includerea
unui ag. Ec. Intr-un sector
sau altul se realizeaza in
functie de
comportamentul sau
economic.
Comportamentul ec. al
unui ag. Ec. este apreciat
dupa functia principal pe
care o indeplineste si dupa
resursele principale de
care dispune.
Sectoare institutionale:
1.Sectorul societatii si
cvasi-societati
nefinanciare - functie
principal: obtinerea de
bunuri si service
nefinanciare destinate
piete.Resursele princiaple:
venituri obtinute din
vanzarea bunurilor si
serviciilor nefinanciare
obtinute. 2. Sectorul
institutiilor financiare
->functie principal
finantarea, colectarea de
resurse disponobile din
economies i repartizarea
lor catre alte sectoare
care au necesar de
finantare. 3.Sectorul
intreprinderilor de
organizare Resurse:
veniturile obtinute ca
urmare a angajamentelor
financiare contractate sub
forma dobanzilor si

comisioanelor.Functia
principal: aseigurare,
garantarea efectuarii
platilor, in conditiile
aparitiei riscului
asigurat.Resursele
principale: venituri
obtinute din
angajamentele financiare
contractate.4. Sectorul
administratiei publica
-> functia principal:
producerea de bunuri si
servicii necomerciale
destinate colectivitatii si
efectuarea operatiilor de
distribuire si redistrebuire
a veniturilor din
economie.Resurse:depune
rile obligatorii sub forma
de taxe si impozite
effectuate de celelalte
sectoare.5. Sectorul
administratiilor
private.Functia principal:
producerea de bunuri si
service (ne)comericiale
pentru sectorul
gospodariile
populatiei.Resurse:
contributiile voluntare
effectuate de membrii
gospodariilor.
6.Gospodariile
populatiei/menaje.Functia
p: consumul de bunuri si
service cumparate de la
celelalte sectoare, dar si
producatoare de bunuri si
servicii comerciale
nefinanciare.Resurse:
venituri provenite din

munca prestate in alte


sectoare instititionale sau
in prorpiul sector.
Obiecte ale activitatii
economice bunurisi
servicii ale factorilor si
creantele.Creantele se
deosebesc de bunuri prin
faptul ca nu sunt rezultate
ale activitatii economice.
Tranzactii intervin in
derularea activitatii
economice si se
diferentiaza in functie de
activitatea la care se
refera, de modalitatea de
realizare si de obiectul
acestora.
In economie
identificam urm. tipuri
de tranzactii:
1.tranzactii effective de
piata ( vizibile)
2.invizibile
Tr. Vizibile sunt rezultate
din vanzari-cumparare
Tr. Invizibile sunt legate de
acele bunuri si produse si
nevandute in perioada de
calcul generate de
bunurile produse si
consummate in propria
gospodarie, generate de
serv. gratuite oferite de
sectorul public.:
1.tranzactii bilaterale 2.
Tranzactii unilaterale.
Tr. Bilaterale sunt legate
de transmiterea unui bun
sau serviciu, sau creante
si careia ii corespunde o
contrapartida concretizata

intr-un alt bun, alt serviciu


sau alta creanta.
Tr. Unilaterale (transferuri)
nu implica
contrapartida.In functie de
natural or tr. Pot fi: a)
curente , b) de patrimoniu.
Tr.Curente sunt cele
efectuate sistematic
(impozite directe si
indirecte) contributii
sociale (de asigurari
sociale si subventii de
exploatare( si transferuri
special (amenzile).Cele de
patrimoniu sunt mai rare
decate cele curente.Ele
provoaca modificarea
patrimoniului subiectelor
ec.(suplimentarea
investitiilor firmelor de
catre sectorul public,
mosteniri, cadouri, etc).
Dupa sectoarele in care
sunt cuprinse subiectele
economice intre care au
loc tranzactiile, acestea
sunt: a).intrasectoriale
atunci cand au loc intre
subiectele aceluiasi sector
b).intersectoriale cand au
loc intre sectoare.
c).Financiare: le intalnim
atunci cand o creanta se
schimba pentru alta
creanta (cumpararea de
hartii de valoare cu
numerar)Acestea nu
modifica volumul
creantelor si
angajamentelor ci doar
structura, compozitia lor.

De prestatii modifica
nivelul creantelor si
angajamentelor
subiectelor economice.Are
loc transmiterea unui bun
sau serviciu in schimbul
unei creante sau donarea
acestuia.
5. Evaluarea se refera la
faptul ca toate tranzactiile
sunt exprimate in acelasi
etalon monetary.Datorita
evaluarii este posibila
agregarea si implicit
determinare indicatorului
macroeconomici.
Pt. evaluare se utilizeaza:
a) pretul pietei (in urma
negocieri pe piata), in
cazul tranzactiilor
invizibile se folosesc
metode indirecte b)pretul
factorilor (costul
resurselor consummate)
6.Datarea incadrarea
oricarei tranzactii intr-un
interval de timp, este
simpla in cazul
tranzactiilor in numerar,
deoarece momentul
transmitarii proprietatii
reprezinta si timpul la care
se refera
tranzactia.Probleme
deosebite legate de
datare apar in cazul
acordarii si/sau asigurari
creditelor, deoarece exista
decalaj de timp intre
incheiera si acrodare,
respective primirea
creditului, precum si

momentul decontarii.In
aceasta situatie,
momentul la care se face
inregistrarea este
momentul prestarii
serviciilor, deoarece inacel
moment se nasc creante
si angajamente indifferent
cand are loc singerea lor.
7. Localizarea- legata de
caracterul intern
(domestic) national.

S-ar putea să vă placă și