Sunteți pe pagina 1din 20

Reporting Services

SQL server 2008


Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services pune la dispoziţia
utilizatorilor o soluţie completă pentru a proiecta rapoarte gestionate de către
server.
Reporting Services 2008 dispune de instrumentele necesare pentru a elabora
rapoarte bazate pe surse de date dintre cele nai diverse. Sursele de date ce
pot fi utilizate includ o gamă largă de modalităţi de stocare pornind de la baze
de date relaţionale SQL Server, structuri de date multidimensionale proiectate
in SQL Server Analysis Services, baze de date Oracle, IBM DB2 sau Hyperion.
Serviciile de raportare asigură distribuirea rapidă a rapoartelor şi permit
utilizatorilor să primească rapoartele solicitate automat, in mod periodic, prin
subscriere, sau prin accesarea acestora in mod direct in cadrul unui “depozit
de rapoarte”, conform necesităţilor informaţionale şi a drepturilor de acces.
SQL Server Reporting Services permite integrarea cu Microsoft Office
Sharepoint Server facilitând partajarea mediilor de stocare şi a accesului
pentru toate documentele şi sursele de date existente în cadrul unei companii.
Report Designer

Instrumentul principal utilizat in elaborarea rapoartelor este Report Designer.


Report Designer este o componentă a SQL Server Business Intelligence
Development Studio, un mediu integrat de dezvoltare pentru solutii de tip
Business Intelligence bazat pe interfaţa clasică a Microsoft Visual Studio.

Interfaţa grafică prietenoasă oferă posibilitatea definirii în mod asistat a


surselor de date necesare pentru obţinerea rapoartelor şi configurarea rapidă
a modului de prezentare a situaţiilor oferind un set de machete predefinite.

Utilizatorii pot opta pentru proiectarea in mod asistat (Report Wizard) sau pot
realiza rapoarte complexe utilizând setul de obiecte grafice incluse in interfaţa
Report Designer.

După finalizarea unui raport există posibilitatea previzualizării acestuia şi a


publicării pe server direct din cadrul Report Designer.
SQL Server Reporting Services afişează datele în cadrul rapoartelor prin
intermediul “regiunilor de date”.

Modalităţile de prezentare a regiunilor de date sunt următoarele:


• List (reprezentări tip listă)
• Reprezentare grafică (Chart)
• Table (in format tabelar datele sunt afişate pe linii şi coloane, iar
gruparea datelor şi realizarea de totaluri se face la nivel de rânduri)
• Matrix (formatul matriceal, asemănător tabelelor pivot)
• Tablix (o combinaţie între formatul tabelar şi cel matriceal ce oferă
posibilitatea grupării datelor atât pe rânduri cât şi pe colane şi realizarea
de rapoarte fără a specifica elemente fixe pe rânduri sau pe coloane)

Vanzari pe regiuni Anul Produsul


Model de
2005 2006 Produs1 Produs2 reprezentare
tip Tablix
Romania Ploiesti 50 60 20 30

Pitesti 30 40 10 20

Bulgaria Sofia 40 50 10 10

Varna 20 30 25 5
Studiu de caz
Se dau următoarele tabele din baza de date ~Exemple de pe serverul S-WIN-
SQL-CIG\CIG

 Se doreste realizarea unui raport pentru a afişa o situaţie cu


drepturile salariale ale salariaţilor angajaţi înainte de 1 ianuarie
2008 pe fiecare departament.
 Angajaţii vor fi ordonaţi alfabetic pe departamente şi se va calcula
total salarii pe fiecare departament în parte. Ulterior se va adăuga
o reprezentare grafică şi se va parametriza raportul
Start  Programs  Microsoft SQL Server 2008
 SQL Server Business Intelligence Studio

In fereastra SQL Server Business Intelligence Studio se


va selecta: File  New  Project  Report Server Project

Report Server Project


In caseta Solution Explorer se selectează folderul Reports şi,
din meniul contextual, se alege Add New Report

Se configurează sursa de date a raportului

Se apasă butonul Edit


pentru configurarea
conexiunii la server

Optiunea Make this a shared data source permite


refolosirea sursei de date si pentru alte rapoarte
Se apasă butonul Query Builder

Se configurează interogarea ce va reprezenta sursa raportuluI


Se alege tipul de prezentare a datelor pe raport.
Se stabilesc campurile ce vor fi utilizate pentru:
- Gruparea la nivel de pagina
- Gruparea datelor
- Afisarea in sectiunnea de detaliu

Câmpuri de grupare

Câmpuri de afişat în
raport (secţiunea
Details)
Se stabileşte modul de aranjare în pagină şi se precizează dacă sunt
necesare subtotaluri sau dacă va fi activată facilitatea drilldown

Se specifică dacă se
doreşte reaizarea de
subtotataluri

Facilitatea drilldown
permite afişarea sau
ascunderea în mod
interactiv pe raport a
detaliilor aferente unui
grup
Se defineşte schema de culori a raportului
Se finalizează raportul (dacă se doreşte afişarea în modul de vizualizare
se va bifa opţiunea Preview report)
Vizualizarea raportului în modul Preview şi în modul Design

Preview

Design
Adaugarea de noi obiecte grafice pe suprafata raportului
1 - Se redimensionează suprafaţa raportului
2. Se efectuează click cu butonul drept al mouse-ului în zona liberă a raportului şi din meniul
contextual se va alege opţiunea INSERT. Obiectele disponibile sunt:

TextBox – pentru afişarea unor noi expresii


Line – permite trasarea de linii
Table – adăugarea unei noi zone de tip tabel
pentru afişarea de date
Matrix – adăugarea unei noi zone de tip tabel
pentru afişarea de date
Rectangle – adăugarea unui chenar
List – adăugarea unei zone tip listă de date
Image –adăugarea unei imagini dintr-un fişier
Subreport – includerea unui subraport
Chart – includerea unei reprezentări grafice

Page HEADER – afişarea antetului de pagină


Page FOOTER – afişarea subsolului de pagină

Observaţie: După afişarea antetului/subsolului


de pagină, în aceste secţiuni se pot include
obiecte ce vor fi afişate la fiecare început sau
sfârşit de pagină
Se va adăuga un grafic la sfârţitul raportului pentru a vizualiza cuantumul salariilor pe
departamente. In acest sens am ales din meniul contextual Insert  Chart
Se va selecta pictograma graficului si apoi, prin tractare cu mouse-ul din panoul Report Data se
vor specifica datele de afisat. In exemplul de fata se va aduce Salariul in caseta Drop data fields here
si Nume Departament in caseta Drop category fields here.

Panoul Report Data contine


campurile selectate in sursa
raportului. Daca nu este
disponibils se poate afisa
prin intermediul meniului
View  Report Data
Vizualizarea in modul Preview a graficului proiectat (figura 1).

Modificarea proprietatilor pentru diverse elemente ale graficului (Axe, legenda, etc) se poate
realiza in modul Design, selectand respectivul element si apeland meniul contextual (figura 2)

figura 1 –Vizualizare in mod Preview

figura 2 – modificare proprietati in mod Design


PARAMTERIZAREA RAPORTULUI
Cerinta: Sa se parametrizeze raportul precedent pentru a afişa doar datele referitoare la salariatii dintr-
un anumit departament al firmei.

Rezolvare:
1. Se selecteaza obiectul DataSet1 aferent sursei de date
din panoul Report Data si, din meniul contextual,
se alege opţiunea Query :

2. In fereastara Query Builder se specifică parametrul


in campul de criterii al campului NumeDepartament :

Parametru
In momentul deschiderii raportului in modul Preview, va fi disponibila o caseta prin intermediul
careia se poate atribui o valoare pentru parametru specificat in sursa de date.
Vizualizarea raportului se realizează prin apăsarea butonului View Report, dupa ce se tastează
numele departamentului dorit: