Sunteți pe pagina 1din 2

Model subiect examen

1- Cerinta I: Tabele/diagrame

2 – Cerinta II: Triggers

3 – Cerinta III : Views

4 – Cerinta IV: Functii (scalar sau tabel)

5 – Cerinta V : Proceduri stocate/Cursor

CERINTA I.
Se dau următoarele tabele dintr-o bază de date pentru evidenţa clienţilor, contractelor şi încasărilor la
o firmă.

Se cunoaşte că, pentru fiecare contract, se pot întocmi unul sau mai multe rapoarte privind situaţia
lucrărilor în care se precizează: NrRaport, DataRaport, Observatii privind stadiul lucrărilor şi suma
solicitată.

Cerinţă: Adăugati tabelul/tabelele necesare şi modificaţi Diagrama de relaţii.


Restricţie: DataRaport trebuie să fie după 1 ianuarie 2008.
CERINTA II.

Realizaţi un trigger pe tabelul incasari, pentru operaţia de ştergere, pentru a nu se putea şterge
incasarile ce provin din contracte finalizate in anul 2007.

CERINTA III.
Realizaţi un View pentru a calcula totalul încasărilor din anul 2007 pe fiecare client. Pentru clienţii la
care totalul incasarilor depaşeste 40.000 se va calcula un BONUS de 2% din total incasari

Cerinta IV.
Realizaţi o funcţie de tip scalar care va calcula pe fiecare contract un coeficient de importanţa în funcţie
de valoarea contractului şi de anul in care a fost incheiat contractul

- pentru contractele din anul 2007 cu valoare peste 60.000  coeficient 1

- pentru contractele din anul 2007 cu valoare sub 60.000  coeficient 2

- pentru contractele de dinainte de 2007  coeficient 3

4. Cerinta IV (exemplul 2).


Realizaţi o funcţie de tip tabelar care sa returneze numerele de contracte şi numele clientilor pentru
contractele dintr-un anumit an (Anul va fi specifact ca argument al functiei)

5. Realizaţi o procedura stocată cu parametri pentru a realiza un clasament al clientilor in functie de


valoarea totala a contractelor. Se vor utiliza functiile RANK sau ROW_NUMBER. Procedura va fi
parametrizata pentru nu a afisa decat clientii a caror valoare totala a contractelor depaseste o suma
specificata prin parametru