Sunteți pe pagina 1din 17

Functii predefinite uzuale in SQL

Server
Functia CONVERT
 coverteste rezultatul unei expresii intr-un anumit timp de date

Sintaxa:
CONVERT (tip_date_rezultat [(lungime)], expresie [, stil_coversie])

 tip_date_rezultat – tipul de date in care se converteste expresie


 lungime – lungimea tipului de date, doar pentru tipurile de date care suporta
 expresie – orice expresie admisibila SQL, al carei rezultat se va converti in tip_date_rezultat
 stil_conversie – cod folosit atunci cand se doreste utilizarea unor modele de conversie SQL;

Cateva coduri uzuale pentru stil_conversie pentru conversia in/din data/ora:


Cod Format data/ora rezultat
101 mm/dd/yyyy
103 dd/mm/yyyy
108 hh:mi:sec
113 dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm
Functia CONVERT (exemple)

Nota: In acest caz codul 103 indica in ce


mod este specificata data in sirul de
caractere (dd/mm/yyyy) pentru a fi
corect convertita in formatul datei
serverului !
Daca se doreste afisarea in formatul
dd/mm/yyyy, o data calendaristica
trebuie convertita in sir de caractere, cu
cod 103, asa cum este in primul
exemplu, altfel se afiseaza in formatul
serverului.
Functia CONVERT (exemple)
Functia GETDATE()
Exemplu: data si ora serverului
 returneaza data si ora serverului

Exemplu: data serverului

Exemplu: ora serverului


Functia NEWID()
 returneaza o valoare de tip UNIQUEIDENTIFIER
Functiile DAY, MONTH, YEAR
Sintaxa:
 DAY (expresie)
 MONTH(expresie)
 YEAR(expresie)
Functia DATEPART
Sintaxa:
 DATEPART (informatie_calendaristica, expresie_data/ora)

Extrage dintr-o data calendaristica/ora o anumita informatie calendaristica,


identificata printr-un cod
Cod informatie_calendaristica Rezultat
(cateva valori uzuale)
year An
month Luna
day Zi
dayofyear Numar zi din an
quarter Trimestru
week Numar saptamana din an
hour Ora
minute Minutele
second Secundele
Functia DATEPART (exemple)
Functia DATEDIFF
Sintaxa:
 DATEDIFF (informatie_calendaristica, data/ora start, data/ora final)

Calculeaza diferenta dintre doua date calendaristice (data/ora final si data/ora start). Rezultatul
este furnizat intr-un anumit tip de informatie calendaristica, identificata printr-un cod
Functia DATEADD
Sintaxa:
 DATEADD (informatie_calendaristica, n, data/ora start)

Calculeaza o data calendaristica, pornind de la o anumita data (data/ora final ) la care


se adauga un n (in format informatie calendaristica)
Functiile LTRIM, RTRIM
 LTRIM(expresie) – elimina spatiile nesemnificative de la
stanga unei expresii de tip sir de caractere

 RTRIM(expresie) – elimina spatiile nesemnificative de la


dreapta unei expresii de tip sir de caractere
Functiile LEN, LOWER, UPPER
 LEN(expresie) – returneaza numarul de caractere dintr-o expresie

 LOWER(expresie) – returneaza sirul de caractere din expresie


scris cu litere mici

 UPPER (expresie) – returneaza sirul de caractere din expresie


scris cu litere mari
Functiile LEFT, RIGHT, SUBSTRING
 LEFT(expresie, n) – returneaza n caractere de la stanga unei
expresii sir de caractere

 RIGHT(expresie, n) – returneaza n caractere de la dreapta unei


expresii sir de caractere

 SUBSTRING (expresie, start, n) – returneaza n caractere dintr-o


expresie sir de caractere, incepand de la pozitia start
Functia CASE
Sintaxa varianta 1:

CASE expresieA
WHEN expresieB1 THEN expresie_Rezultat
[WHEN expresieB2 THEN expresie_Rezultat]

[ELSE expresie_Rezultat_F]
END
Sintaxa varianta 2:

CASE
WHEN expresie_logica1 THEN expresie_Rezultat
[WHEN expresie_logica2] THEN expresie_Rezultat

[ELSE expresie_Rezultat_F]
END
Functia CASE (exemplu varianta 1)
Functia CASE (exemplu varianta 2)