Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 10
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: 3

HOTRREA
privind nsuirea Acordului de cooperare privind organizarea i exercitarea activitii de audit public
intern, precum i pentru organizarea i exercitarea unor activiti n scopul realizrii unor atribuii
stabilite prin lege autoritilor administraiei publice locale

innd seama de faptul c obinerea eficienei i eficacitii serviciilor publice reprezint o


condiie esenial a managementului fiecrei entiti publice, n acest caz, entitate public fiind comuna,
n calitatea acesteia de persoan juridic de drept public i, respectiv, de instituie public local,
Apreciind oportunitatea unei cooperri ntre comune pentru asigurarea serviciilor de audit public
intern, respectnd n acelai timp independena i funciile specifice fiecreia dintre acestea,
Urmrind facilitarea asigurrii activitii de audit public intern pentru mai multe comune, n
temeiul unui acord de cooperare, prin relaii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate,
eficacitate, eficien i colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activiti,
Avnd n vedere prevederile:
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptat la Strasbourg la 15 octombrie 1985 i
ratificat prin Legea nr. 199/1997;
b) Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) art.11 alin.(4) i art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) i alin.(7) lit.a) i lit.c) din Legea administraiei
publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) art.13 din Legea cadru a descentralizrii nr.195/2006;
e) art.35 alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare;
f) art.942 i urmtoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenii;
g) Codului muncii;
h) Legii nr.182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile
ulterioare;
i) Codului de procedur civil;
j) Hotrrii Guvernului nr.781/2002 privind protecia informaiilor secrete de serviciu, cu
modificrile i completrile ulterioare;
k) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr.252/2004;
l) Statutului Asociaiei Comunelor din Romnia, precum i de cele ale Statutului Filialei
Judeene Timi a Asociaiei Comunelor din Romnia;
m) Hotrrii Consiliului Local Periam nr.13/14.03.2006 privind aderarea Comunei Periam la
Asociaia Comunelor din Romnia,Lund act de:
expunerea de motive cu nr.2038/19.03.2015 prezentat de ctre domnul primar Dumitra Cornel, prin care
solicit aprobarea nsuirii Acordului de cooperare cu A.Co.R Filiala Timi, cu privire la angajarea unei
persoane n domeniul auditului public intern;
raportul compartimentului de specialitate nr.2037/19.03.2015 ntocmit de doamna Ferecean-Guler
Daciana - inspector I asistent contabil n cadrul Primriei Comunei Periam;
1

prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam


prevederile raportului comisiei de specialitate a Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.45 alin. (1) i alin.(2) lit. f), art.61 alin.(1) i (2), art.62 alin.(1),
precum i ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin.(3), alin.(5)-(7) din Legea administraiei publice locale
nr.215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, reunit n edina ordinar din data de
30.04.2015, adopt prezenta
H O T R R E:
Art.1. (1) Se nsuete modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea i
exercitarea activitii de audit public intern, precum i pentru organizarea i exercitarea unor activiti n
scopul realizrii unor atribuii stabilite prin lege autoritilor administraiei publice locale, potrivit
Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Obligaiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevzut la alin.1, pe ntreaga
durat de existen a acestuia, se suport din bugetul local al Comunei Periam.
Art.2. Prezenta hotrre se aduce la ndeplinire de ctre domnul Dumitra Cornel, primarul
Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n cadrul Primriei
Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam;
- Asociaiei Comunelor din Romnia;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.
PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

? CPUAN IONEL

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr.50 din 30.04.2015