Sunteți pe pagina 1din 32

INFOGRAFICA-GRAFICA

TEHNICA ASISTATA
CURS 8
Conf. Dr. Ing. Mihaela Urdea

Continut
Cotarea in AutoCAD
Aplicatii.

Cotarea unui desen, stiluri de cotare


DIM, DIM1, DDIM, DIMSTYLE
Comenzile Dim si Dim1 se folosesc la dimensionarea comandat direct
de la tastatura. Dim1 permite o singur dimensionare.
Stilul ISO de cotare are la baz urmtoarele variabile de cotare,
introduse conform exemplului:
Command: dim
Dim: dimasz
Current value <2.5000> New value: 4
dimcen =4
dimdli = 10
dimexe =2
dimexo =0
dimscale =1
dimtad =1
dimtih=off
dimtix = off
dimtofl=on
dimtoh=off
dimtxt=5
dimfit=1
etc.
Comanda Dim: Setvar listeaz toate variabilele de cotare cu valorile lor

Comanda Ddim controleaz crearea, administrarea i


editarea stilurilor de cotare.
Command: Ddim
meniul Dimension : Style
Se deschide caseta de dialog Dimension Styles in
care se alege un stil existent de cotare i in care se
pot crea stiluri noi.

Dimension text
Offset from dim line

(Textul cotei)

(Distanta de la linia de cotare)

Baseline spacing
(Spatiu intre liniiile de cota paralele)

Extend beyond dim lines

Dimension line

(Lungimea cu care linia ajutatoare depaseste linia de cota)

(Linia de cota)

Extension line

Arrow

(Linie ajutatoare de cota)

(Sageata)

Offset from origin


(Spatiul intre linia ajutatoare de cota si elementul cotat)

Center mark
(Marcaj pentru centrul cercului)

Text height
(Inaltimea de scriere a textului cotei)

Extend beyond ticks


(Lungimea cu care linia ajutatoare de cota depaseste linia de cota)

Comenzile din meniul


Dimension

ELEMENTELE COTRII
LINES AND ARROWS

Dimension Line

Linia de cot

Extension Line

Linia ajuttoare de cot

Arrow

Sgeat

Center mark

Marcaj centru cerc

Text appearance

Aspect

Text placement

Amplasare

Text alignment

Aliniere

TEXT

FIT

Optiuni de plasare a elementelor cotarii

PRIMARY UNITS

Unitati de masura principale

ALTERNATE UNITS

Unitati de masura alternative

TOLERANCES

Tolerane

ELEMENTELE COTRII
Dimension Line = linie de cot
Culoare
Color

Grosime de linie

Lineweigth
Extend beyond ticks

Prelungirea liniei de cota peste


linia ajutatoare

=0

Baseline spacing
Supress Dimline 1 or 2

Distanta intre doua linii


de cota paralele
Suprimarea uneia sau ambelor
capete ale liniei de cota

= 710

ELEMENTELE COTRII
Arrow = Sgeata

Forma sagetilor

= Closed Filled

1st; 2nd

Leader

Forma sagetii pentru


linia de indicatie

= Closed Filled

Arrow size

Marimea sagetii

=45

ELEMENTELE COTRII
Center Marks for Circles

Forma marcajului

= Mark

Type

Dimensiunea marcajului
Size

= 2,5

ELEMENTELE COTRII TEXTUL COTEI


Stilul de scriere
Style
Color

APPEARANCE

Height

Fraction height scale


Draw frame around text
Vertical

PLACEMENT

Culoarea
Inaltimea

Scara de scriere a zecimalelor cotei


Optiune de incadrare in chenar
Amplasarea pe vertical

Horizontal

Amplasarea pe orizontal

Offset from dim line

Distanta fa de linia de cot

Amplasarea fata
de linia de cota
Horizontal
ALIGNMENT

Amplasarea
pe desen

Aligned with dim line


ISO Standard

ELEMENTELE COTRII - TOLERANE


FORMAT

Metoda de
inscriere tolerante

Method

Numar de zecimale

ALTERNATE UNITS

Precision

Upper value

Lower value

Scaling for height

Vertical position

Zero suppress

Toleranta
superioara
Toleranta
inferioara
Marimea de scriere a
tolerantelor in raport cu
textul cotei nominale
Pozitionarea
verticala
Suprimarea
zerourilor

Position
Zero suppression

Suprimarea
zerourilor

ELEMENTELE COTRII
uniti de msur

Linear Dimensions

Cote liniare

Uniti de msur
Unit Format

Precision
Fraction Format

Decimal separator

Numr de zecimale
Modul de afiare
a fraciilor
Separator zecimal

Cote unghiulare

Angular Dimensions

Round off
Prefix

Rotunjire
Unit Format

Sufix

Scara de msurare

Precision

Measurement scale

Zero suppression

Suprimarea zerourilor

Zero suppression

Meniu derulant Format Dimension Style ...

Setarea
stilului
de cotare
Meniu derulant
Dimension
Style ...

Definirea unui stil nou


Lista stilurilor de cotare

Modificarea unui stil existent

Creearea unui stil override

Meniul derulant Dimension


Quick Dimension

Cotare rapida liniara

Linear

Cotare liniara

Aligned

Cotare aliniata
aliniata
Cotare

Ordinate

Indicare coordonate
coordonate
Indicare

Radius

Cotare raze

Diameter

Cotare diametre

Angular

Cotare unghiuri

Leader

Linie de indicatie

Tolerance

Inscriere tolerante geometrice

Center Mark

Marcare centru cerc

COTARE AVANSATA
Baseline

Cotare cu o baza de cotare

Continue

Cotare in lant

Reassociate

Asocierea cotei la alt obiect

Update

Actualizarea cotelor existente

Oblique

Desenarea oblica a cotelor

Dimension Edit

Editare cota

Align text

Realiniere text cota

Dimension Text Edit

Modificarea pozitiei cotei

Newtext

Modificarea textului cotei

SIMBOLURI UTILIZATE LA COTARE

diametru

%%c

grad

%%d

procent

%%%

plus/minus

%%p

INDICAREA TOLERANELOR GEOMETRICE


PE DESEN
Tolerantele geometrice indic deviaiile acceptate
de form, profil, orientare, poziie, i btaie ale
elementelor unui desen
Indicarea toleranelor geometrice se face prin specificarea a
urmtoarelor elemente:
- Simbolul toleranei Sym
- Valorile toleranelor Tolerance 1 ... 3
- Suprafetele de referin Datum 1 ... 3
- Simbol opional de diametru (naintea valorii toleranei);
- Simbol aferent condiiilor de material (M, L, S dup
valoarea toleranei sau dup litera care indic suprafaa de
referin);
- Valoarea toleranei proiectate: Height
- Simbol pentru toleran proiectat (P);
- Suprafa de referin pentru tolerana proiectat: Datum Identifier

ADUGAREA TOLERANELOR I A ABATERILOR DE


FORM I POZIIE
TOLERANCE // Meniul Dimension: Tolerance // Linie de
comand: tolerance
Permite adugarea toleranelor geometrice.

LEADER

Attachment

Pozitia relativ a liniei de indicaie

fa de adnotare

LEADER
Opiunea Settings

Linia de indicaie
i sgeata

Leader Line & Arrow


Annotations

Adnotare

Attachment

Modul de ataare
a adnotrii la
linia de indicatie

LEADER
Annotations
Annotation type
Tipul adnotrii ataate
liniei de indicaie

MText options
Numai pentru
adnotare tip MText

Annotation Reuse
Optiuni de reutilizare
a adnotrii

MText

Prompt for width

None

Copy an Object

Always left justify

Reuse Next

Tolerance

Frame text

Reuse Current

Block Reference
None

Dim: Lea (Leader) cotare linii de indicaie

Leader Setings / Underline botton line

LEADER
Leader Lines & Arrow
Leader Line

Arrowhead

Number of points

Linia de indicaie
Sageata liniei de indicatie

Angle constraints

Numarul de puncte
pentru desenarea
liniei de indicatie
Unghiul segmentelor
liniei de indicatie

Straight

Spline

Maximum

No limit
First segment
Second segment

EXEMPLE DE COTARE

DIMTAD = 1
DIMTIH = ON
DIMATFIT = 0
DIMTOFL =ON

The End

MULTUMESC