Sunteți pe pagina 1din 3

Biletul ..

DIFERENTE
MASURARI TEHNICE

1. Proprietatea obiectelor, sistemelor, fenomenelor de a putea fi deosebite........ si


determinate.............. se numeste.......
2. Relatia M=mV sau M= mU defineste:
a) Marimea de masurat
b) Unitatea de masura
c) Valoarea marimii
d) Nici una

3. Enumerati marimile fundamentale din S.I. si simbolul afferent

Barem biletul 1 masurari tehnice

1. Calitativ, cantitativ, marime


2. a
3. m, kg; s,A; K; cd; moll

Biletul ..
DIFERENTE
MASURARI TEHNICE

1. Realizati asocierile dintre cele doua coloane:


1. Acceleratie

a N/m

2. Tensiune

b m

3. Volum

c Volt

4. Fregventa

d Hertz

5. Presiune

e m/s

6. Putere
2. Sistemul de masura MKfS se utilizeaza in domeniul:
a) Mecanic

b) Electric

c) Magnetic

d) Electromecanic

3. Mijloacele de masura care servesc la pastrarea unitatilor de masura si la


transmiterea acestora la alte mijloace de masurare se numesc:
a) Instrumente de masura b) Aparate de masura
c) Etaloane

d) Traductoare

Barem biletul 2 masurari tehnice

1. 1-e, 2-c, 3-b, 4-d, 5-a


2. a
3. c
DIFERENTE

Biletul ..
MASURARI TEHNICE

1. Atunci cand se tine seama de forta care actioneaza in momentul


masurarii, utilizarea aparatului de masurat prin contact direct se face in
functie de:
a) Domeniul de masurare
c) Ambele

b) Limita de sensibilitate
d) Nici una

2. Notati in dreptul fiecarui enunt litera A(adevarat) sau F(fals):


a) 150 daN=1500N=1,5KN
c) 1V=0,000001V=0,001mV

b) 1m=10cm=0,1Km
d) 800cm=80dm=8m=0,008 Km

e) 1KA=100A=0,0001mA
3. Notati in dreptul fiecarui enunt litera A(adevarat) sau F(fals):
a) Sistemul international de masura cuprinde 8 unitati fundamentale
b) Unitatea de masura pentru suprafata este "m"
c) Forta se masoara in "Pa"
d) Rezistanta electrica este o marime derivata

Barem biletul 3 masurari tehnice

1. c
2. a-A, b- F, c- A, c- A, d- F
3. a-F, b-A, c-F, d-A