Sunteți pe pagina 1din 22

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN MEDIUL DE PROGRAMARE LABVIEW

Acest capitol îşi propune să ofere noţiunile de bază cu privire la utilizarea de către cititori a mediului de programare Labview. În capitolul 1 se va realiza deschiderea unui proiect nou în programul Labview şi se vor prezenta principalele funcţii şi opţiuni prezente în acest program. Limbajul de programare LabVIEW este conceput să funcţioneze semănător unui instrument virtual de lucru. Acesta este un tip de program ce are o formă grafică foarte apropriată un instrument fizic. Mediul LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) reprezintă unul dintre primele limbaje de programare grafică ce au fost dezvoltate pentru a permite utilizarea uşoară a unor aplicaţii de achiziţie de date, programarea aplicaţiilor de testare, măsurare şi automatizări industriale. Programul LabVIEW permite construirea de instrumente virtuale, ce vor avea performanţe şi funcţionalităţi similare sau mai bune ca şi instrumentele clasice de lucru cu date. Împreună cu programul au fost dezvoltate şi echipamente fizice de conectarea diverselor componente din cadrul unui sistem de automatizare astfel că acest program permite generarea unor fluxuri de informaţie digitală sau analogică atât pentru automatizări cât şi pentru crearea sau simularea unei aparaturii noi de testare sau de laborator (voltmetre, osciloscoape, analizoare de spectru, generatoare de semnal, etc.). Programul LabVIEW se bazează pe folosire terminologiilor deja familiare din mediul de producţie al tehnicienilor sau inginerilor făcând astfel posibilă programarea aplicaţiilor cu uşurinţă prin intermediul simbolurilor grafice mult mai uşor de utilizat decât instrucţiunile sub formă de text specifice programării clasice. Pentru scrierea programelor în LabVIEW se utilizează limbajul grafic iar programarea se face prin asamblarea elementelor componente. Avantajul este acela

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

că se poate realiza un nivel de înţelegere mult mai ridicat iar utilizarea acestuia este mult uşurată pentru persoanele ce nu sunt special pregătite în programarea clasică. Programul realizat în LabVIEW devine un „instrument virtual” (VI – virtual instrument). Instrumentul virtual (VI) reprezintă structura de program care prin reprezentarea sa va semăna cu un instrument real a cărui construcţie a fost realizată pentru a servii un anumit scop. Aplicaţiile din LabVIEW sunt realizate sub forma unor entităţi sau module cu funcţionalităţi specifice ce sunt interconectate pentru a realiza o anumită operaţie dorită de utilizator. Instrumentele virtuale sunt formate din două componente esenţiale: componenta de panoul frontal şi componenta de diagramă bloc. Aceste părţi principale se află în continuă comunicare între ele şi sunt caracterizate astfel:

- fereastra denumită panel reprezintă un panou pe care se vor amplasa instrumentele virtuale; - fereastra diagram are rolul de a reprezenta programul de instrucţiuni şi paşii necesari aplicaţiei concepută de utilizator. Această componentă de diagramă este realizată sub unor fluxuri de date cu simboluri şi legături de comunicare realizate între simboluri. LabVIEW reprezintă de asemenea un mediu deosebit pentru analiza semnalelor şi a sistemelor de automatizare. Acest program permite dezvoltarea de metode destinate pentru rezolvarea diverselor funcţii, a sistemelor de ecuaţii algebrice, calcularea derivatelor şi integralelor, integrarea ecuaţiilor diferenţiale ordinare, filtrarea curbelor, generare şi analiză de semnale, calcularea transformatei Fourier discretă etc. Aceste lucruri sunt posibile prin folosirea unui număr mare de instrumente virtuale ce sunt puse la dispoziţia utilizatorului şi care sunt dedicate pentru o funcţie specifică. Programul LabVIEW pune la dispoziţie şi posibilitatea de stoca/citii date, de lucra cu şiruri şi operaţii destinate şirurilor şi matricelor, existând un număr mare de funcţii şi instrumente virtuale pentru aceste operaţii.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

Un alt domeniu în care LabVIEW posedă un număr mare de funcţii şi instrumente virtuale, este domeniul de comunicaţii realizate în interiorul instrumentelor din cadrul unui sistem de automatizare. Sunt puse la dispoziţia programatorului instrumente virtuale ce pot realiza comunicaţii seriale, GPIB (IEEE 488), VISA, etc. FEREASTRA PANOU

seriale, GPIB (IEEE 488), VISA, etc. FEREASTRA PANOU Fig.1.1. Fereastra panou. Fereastra panou este o interfaţă

Fig.1.1. Fereastra panou. Fereastra panou este o interfaţă interactivă care cuprinde reprezentări grafice pentru butoane, cursoare, comutatoare, etc. Aceste reprezentări sunt asemănătoare cu cele ale instrumentelor reale şi reprezintă instrumentele virtuale. Această interfaţă grafică va fi disponibilă utilizatorului atunci când este lansată aplicaţia concepută de acesta. Prin intermediul elementelor de pe panou, aplicaţia primeşte datele de intrare şi afişează apoi ieşire ce au rezultat în urma rulării.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

FEREASTRA DIAGRAMĂ

PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE FEREASTRA DIAGRAMĂ Fig.1.2. Fereastra diagrama. Fereastra diagram conţine

Fig.1.2. Fereastra diagrama.

Fereastra diagram conţine toate funcţiile şi reglajele instrumentului virtual. Programarea în LabVIEW se face pe principiul fluxului de date utilizând limbajul grafic. Simbolurile grafice sunt legate între ele ca într-o schemă bloc, sau de tip schemă logică. Această schemă constituie programul aplicaţiei. Prin utilizarea acestei ferestre, programatorul descrie algoritmul după care se desfăşoară aplicaţia din schema logică prin parcurgerea calculelor necesare pentru prelucrarea informaţiilor. Această fereastră constituie sursa de programare iar programatorul are posibilitatea de a o ascunde după ce a fost finalizat instrumentul virtual.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

PROGRAMAREA MODULARĂ Mediul de programare LabVIEW permite realizarea de subprograme sau module ce reprezintă un program individual conceput pentru a fi executat separat sau care poate fi parte componentă a unei aplicaţii. Fiecare modul de program are variabile sau reglaje proprii privind datele de intrare şi de ieşire. ELEMENTELE SPECIFICE CELOR DOUĂ FERESTRE Ferestrele din LabVIEW conţin următoarele componente:

Fereastra panou conţine elementele:

- nume

- meniu

- simbol grafic de identificare

- bara cu instrumente grafice (Run, Run Continuosly, Stop, Pause, Font,

Align Objects, Distribute Objects, Reorder) În fereastra panou pot fi activate două ferestre:

Controls conţine pictograme pentru butoane, grafice, etc. Tools conţine instrumente de lucru (Operate Value, Position/Size/Select, Edit Text, Conect Wire, Object Popup, Scroll Window, Set/Clear Breakpoint, Probe Data, Get Colour, Set Colour).

Fereastra diagramă conţine elementele:

- nume

- meniu

- simbol grafic de identificare

- bara cu instrumente grafice (Run, Run Continuosly, Stop, Pause, Highlight

Execution, StartSimple Stepping, Step out, Font, Align Objects, Distrbute Objects, Reorder). În fereastra diagramă pot fi activate două ferestre:

Functions care conţine funcţii specifice de calcul Tools conţine instrumente de lucru.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

Elemente de control şi indicatoare Elementele de control sunt acele componente ale panoului prin intermediul cărora utilizatorul poate transmite date de intrare către program. Elementele indicatoare sunt acele componente ale panoului prin intermediul cărora programul afişează datele de ieşire calculate. Paleta de controale este o fereastră ce poate fi activată atunci când se lucrează în cadrul panoului şi conţine sub-palete de diverse tipuri cu elemente de control şi elemente indicatoare.

A. LANSAREA UNEI APLICAŢII IN LABVIEW

Pentru a deschide programul LabVIEW, urmăriţi următorii paşi:

- apăsaţi butonul Start, din sistemul de operare Windows;

- după deschiderea meniului, alegeţi opţiunea Programs;

- alegeţi din submeniu, National Instruments → LabVIEW 8.0 → LabVIEW.

submeniu, National Instruments → LabVIEW 8.0 → LabVIEW. Fig.1.3.Paşii necesari pentru lansarea programului LabView.

Fig.1.3.Paşii necesari pentru lansarea programului LabView.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

- Programul va încarca fereastra introductivă de mai jos.

- Programul va încarca fereastra introductivă de mai jos. Fig.1.4. Fereastra introductivă a programului LabView. -

Fig.1.4. Fereastra introductivă a programului LabView.

- Pentru deschiderea unei noi aplicaţii se dă click cu mouse-ul pe Blank VI .

- Programul se va deschide prin afişarea celor două ferestre principale

corespunzătoare unei noi aplicatii LabVIEW.

- Cele două ferestre principale sunt afişate neordonat, utilizatorul putând alege

aranjarea acestora după următorele moduri:

a. suprapuse una peste alta ( fiecare fereastră este desfăşurată pe toată suprafaţa de lucru). Acest mod este activat printr-un click de mouse pe butonul din mijloc din

colţul din dreapta de sus

mouse pe butonul din mijloc din colţul din dreapta de sus sau prin combinaţia de taste

sau prin combinaţia de taste CTRL+/.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE b. prin aşezarea celor două ferestre la stânga şi la

b. prin aşezarea celor două ferestre la stânga şi la dreapta, prin împărţirea spaţiului

de lucru pe verticală. Acest mod se realizează prin click cu mouse-ul în meniul Window, Tile Left and Right. Acelaşi procedeu poate fi apelat prin combinaţia de taste CTRL+T.

procedeu poate fi apelat prin combinaţia de taste CTRL+T . Fig.1.5. Dispunerea ferestrelor prin împărţirea

Fig.1.5. Dispunerea ferestrelor prin împărţirea spaţiului de lucru pe verticală.

c. prin aşezarea celor două ferestre una deasupra celeilalte, prin împărţirea spaţiului de lucru pe orizontală. Acest mod se realizează prin click cu mouse-ul în meniul Window, Tile Up and Down.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE Fig.1.6. Dispunerea ferestrelor prin împărţirea spaţiului de

Fig.1.6. Dispunerea ferestrelor prin împărţirea spaţiului de lucru pe orizontală.

EXERCIŢIU Urmând paşii descrişi mai sus lansaţi în execuţie aplicaţia LabView şi ordonaţi cele două ferestre în cele trei moduri descrise mai sus.

prin aşezarea celor două ferestre la stânga şi la dreapta.

prin aşezarea celor două ferestre una deasupra celeilalte.

fiecare fereastră este desfăşurată pe toată suprafaţa de lucru.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

B. DISPUNEREA ELEMENTELOR DE CONTROL PE PANOU Afişarea paletei cu instrumentele de control este realizată prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului atunci când cursorul acestuia este într-o zonă liberă a ferestrei diagramă;

acestuia este într-o zonă liberă a ferestrei diagramă ; Fig.1.7. Dispunerea paletei cu instrumentele de control

Fig.1.7. Dispunerea paletei cu instrumentele de control în fereastra diagramă.

- Aşezarea unui element de control pe panou începe cu selectarea elementului dorit din paleta de controale.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

- După selectarea elementului, se deplasează cursorul mouse-ului până în poziţia de pe panou în care se doreşte dispunerea. Atât timp cât cursorul mouse-ului este deplasat pe panou, elementul va fi reprezentat doar prin conturul său şi al etichetei atribuite automat.

doar prin conturul său şi al etichetei atribuite automat. Fig.1.8. Aşezarea unui element din paleta cu

Fig.1.8. Aşezarea unui element din paleta cu instrumente de control în fereastra diagramă.

- Când se ajunge în poziţia dorită de pe spaţiul panoului, se face click cu unul dintre butoanele mouse-ului. - După dispunerea elementului pe panou, eticheta elementului intră automat în modul de editare. Se poate începe imediat introducerea textului dorit în etichetă. Dacă introducerea textului dorit în etichetă nu s-a efectuat imediat după dispunerea elementului pe panou, eticheta implicită iese din modul de editare, şi se poate reveni în acest mod prin click pe eticheta respectivă sau prin selectarea uneltei de editare texte.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

EXERCIŢIU În aplicaţia nou deschisă afişaţi paleta de şi navigaţi prin sub-paletele acesteia.

C. PALETA DE UNELTE Paleta de unelte este o fereastra ce poate apare atât în cadrul panoului cât şi al diagramei.

apare atât în cadrul panoului cât şi al diagramei . Fig.1.9. Paleta de unelte apelată în
apare atât în cadrul panoului cât şi al diagramei . Fig.1.9. Paleta de unelte apelată în

Fig.1.9. Paleta de unelte apelată în cadrul diagramei

Cele mai importante unelte din aceasta paletă sunt:

operare, utilizată în panou în special pentru a modifica valorile unor elemente de control;Cele mai importante unelte din aceasta paletă sunt: selectare (poziţionare, dimensionare), utilizata atât în

selectare (poziţionare, dimensionare), utilizata atât în panou cât şi în diagramă;special pentru a modifica valorile unor elemente de control; editare a textelor (în panou şi în

editare a textelor (în panou şi în diagramă);utilizata atât în panou cât şi în diagramă; conectare, utilizată în special în diagramă; afişare a

conectare, utilizată în special în diagramă;diagramă; editare a textelor (în panou şi în diagramă); afişare a meniurilor proprii; Autorii: Daniel-Călin OLA

afişare a meniurilor proprii;diagramă); conectare, utilizată în special în diagramă; Autorii: Daniel-Călin OLA 20 Gheorghe-Cosmin SPIRCHEZ

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

deplasare a imaginii într-o fereastră (scroll);SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE inserarea de puncte de oprire a rulării (breakpoint); inserarea

inserarea de puncte de oprire a rulării (breakpoint);deplasare a imaginii într-o fereastră (scroll); inserarea de puncte de probă; selectarea de culori;

inserarea de puncte de probă;inserarea de puncte de oprire a rulării (breakpoint); selectarea de culori; colorare a desenelor realizate.

selectarea de culori;a rulării (breakpoint); inserarea de puncte de probă; colorare a desenelor realizate. Afişarea

colorare a desenelor realizate. Afişarea "temporară" a paletei de unelte într-o formă simplificată poate fi efectuată ţinând apăsată tasta Shift şi apăsând apoi butonul drept al mouse-ului. Paleta va deveni vizibilă doar până în momentul selectării uneia dintre uneltele sale. Activarea opţiunii Automatic Tool Selection (LED-ul verde al paletei de unelte) conduce la selectarea automată a unei Automatic Tool Selection (LED-ul verde al paletei de unelte) conduce la selectarea automată a unei unelte, în funcţie de contextul în care se află aplicaţia şi de poziţia cursorului mouse-ului în raport cu componentele din panou sau diagramă.

în raport cu componentele din panou sau diagramă. Fig.1.10. Activarea selecţiei automate de unelte.

Fig.1.10. Activarea selecţiei automate de unelte.

EXERCIŢII

Dispuneţi pe panou un element de tipul Add şi doua elemente de tipul Numeric Constant ce pot fi alese din sub-paleta Numeric a paletei de controale.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE D. DISPUNEREA ELEMENTELOR DE INDICARE (IESIRE) PE FEREASTRA

D. DISPUNEREA ELEMENTELOR DE INDICARE (IESIRE) PE FEREASTRA PANOU Afişarea paletei cu instrumentele de indicare este realizată prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului atunci când cursorul acestuia este într-o zonă liberă a ferestrei panou. Instrumentele de indicare au rolul de a furniza rezultatul unor operaţii efectuate de către instrumentele de comandă şi transmit utilizatorului sub formă grafică în fereastra panou soluţia obţinută. Aceste instrumente de indicare sunt reprezentate cel mai adesea sub forma unor instrumente de măsură virtuale ce pot fi de diverse tipuri: termometru, osciloscop, lampă de avertizare, comutatoare etc. - Aşezarea unui element de indicare pe panou începe cu selectarea elementului dorit din paleta de indicare.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE Fig.1.11. Dispunerea paletei cu instrumentele de indicare în

Fig.1.11. Dispunerea paletei cu instrumentele de indicare în fereastra panou.

- După selectarea elementului, se deplasează cursorul mouse-ului până în poziţia de pe panou în care se doreşte dispunerea. Atât timp cât cursorul mouse-ului este deplasat pe panou, elementul va fi reprezentat doar prin conturul său şi al etichetei atribuite automat.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE Fig.1.12. Aşezarea unui element din paleta cu instrumente de

Fig.1.12. Aşezarea unui element din paleta cu instrumente de control în fereastra diagramă.

- Când se ajunge în poziţia dorită de pe spaţiul panoului, se face click cu unul dintre butoanele mouse-ului.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

EXERCIŢIU În aplicaţia nou deschisă afişaţi paleta deindicare şi navigaţi prin sub-paletele acesteia. Poziţionaţi în fereastra panou elemente de indicare (Vertical Pointer Silde, Dial, Gauge).

E. TIPURI DE VALORI Tipurile de date în programul Labview pot fi clasificate conform cu următoarea structură prezentată mai jos:

conform cu următoarea structură prezentată mai jos: Fig.1.13. Schema de clasificarea tipurilor de date în

Fig.1.13. Schema de clasificarea tipurilor de date în programul LabView [4].

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

Principalele tipuri de valori scalare sunt prezentate în structura de mai jos:

Numerice

Booleene

Alfanume

rice

Fereastra Panou

de mai jos: Numerice Booleene Alfanume rice Fereastra Panou Ferestra Diagramă Autorii: Daniel-Călin OLA 26
de mai jos: Numerice Booleene Alfanume rice Fereastra Panou Ferestra Diagramă Autorii: Daniel-Călin OLA 26
de mai jos: Numerice Booleene Alfanume rice Fereastra Panou Ferestra Diagramă Autorii: Daniel-Călin OLA 26

Ferestra Diagramă

Booleene Alfanume rice Fereastra Panou Ferestra Diagramă Autorii: Daniel-Călin OLA 26 Gheorghe-Cosmin SPIRCHEZ
Booleene Alfanume rice Fereastra Panou Ferestra Diagramă Autorii: Daniel-Călin OLA 26 Gheorghe-Cosmin SPIRCHEZ
Booleene Alfanume rice Fereastra Panou Ferestra Diagramă Autorii: Daniel-Călin OLA 26 Gheorghe-Cosmin SPIRCHEZ

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

Pentru fiecare din cele trei tipuri principale, paleta de controale conţine câte o subpaletă specifică, cu diverse forme de elemente.

EXERCIŢIU Navigaţi prin fiecare din ferestrele panu şi diagramă şi identificati principalele tipuri de date. Plasaţile în ferestră şi observati modul de dispunere.

F. TERMINALELE ELEMENTELOR Elementele de control sau indicare prezintă terminale de conectare ce permit primirea şi trimiterea de informati de la şi către alte structuri în cadrul fluxului de date.

de la şi către alte structuri în cadrul fluxului de date. Fig. 1.14. Modul de reprezentare

Fig. 1.14. Modul de reprezentare a terminalelor de conectare.

Terminalele elementelor de programare simbolică sunt caracterizate prin culori, în funcţie de tipul mărimii pe care o pot primii sau trimite:

portocaliu pentru valori numerice reale

verde pentru valori booleene

roz pentru valori alfanumerice (string) Caracteristicile funcţionale ale terminalelor:

terminalele elementelor de control se prezintă sub forma unor romburi, poziţionate în partea dreaptă a simbolului;

terminalele elementelor indicatoare se prezintă sub forma unor romburi, poziţionate în partea stângă a simbolului.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

Terminalele simbolurilor apar în momentul în care cursorul mouse-ului se află poziţionat deasupra simbolului.

EXERCIŢII Plasati în diagramă simboluri din toate categoriile şi observaţi terminalele elementelor de comandă şi control.

G. FEREASTRA HELP Programul LabView oferă în cele două ferestre un meniu de ajutor (Help) ce poate fi activat prin click cu mouse-ul pe Search the LabView Help sau combinatia de taste CTRL+?.

Search the LabView Help sau combinatia de taste CTRL+? . Fig.1.15. Meniul de optiuni de ajutor

Fig.1.15. Meniul de optiuni de ajutor Help.

Se va deschide o fereastră în care sunt afişate pe categorii informaţii ajutătoare referitoare la toate facilitătile programului LabView.

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

SIMULAREA ŞI REGLAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE Fig.1.16. Fereastra Help . Programul LabView oferă şi un mod

Fig.1.16. Fereastra Help.

Programul LabView oferă şi un mod dinamic de ajutor prin alegerea din meniul Help a optiunii Contex Help prin click cu mouse-ul sau prin combinaţia de taste CTRL+H.

click cu mouse-ul sau prin combinaţia de taste CTRL+H . Fig.1.16. Opţiunea de ajutor dinamic Context

Fig.1.16. Opţiunea de ajutor dinamic Context Help.

Acest meniu dinamic oferă informaţii de ajutor prin deplasarea cursorului de mouse pe un simbol sau un element aflat în oricare din ferestrele principale. Atunci când utilizatorul deschide paleta de funcţii şi navighează prin subpaletele acesteia, în fereastra Help apar informaţii referitoare la funcţia corespunzătoare simbolului deasupra căruia este poziţionat cursorul mouse-ului.

EXERCIŢIU Deschideti şi navigati prin ferestra Help. Cu fereastra Context Help deschisă, navigaţi prin paleta de funcţii şi observaţi modul dinamic de afişare a informaţiilor ajutătoare.