Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST SEF SERVICIU GESTIUNE COMERCIALA

1. Denumirea compartimentului:
Serviciu gestionare
2. Denumirea postului:
Sef serviciu gestiune comerciala
3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:
Dupa caz Directorului de Vanzari sau Directorului general
5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC
6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul
7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:
8. Relatii functionale:
Are relatii de serviciu cu toate departamentele si cu Directorul general.
9. Pregatirea si experienta:
10. Autoritate si libertate organizatorica:
Daca este cazul
11. Responsabilitati si sarcini:
- Coordoneaza activitatile necesare desfasurarii activitatii de gestionare;
- Efectueaza verificari ale datelor aferente contabilitatii primare;
- Deserveste cu date si informatii celelalte departamente;
- Coordonarea serviciului de gestionare;
- Observarea si raportarea problemelor aparute in sistemul informatic;
- Observarea, remedierea si raportarea, in caz de nereusita, a problemelor aparute in structura formala si informala
din cadrul serviciului gestionare ;
- Efectuarea de verificari a corectitudinii informatiilor introduse in bazele de date ;
- Furnizarea si / sau Listarea de situatii necesare departamentului Vanzari (distributie directa, standuri) ;
- Redistribuirea sarcinilor de serviciu catre subordonati in caz de nevoie ;
- Consilierea Directorului general cu privire la grila salariala si a penalitatilor aferente Serviciului gestionare si
efectuarea operatiilor specifice distribuirii salariilor ;
- Conceperea, actualizarea si listarea Desfasuratorului de produse pentru standuri si a Listei de preturi Achizitie
Vanzare necesare activitatii pe standuri si in cadrul Serviciului gestionare;
- Consilierea si conlucrarea cu programatorul asupra oportunitatii efectuarii de interventii pe partea de programare ;
- Strangerea cererilor de la toate departamentele cu privire la oportunitatea efectuarii de noi situatii pe baza de
date existenta ;
- Intocmirea necesarului de consumabile si inaintarea spre aprobare Directorului general ;

- Preluarea in caz de necesitate a majoritatii sarcinilor celorlalti angajati ai Serviciului;


- Consilierea expertului contabil cu privire la diferite situatii necesare contabilitatii ;
- Furnizarea de informatii profesionale < la cerere > sefului direct si sefilor ierarhici .
Alte atributii actuale ale Sefului gestionarii :
- Remedierea problemelor aparute in sistemul informatic;
- Scoaterea si ordonarea de informatii necuprinse in sistemul informatii, pentru toate departamentele, dar existente in
baza de date;
- Editarea de tabele, scrisori, contracte, situatii, carti de vizita, etc. la cerere, altele decat cele legate strict de sistemul
informatic, pentru toate departamentele;
- Acordarea de sprijin (ajutor de specialitate) tuturor utilizatorilor de computere pentru programele instalate pe
computere (Windows, MS Office, Sisco, Fox Pro,etc.), precum si remedierea acestora (asistenta Software);
- Intretinerea computerelor si imprimantelor precum si remedierea problemelor aparute pe partea tehnica a acestora
(asistenta Hardware);
- Consilierea directorului general cu privire la efectuarea de investitii Software si Hardware in reteaua de computere
existenta.
Obiectivele postului :
-Analizarea corectitudinii bazei de date cu privire la iesirile si intrarile de marfuri;
-Eficientizarea lucrarilor aferente Serviciului;
-Aducerea unui aport suplimentar de informatii departamentelor interesate.
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Daca este cazul
13. Semnaturi:
14. Data semnarii: