Sunteți pe pagina 1din 3

Due curs 11

18.05.2012
Organizarea si functionarea Curtii de Justitie
Instanta de la Luxemburg isi desfasoara activitatea atat in cadrul unor camere
formate din 3-5 judecatori, cat si in cadrul asa numitei Mari Camere formata din 13
judecatori.
Istoric: Marea Camera practic inlocuieste plenul Curtii de Justitie.
Curtea se intruneste in Marea Camera la cererea unui stat membru sau a unei
institutii care este parte in proces. Totodata aceeasi instanta se reuneste in sedinta
plenara in cauzele precizate in tratate (ex: demiterea mediatorului, respectiv a
membrilor Curtii de Conturi) sau daca se apreciaza ca o cauza pe care o solutioneaza
prezinta un interes deosebit.
Curtea delibereaza valabil numai in prezenta unui numar impar de judecatori,
cand numarul judecatorilor este par, deliberarile nu pot fi valabile, motiv pentru care
judecatorul cu vechimea cea mai mica se abtine sa participe la deliberari.
Deliberarile Curtii si ale Camerelor au loc sub forma asa numitei Camere de
Consiliu desfasurandu-se numai in prezenta judecatorilor care au participat in faza
procedurii orale.
Avocatul general care a pus concluziile in cauza respectiva si grefierul nu
participa la deliberari.
Presedintele nu are un vot dominant. Sistemul jurisdictional al Uniunii nu
reproduce fidel institutia judecatorului national ori a judecatorului ad-hoc prezent ori unul
ori altul in fata instantelor internationale. Deliberarile sunt strict secrete si principiul
opiniei separate nu este acceptat deoarece deciziile Curtii de Justitie sunt colective si o
angajeaza in ansamblul ei.
Curtea de la Luxemburg are functionare permanenta, iar vacantele judiciare
stabilite intrerup activitatea, dar nu suspenda termenele.

Rolul Curtii de Justitie


Rolul general al Curtii de Justitie este acela de a asigura respectarea ordinii
juridice a UE, la care se adauga interpretarea si aplicarea tratatelor UE, sens in care
indeplineste urmatoarele competente:
1. Realizeaza un control al legalitatii actelor juridice ale UE ( prin intermediul
actiunii in anulare, prin intermediul invocarii exceptiei de ilegalitate si actiunii
in carenta )
1

2. Interpreteaza unitar tratatelesi actele juridice ale UE pe calea actiunii in


interpretare
3. Controleaza legalitatea actiunilor sau a omisiunilor statelor membre in raport
cu dispozitiile tratatelor solutionand litigiile dintre acestea
4. Participa la repararea pagubelor cauzate de organele Uniunii sau de agentii
acestor organe prin intemediul actiunilor ce pot fi introduse
5. Solutioneaza litigiile privind raporturile dintre functionarii uniunii si institutiile,
organele, oficiile si agentiile in cadrul carora isi desfasoara activitatea (in mod
similar tribunalului administrativ al ONU)
6. Curtea de Justitie poate avea si rolul de instanta arbitrala daca o clauza
compromisorie exista in acest sens inscrisa intr-un contract incheiat de UE
7. Actioneaza ca instanta de ultim grad la care poate fi introdusa o actiune
8. Este o instanta internationala putand transa litigiile dintre statele membre
daca acestea sunt in legatura cu obiectul tratatelor si daca intre statele aflate
in litigiu a intervenit un compromis
9. Dispune si de o competenta consultativa
Tribunalul
Este succesorul tribunalului de prima instanta. A luat fiinta in temeiul Actului Unic
European din 1986-1987 prin decizia consiliului din 1998. Acesta a inceput sa isi
desfasoare activitatea din 1 septembrie 1989
Componenta, organizarea si functionarea Tribunalului
In prezent Tribunalul este format din 27 de judecatori, alesi pentru un mandat de
6 ani cu posibilitatea reinnoirii. Judecatorii sunt desemnati dintre persoanele care ofera
toate garantiile de independenta avand capacitatea ceruta pentru exercitarea functiilor
jurisdictionale.
Spre deosebire de Curte, Tribunalul nu are in componenta sa avocati generali,
dar membrii acestuia, cu exceptia presedintelui pot indeplini rolul avocatilor generali in
cauze precis determinate. Crtiteriile de alegere a cauzelor, cat si modalitatile de
desemnare a avocatilor generali sunt stabilite prin regulamentul de procedura al
Tribunalului.
Tribunalul isi desfasoara activitatea in deplina independenta fata de Curtea de
Justitie. Independenta ii este asigurata de presedinte care este ales tot pentru un
mandat de 3 ani, dar si de o Grefa distincta, chiar daca cele 2 instante beneficiaza de
servicii comune in ce priveste biblioteca, cercetarea, traducerea si interpretarea.
Tribunalul isi poate desfasura activitatea in plen si in cadrul camerelor.
In acest caz regula este functionarea Tribunalului in cadrul camerelor formate din
3-5 judecatori, exceptia reprezentand-o functionarea Tribunalului in plen.
2

Competenta:
Acesta judeca in prima instanta toate actriunile directe, exceptie facand cele
atribuite unui tribunal specializat sau actiunile rezervate prin statut Curtii de Justitie.
Impotriva deciziilor tribunalului pot fi formulate recursuri in fata Curtii de Justitie in
situatii precis determinate limitate la chestiunile de drept.
In egala masura Tribunalul functioneaza si ca instanta de recurs impotriva
deciziilor luate la nivelul Camerelor.
Tribunalul mai are si competenta de a judeca trimiterile preliminare intr-o serie de
domenii specifice stabilite prin Statut.
Tribunalul poate judeca si actiunile formulate impotriva tribunalelor specializate.
Deciziile pronuntate de Tribunal pot face obiectul unui recurs in fata Curtii de Justitie,
dar numai in conditiiile sin in limitele prevazute de Statut.

Tribunale specializate
Ne vom referi la Tribunalul Functiei Publice.
Tratatul de la Nisa a prevazut infiintarea unor Camere jurisdictionale specializate
in anumite domenii. In acest temei, la 4 noiembrie 2004 Consiliul UE din acea vreme a
adoptat Decizia 2004/752 care instituie Tribunalul Functiei Publice.
Aceasta noua jurisdictie specializata are compententa de a statua cu privire la
recursurile in materia contenciosului functiei publice.
Tribunalul Functiei Publice exercita in prima instanta competentele in temeiul
carora poate decide in acele litigii dintre Uniune si agentii acesteia la care se adauga
litigiile dintre institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii si functionarii sau.
Deciziile sale pot face obiectul actiunilor introduse in fata tribunalului, dar si in
fata Curtii de Justitie in mod exceptional. Are in componenta sa 7 judecatori alesi pentru
un mandat de 6 ani cu posibilitatea reinnoirii.

S-ar putea să vă placă și