Sunteți pe pagina 1din 7

II.

OBLIGAIADEINFORMAREASALARIAILORDECTRE
ANGAJATOR

Obligaiadeinformare=Ofertaangajatorului
2.1.ncheiereavalabilacontractuluiindividualdemunc

presupune,conformdispoziiilor
dinnoulCodalmuncii,obligaiansarcinaangajatoruluideainformapersoanainteresatnncheierea
contractuluiindividualdemunccuprivirelatoateclauzelegeneralepecareacelcontracturmeazsle
cuprind.

Practic, art.17alin.(1) dinCodulmunciiastfelcumafostmodificatprinLegeanr.


371/2005,stabiletensarcinaangajatoruluioobligaiedeinformare,attanteriormomentului
angajrii,ctiulterior,petoatduratadederulareacontractuluiindividualdemunc,atunci
cnd angajatorul intenioneaz s modifice n vreun fel clauzele contractului individual de
munc.
Oasemeneasoluieconducelaideeac art.17dinCodulmunciiinstituie,practic,
obligaiaangajatoruluideanaintaceluicedoretesseangajezesau,dupcaz,salariatuluisu
oofert ferm cuprivirelainteniilesale idrepturile iobligaiilepecareneleges ile
asumencadrulcontractului.
Elementelemenionatencuprinsuluneiasemeneaofertefermecareconcretizeazobligaiade
informare a angajatorului, trebuie, ulterior s se regseasc i efectiv n coninutul contractului
individualdemunc.

Nerespectareaobligaieideinformare,atragerspundereapatrimonialaangajatorului
vinovat.
Astfel,conform art.19dinCodulmuncii,astfelcumafostmodificatprinLegeanr.
371/2005,nmsurancareangajatorulnuiexecut obligaiadeinformaresalariatulesten
drept s sesizeze instana judectoreasc competent, n termen de 30 de zile. Ceea ce
sancioneaz legea permind salariatului ac iunea n instan, este neconcretizarea ofertei,
astfel cum aceasta este impus de lege (de art. 17 din Codul muncii). Aceast soluie
funcioneaz incazulncareangajatorulesteinteresatnmodificareacontractuluiindividual
demunc, iatuncielfiindobligatcadup oofert general demodificareacontractului
individualdemuncsconcretizezeaceastofert,informndsalariatulcuprivirelaelementele
pecareintenioneazslemodifice.

PotrivitCoduluimuncii,obligaiadeinformareseconsider ndeplinit lamomentulcomunicrii


oferteiangajatoruluicuprivirelaconinutulcontractuluiindividualdemuncsemnriicontractuluiindividual
demuncsauaactuluiadiional(art.17alin.1).

2.2.Coninutulinformrii
Conformart.17alin.(1)dinCodulmuncii,obligaiadeinformareaangajatoruluiseconsider afi
executatnmsurancare,nconinutulinformrii(oferteiferme),angajatorulcuprindeclauzelegeneralepe
careintenioneazslescriencontractsauslemodifice.
Aceastreguldeprincipiuesteconcretizatncuprinsulalin.(2)dinacelaiarticol,dispoziiecare
stabilete,cutitluminimal,elementelecetrebuiesseregseascncuprinsulinformrii.Astfel,informarea
vacuprindecelpuinurmtoareleelemente:

identitateaprilor.

sediulsau,dupcaz,domiciliulangajatorului;locul
demunc.

riscurilespecificepostului.
funcia/ocupaiaconformspecificaieiClasificriiocupaiilordinRomniasaualtoractenormative
iatribuiilepostului

datadelacarecontractulurmeazsiproducefectele.
ncazulunuicontractdemunc pedurat determinat sauaunuicontractdemunc
temporar,ncuprinsulinformriitrebuiesfigurezeduratapentrucaresencheiecontractul
respectiv.
durataconcediuluideodihnlacaresalariatularedreptul.
condiiiledeacordareapreavizuluidectreprilecontractanteidurataacestuia.
salariuldebaz,alteelementeconstitutivealeveniturilorsalariale,precumiperiodicitateaplii
salariuluilacaresalariatularedreptul.
duratanormalamunciiexprimatnore/ziiore/sptmn.
indicarea contractului colectiv de munc ce reglementeaz condiiile de munc ale
salariatului.
durataperioadeideprob.
nconinutulcontractului,deivorfienumeratenmodgenerictoateelementeledininformarea
iniialaangajatorului,nusevorregsicondiiileiniialofertatedeangajator.Aceastansnunseamn
cangajatorularfinclcatdispoziiileart.17alin.(3)dinCodulmuncii.nschimb,dacncontractul
individualdemuncncheiatdeprinusarregsidelocaspectelelegatedeacordareapreavizuluisau
nusarindicacontractulcolectivdemuncaplicabilnunitate,sarputeaconsideracdispoziiadinart.
17alin.(3)estenclcat.
Deasemenea,rspundereaangajatoruluisarputeareineincazulncare,deisaobligatla
acordareaanumitordrepturincuprinsulofertei,acesteaseregsescnproporiemaimicncuprinsul
contractuluiindividualdemunc.
Elementeleenumerate ninformare,astfelcumacesteasuntprevzutenart.17alin.(2)din
Codulmuncii,nuaucaracterlimitativ,nsensulc,ncuprinsulinformriipotfiprecizateialteaspecte,
chiar dac ele nu sunt prevzute expres de lege. Ceea ce impune legea este ns ca cel puin cele
enumeratencuprinsulart.17alin.(2)sseregseascncuprinsulofertei.
Estedesubliniatfaptulcangajatorulareobligaiadeafaceoasemeneainformare,indiferentdac
contractulindividualdemuncsevancheiasaunu.

Avndnvedereinforma iilecuprinseninformare,oricesolicitantarputealuaastfel
cunotindeanumiteaspectelegatedeacelangajator,aspectecepotaveaicaractersecret.De
aceea,art.17alin.(5)dinCodulmunciipermitecaanteriorncheieriicontractuluiindividualde
munc, ntre cel care solicit s fie angajat i angajator s se ncheie un contract de
confidenialitatecuprivirelainformaiilefurnizatesalariatului.
2.3.Obligaiadeinformarencazulpersoaneicarepresteazactivitatenstrintate
Obligaiadeinformareeste imaiputernicsubliniat ncazulncare,opersoan urmeaz s fie
angajatnvedereadesfurriiactivitiinstrintate.

Estedeobservatfaptulc,textuldelege(art.18alin.(1)dinCodulmuncii)nufacedistincia
dupcumangajareasefacelaunangajatorstrinsauromn,ciimpunesuplimentareainformaiilor
laangajareoridecteoriunsalariaturmeazsprestezeefectivactivitateanstrintate.
ntroasemeneasituaie,nafardeinformaiilegeneralepecareoriceangajatortrebuieslepunla
dispoziiaceluicesolicitangajarea,astfelcumacesteasuntprevzutedeart.17

10

alin.(2)dinCodulmuncii,atuncicndangajareasefacepentruprestareamunciinstrintate,ncuprinsul
oferteitrebuiesfigurezesuplimentariurmtoareleinformaii:

durataperioadeipentrucareurmeazsseprestezeactivitateanstrintate.

monedancarevorfipltitedrepturilesalariale,precumimodalitiledeplat;
prestaiilenbanii/saunnaturaferentedesfurriiactivitiinstrintate.
condiiiledeclim.

reglementrileprincipalealelegislaieimunciidinaceaar.

obiceiurilelocului,acrornerespectareiarpunenpericolviaa,libertateasausiguranapersonal.

condiiilederepatrierealucrtorului,dupcaz.
Seinstituieobligaiapentruangajatorcainformaiilecuprivireladurataperioadeide

lucrunstrintate,monedaimodalitiledeplatadrepturilorsalariale,prestaiilenbanii/saunnatur
aferentedesfurriiactivitiinstrintate,s seregseasc inconinutulcontractuluiindividualde
munc(art.18alin.1).

ndeplinirea acestei obligaii nu exonereaz angajatorul de ndeplinirea obligaiilor


prevzutedeart.17.
Dispoziiile din Codul muncii n ceea ce privete prestarea muncii n strintate se
completeaz nscudispoziiilelegilorspeciale,nacestdomeniufuncionndoreglementare
cadru (Legea nr. 156/2000 privind protecia cetenilor strini care lucreaz n strintate,
modificat),precumioseriedeconveniibilateralencheiatedeRomniacualtestatecareau
caobiectprestareamuncii.

2.4.Obligaiadeinformarencazulmodificriicontractuluiindividualdemunc
ncazulncareinformareasalariatuluiseimpunenvedereamodificriicontractuluiindividual
demunc,practiceavadeterminapentruviitorncheiereaunuiactadiionallacontractuldemunc.

Art.17alin.(4)dinCodulmunciiimpunencheiereaactuluiadiionallacontractpentru
oricemodificarecearinterveni,nlegtur cuoricaredintreelementelepecareleaconinut
informarea realizat anterior ncheierii contractului, elemente care ulterior sau regsit n
coninutulcontractului.Maimultdectatt,legeastabilete iuntermennuntrulcruiase
impune a fi ncheiat actul adiional la contract, respectiv 15 zile de la momentul n care
angajatoruliaexecutatobligaiadeinformarefadesalariatcuprivirelamodificareaunuia
dintreelementeledincuprinsulcontractului.
Deci,practic,trebuieavutenvederedouetape:
pedeoparte,angajatorulesteobligatsinformezesalariatulcuprivirelamodificare;

De regul i o asemenea informare sar concretiza tot sub forma unei oferte. Astfel,
angajatorul propune salariatului modificarea unuia dintre elementele contractului,
ncunotinndulpeacestanscriscuprivirelaaceastofert.
pedealtparte,priletrebuiesncheieunactadiionalpentruafuncionamodificareacontractului
individualdemunc.
Acordulprilorsepoaterealizantermendemaximum15ziledeladatainformrii,lundforma
actuluiadiionallacontractuldemunc.

Nerespectareaacestuitermenconducelacaducitateaoferteiangajatoruluicuprivirela
modificare.

11

Informareasalariatuluinceprivetemodificareacontractuluisudemunctrebuiendeplinitn
formscris.
Pe cale de excepie, angajatorul nu are obligaia ncunotinrii salariatului cu privire la
eventualemodificrinconinutulcontractuluiatuncicndastfeldemodificrirezultdinlegesaudin
contractulcolectivdemuncaplicabil.

2.5.Coninutulcontractuluiindividualdemunc.Clauzeobligatorii
ncuprinsulcontractuluiindividualdemuncpotfigura:
clauze obligatorii;

clauzefacultative.
Clauzeleobligatoriisuntaceleclauzepecarensilegealeimpunencuprinsul
contractuluiindividualdemunc.
Astfel, art. 17 alin. (3) din Codul muncii, stabilete c toate elementele cuprinse n
informarea pe care angajatorul esteobligat s oprezinte eventualului salariat, anterior ncheierii
contractului,trebuiesseregseasc,imaideparte,ncuprinsulcontractuluiindividualdemunc.
munc

2.6.Coninutulcontractuluiindividualdemunc.Clauzefacultativencontractulindividualde

Pentru a se pstra libertatea de negociere a prilor, legea permite ca n funcie de interesele


salariailor i angajatorilor, n cuprinsul contractului individual de munc s intervin i anumite clauze
specifice,acrorinterveniermneladispoziiaprilor.

nacestsens,art.20dinCodulmunciienumercutitluexemplificativ:
clauza cu privire la formarea profesional;
clauzadeneconcuren;

clauzademobilitate;
clauzadeconfidenialitate.

Cum enumerarea nu are caracter limitativ, nimic nu mpiedic prile, ca n cuprinsul unui
contractindividualdemuncsprevad ialteclauze,cucondiianscaelesfiestabilitenlimitele
legii,adic:

pedeoparte,snustabileascdrepturipentrusalariaisublimitelecelorprevzuten
contractulcolectivdemuncaplicabil(ntemeiulart.8dinLegeanr.130/1996,republicat);
pedealtparte,snuimpliceorenunaredinparteasalariailoradrepturilorcelesunt
recunoscuteprinlege,culuareanconsiderareaart.38dinCodulmuncii.
2.6.1.Clauzacuprivirelaformareaprofesional

Oastfeldeclauzpoateaveanvedere:
obligaiaangajatoruluideaasigurasalariatuluisuoformdepregtireprofesionallaun
anumittermensaupeoanumitdurat,ntimpulderulriicontractuluiindividualdemunc;
obligaiasalariatuluicanschimbulbeneficiuluiastfeldobnditdelaangajatorulsuspresteze
activitatea,laacelaiangajator,oanumitperioaddetimp(minimum3ani);
obligaia angajatorului de a acoperi orice cheltuieli sau o parte din cheltuielile necesitate de
pregtireasalariatuluintrunanumitdomeniudeterminat(deregul,legatdeactivitateaprestatn
bazacontractuluidemunc)chiarinsituaiancarensuisalariatulestecelcaresoliciturmarea
pregtiriiprofesionalerespective;

12

obligaiasalariatuluideaseprezentalaprogramulstabilitdeinstituiaorganizatoareacursuluide
formareprofesionaletc.

2.6.2.Clauzadeneconcuren
Conformart.21alin.(1)dinCodulmuncii,astfelcumafostmodificatprinLegeanr.
371/2005, clauzadeneconcuren esteaceaclauz ntemeiulcreiasalariatul iasum
obligaiadeanuprestaninteresulsupropriusaualunuiter oactivitatecareseafl n
concurencuceaprestatlaangajatorulsu.

nschimbulasumriiacesteiobligaiidectresalariat,angajatorulseoblig,larndulsu,s
plteascsalariatuluirespectivoindemnizaielunarpetoatperioadadeneconcuren.Porninddela
definiialegalaclauzeideneconcuren,rezultcseconsidernclcareaobligaieicontractuale
dectresalariat:
activitateaprestat directdectresalariatcareseafl nconcuren cuceaprestat laangajatorul
su.
ntro asemenea situaie, se are n vedere o posibil calitate de comerciant a salariatului care
desfoaruncomernnumepropriu,ncondiiilencareipentruangajatorulsudesfoaractece
presupunacelaicomer.

activitateaprestatninteresulunuiteraflatnconcurencuangajatorul.
Cummediulconcurenialestespecificoricreiactivitieconomice,sepoateconsiderac
attavremectdoiagen ieconomiciauacelaiobiectdeactivitate inuexist niciorelaiede
asocierentreacetia,activitateaprestatdesalariatulunuiagenteconomicnfavoareaceluilaltagent
economiccuacelaiobiectdeactivitatereprezintoformdenclcareaclauzeideneconcuren.
Conform art. 23 alin. (1) din Codul muncii, clauza de neconcuren nu poate avea ca efect
interzicerea nmodabsolutaexercitrii profesieisalariatuluisaua specializrii pe care odeine.O
asemenea reglementare are n vedere, n esen, cazul unei specializri limitate i care nu permite
persoaneiaprestamuncdectnfavoareaconcurentuluiangajatoruluisu.
Dispoziiileart.23alin.(1)dinCodulmunciicareimpunrespectareadectresalariataclauzei
deneconcurenproducefectenumaidupncetareacontractuluiindividualdemunc.nacestecondiii,
odatcuintrareanvigoareanouluiCodalmuncii,oclauzdeexclusivitatenbazacreiasalariatulse
oblig s presteze activitate numai pentru un anumit angajator este nul absolut. n cuprinsul
contractuluiindividualdemunc,trebuieprecizateconcretactivitilecesuntinterzisesalariatuluin
bazaclauzeideneconcuren,cuantumulindemnizaei,perioadapentrucareiproduceefecteleclauza,
teriinfavoareacroraseinterziceprestareaactivitiiprecumiariageograficundesalariatulpoatefi
nrealcompetiiecuangajatorul.
Oasemeneaclauzpoatefiinseratncuprinsulcontractuluiindividualdemunc,delamomentul
ncheieriiacestuiasau,dupcaz,nbazaunuiactadiionallacontractuldemunc.
Totodat,ncontractsevaspecifica nmodconcretdurataobligriisalariatuluila neconcuren,
ulteriorncetriicontractuluisudemunc.
Deiclauzadeneconcurenreprezintunrezultatalconvenieiprilor,conformnouluiCodal
muncii,aceastapoatefisupusunuicontroljurisdicional.

Astfel, n temeiul art. 23 alin. (2) din Codul muncii, la sesizarea salariatului sau a
inspectoratuluiteritorialpentrumunc,instanacompetent poatediminuaefecteleclauzeide
neconcuren.

13

nschimbulobligriilaneconcurendinparteasalariatului,angajatorul,larndulsu,se
oblig laplatauneiindemnizaiilunarectresalariat,indemnizaiecarenupoatefimaimic de
50%dinmediaveniturilorsalarialebrutealesalariatuluidinultimele6lunianterioaredateincetrii
contractuluiindividualdemuncsauncazulncareduratacontractuluiindividualdemuncafost
mai mic de 6 luni din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite pe durata contractului,
conformart.21alin.(3)dinCodulmuncii.Legeans stabiletensarcinasalariatuluivinovatde
nclcareaclauzeideneconcuren iorspunderepatrimonial.Astfel,conformart.24dinCodul
muncii,ncazulnerespectrii,cuvinovie,aclauzeideneconcurensalariatulpoatefiobligatla
restituireaindemnizaiei i,dup caz,ladauneinterese,corespunztoareprejudiciuluipecarela
produsangajatorului.

2.6.3.Clauzademobilitate
Art. 25 din Codul muncii permite angajatorului ca prin introducerea unei clauze
facultativencontractulindividualdemunc,sfiendreptamodificaunilateralloculmuncii
salariatuluisuoridecteoriintereseleangajatoruluiocer.Practic,loculmunciisalariatuluin
cauznuvamaifistabil,ceeacevacaracterizaactivitateaprestatdesalariatfiindmobilitatea
acestuia n raport cu necesitile unitii. Inserarea unei asemenea clauze n cuprinsul
contractuluiindividualdemuncnusepoaterealizadectcuacordulambelorpri.

Clauzademobilitatepoatefuncionanumaiculuareanconsiderareaspecificuluimuncii.Altfelspus,
numaidac activitateapecareurmeaz odesfoaresalariatullaangajatorulrespectivestedenatur anu
permiteunlocstabil,clauzademobilitateesteadmisibil.

nesen,nbazauneiclauzedemobilitatesalariatulafectatdeoasemeneaclauzurmeaz
s nuiexecuteobligaiiledeserviciunumaintrunlocstabildemunc.Deoarece loculmuncii
esteunelementcedefinetecontractuldemunci,caregul,eltrebuiesfiestabil,faptulc
prin clauza de mobilitate salariatul renun la stabilitatea locului de munc determin ca o
contraprestaieiosuplimentarededrepturinfavoareasalariatului.
nmodconcret,art.25ultimatezdinCodulmunciistabiletecatuncicndcontractuldemuncal
uniisalariatesteafectatdeoclauzdemobilitate,acelsalariatvabeneficiadeprestaiisuplimentarenbani
saunnatur.
Estedeobservatfaptulclegiuitorulnudefinetenicitipuldeprestaiicepotfiacordateinici
valoareaacestora. ntcerealegiiestedeapreciatc tipuldeprestaiicepotfiacordate,precum i
valoarealor,vorfiprecizatecaurmareanegocierilor,fieprincontractulcolectivdemunc aplicabilla
nivelulunitii,fieprincontractulindividualdemuncalsalariatuluirespectiv.
Ceeacenslegeaimpunenmodexpres,estecasalariatulalcruicontractdemuncesteafectatde
oclauzdemobilitatesbeneficiezesuplimentarpentruaceastmobilitateidedrepturicorespunztoare.
Nimicnuarmpiedicans casalariatulalcruicontractesteafectatdeoclauz demobilitates
solicitenbazaacesteiclauzeialtedrepturi,alteledectcelereferitoarelaprestaiisuplimentarenbanisau
nnatur(deexemplu,concediudeodihnsuplimentar).

2.6.4.Clauzadeconfidenialitate
Clauzadeconfidenialitateestedefinitdeart.26alin.(1)dinCodulmunciicafiindaceaclauz
nbazacreiaprileconvincapetoat duratacontractuluiindividualdemunc idup ncetarea
acestuia,snutransmitdatesauinformaiidecareauluatcunotinntimpulexecutriicontractului
demunc.

14

Clauza de confidenialitate i produce efectele n condiiile stabilite de regulamentele interne,


contractelecolectivedemuncsau,dupcaz,contracteleindividualedemunc.

Altfel spus, angajatorul trebuie s precizeze n mod clar care sunt acele date sau
informaii a cror transmitere ctre teri este interzis salariatului, precum i modalitile
concretencareunsalariatpoateoperacudatelesauinformaiiledecarealuatcunotinn
timpulexecutriicontractului.
Conformart.26alin.(2)dinCodulmuncii,nerespectareaclauzeideconfidenialitatedectreoricare
dintrepriatrageobligareaceluinculplaplatadedauneinterse.