Sunteți pe pagina 1din 2

Agentii Economici

Agentul economic reprezinta un ansamblu de


indivizi, institutii sau societati care au un
comportament economic apropiat.
O economie de piata presupune existenta
urmatorilor agenti economici :
- Societati si cvasi-societati non-financiare avand
ca activitate principala productia de bunuri si
servicii de piata sau financiare: intreprinderi
publice si societati comerciale private;
- Institutii de credit, al caror rol este de a colecta
economiile si de a distibui creditele;
- Institutii de asigurari, care garanteaza pentru
clientii lor compensarea riscurilor, in schimbul
primelor de asigurare si cotizatiilor care le sunt
varsate;
- Administratiile publice, cuprinzand statul,
administratiile locale; produc servicii care nu sunt
pe piata;
- Administratiile private, furnizeaza servicii care nu
sunt pe piata sau servicii de piata care au ca scop
non - lucrativ;
- Familiile sau menajele.
Acest agent economic este constituit din toate unitatile
institutionale rezidente a caror functie principala este consumul,
eventual productia, daca aceasta este organizata in cadrul unei
intreprinderi individuale.
- Strainatatea, permite masurarea tuturor schimburilor cu
exteriorul. Reprezinta celelalte economii nationale si unitati

autonome cu care agentii economici interni intra in tranzactii


economice.